Autor:
Õnne Allaje-Kukk / Tartu Ülikooli eetikakeskus

Metoodilised vahendid õpetajale

Paljud õpetajad otsivad võimalusi, et pääseda aegunud rollimudelitest ning anda õppijale aktiivsem roll kui loengu kuulaja ja lünktestide täitja. Uuringutulemused  näitavad, et Eesti õpetajad usuvad teiste riikide omadest vähem seda, et pedagoogi roll piirdub teadmiste edastamisega. Õppijate arengut soovitakse terviklikumalt toetada, aidates neil luua seoseid õpitava teooria ja igapäevaelu vahel, mõtestada oma kogemusi ja valikuid, tundma õppida nii enda sisemaailma kui sotsiaalse suhtlemise aluseid, seada endale eesmärke ja võtta vastutust.

See on aeganõudev ja arvestades õpetajate suurt töökoormust, vajab uuendusmeelne lähenemine nii koolisisest kui -välist tuge. Meie pakutava toetuse üks väljundeid on väljaanded, kust leiab nii üldisemat inspiratsiooni kui ka konkreetsemaid ideid, praktikute kogemustest rääkimata.

Avatud algus: valik retsepte mitmekultuurilise lasteaia kujundamiseks (2018)

Eetikakoodeksid. Väärtused, normid ja eetilised dilemmad (2016)

Eetika: õiget ja väära avastamas. Louis P. Pojman (2005)

Eneseanalüüsi käsiraamat haridusasutustele (2020)

Hea kooli käsiraamat (2016, veebiversioon)

Hea kooli käsiraamat (2017)

Kaose ja korra piiril. Kasvatusest ja haridusest. Isiklikult (2018)

Keskkonnaeetika võtmetekste (2008)

Klassijuhataja käsiraamat. Väärtuskasvatuse teejuht õpetajale ja koolijuhile (2019, veebiversioon)

Klassijuhataja käsiraamat. Klassijuhatajale, aineõpetajale, koolijuhile (2020)

Koos on hea (2012)

Kuidas oma lastele väärtusi õpetada. Linda ja Richard Eyre (2014)

Lühinäidendid. Väärtuskasvatuse abivahend koolidele (2012)

Mis on sulle kallis? Tia Navi ja Kadri Simm (2022)

Rahvuslus ja patriotism: valik kaasaegseid filosoofilisi võtmetekste (2009)

Tagasiside. Käsiraamat õpetajale, lapsevanemale, koolijuhile (2019)

Väike heategija – koos õpime tegema head! (2011)

Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas? (2011)

Väärtusarenduse analüüs edasijõudnutele. Käsiraamat koolidele ja lasteaedadele (2021)

Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid (2017)

Väärtused, iseloom ja kool: väärtuskasvatuse lugemik (2009)

Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis (2009)

Väärtused koolieelses eas: väärtuskasvatus lasteaias (2010, teine trükk 2014)

Väärtuskasvatus õpetajakoolituses. Olga Schihalejev (2011)

Väärtuspõhine kool – Eesti ja maailma kogemus (2013)

Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses – miks ja kuidas? (2012)

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile