Autor:
Pexels.com

Spordifilosoofia

Spordifilosoofia keskendub valdavalt spordi mõiste selgitamisele. Peamine küsimus on selles, millised on spordi iseloomulikud jooned: millist tegevust võime nimetada spordiks; milline on spordi seos mängu ja mängimisega.

Bernard Suits väidab, et selleks, et mäng oleks ühtlasi ka sport, on vaja täita teatud tingimusi: mäng peab olema oskusmäng ning see oskus peab olema füüsiline.* Selliste kriteeriumide puhul aga jääksid spordist välja mõttemängud nagu male, kabe, bridž, rendžu jms. Küsimus selle kohta, kas mõttemängud peaksid kuuluma spordi valda, kuulub spordifilosoofia valda.

Suitsi nägemus spordist kui füüsilisi oskusi nõudvast mängust on siiski vaid üks võimalikest määratlustest.


*Suits, Bernard. The elements of sport. Philosophic inquiry in Sport. Ed. by W. J. Morgan; K. V. Meier. Champaign: Human Kinetics, 1995.

Lisaks

Filmisoovitus

Film „Poiss, kes peab jooksma“ (A Boy Who Can’t Stop Running) kirjeldab ühe India poisi elu. Budhia Singh on ebatavaline laps. Temas peitub suur jooksjaanne – juba nelja-aastaselt läbis ta oma esimese maratoni.

Film tõstatab küsimuse, kas kuulsuse varjupool ei seisne hoopis selles, et poisi vanemad ning treenerid tahavad andeka lapse arvel endale jõukust ning kuulsust koguda. Lisaks on küsitav, kas selline sportimine on tervislik ning võimaldab lapsel normaalselt areneda.

Filmist

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Eesti Antidopingu Keskus. Sportlase antidopingu käsiraamat. Tallinn, 2005.

Eesti Olümpiakomitee. Spordimõte 2002: V Eesti spordi kongress, seminar Ausa mängu nimel“. Tallinn: Eesti Olümpiakomitee, 2003.

Eesti Spordi Keskliit. Euroopa spordi harta. Spordi eetika koodeks. Tõlkijad H. Kolk, I. Petrova. Tallinn: Eesti Spordi Keskliit, 1993.

Eesti Spordimuuseum. Mängud ja sport: projekti Soome-ugri rahvaste traditsioonilised spordialad ja rahvamängud kogutud materjale = Games and sport: collected materials of the project "Traditional sports and games of Fenno-Ugric nations". Tõlkija A. Sillastu. Tartu: Eesti Spordimuuseum, 1998.

Harris, H. A. Vana-Kreeka sportlased ja sport. Tõlkija R. Toming. Tallinn: Eesti Raamat, 1979.

Hackenschmidt, G. Valitseda elu. Tõlkija K. Ligi. Tartu: Ilmamaa, 1997.

Huizinga, J. Mängiv inimene: kultuuri mänguelemendi määratlemise katse. Tõlkija M. Sirkel. Tallinn: Varrak, 2004.

Jalak, R. Doping spordis. Tallinn: Eesti Olümpiakomitee: Spordimeditsiini Sihtasutus, 2003.

Jalak, R.; Ööpik, V.; Mardna, M. Teadmisi sportlase toitumisest. Tallinn: Spordimeditsiini Sihtasutus, 2001.

Kuuseok, E. (tõlk, toim). Psühholoogia tippspordis. Tallinn: Spordimeditsiini Sihtasutus, 2002.

Lukk, A. (tõlk). Ausa mängu (Fair play) deklaratsioon. Tallinn: Rahvusvaheline Spordi ja Kehakultuuri Nõukogu, 1996.

Mardna, M. (koost). Doping spordis. Tallinn: Eesti Olümpiakomitee, 2003.

Savi, T. (koost). Dopingu ABC. Tallinn: Inreko Press, 1993.

Volt, M. Spordieetika. Simm, K. (koost), Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023.

Whiter, B. (koost). Mängude entsüklopeedia. Tõlkija M. Pöial, toimetaja H. Arak. Tallinn: Tänapäev, 2005.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Atkinson, P. L. Making Game: An Essay on Hunting, Familiar Things, and the Strangeness of Being Who One Is. AU Press, 2009.

Boxill, J. Sports Ethics: An Anthology. Malden: Blackwell, 2002.

Etzel, E .E.; Watson, J. C. (eds). Ethics in Sport and Exercise Psychology: A Special Issue of Ethics & Behavior. Lawrence Erlbaum Associates, 2006.

Jespersen, E.; McNamee, M. J. (eds). Ethics, Dis/Ability and Sports. Routledge, 2009.

Laure, P. Ethique du dopage. Paris: Ellipses Marketing, 2002.

L'europe garante de l'éthique sportive?  Pessac: Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2002.

Loland, S.; Skirstad, B.; Waddington, I. (eds). Pain and Injury in Sport: Social and Ethical Analysis. London, New York: Routledge, 2006.

Lumpkin, A.; Stoll, S. K.; Beller, J. M. Sport Ethics: Applications for Fair Play. New York (etc): McGraw-Hill, 2001.

Malloy, D. C.; Ross, S.; Zakus, D. H. Sport Ethics. Concepts and Cases in Sport and Recreation. Thompson Educational Publishing, 2003.

Mcfee, G. Sport, Rules and Values: Philosophical Investigations into the Nature of Sport. London, New York: Routledge, 2004.

Miah, A. Genetically Modified Athletes: Biomedical Ethics, Gene Doping and Sport. London, New York: Routledge, 2004.

Morgan, W. J.; Meier, K. W. (eds). Philosophic inquiry in sport. Champaign: Human Kinetics, 1995.

Morgan, W. J. et al. (eds). Ethics in sport. Champaign: Human Kinetics, 2007.

Morgan, W. J. Why Sports Morally Matter. London, New York: Routledge, 2006.

Pawlenka, C. Utilitarismus und Sportethik. Paderborn: Mentis, 2002.

Ramsay, H. Reclaiming Leisure: Art, Sport and Philosophy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.

Tamburrini, C.; Tännsjö, T. (eds). Genetic Technology and Sport. Ethical Questions. Routledge, 2005.

Simon, R. L. Fair Play: The Ethics of Sport. Oxford: Westview, 2004.

Päisefoto: Cesar Evangelista, pexels.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi