Autor:
Edmond Dantès, pexels.com

Hea kooli ja hea lasteaia tunnustamine

Tunnustusprogrammi raames tunnustatakse häid koole ja lasteaedu tiitlitega

  • „Hea kooli teerajaja“ ja „Hea lasteaia teerajaja“
  • „Hea kooli edendaja“ ja „Hea lasteaia edendaja“
  • „Hea kooli ekspert“ ja „Hea lasteaia ekspert“.

Tunnustatud saavad õiguse kasutada vastavat logo oma kodulehel, trükistel ning ruumide seintel.

Tunnustatud koole ja lasteaedu saab otsida heade praktikate andmebaasist.

Hea kooli ekspert

Tartu Kivilinna Kool juhtimise valdkonnas

Nissi Põhikool õppe- ja kasvatustöö valdkonnas

Hea kooli edendaja

Hagudi Põhikool, Väärtuskasvatuse kool 2023

Tabivere Põhikool

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

Jüri Gümnaasium

Türi Põhikool

Hea kooli teerajaja

Kõpu Põhikool

Hea lasteaia ekspert

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu kasvamist ja arengut toetava keskkonna valdkonnas

Tartu Eralasteaed Terake lapse arengulise vajaduse valdkonnas

Hea lasteaia edendaja

Lasteaed Neeme Mudila

Tabivere Lasteaed Rõõmula

Viljandi valla lasteaed Päikesekiir

Tallinna Päikesejänku Lasteaed, Väärtuskasvatuse lasteaed 2023

Tartu Lasteaed Kannike

Tallinna Lasteaed Sipsik

Tabasalu Teelahkme Lasteaed

Hea lasteaia teerajaja

Tallinna Vormsi Lasteaed

Väärtuspõhise haridusruumi loomise eest tunnustati tiitliga „Väärtuspõhise hariduse teerajaja 2023

Katrin Parve (Saku Vallavalitsus)

Maria Laanemäe (Jõhvi Vallavalitsus)

Tiia Kallastu (Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus)

Hea kooli ekspert 2022

Porkuni Kool
„Hea kooli eksperdi“ tiitel on välja antud juhtimise valdkonnas.
Tunnustame süsteemse väärtusarenduse ja põhiväärtuste fookuses hoidmise eest.

Hea kooli edendaja 2022

Peetri Lasteaed-Põhikool
Tunnustame õppimist toetava tagasiside väärtustamise, õpimotivatsiooni toetamise ning järjepideva väärtusarenduse eest.

Hagudi Põhikool
Tunnustame teadliku väärtusarenduse ning kahe põhiväärtuse – ühtekuuluvuse ning individuaalse arengu – mõtestamise ja analüüsimise eest.

Võnnu Keskkool
Tunnustame mentorsüsteemi analüüsimise ja mentorite rolli mõtestamise eest.

Tahkuranna Lasteaed-Algkool
Tunnustame heade suhete hoidmise ja järjepideva väärtusarenduse eest.

Sõmeru Põhikool
Tunnustame klassijuhataja rolli mõtestamise ja väärtuspõhise klassikultuuri kujundamise eest.

Saaremaa Gümnaasium
Tunnustame mentorluse mõtestamise ja analüüsimise ning teadliku väärtuspõhise koolikultuuri arendamise eest.

Jõhvi Gümnaasium
Tunnustame mentorsüsteemi tõhusa rakendamise, sisuka analüüsi ning järjepideva arendamise eest. Väärtuskasvatuse kool 2022

Nissi Põhikool
Tunnustame klassijuhataja rolli mõtestamise ja klassijuhataja tööülesannete kaardistamise ning analüüsimise eest.

Väätsa Põhikool
Tunnustame järjepideva väärtusarenduse ja teadliku klassikultuuri kujundamise eest koostöös lastevanematega.

Hea kooli teerajaja 2022

Paikuse Kool
Tunnustame klassijuhataja rolli ja tööülesannete mõtestamise ning väärtustamise eest.

Kunda Ühisgümnaasium
Tunnustame ühiste väärtuste mõtestamise ja väärtuspõhise koolikultuuri kujundamise eest.

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
Tunnustame põhiväärtuse uuele avatud mõtestamise ja sellega seotud praktikate kaardistamise ja analüüsimise eest.

Kõpu Põhikool
Tunnustame väärtuste märkamise ja ühiste väärtuspõhimõtete kujundamise eest.

Hea lasteaia ekspert 2022

Rannamõisa Lasteaed
„Hea lasteaia eksperdi“ tiitel on välja antud juhtimise valdkonnas.
Tunnustame väärtustest lähtuva ja ennast juhtiva meeskonna loomise eest.

Hea lasteaia edendaja 2022

Viljandi valla Lasteaed Päikesekiir
Tunnustame teadliku väärtusarenduse ning igas päevas leiduva rõõmusära eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2022

Tallinna Kelmiküla Lasteaed
Tunnustame tagasi- ja edasiside mõtestamise ning väärtustamise eest.

Kiiu Kiigepõnni Lasteaed
Tunnustame teadliku väärtusarenduse ning meeskonnatöö hoidmise ja väärtustamise eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2022

Aegviidu Mesitaru Lasteaed
Tunnustame suminaringide, teadliku väärtusarenduse ja lastevanemate kaasamise eest.

Tallinna Lasteaed Pääsusilm
Tunnustame õpetajate ja lapsevanemate vahelise koostöö mõtestamise ning analüüsimise eest.

Pangapealse Lasteaed
Tunnustame ajaressursi uurimise ja mõtestamise ning väärtuspõhiste kokkulepete sõlmimise eest.

Hea lasteaia teerajaja 2022

Lasteaed Tõrutõnn
Tunnustame väärtuspõhise teeraja leidmise eest.

Tallinna Asunduse Lasteaed
Tunnustame lasteaia põhiväärtuste mõtestamise ja eesmärgistatud väärtusarenduse eest.

Tallinna Lauliku Lasteaed
Tunnustame õnneliku lapsepõlve ja hooliva partnerluse mõtestamise ning teadliku väärtusarenduse eest.

Tallinna Arbu Lasteaed
Tunnustame põhiväärtuste ja igapäevaste praktikate kaardistamise eest.

Ramsi Lasteaed Taruke
Tunnustame põhiväärtuste mõtestamise ja väärtuspõhise lasteaia kujundamise eest.

Eralasteaed Rüblik
Tunnustame põhiväärtuste väljatöötamise ja väärtuspõhise teeraja leidmise eest.

Nõo Lasteaed Krõll
Tunnustame lapsekesksuse väärtustamise ja laste vabamängu päeva analüüsimise eest.

Põlva Lasteaed Pihlapuu
Tunnustame teadliku väärtusarenduse ning põhiväärtuse toetav koostöö ja meeskonnatöö analüüsimise eest.

Rakvere Kungla Lasteaed
Tunnustame  põhiväärtuste väljatöötamise ja väärtuspõhise lasteaia kujundamise eest.

Tallinna Lasteaed Päikene
Tunnustame lasteaia põhiväärtuste märkamise ja väärtuspõhiste igapäevapraktikate uurimise eest.

 

Väärtuspõhise haridusruumi loomise eest tunnustati tiitliga „Väärtuspõhise hariduse teerajaja 2022“

Kadri Linder (Põhja-Sakala vallavalitsus)

Marju Randlepp  (Rae vallavalitsus)

Anu Kirsman (Kuusalu vallavalitsus)

Hea kooli edendaja 2021

Loo Keskkool
Tunnustame klassijuhataja suhtluskultuuri uurimise ja analüüsimise, klassijuhataja rolli mõtestamise ning väärtuspõhise klassikultuuri arendamise eest.

Kadrioru Saksa Gümnaasium
Tunnustame klassijuhatajate väärtuste ja ülesannete kaardistamise ning klassijuhataja rolli mõtestamise eest.

Palupera Põhikool
Tunnustame klassijuhatajate hea praktika põhjaliku uurimise ja  analüüsimise ning klassijuhataja töö mõtestamise ja väärtustamise eest.

Porkuni kool
Tunnustame vaimse tervise  hoidmise,  heade suhete ning väärtuspõhise kooli kujundamise eest. Väärtuskasvatuse kool 2021

Võnnu Keskkool
Tunnustame klassijuhataja rolli põhjaliku analüüsimise ja mõtestamise  ning väärtuspõhise koolikultuuri arendamise eest.

Hea kooli teerajaja 2021

Saaremaa Gümnaasium
Tunnustame teadliku koolikultuuri analüüsi ning väärtuspõhise kooli kujundamise eest.

Tallinna Pae Gümnaasium
Tunnustame hoolivuse kui kooli ühe põhiväärtuse teadvustamise, märkamise ja mõtestamise eest.

Rakvere Eragümnaasium
Tunnustame õpilaste individuaalsete vajaduste arvestamise, turvalise ja koostöise koolikultuuri  kujundamise ning arengukohtade märkamise eest.

Tahkuranna Lasteaed-Algkool
Tunnustame väärtuste märkamise ja ühiste väärtuspõhimõtete kujundamise eest.

Sõmeru Põhikool
Tunnustame õpilaste individuaalsete vajaduste märkamise ja toetamise ning koostöise koolikultuuri kujundamise eest.

Hea lasteaia edendaja 2021

Võru Lasteaed Päkapikk
Tunnustame lasteaia põhiväärtuste, lapse autonoomia ja õpetaja rolli mõtestamise eest.

Raadi Lasteaed Ripsik
Tunnustame väärtuspõhise ja lapsest lähtuva organisatsioonikultuuri loomise ning täiskasvanute märkamise ja väärtustamise eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2021

Kohila Lasteaed Sipsik
Tunnustame väärtuspõhise organisatsioonikultuuri ja  lapsest ning tema arengupotentsiaalist lähtuva paindliku kasvukeskkonna loomise eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2021

Tallinna Kelmiküla Lasteaed
Tunnustame lapsekesksete tegevuste uurimise ja analüüsimise ning väärtuspõhise lasteaia- ja koostöökultuuri arendamise eest.

Tallinna Kristiine Lasteaed
Tunnustame väärtusarenduse, põhiväärtuste mõtestamise ja väärtuspõhise tunnustussüsteemi loomise eest.

Saku Lasteaed Päikesekild
Tunnustame koostöise lasteaiapraktika uurimise ja perede aktiivse kaasamise eest väärtuspõhise lasteaiakultuuri kujundamisse.

Tallinna Lasteaed Mudila
Tunnustame lapse autonoomiat toetavate tegevuste uurimise ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri kujundamise eest.

Hea lasteaia teerajaja 2021

Tallinna Päikesejänku Lasteaed
Tunnustame teadliku väärtusarenduse ja lapsest lähtuva tegevuskultuuri loomise eest.

Jõgeva Lasteaed Karikakar
Tunnustame teadliku väärtusarenduse, projektõppe ja traditsiooniliste sündmuste väärtustamise eest.

Peetri Lasteaed-Põhikool
Tunnustame põhiväärtuste mõtestamise ja väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kaardistamise eest.

Kadrina Lasteaed Sipsik
Tunnustame traditsioonide, ühiste sündmuste ja koostöö väärtustamise eest.

Tallinna Kannikese Lasteaed
Tunnustame empaatilise kasvukeskkonna loomise ja meeskonnatöö väärtustamise eest.

Ääsmäe Lasteaed
Tunnustame pikaajaliste traditsioonide hoidmise ja kokkulepete väärtustamise eest lasteaias.

Vaida Lasteaed Pillerpall
Tunnustame traditsioonide, ühiste sündmuste ja koostöö väärtustamise eest.

Tallinna Rännaku Lasteaed
Tunnustame väärtuste mõtestamise ja  lapsevanemate aktiivse kaasamise eest väärtuspõhise lasteaiakultuuri kujundamisse.

Põlva valla Lasteaed Sinilind
Tunnustame põhiväärtuste mõtestamise, projektõppe ja koostöö väärtustamise eest.

Saue Lasteaed Midrimaa
Tunnustame teadliku väärtusarenduse ja koostöö väärtustamise eest lasteaias.

Tartu Lasteaed Annike
Tunnustame laste koostöö mõtestamise ja väärtustamise eest.

Tallinna Kihnu Lasteaed
Tunnustame lapsest lähtuva õppimis- ja kasvatustöö, põhiväärtuste mõtestamise ja mängulise õppe väärtustamise eest.

Rapla Lasteaed Päkapikk
Tunnustame väärtusarenduse, põhiväärtuste mõtestamise ja projektõppe väärtustamise eest.

Tallinna Lasteaed Pääsusilm
Tunnustame innovaatilise keskkonna mõtestamise ja väärtuskasvatuse eest.

Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu
Tunnustame väärtuste märkamise ja ühiste väärtuspõhimõtete kujundamise  eest.

 

Väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise ja mõtestamise eest tunnustatud kohalikud omavalitsused

Loksa linn (haridus- ja noorsootöövaldkonna abilinnapea Hilleri Treisalt)

Elva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond

Haapsalu linn (haridusnõunik Mari-Epp Täht)

Luunja vallavalitsus (haridusnõunik Kadri Sõrmus)

Hea kooli ekspert 2020

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
“Hea kooli eksperdi” tiitel on välja antud koolikeskkonna valdkonnas.
Tunnustame õppijat toetavate põhimõtete ja teadlikest väärtusvalikutest lähtuva koolikeskkonna arendamise ning kogu koolipere hoidmise eest.

Kilingi-Nõmme Gümnaasium
“Hea kooli eksperdi” tiitel on välja antud õppe- ja kasvatustöö valdkonnas.
Tunnustame väärtuspõhiste, õppijast lähtuvate ja õpimotivatsiooni toetavate õppekavade tõenduspõhise arendustöö ning hea koostöövaimu eest.

Hea kooli edendaja 2020

Palupera Põhikool
Tunnustame väärtuspõhise koolikultuuri arendamise ja koolipere aktiivse kaasamise eest kooli põhiväärtuste mõtestamisel.

Loo Keskkool
Tunnustame väärtuspõhise analüüsi, väärtuste märkamise ning heade suhete kujundamise eest.

Türi Põhikool
Tunnustame  õpetajate koostöö toetamise, õpihuvi väärtustamise ning järjepideva väärtusarenduse eest.

Randvere Kool
Tunnustame õpiprotsessi väärtustamise, lastevanemate kaasamise ja väärtuspõhise koolikultuuri loomise eest.

Kadrioru Saksa Gümnaasium
Tunnustame kooliperet toetava tugimeeskonna ja väärtuspõhise koolikultuuri kujundamise eest.

Eneseanalüüs. Pärnu Vabakool
Tunnustame  teadliku, iseseisva ja õnneliku õppija kujundamise, vajaduspõhise koolikultuuri loomise ning heade suhete väärtustamise eest. Väärtuskasvatuse kool 2020

Hea kooli teerajaja 2020

Järveküla Kool
Tunnustame muutunud õpikäsituse rakendusvõimaluste analüüsi ja kogukondliku kooli arendamise eest.

Tallinna Arte Gümnaasium
Tunnustame traditsioonide hoidmise, huvitegevuse väärtustamise ning koostöise koolikultuuri kujundamise eest.

Jõhvi Gümnaasium
Tunnustame huvigruppide ja mentorsüsteemi loomise ning ennastjuhtiva õppija toetamise eest.

Rõuge Põhikool
Tunnustame tervislike eluviiside kujundamise, kaardistamise ning väärtustamise eest.

Värska Gümnaasium
Tunnustame mitmekesiste tegevuste, koolipere kaasamise ja väärtuspõhise koolikultuuri loomise eest.

Tilsi Põhikool
Tunnustame õpilaste vajaduste kaardistamise, mõtestatud ettevõtmiste ning väärtuspõhise koolikultuuri loomise eest.

Pühajärve Põhikool
Tunnustame kooli ja kodu koostöö edendamise ning väärtuspõhise koolikultuuri loomise eest.

Rakke Kool
Tunnustame turvalise ja koostöise koolikeskkonna kujundamise ning koolipere vaimse heaolu väärtustamise eest.

Maardu Gümnaasium
Tunnustame eesti keele õppe väärtustamise, keelekümblusmetoodika arendamise ning väärtustest lähtuva koolikultuuri mõtestamise eest.

Porkuni Kool
Tunnustame koolikultuuri analüüsi, teadliku väärtusarenduse ja arengukohtade märkamise eest.

Mäetaguse Põhikool
Tunnustame koostöise koolikultuuri uurimise, mõtestamise ja arendamise eest.

Roosna-Alliku Põhikool
Tunnustame turvalise koolikultuuri kaardistamise, arengukohtade märkamise ja analüüsi eest.

Võnnu Keskkool
Tunnustame kooli kommunikatsioonisüsteemi kaardistamise ning eesmärgistatud ühistöökava loomise eest.

Hea lasteaia edendaja 2020

Luunja Lasteaed Midrimaa
Tunnustame järjepideva väärtusarendustöö ja kogu lasteaiapere kaasamise eest.

Saku Lasteaed Terake
Tunnustame järjepideva väärtusarenduse ning põnevate mänguliste tegevuste eest väärtuste rakendamisel.

Pangapealse Lasteaed
Tunnustame väärtuspõhise lasteaia- ja koostöökultuuri kujundamise ja arendamise ning lasteaiapere kaasamise eest.

Lasteaed Neeme Mudila
Tunnustame väärtuspõhise keskkonnahariduse edendamise ning lasteaiapere loovuse toetamise eest.

Tallinna Endla Lasteaed
Tunnustame väärtuspõhise õpiruumi loomise ja hoidmise, teadliku juhtimise ning lasteaiapere jõustamise ja väärtustamise eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2020

Tallinna Kopli Lasteaed
Tunnustame lapsest lähtuva kasvukeskkonna kujundamise ning eesmärgistatud väärtusarenduse eest.

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu
Tunnustame laste sotsiaalsete oskuste arendamise, lapsest lähtuva õpikeskkonna loomise ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri edendamise eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2020

Assaku Lasteaia filiaal Aruheina Lasteaed
Tunnustame õuesõppe edendamise, laste teadliku ja süsteemse kaasamise ning koostöise ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri arendamise eest.

Hea lasteaia teerajaja 2020

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll
Tunnustame kaasava juhtimise ja teadliku eneseanalüüsioskuse arendamise eest.

Palivere Lasteaed Piibeleht
Tunnustame keskkonnahariduse ja taaskasutuse väärtustamise ning lastevanemate kaasamise eest.

Väätsa Lasteaed Paikäpp
Tunnustame järjepideva töö eest väärtuspõhise keskkonna loomisel.

Tabivere Lasteaed
Tunnustame teadliku ja väärtuspõhise meeskonnatöö kujundamise eest.

Aegviidu Mesitaru Lasteaed
Tunnustame lasteaiapere kaasamise ning koostöise ja kooskõlalise lasteaiakultuuri kujundamise eest.

Tahkuranna Lasteaed
Tunnustame koostöö ja heade suhete kujundamise ning väärtustamise eest.

Are Kooli Suigu Lasteaed
Tunnustame väärtuspõhise lasteaiakultuuri kujundamise ja koostöise lasteaiapäeva arendamise eest.

Tarvastu Lasteaed
Tunnustame laste ja lastevanemate mitmekülgse kaasamise ning teadliku väärtusarenduse eest.

Soinaste Lasteaed Laululind
Tunnustame teadliku väärtusarenduse ja õuesõppe edendamise eest.

Viru-Nigula valla Lasteaed Kelluke
Tunnustame arengukohtade märkamise ja kaardistamise ning lapsekeskse õpikeskkonna kujundamise eest.

Järveküla Lasteaed
Tunnustame väärtuspõhise lasteaiakultuuri kujundamise, teadliku koostöö arendamise ja toredate ühisürituste eest.

Tallinna Lasteaed Sipsik
Tunnustame tervist edendavate ja keskkonnateadlikkust kujundavate tegevuste ja lapsest lähtuva tegevuskultuuri rakendamise eest.

Tallinna Vormsi Lasteaed
Tunnustame lasteaiapere enesearengu toetamise ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri kujundamise eest.

Tallinna Liikuri Lasteaed
Tunnustame eesti keele ja kultuuri hoidmise ning infotehnoloogiliste võimaluste teadliku rakendamise eest.

Väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise ja mõtestamise eest tunnustatud kohalikud omavalitsused

Tapa Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond (haridusspetsialist Anne Roos)

Saarde Vallavalitsus (humanitaarnõunik Annika Viibus)

Häädemeeste Vallavalitsus (abivallavanem Helve Reisenbuk)

Rae Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalamet

Türi Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

Hea kooli ekspert 2019

Kilingi-Nõmme Gümnaasium
„Hea kooli eksperdi“ tiitel on välja antud juhtimise valdkonnas.
Tunnustus tulemusliku töö eest väärtuspõhise koolikultuuri dilemmade sõnastamisel ja kooli enesehindamissüsteemi arendamisel tasakaalukate arenguteede leidmiseks.

Hea kooli edendaja 2019

Jüri Gümnaasium
Tunnustus õpilaste individuaalsuse märkamise ja mitmekülgse toetamise, koostöise ja eesmärgistatud õppimise ja õpetamise ning õpikogukondade töö eduka rakendamise eest.

Võru Kesklinna Kool
Tunnustus kaasava juhtimise, vabaduse ja vastutuse kujundamise ning füüsilist ja vaimset tervist toetava väärtuspõhise koolikeskkonna loomise eest. Väärtuskasvatuse kool 2019

Türi Põhikool
Tunnustus ainetevahelise lõimitud õppe arendamise, õppijate koostöö toetamise ning kovisiooni meetodi eduka rakendamise eest.

Tabivere Põhikool
Tunnustus sisukate ja põnevate koolisiseste ja kooliväliste ürituste korraldamise, traditsiooniliste tegevuste hoidmise ning teadliku ja süsteemse väärtuskasvatuse eest.

Ülenurme Gümnaasium
Tunnustus mitmekülgse õppijate arengu toetamise, vaimse ja füüsilise tervise väärtustamise ning ettevõtliku hoiaku kujundamise eest.

Võru Gümnaasium
Tunnustus väärtuspõhise ja teadlikult kujundatud koolikultuuri, mõtestatud koostöö väärtustamise ning avatud, koostöise ja sõbraliku koolikeskkonna loomise eest. Väärtuskasvatuse kool 2019

Väätsa Põhikool
Tunnustus mõtestatud õppimise ja eesmärgistatud koostöö, tõenduspõhise analüüsi, õppetöö mitmekesistamise ning kooli väärtuste igapäevase rakendamise eest.

Tartu Descartes’i Kool
Tunnustus füüsilise ja vaimse tervise väärtustamise, lastevanemate kaasamise ning lasteaedadega koostöö edendamise eest!

Hea lasteaia edendaja 2019

Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas.
Tunnustus laste sotsiaalsete oskuste ning vaimse tervise mitmekülgse toetamise ja tulemusliku väärtusarenduse eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2019

Tallinna Endla Lasteaed
Tunnustus lapse päeva õnnestumisele keskendumise eest väärtuspõhise koostöökultuuri, jõustatud meeskonna ja vaba õpiruumi loomise kaudu.

Tartu Eralasteaed Terake
Tunnustus väärtuspõhise ning lapsest lähtuva keskkonna loomise, protsessile keskenduva õppetegevuse ja laste usaldamise eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2019

Hea kooli teerajaja 2019

Roosna-Alliku Põhikool
Tunnustus väärtuste märkamise ja nähtavaks tegemise ning väärtuskasvatuse teadliku rakendamise eest igapäevases koolielus.

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool
Tunnustus ühiste väärtuspõhimõtete kujundamise, koostöiste suhete väärtustamise ja õppijate mitmekülgse toetamise eest.

Kergu Lasteaed-Algkool
Tunnustus turvalise õpikeskkonna, lapsest lähtuva hariduse ja heade suhete väärtustamise eest.

Mäetaguse Põhikool
Tunnustus õppijate aktiivse ja mitmekülgse arengu toetamise, õppijasõbraliku koolikeskkonna loomise ja väärtuspõhise organisatsioonikultuuri arendamise eest.

Palupera Põhikool
Tunnustus põnevate ja harivate kooliväliste tegevuste, väärtuspõhise organisatsioonikultuuri loomise ning kooli omanäolisuse hoidmise eest.

Sillamäe Eesti Põhikool
Tunnustus õppijate individuaalsete iseärasuste arvestamise, eesti keele ja kultuuri hoidmise ning väärtuspõhise organisatsioonikultuuri loomise eest.

Võnnu Keskkool
Tunnustus väärtuspõhise koolikeskkonna kaardistamise, mitmekesiste kooliväliste tegevuste ja kogukondliku koostöö eest.

Tartu Karlova Kool
Tunnustus koostöiste suhete väärtustamise ja arendamise, lastevanemate kaasamise ja väärtuspõhise koolikultuuri loomise eest.

Tallinna Läänemere Gümnaasium
Tunnustus keelekümblusmetoodika eduka rakendamise, koolisiseste parimate praktikate jagamise ja ühistele väärtustele toetuva koolikultuuri arendamise eest.

Hea lasteaia teerajaja 2019

Haapsalu Lasteaed Tõruke
Tunnustus heade suhete loomise, traditsioonide ja pärimuskultuuri hoidmise ning teadliku väärtuskasvatuse eest.

Tartu Lasteaed Ristikhein
Tunnustus väärtuskasvatust toetava keskkonna loomise ja õppekäikude eest ning koostöise meeskonna väärtustamise eest.

Võru Lasteaed Okasroosike
Tunnustus lapsest lähtumise, õpetajate teadliku toetamise ning laste loovust arendava keskkonna loomise eest.

Palivere Lasteaed Piibeleht
Tunnustus väärtuspõhiste muudatuste juhtimise, ühistel kokkulepetel põhineva kasvukeskkonna loomise ja õuesõppe väärtustamise eest.

Tallinna Kristiine Lasteaed
Tunnustus järjepideva väärtusarenduse, õuesõppe propageerimise ja turvalise keskkonna loomise eest.

Pangapealse Lasteaed
Tunnustus lapsest lähtumise, projektõppe edendamise ning vaimse ja füüsilise tervise väärtustamise eest.

Rakvere Kungla Lasteaed
Tunnustus väärtuspõhise lasteaia kujundamise, pärimuskultuuri ja laste iseseisva tegutsemise väärtustamise eest.

Surju Lasteaed Päikesekiir
Tunnustus omanäolise lasteaia loomise, tervislike eluviiside ja pärimuskultuuri väärtustamise eest.

Väätsa Lasteaed Paikäpp
Tunnustus väärtuspõhise lasteaia kujundamise ja väärtustest kõneleva keskkonna loomise eest.

Tallinna Seli Lasteaed
Tunnustus teadliku väärtuskasvatuse ja väärtuspõhiste projektide loomise ning elluviimise eest.

Tabasalu Teelahkme Lasteaed
Tunnustus väärtuspõhise lasteaia kujundamise, lapsest lähtumise ja laste juhitud päeva korraldamise eest.

Sillamäe Lasteaed Rukkilill
Tunnustus mitmekesiste mänguliste tegevuste, lapse arengu toetamise ja keeleõppe väärtustamise eest.

Kilingi-Nõmme Lasteaed Krõll
Tunnustus väärtuspõhise lasteaia kujundamise, koostöiste suhete ja omanäoliste traditsioonide hoidmise eest.

Tallinna Luha Lasteaed
Tunnustus väärtuspõhise lasteaia kujundamise, mitmekülgsete mänguliste meetodite rakendamise ja lapsevanemate aktiivse kaasamise eest.

Tallinna Meelespea Lasteaed
Tunnustus lastevanemate kaasamise eest väärtusarendusse ning väärtuspõhise organisatsioonikultuuri loomise ja kujundamise eest.

Tartu Lasteaed Kannike
Tunnustus teadliku väärtuspõhise lasteaiakultuuri arendamise, väärtuspõhise juhtimise ja lapsevanemate aktiivse kaasamise eest.

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar
Tunnustus mõtestatud väärtuste visualiseerimise, väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomise ja arendamise eest.

Tallinna Lasteaed Mudila
Tunnustus mängu ja mänguliste tegevuste mõtestamise ning väärtustamise ja õuesõppe propageerimise eest.

Tallinna Lasteaed Pääsupesa
Tunnustus teadliku individualiseerimise väärtustamise, koostöise meeskonna loomise ja lasteaia väärtuste mõtestamise eest.

Lohkva Lasteaed
Tunnustus koostöise ja usaldusliku töökultuuri loomise ja arendamise ning lasteaia väärtuste mõtestamise eest.

Tallinna Lasteaed Sinilind
Tunnustus laste avastamist ja katsetamist toetavate tegevuste teadliku planeerimise, mudilasnõukogu rakendamise ja väärtuspõhise juhtimise arendamise eest.

Hea kooli edendaja 2018

Kaarli Kool
Tunnustus teadliku ja süsteemse väärtuskasvatuse, mitmekesiste huvitegevuste, üldõpetuse rakendamise ja kogukonna kaasamise eest igapäevasesse kooliellu.

Haapsalu Linna Algkool
Tunnustus õppija mitmekülgse toetamise, eesmärgipärase digipädevuste arendamise ja üldõpetuse väärtustamise eest. Väärtuskasvatuse kool 2017

Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Tunnustus koolipere mitmekülgse toetamise, avatud ja sihikindla koolikultuuri arendamise ning teadliku ja eduka väärtusarenduse eest. Väärtuskasvatuse kool 2018

Võru Kesklinna Kool
Tunnustus õppijate individuaalsuse märkamise ja mitmekülgse toetamise, põnevate projektõppe tegevuste läbiviimise ning väärtuspõhise ja koostöise koolikultuuri loomise eest.

Tartu Descartes’i Kool
Tunnustus õhinapõhise õppe toetamise, väärtuskasvatuse kuupõhise planeerimise ja läbiviimise ning kogukondliku koostöö väärtustamise eest.

Emmaste Põhikool
Tunnustus turvalisust toetavate kokkulepete sõlmimise ja mõtestamise, õppimist toetava keskkonna väärtustamise ning eesmärgistatud õpetajalt-õpetajale suunatud tugiprogrammi rakendamise eest.

Nissi Põhikool
Tunnustus koolimeeskonna mitmekülgse ja professionaalse arendamise, avatud ja kaasava koolikultuuri väärtustamise ning järjepideva ja eesmärgistatud väärtuspõhise juhtimise eest. Väärtuskasvatuse kool 2018

Loo Keskkool
Tunnustus andekuse märkamise, koostöise tugisüsteemi arendamise ja väärtuspõhise koolikultuuri loomise eest.

Hea lasteaia edendaja 2018

Võsukese Lasteaed
Tunnustus süsteemse ja mitmekülgse lapse arengu toetamise, projektõppe ja õuesõppe arendamise, koostöise ja õnneliku lasteaiapere väärtustamise ning teadliku väärtuskasvatuse eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2018

Tabasalu Lasteaed Tibutare
Tunnustus teadliku ja süsteemse laste sotsiaalsete oskuste arendamise ning eesmärgistatud ja tulemusliku väärtuskasvatuse eest.

MLA Viimsi Lasteaiad
Tunnustus lapsest lähtuva töökorralduse arendamise, teadliku ja süsteemse väärtuskasvatuse ning iga maja omanäolisuse väärtustamise eest.

Haapsalu Lasteaed Päikesejänku
Tunnustus õpetajate professionaalse enesearengu toetamise, koostöise ja väärtustel põhineva organisatsioonikultuuri kujundamise ning mitmekesiste õppetegevuste läbiviimise eest.

Luunja Lasteaed Midrimaa
Tunnustus laste sotsiaalsete oskuste arendamise, tõhusate tugisüsteemide kujundamise ja teadliku väärtusarenduse eest.

Hea kooli teerajaja 2018

Simuna Kool
Tunnustus koostöise koolipere arendamise, mitmekesiste tunniväliste tegevuste ja õppijate kaasamise eest koolikeskkonna loomisel.

Väätsa Põhikool
Tunnustus muutuva õpikäsituse edendamise, lastevanemate kaasamise ja digioskuste arendamise eest.

Tartu Aleksander Puškini Kool
Tunnustus keelekümbluse rakendamise, süsteemse eneseanalüüsi ja väärtuspõhise juhtimise arendamise eest.

J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool
Tunnustus koostöise koolikultuuri loomise, õppetöö mitmekesistamise ning lastevanemate ja vilistlaste kaasamise eest kooliellu.

Hea lasteaia teerajaja 2018

Võru Lasteaed Päkapikk
Tunnustus koostöise tugisüsteemi arendamise, põnevate mänguliste ja projektõppe tegevuste läbiviimise ning pärimuskultuuri väärtustamise eest.

Rakke Lasteaed Leevike
Tunnustus laste kasvukeskkonna väärtustamise, koostöise lasteaiapere arendamise ja väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise eest.

Sillamäe Lasteaed Jaaniussike
Tunnustus keelekümblusmetoodika aktiivse rakendamise ja koostöiste suhete väärtustamise eest.

Saku Lasteaed Päikesekild
Tunnustus mänguliste tegevuste edendamise, teadliku väärtusarenduse ja õuesõppe propageerimise eest.

Tartu Lasteaed Midrimaa
Tunnustus lastevanemate kaasamise,  koostöise organisatsioonikultuuri kujundamise ja lasteaia väärtuste mõtestamise eest.

Tallinna Kopli Lasteaed
Tunnustus lasteaiapere arengu mitmekülgse toetamise, lasteaia identiteedi teadliku ja väärtuspõhise kujundamise, hoidmise ja arendamise eest kogu lasteaia perega.

Hea kooli ekspert

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
„Hea kooli eksperdi“ tiitel on välja antud õppe-kasvatustöö valdkonnas. Tunnustus õppetöö intensiivsuse uurimise ning tagasisidekultuuri süsteemse arendamise eest. Väärtuskasvatuse kool 2016

Hea lasteaia ekspert

Rannamõisa Lasteaed
„Hea lasteaia eksperdi“ tiitel on välja antud kasvamist ja arengut toetava keskkonna valdkonnas. Tunnustus lasteaiapere tervikliku ja tervisliku, laste iseseisvat, vaba tegevust võimaldava kasvukeskkonna loomise ja väärtustamise ning teadliku planeerimise eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2014

Hea kooli edendaja

Tartu Descartes’i Kool
Tunnustus mitmekülgsete koolisiseste ühisürituste, liikumisaktiivsuse teadliku propageerimise ja järjepideva väärtusarenduse eest.

Nissi Põhikool
Tunnustus avatud koolikultuuri, koolipere mitmekülgse toetamise ja arendamise ning järjepideva ja eesmärgistatud väärtusarenduse eest.

Loo Keskkool
Tunnustus teadliku väärtusarenduse, õpilaste individuaalsete vajaduste märkamise ja huvihariduse väärtustamise eest.

Turba Kool
Tunnustus lõimitud õppe arendamise, vahetundide aktiivse sisustamise ning heade ja koostöiste suhete väärtustamise eest.

Tartu Kivilinna Kool
Tunnustus aktiivse koolipere kaasamise, heade suhete ja meeskonnatöö väärtustamise, süsteemse ja mõtestatud eneseanalüüsi ning pikaajalise, sisuka ja tulemusliku väärtusarenduse eest. Väärtuskasvatuse kool 2017

Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Tunnustus koolimeeskonna mitmekülgse ja professionaalse arendamise, koolisisese koostöökultuuri toetamise ning õpilaskodu tegevuse väärtustamise eest.

Kärla Põhikool
Tunnustus muutuva õpikäsituse mõtestamise, digipädevuste arendamise ja tagasisidesüsteemi kujundamise eest.

Haapsalu Linna Algkool
Tunnustus koostöise ja õnneliku koolimeeskonna väärtustamise, lastevanemate aktiivse kaasamise, mitmekesiste kooliväliste tegevuste ning järjekindla ja eduka väärtusarenduse eest. Väärtuskasvatuse kool 2017

Hea lasteaia edendaja

Tartu Lasteaed Lotte
Tunnustus laste igakülgse märkamise, toetamise ja kaasamise, lasteaiapere heade suhete hoidmise, laste nõukogu rakendamise ning tulemusliku väärtusarenduse eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2017

Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju
Tunnustus koostöiste traditsiooniliste ürituste, tervislike eluviiside propageerimise ja väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise eest.

Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas
Tunnustus õppiva organisatsiooni mõtestamise, kogu lasteaiapere arengu mitmekülgse toetamise ning teadliku ja süsteemse väärtusarenduse eest.

Hea kooli teerajaja

Tapa Vene Põhikool
Tunnustus keelekümblusmetoodika pikaajalise eduka rakendamise, õpilaste arengut toetava organisatsioonikultuuri loomise ja koostöiste suhete väärtustamise eest.

J. V. Veski nim Maarja Põhikool
Tunnustus ühiste väärtuspõhimõtete kujundamise, õpilaste individuaalsuse toetamise, mitmekülgsete huvitegevuste ja kooli pikaajaliste traditsioonide hoidmise eest.

Türi Ühisgümnaasium
Tunnustus õpilaste individuaalsuse märkamise ja mitmekülgse toetamise, aktiivõppemeetodite propageerimise ning kogukondliku koostöö eest.

Ülenurme Gümnaasium
Tunnustus eduka rahvusvaheliste koostöö, aktiivse õpilasesinduse kaasamise ning digipädevuste arendamise eest.

Hea lasteaia teerajaja

Tallinna Lasteaed Rukkirääk
Tunnustus laste sotsiaalsete oskuste arendamise, põnevate õppekäikude läbiviimise ja oma lasteaia tunde väärtustamise eest.

Haapsalu Lasteaed Päikesejänku
Tunnustus igakülgse lapse arengu toetamise, mitmekesiste ühisürituste ja väärtuspõhise lasteaia kujundamise eest.

Viljandi Lasteaed Midrimaa
Tunnustus väärtuspõhise lasteaia kujundamise, avatud suhete väärtustamise ja mitmekesiste traditsioonide hoidmise eest.

Vändra Lasteaed
Tunnustus süsteemse ja tulemusliku laste arengu toetamise ja hindamise ning väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise eest.

Lasteaed Neeme Mudila
Tunnustus põnevate kogukondlike ühisürituste, kogu lasteaiapere väärtustamise ja toetamise ning oma lasteaia tunde hoidmise eest.

Tallinna Jaan Poska Lasteaed
Tunnustus põnevate mänguliste tegevuste, tervislike eluviiside propageerimise ja koostöise organisatsioonikultuuri kujundamise eest.

Hea kooli edendaja

Haapsalu Linna Algkool
Tunnustus väärtuspõhise ja kaasava juhtimise, iga koolimeeskonna liikme märkamise ja toetamise ning õppeprotsessi mitmekesistamise eest.

Nissi Põhikool
Tunnustus väärtuspõhise ja õppijakeskese koolikultuuri loomise, süsteemse väärtuskasvatuse edendamise ja mitmekesiste huvitegevuste pakkumise eest.

Tartu Kivilinna Kool
Tunnustus väärtustel põhineva digipöörde rakendamise, läbimõeldud ja pikaajalise  väärtusalase töö ning koolimeeskonna süsteemse toetamise eest.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tunnustus süsteemse, tõenduspõhise ning kooli põhiväärtustest lähtuva analüüsi, õpilaskeskse ja väärtuspõhise koolikultuuri ning juhtimise arendamise eest. Väärtuskasvatuse kool 2016

Tartu Luterlik Peetri Kool
Tunnustus väärtuspõhise juhtimise, tõendatult väärtuspõhise koolikultuuri loomise, koolimeeskonna toetamise ning järjepideva ja süsteemse lastevanemate kaasamise eest.

Turba Kool
Tunnustus väärtuspõhiste huvitegevuste, õppijat toetava hindamissüsteemi rakendamise ja mitmekesiste tegevuste eest õpimotivatsiooni toetamisel.

Türi Põhikool
Tunnustus õpilaste individuaalsete vajaduste arvestamise, õppimist toetava hindamise rakendamise, aktiivse lapsevanemate kaasamise ning mitmekesiste huvitegevuste pakkumise eest.
 

Hea lasteaia edendaja

Eralasteaed Naba
Tunnustus lapse arengu mitmekülgse ja läbimõeldud toetamise, lapsevanemate aktiivse kaasamise ning loovuse ja õuesõppe  väärtustamise eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2011

Nõlvaku Lasteaed
Tunnustus sidusa ja tervikliku analüüsi, teadliku väärtuskasvatuse, kaasava juhtimise ning tugeva meeskonnavaimu kujundamise eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2016

Saku Lasteaed Terake
Tunnustus teadliku väärtuskasvatuse ja põnevate meetodite eest laste sotsiaalsete oskuste arendamisel

Tallinna Lasteaed Sinilind
Tunnustus sihiteadliku väärtuskasvatuse, uudsete ja põnevate algatuste ning koostöise tegutsemise eest.

Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaed
Tunnustus süsteemse ja tervikliku väärtusarenduse, väärtuspõhise juhtimise, lapse arengu ja loovuse toetamise ning läbimõeldud ja sihikindla koostöö eest lapsevanematega. Väärtuskasvatuse lasteaed 2016

Hea kooli rajaleidja

Emmaste Põhikool
Tunnustus väärtustest lähtuva koolikultuuri loomise, hea õpetaja ja õpilase profiili väljatöötamise ning õuesõppe rakendamise eest.

Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Tunnustus koolimeeskonna süsteemse ja sihikindla arendamise, koostöö väärtustamise ning traditsioonide hoidmise eest.

Kärla Põhikool
Tunnustus koostöise koolikultuuri arendamise ja põnevate õppetööd toetavate tunniväliste tegevuste eest.

Loo Keskkool
Tunnustus ühiste väärtuspõhimõtete kujundamise, õpilaste individuaalsuse toetamise ja  mitmekülgsete huvitegevuste pakkumise eest.

Pärnu Vabakool
Tunnustus väärtuspõhise koolikultuuri loomise, teadliku, aktiivse ja vastutustundliku õppija arendamise ning põnevate projektipäevade läbiviimise eest.

Saue Gümnaasium
Tunnustus väärtuspõhise, avatud ja süsteemse analüüsi koostamise, mitmekesise õpikeskkonna kujundamise ja meeskonnatöö väärtustamise eest.

Sillamäe Gümnaasium
Tunnustus kogu koolipere väärtustamise, koostööoskuse toetamise ja arendamise ning mitmekesiste tunniväliste tegevuste  eest.

Tartu Descartes'i Kool
Tunnustus õpimotivatsiooni toetamise, õpilaste aktiivse kaasamise ja kooliperet ühendavate ürituste läbiviimise eest.

Tartu Veeriku Kool
Tunnustus kujundava hindamise rakendamise, õpilaste individuaalsuse toetamise ja digipädevuse kujundamise eest. Väärtuskasvatuse kool 2011

Hea lasteaia rajaleidja

Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju
Tunnustus põnevate väärtusalaste tegevuste, lapsevanemate aktiivse kaasamise ja laste mitmekülgse toetamise eest.

Tallinna Kannikese Lasteaed
Tunnustus süsteemse ja tulemusliku tugivõrgustiku loomise, mitmekesiste mänguliste tegevuste ning koostöös tegutsemise väärtustamise eest.

Hea kooli edendaja

Ilmatsalu Põhikool
Tunnustus tulemusliku väärtuskasvatuse, õpilase individuaalsuse mitmekülgse toetamise, õpilasekeskse koolikultuuri arendamise ja väärtuspõhise juhtimise eest. Väärtuskasvatuse kool 2015.

Nissi Põhikool
Tunnustus kooli töötajate ja lapsevanemate aktiivse kaasamise eest nii kooliga seotud kui ka koolivälistesse tegevustesse ning keeleõppereiside läbiviimise eest.

Tartu Kivilinna kool
Tunnustus LP mudeli seostamise eest väärtusalase tööga ning mudeli kooliellu rakendamise ja eesmärgipärase koostöö arendamise eest.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tunnustus väärtuspõhise juhtimise, pideva arendustegevuse, õpilaste kaasamise ja õpetajate omavahelise koostöö ning toetussüsteemi loomise eest. Tartu linna väärtuskasvatuse kool 2015.

Türi Põhikool
Tunnustus teadliku väärtuskasvatuse ja väärtuskasvatuse tundide rakendamise ning järjepidevust kujundava keskkonna loomise eest.

Hea lasteaia edendaja

Pärnu Lasteaed Pillerpall
Tunnustus eesmärgipärase ja teadliku väärtuskasvatuse, lastevanemate kaasamise, laste individuaalsuse arvestamise ja andmepõhise eneseanalüüsi eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2015.

Pärnu Lasteaed Päikesejänku
Tunnustus laste individuaalse arengu toetamise, läbimõeldud tunnustussüsteemi ning tulemusliku ja läbimõeldud väärtusalase arendustöö eest. Väärtuskasvatuse lasteaed 2009.

Hea kooli rajaleidja

Haapsalu Linna Algkool
Tunnustus ettevõtlikkuse arendamise, lastevanemate kaasamise ja põnevate keskustepäevade läbiviimise eest.

Jüri Gümnaasium
Tunnustus õppekavaväliste tegevuste tähtsustamise ja rohkete ning mitmekülgsete huviringide eest. Eraldi tunnustus positiivse ja emotsionaalse tunnuslause “Täna parem kui eile” eest.

Kärla Põhikool
Tunnustus mitmekesise huvitegevuse ning ettevõtlikkuse ja loovuse arendamise eest erinevates projektides.

Lümanda Põhikool
Tunnustus eesmärgipärase väärtuskasvatuse, õpilast toetava ja tunnustava koolikultuuri arendamise ning oma kooli tunde loomise ja hoidmise eest.  Väärtuskasvatuse kool 2014.

Puhja Gümnaasium
Tunnustus mitmekülgsete tugimeetmete ja eesmärgipärase tegevuse eest füüsilise ja vaimse tervise tähtsustamisel.

Räpina Ühisgümnaasium
Tunnustus struktureeritud eneseanalüüsi ja vilistlaste kaasamise ning väärtustamise eest.

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool
Tunnustus järjepideva töö eest erivajadustega laste arendamisel ja nende õppe toetamisel.

Tartu Descartes’i Kool
Tunnustus uue õpikäsitluse praktiseerimise eest läbi erinevate ainenädalate ja mitmekesiste  projektide.

Tartu Hansa Kool
Tunnustus teadliku väärtukasvatuse ja seda toetavate Meie meele tundide eest esimeses kooliastmes.

Turba Kool
Tunnustus kaasava hariduse põhimõtete ja turvalise koolikeskkonna tähtsustamise, kovisiooni rakendamise ja keeleõppereiside läbiviimise eest.

Ülenurme Gümnaasium
Tunnustus rahvusvahelise koostöö eest erinevate koolidega ja igapäevase õppetöö seostamise eest praktilise eluga. Eraldi tunnustus kogukonnapraktika rakendamise eest.

Hea lasteaia rajaleidja

Keila Lasteaed Vikerkaar
Tunnustus omanäolise lasteaia kujundamise,  kaasava hariduse rakendamise, teadliku väärtukasvatuse ja mitmetes projektides osalemise eest.

Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed
Tunnustus erinevate metoodikate rakendamise eest väärtuskasvatuses ning põnevate traditsiooniliste tegemiste eest.

Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas
Tunnustus läbimõeldud tervist edendavate tegevuste, looduse mängulise tundmaõppimise ja väärtuskasvatusel põhineva õppiva organisatsiooni loomise eest.

Tabasalu Lasteaed Tibutare
Tunnustus mitmekülgse väärtusalase tegevuse, väärtuste mängu “Tibu seiklused väärtustemaal” väljatöötamise ja kasutamise ning aktiivse koostöö eest lastevanematega.

Tallinna Jaan Poska Lasteaed
Tunnustus struktureeritud eneseanalüüsi, kolleegidevahelise koostöö  ja põhjalikult kirjeldatud traditsioonide eest.

Tallinna Lepatriinu Lasteaed
Tunnustus süsteemse väärtuskasvatuse, väärtustel põhinevate ürituste korraldamise ja eesmärgistatud ning põhjaliku eneseanalüüsi eest.

Hea kooli edendaja

Salme Põhikool
Tartu Kivilinna Kool

Hea lasteaia edendaja

Pärnu Lasteaed Pillerpall

Hea kooli rajaleidja

Audentese Erakool
Haapsalu Linna Algkool
Ilmatsalu Põhikool
Kadrioru Saksa Gümnaasium
Kohtla-Järve Maleva Põhikool

Lümanda Põhikool Väärtuskasvatuse kool 2014

Nissi Põhikool
Puhja Gümnaasium
Räpina Ühisgümnaasium
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool
Tallinna Kristiine Gümnaasium
Tartu Hansa Kool 
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

Tartu Veeriku Kool Väärtuskasvatuse kool 2011

Tudulinna Põhikool

Hea lasteaia rajaleidja

Kambja Lasteaed Mesimumm
Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed
Kärla Lasteaed
Põlva Lasteaed Lepatriinu

Rannamõisa Lasteaed Väärtuskasvatuse lasteaed 2014

Saku Lasteaed Terake

Hea kooli rajaleidja

Tallinna Saksa gümnaasium

Tabivere gümnaasium Väärtuskasvatuse kool 2013

Orava põhikool

Salme põhikool Väärtuskasvatuse kool 2013

Krootuse põhikool
Pärnu Kuninga tänava põhikool
Valga põhikool

Peetri lasteaed-põhikool Väärtuskasvatuse kool 2013

Lüllemäe põhikool
Tartu Kivilinna gümnaasium
Valga Jaanikese kool

Hea lasteaia rajaleidja

Leppneeme lasteaed

Tallinna Linnupesa lasteaed Väärtuskasvatuse lasteaed 2013

Tabasalu lasteaed Tibutare
Luunja lasteaed Midrimaa
Pirita lasteaed

Tallinna Suitsupääsupesa lasteaed Väärtuskasvatuse lasteaed 2013

Tallinna Kivimurru lasteaed

lastekeskus Midrimaailm Väärtuskasvatuse lasteaed 2013

Pärnu lasteaed Pillerpall
Tallinna Jaan Poska lasteaed
lasteaed Väike Päike
Tallinna sõimede ühendus
Pärnu Kadri tänava lasteaed
Vastse-Kuuste lasteaed Kaari

Lasteaedade kogemused

Koolide kogemused

Rändauhinnad