Autor:
Triin Paaver

Avalikkusele

Avalikkusele suunatud tegevustega soovib TÜ eetikakeskus toetada väärtusvalikute märkamist ja nende mõtestamist ning enese väärtustes selgusele jõudmist. Selle eesmärgi täitmiseks toimub laiemale publikule suunatud konverentse, kollokviume ja teisi tegevusi.

Eesti rahva väärtuste mäng

Arstide väärtuste mäng

Konverentsisari

Kollokviumid

Esseevõistlused ja kirjatalgud

Koostöö vabaühendustega

Koostöö ministeeriumitega

Konkursid muuseumidele

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega