Autor:
/Unsplash

Prostitutsioon

Prostitutsiooni seaduslik lubamine või mittelubamine on riigiti erinev, kuid debatid seksi müümise ning ostmise üle on kõikjal aktuaalsed.

Rakenduslikus eetikas keskendutakse prostitutsiooni teema kahele põhiküsimusele: esiteks, kui eeldame, et prostitutsioon on ühiskonnas ebasoovitav, kas selle seadusega keelamine on piisavalt õigustatud; teiseks, kui prostitutsioon on tõepoolest ebasoovitav, siis kas sellepärast, et seda peetakse ebamoraalseks, ning kui prostitutsiooni peetakse ebamoraalseks, siis miks.* Nendele küsimustele on mitmesuguseid vastuseid. Kui ühelt poolt nähakse seksi kahe inimese vahelise intiimse aktina, siis teisalt on aeg-ajalt ühiskonnal lubatud otsustada seksuaalakti moraalsuse üle. Selliste probleemidega tegelebki prostitutsiooni alateema.

Prostitutsiooniga on seotud märksõnad nagu inimkaubandus ja selle ohvrid, kuritegevus, autonoomia, liberalism.


Encyclopedia of Applied Ethics. Vol. 3, J-R (Ed. By Ruth Chadwick). San Diego (etc.): Academic Press, 1998, lk 694.

Lisaks

Prostituudi elukutse sotsiaalsed, perekondlikud ning majanduslikud küljed

Õpetaja Lauril tekkis kahtlus ühe oma kolmanda klassi õpilase Kauri suhtes, et tema koduse olukorraga pole kõik korras. Õpilane tõmbus järsult endasse, teised õpilased hakkasid teda kiusama ning õppeedukus langes. Õpetaja Laur otsustas õpilasega tõsiselt rääkida, sest varem polnud nende väikeses maakoolis selliseid probleeme olnud.

Õpetaja Laur sai Kaurilt teada poisi endassetõmbumise põhjuse – nimelt käisid küla peal jutud, et poisi ema töötab prostituudina. Isa poisil puudus.

Õpetaja Laur ei saanud sellise kuulujutu tõesuses kindel olla, kuid tõsi oli see, et mõni aeg tagasi oli Kauri ema pojale uue jalgratta ning firmatossud ostnud – asjad, mida see perekond endale varem lubada ei saanud. Samas oli võimalik, et Kauri ema oli lihtsalt parema töökoha saanud.

Nüüd oli õpetaja Laur valiku ees, kas minna Kauri emaga rääkima või pöörduda valla sotsiaaltöötaja poole. Viimasest teadis õpetaja Laur seda, et tegemist on rangete põhimõtetega inimesega, kes teeks kõik, mis tema võimuses, et poiss ema juurest lastekodusse saata, kui see osutub prostituudiks. Samas oli õpetaja Laur kindel, et Kauri ema armastab oma poega väga ning hoolitseb tema eest hästi.

Küsimusi:

  • Kuidas mõjutab last teadmine, et tema ema on prostituut?
  • Kas lapse jaoks on parem kasvada üles armastatud emaga, kes on prostituut, või üldse ilma vanemateta?
  • Kas oluliselt paremat majanduslikku olukorda, mida prostituudi elukutse võib võimaldada, tuleks eelistada avalikule hukkamõistule?

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Gustavson, H. Kõige vanem elukutse. Tallinn: Olion, 1991

Ivanchenko, L. (koost) Seminari materjalid Võitlus inimkaubanduse vastu Eestis: naised ja lapsed: 20. jaanuaril 2003, Tallinn, Eesti = Материалы семинара Борьба с торговлей людьми в Эстонии: женщины и дети: 20 января 2003, Таллинн, Эстония = Materials of the seminar "Combating human trafficking in Estonia: women and children": 20 January 2003, Tallinn, Estonia. Tallinn: Inimõiguste Teabekeskus, 2003

Jõe-Cannon, I. (koost, toim) Prostitutsiooninõudluse tagamaad ja tegelikkus. Tallinn: Eesti Naisuurimis- ja Teabekeskus (Kirjastuskeskus), 2005

Lombroso, C.; Ferrero, G. Prostitutsiooni ajalugu. Tõlkija A. K. Tallinn, 1931

Malarek, V. Natašad: inimkaubandus tänapäeval. Tõlkija K. Suursalu. Tallinn: Sinisukk (Tallinna Raamatutrükikoda), 2005

Mikkelsaar, E. Lühike ülewaade prostitutsioonist Eestis. Tallinn: Eesti Naisorganisatsioonide Liit (Vaba Maa), 1921

Nordeman, M. Arenguhälve ja seksuaalsus: seksuaalsed vajadused ja nende avaldumisvormid. Tõlkija A. Raudsik. Tallinn, 2000

Pajumets, M. Prostitutsioon - kas ühiskondlik probleem?: arvamused nähtuse olemusest, põhjustest, tagajärgedest. Tallinn: Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, EV Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakond, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, 2004

Ploompuu, J. Kas kuues käsk wõi moodne teadus?: sugueluline harutus. Tallinn: Ploompuu, 1920

Vilms, J. Lõbukultuurist. Tartu: Sõnavara, 1924

VÄITEKIRJAD

Häidberg, A. Prostitutsiooni ajalooline ülevaade ja seadusandluse probleemid. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, 1998

Paluvere, P. Prostitutsiooni olemus, ajalugu ja õiguslik reguleerimine. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, 1997

ARTIKLID

Põldemaa, K. Konverents „Alaealised seksitööstuses“: rahvusvahelise prostitutsioonivastase projekti STOP järjekordne etapp. Sotsiaaltöö, 2000, 3, lk 5

Eesti piigad rahvusvahelise prostitutsiooniäri võrgus. Vestlus prostituudi tööst Bangkokis. Kriminaalkroonika, 1999, nr 1, lk 22–25

Kisch, E. E. Goldschmiedi salongi saladused. Looming, 1999, nr 1, lk 78–89

Orsi, F. Seksi ja võimu asümmeetriate eetika. Simm, K. (koost), Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023

Vaher, V. Turul me oleme, vennad ja õed. Kodukolle, 2000, nr 4, lk 33

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Baker, R.; Elliston, F. (eds). Philosophy and sex. Rev. Ed. Buffalo: Prometheus Books, 1984

Bellioti, R. A. Good sex: perspectives on sexual ethics. Lawrence: University Press of Kansas, 1993

Michel, R. Sexual Ethics: A Study of Borderland Questions. Raritan: Transaction Publishers, 2001

Ogien, R. La panique morale. Paris: Grasset et Fasquelle, 2004

Ruse, M. Homosexuality: a philosophical inquiry. New York: Blackwell, 1988

Scruton, R. Sexual desire: a moral philosophy of the erotic. New York: Free Press, 1986

Scruton, R. Sexual desire: a philosophical investigation. London: Phoenix, 1994

Soble, A. (ed). The philosophy of sex. Contemporary readings. Rowman & Littlefield, 2002

Soble, A. The philosophy of sex and love. St. Paul: Paragon House, 1998

Soble, A. Sexual investigations. New York: New York University Press, 1996

Spector, J. (ed). Prostitution and Pornography: Philosophical Debate About the Sex Industry. Stanford University Press, 2006

Stein, E. (ed). Forms of desire: sexual orientation and the social constructionist controversy. New York: Routledge, 1992

Päisefoto: Timo Wagner, unsplash.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi