Autor:
Pixabay

Ärieetika

Nagu vaene ja nõrk toonitab õigust, niisama räägib ta ka kõlblusest – rikkal ja võimsal pole ei üht ega teist vaja. Ka südametunnistusest räägime sagedasti, iseäranis kui kedagi petta tahame või vastasest nõrgemad oleme ja käsitsi kallale ei pääse.“

(A. H. Tammsaare. „Ärist ja inimestest“) 

 

Ärieetika on eetikavaldkond, mis reguleerib ettevõtete ja nende juhtide käitumist konfliktiolukordades. Eetilise konflikti äri vallas põhjustab eelkõige vastuolu osapoolte vajadustes ja ootustes: kasusaamise eesmärgil algatatud tegevus mõjutab paratamatult mitmeid huvigruppe nii positiivselt kui ka negatiivselt.

Ettevõtlusega otseselt seotud huvigrupid on:

  • ettevõtete omanikud;
  • kliendid;
  • töötajad;
  • partnerid;
  • konkurendid.

Kaudsemalt seotud võimalikud huvirühmad on:

  • ühiskond laiemalt, sh nii kohalik kui ka rahvusvaheline kogukond;
  • looduskeskkond.

Ärieetika aitab kaaluda kasude ja kahjude vahekorda, otsida kõige õigemat käitumisviisi ning seda põhjendada.

Sisujuht

Alajaotusest „Eetika ettevõttes“ leiate ärieetika üldkäsitlusi, ettevõtte tegevust reglementeerivaid eetikakoodekseid ja infot äriga seotud professioonide kutse-eetika kohta.

Sotsiaalne vastutus on panus, mille ettevõte annab ühiskonna arengu ja õigluse edendamise heaks. Lisaks otseselt seotud huvilistele on ettevõttel vastutus ühiskonna ees laiemalt.

Töötaja ja juhi“ teemast leiate märksõnad diskrimineerimine, distsipliin, pealekaebamine, konkurentsikeeld jne.

Aktsionäride“ alateema käsitleb ettevõtte suur- ja väikeaktsionäride suhteid ja vastutust, eetilist investeerimist ning tehinguid väärtpaberiturul.

Valdkond „Kliendid ja tooted“ käsitleb kliendisuhete eetikat, tarbijaeetikat ning konkurentsi ja intellektuaalse omandi küsimusi.

Keskkonna ja äri“ alateemas tegeletakse äritegevuse mõjuga keskkonnale.

Rahvusvahelise äri“ alateema käsitleb kultuurierinevuste mõju nii töö- kui ka ärisuhetele ning ärimaailma muutumist rahvusvaheliseks.

Äri, majanduse ja poliitika“ valdkond tutvustab majandussüsteemide eetilisi aspekte ning eetilisi probleeme riigi ja ettevõtete suhetes.

 

Päisefoto: pixabay.com