Uudised

Tartu Ülikooli eetikakeskuse uudised, pressiteated ja meedias avaldatud artiklid.

#teadus
Lauamäng "Väärtuste avastajad"

Väärtustele keskenduv dialoogiline kommunikatsioon toetab mitmekultuurilist klassiruumi

08.11.2022
#teadus
Kellaosuti näitab sõna "integrity" suunas

Eesti hea teadustava arengulugu jõudis Springeri uude raamatusse

21.10.2022
#rahvusvaheline
Kolm inimest seisavad üksteise kõrval

Eetikakeskus kutsuti Euroopa iseloomukasvatuse võrgustikku

01.07.2022
Alates neljapäevast on raamatupoodides müügil väärtuste- ja filosoofiaraamat „Mis on sulle kallis?“, mille kuus kaasahaaravat lugu aitavad rääkida lastega väärtustest ja arutada nende tähenduse üle. 
14.09.2023
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub üliõpilasi ja täiendusõppijaid osalema kursustel, kus käsitletakse eetika põhimõtteid ning organisatsioonieetikat. 
08.09.2023
 • #tudengile
 • #täiendusõpe
 • #ühiskonnale
 • #esmakursuslane
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus korraldab Tartu tudengipäevade raames praktilise arutelu-töötoa, kus arutame eetikat õppetöös.
08.09.2023
 • #tudengile
 • #kooliõpilasele
 • #ühiskonnale
 • #esmakursuslane
 • uudis
Täna, 23. augustil toimub Narvas eestikeelsele haridusele üleminekut toetava programmi avasündmus.  
23.08.2023
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub teadlasi, kes puutuvad oma teadustöös kokku isikuandmetega, tutvuma juhendiga „Andmekaitse teadustöös“, mille eesmärk on toetada ülikooli teadlasi hea teadustava järgimisel.
20.04.2023
 • #teadus
 • uudis
TÜ eetikakeskus ja rakendusuuringute keskus koostöös Eesti Teadusagentuuriga kutsuvad osalema küsitluses, milles uuritakse Eestis töötavate teadlaste hoiakuid, kogemusi ja tavasid teaduseetika vallas.
21.03.2023
 • #teadus
 • uudis
9. märtsil Rõuge rahvamajas toimunud ümarlaual „Kupallo massva’ mahekängä’?“ olid luubi all mahetoit ja -põllumajandus nii globaalses kui lokaalses kontekstis.
14.03.2023
 • #Tartu2024
 • #ühiskonnale
 • uudis
27. veebruaril Hargla koolis toimunud sisukal ja loovalt mängulisel haridus- ja motivatsioonipäeval tõdeti, et hea kooli üheks tunnusjooneks on kogukondlikkus.
02.03.2023
 • #Tartu2024
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab avatuks 2023. aasta tunnustusprogrammid „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“.
13.02.2023
 • #ühiskonnale
 • uudis
Ameerika Ühendriikide julgeolekuga seotud hankes kasutatati kahe Eesti naisteadlase, Margit Sutropi ja Katrin Laas-Mikko, teadustööd, mis on suurepärane näide teadmussiirdest ühiskonda.
11.02.2023
 • #rahvusvaheline
 • #teadus
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskuse ning Haridus- ja Noorteameti ekspertide ühistöös valmis tugimaterjal ehk deepank õpetajatele ja noorsootöötajatele koostöiste klassijuhatajatundide läbiviimiseks.
07.02.2023
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub kevadsemestril osalema kahel põneval kursusel, mis on kasulikud spetsialistidele ja juhtidele, kes oma asutuses eetika-teemadega tegelevad.
26.01.2023
 • #õppimine
 • #täiendusõpe
 • uudis
Jaanuaris algas kolm aastat kestev projekt, mille eesmärk on edendada teadusuuringute eetikat ja usaldusväärsust ning ennetada väärkäitumist teaduses.
20.01.2023
 • #instituudist
 • #rahvusvaheline
 • #teadus
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas 13. detsembril kolme omavalitsuse haridusjuhte, kes analüüsisid oma kogukonna hariduselu.
14.12.2022
 • #tunnustamine
 • uudis
Tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2022“ pälvis Jõhvi Gümnaasium ning tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed 2022“ said Kiiu Kiigepõnni Lasteaed ja Viljandi valla Lasteaed Päikesekiir.
14.12.2022
 • #tunnustamine
 • uudis
Valga kultuuri- ja huvialakeskuses toimus 17. novembril konverents „Loo või loobu! Kunst ja kultuur linnaruumis“, kus räägiti linnaruumi kujundamisest kogukonna identiteedi, kunsti ja väärtuste kaudu.
23.11.2022
 • #Tartu2024
 • #ühiskonnale
 • uudis
22. novembril 2022 allkirjastas EELK Usuteaduse Instituudi rektor Ove Sander asutuse nimel hea teadustava kokkuleppe.
23.11.2022
 • #teadus
 • uudis
Oktoobris viisid TÜ eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop ja eetika teadur Mari-Liisa Parder läbi töötoa, kus avasid tehisintellekti ja eetika seoseid.
31.10.2022
 • #ühiskonnale
 • uudis
28. septembril toimub Tartu Ülikooli eetikakeskuse 15. väärtuskasvatuse konverents „Klassijuhatajatele ja klassijuhatamisest“.
27.09.2022
 • #ühiskonnale
 • uudis
Teadlasi ja Lõuna-Eesti kogukondi ühendava Tartu Maailmaülikooli projekti partneriteks pääses 13 eripalgeliste ideedega kogukonda.
22.09.2022
 • #Tartu2024
 • #ühiskonnale
 • uudis