Autor:
Alexander Grey

Strateegiline töö

Eestis on palju lasteaedu ja koole, kus väärtustega seonduvale teadlikult tähelepanu pööratakse, ning nende hulk on tänu programmi raames tehtud tööle viimastel aastatel märgatavalt tõusnud. Ent programmi eesmärk on motiveeritute ringi laiendada, nii et lõpptulemusena teadvustataks kõikides Eesti haridusasutustes, et väärtuskasvatuse ja väärtusarenduse esiplaanile tõstmine võimaldab neil oma sihte hõlpsamini saavutada.

Strateegilisel tasandil oleme õpetajate, haridusjuhtide ja teiste otsustajate innustamisel oluliseks pidanud nende toetamist hariduse eesmärkide mõtestamisel. Lisaks paljudele ettekannetele, artiklitele ja üritustele on see väljendunud näiteks elukestva õppe haridusstrateegiasse panustamises ning töös uue põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga. Inspiratsiooni külvamiseks oleme tähtsaks pidanud ka rahvusvahelise kogemuse tutvustamist konverentside kaudu.

Taustamaterjalid

 

Päisefoto: Alexander Grey, pexels.com

Riiklik õppekava

Haridusstrateegia

Rahvusvaheline kogemus

Ettekanded

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi