Autor:
/Unsplash

Alastiolek ning seksuaalsus

Alastioleku ning seksuaalsusega seotud valdkonnad on peamiselt pornograafia ja erootika, oluline on nendevahelise piiri tuvastamine. Siia kuuluvad aga ka näiteks küsimused nudismi lubamise kohta avalikus ruumis jms.

Pornograafia on definitsiooni kohaselt ilmse seksuaalse sisuga materjal: pilt, video, film, ajakiri vms. Samas erootika väljendab meelelist laadi seksuaalsust, mis erinevalt pornograafiast ei tõsta esile suguakti ning suguelundeid.

Kõige intensiivsemad vaidlused seksuaaleetikas käsitlevad siiski pornograafiat – selle moraalsust, lubatavust ning lubatavuse tingimusi. Küsitavusi tekitavad ühemõttelised seksuaalse sisuga reklaamid, pornograafilised filmid jms.

Laste ekspluateerimisest pornograafiatööstuses võite lugeda ohtliku seksuaalkäitumise ning seksuaalse vägivalla alateemast.

Lisaks

Kas tööandjal on õigus keelata alasti poseerimist?

Kerli töötas mainekas ülikoolis õppejõuna. Hiljuti oli ta kaitsenud oma doktorikraadi riigiteaduste erialal. Ühel päeval pakuti talle võimalust tõsta ülikooli head mainet ebatavalisel moel – poseerida nappides bikiinides tuntud erootilise sisuga ajakirjas. Kerli oli nõus. Lisaks tehti temaga intervjuu, milles naine selgitas oma erialavalikut, kiitis ülikooli taset ning soovitas kõigil sinna õppima tulla. Ajakiri ilmus mõne nädala pärast.

Ülikooli juhtkond pidas sellist reklaami pigem mainet alandavaks – seksuaalse sisuga ajakiri ei sobi kokku ülikooli traditsioonidega. Kerlit ei vallandatud, kuid tal keelati samalaadsete intervjuude andmine ning sarnane poseerimine ajakirjandusele.

Küsimusi:

  • Kas ülikooli juhtkonnal oli õigus keelata Kerlil sarnaseid intervjuusid anda?
  • Kas Kerli oleks pidanud oma ülemust ajakirjas poseerimisest teavitama?
  • Kas ülikool tööandjana saab keelata oma töötajatel alasti poseerimist, isegi kui intervjuudes seotust ülikooliga ei mainita?

Vaata ka: töötaja ja juht

Vaata veel näitejuhtumeid:

31.10.2011 Margit Adorf. Paljad naised ja sisetunde küsimus. (EPL)

27.05.2008 Austraalia kunstnikud: paljad lapsed pole pornograafia (EPL)

06.02.2008 Läti rahvusooperil lasub lapsporno levitamise kahtlus (Postimees)

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

de La Croix, A. Erootika keskajal: ihu, iha ja armastus. Tõlkija A. Kavald. Tallinn: Kunst; Tartu: Greif, 2001

Luhaäär, I. Naisenergia Himaalaja kunstis. Antiikerootika. Tallinn: I. Luhaäär, 2004

Luhaäär, I. Erootika ajalugu: inimkonna armuelu ürgajast tänapäevani. Tallinn: I. Luhaäär (Ühiselu), 2002

Mirtem, V. Erootika ajalugu piltides. 1. 1996

Mirtem, V. Välk lootoses: erootika läbi aegade. Tallinn: Olion, 1990

ARTIKLID

Duncan, C. Võimu esteetika moodsas erootilises kunstis: [raamatust "Feminist art criticism: an anthology": New York, 1991]. Tõlkija S. Ringmaa. Pandora laegas. Tallinn, 2000, lk 103–116

Koolierootika – koolipornograafia, anekdoodimaailm – pärismaailm. Lipitud-lapitud, 1995, lk 83–105

Teismeliste tütarlaste seksuaalkäitumisest. Lastekaitse muutuvas ühiskonnas, 1996, lk 96

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Baker, R.; Elliston, F. (eds.). Philosophy and sex. Rev. Ed. Buffalo: Prometheus Books, 1984

Bellioti, R. A. Good sex: perspectives on sexual ethics. Lawrence: University Press of Kansas, 1993

Henno, J. Pornographie la vraie violence? Les enfants face aux écrans. Paris: Editions Telemaque, 2004

Michel, R. Sexual Ethics: A Study of Borderland Questions. Raritan: Transaction Publishers, 2001

Ogien, R. Penser la pornographie. Paris: Presses Universitaires de France, 2003

Ogien, R. La panique morale. Paris: Grasset et Fasquelle, 2004

Ruse, M. Homosexuality: a philosophical inquiry. New York: Blackwell, 1988

Stein, E. (ed.). Forms of desire: sexual orientation and the social constructionist controversy.New York: Routledge, 1992

Soble, A. (ed.). The philosophy of sex. Contemporary readings. Rowman & Littlefield, 2002

Soble, A. The philosophy of sex and love. St. Paul: Paragon House, 1998

Soble, A. Sexual investigations. New York: New York University Press, 1996

Scruton, R. Sexual desire: a moral philosophy of the erotic. New York: Free Press, 1986

Scruton, R. Sexual desire: a philosophical investigation. London: Phoenix, 1994

Spector, J. (ed). Prostitution and Pornography: Philosophical Debate About the Sex Industry. Stanford University Press, 2006

Vaata ka: kunst ja moraalsed väärtused, meediapublik

Päisefoto: Aleksander Krivitskiy, unsplash.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi