Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

„Väärtuste mäng“ õpetajatele

Mängu koostaja: Implement Baltic OÜ koostöös TÜ eetikakeskuse töögrupiga (2010)

Mängu väljatöötamist toetas Haridus ja Teadusministeerium riiklikust programmist „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“.

Väärtuste mäng on tõsise sisuga ja lõbusa formaadiga dialoogivahend, mille eesmärk on
- teadvustada paremini õpetaja rolli ja vastutust väärtuskasvatuse aspektist lähtudes
- toetada väärtusselitust
- edendada õpetajaskonna väärtuste teemalist dialoogi erinevate käitumisolukordade ja võimalike väärtuskonfliktide üle.

Koolitused koolile

Koolitused lasteaiale

Väärtuste mängu laiem eesmärk on hariduse kvaliteedi, koolikultuuri ja õpilaste heaolu parandamine.

„Väärtuste mäng“ on õpetajarolli keskne ning mõeldud seega peamiselt õpetajatele mis tahes kooliastmes ja mis tahes aine õpetajale. Kuna mängu tuleb mängida meeskondades, eeldab see kokku lepitud aega ja kohta. „Väärtuste mängule“ peaksid eelnema ja järgnema erinevad tegevused, mis aitavad koolil tervikuna väärtusarenduses edasi liikuda.

„Väärtuste mäng“ võimaldab pidada väärtushinnangute alaseid dialooge, samuti aitab mäng esile tuua igapäevastes olukordades rakendatavaid käitumisviise ja nende tagajärgi. „Väärtuste mängu“ lõbus formaat lähtub tavalise lauamängu eeskujust, mis loob võistlusmomendi, et tekitada keskendumistunnet ja põnevust.

Mängu käigus lahendab võistkond erinevaid väärtuskonflikte sisaldavaid situatsioone. Valitud lahendustele saab võistkond ka tagasisidet, mille on koostanud ekspertidest koosnev töögrupp TÜ eetikakeskuse juhtimisel. Läbi sellise formaadi algatab „Väärtuste mäng“ koolis dialoogi, mis pärast mängimist kindlasti jätkub.

Taust
Töövahend koosneb tuumväärtuste kirjeldusest, väärtuste mängust ja selle kasutusjuhistest ning praktilistest soovitustest väärtuste mängu kasutamiseks. Selle loomisel lähtutakse väärtusprogrammi raames välja töötatud koolide enesehinnangu mudelist, mis koondab väärtuskasvatuse olulisemaid printsiipe. Enesehinnangu mudeli väljatöötamist juhtis TÜ eetikakeskus, mis kaasab sealjuures partneriteks olnud koolid ka antud töövahendi koostamisse. OÜ Implement Baltic nõustab väärtuste mängu täpsema metoodika osas, toetudes oma senisele rakenduskogemusele.
Mängu katsetamisel osalesid: Jõõpre Põhikool, Lindi Algkool, Kostivere Põhikool, Miina Härma Gümnaasium, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium, Pärnu Koidula Gümnaasium, Pärnu Ülejõe Gümnaasium, Tallinna Kristiine Gümnaasium, Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium, Tartu Kivilinna Gümnaasium, Tartu Veeriku Kool, Tori Põhikool.

Väärtuste mäng

Image
väärtuste mäng
  • „Väärtuste mäng“ on tõsise sisuga lõbusa formaadiga dialoogivahend, mis on lauamängu kujul ja koosneb mängulauast, täringust ja kaartidest.
  • Seda mängitakse 5–6 inimese suurustes gruppides.
  • Mäng koosneb hulgast situatsioonikirjeldustest, mis on realistlikud, pärinevad õpetaja tööelust ja sisaldavad väärtuskonflikti, ning erinevatest alternatiividest igas situatsioonis võimaliku käitumise kohta. Kõikidele vastusevariantidele on antud punktid ja lisatud nende põhjendused.
  • Grupis toimub arutelu, mis on huvitav ja ka lõbus. Kui grupp on jõudnud ühisele otsusele, siis saadakse kohest tagasisidet oma valiku osas.
  • Mängu juurde kuuluvad ka kaardid „Risk ja võimalus“ ning „Tea ja võida“, mille puhul on võimalik saada täiendavalt nii pluss- kui miinuspunkte.
  • Pärast mängu toimub arutelu situatsioonide osas, mis rohkem vaidlust või mõtteid tekitasid.

 

Mängu autorid
Tartu Ülikooli eetikakeskus
Implement Baltic OÜ on juhtimiskonsultatsiooni firma, mis arendab ja toetab organisatsioonide võimet planeerida ja viia ellu jätkusuutlikke strateegiaid ja reaalsete tulemustega muudatusi.

„Väärtuste mängu“ väljatöötamises osalesid: Jüri Ginter, Halliki Harro-Loit, Nelli Jung, Pille Kõiv, Laura Lilles-Heinsar, Karin Lukk, Mari-Liisa Parder, Piret Siivelt, Margit Sutrop, Olga Schihalejev, Tiina Teppo, Kristiine Vahtramäe, Katrin Velbaum.

Täname konsultante: Toivo Aavik, Anu Realo, Toomas Jürgenstein.

Vaata videot: „Väärtuste mängu“ mängisid Halliki Harro-Loit, Marko Ringo, Marju Lauristin, Margit Sutrop, Kauksi Ülle ja Tõnu Lehtsaar.

Õpilaste mäng „Väärtuste avastajad“

Eesti rahva väärtuste mäng

Arstide väärtuste mäng

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi