Autor:
Alexander Grey

Strateegiline töö

Eestis on palju lasteaedu ja koole, kus väärtustega seonduvale teadlikult tähelepanu pööratakse, ning nende hulk on tänu programmi raames tehtud tööle viimastel aastatel märgatavalt tõusnud. Ent programmi eesmärk on motiveeritute ringi laiendada, nii et lõpptulemusena teadvustataks kõikides Eesti haridusasutustes, et väärtuskasvatuse ja väärtusarenduse esiplaanile tõstmine võimaldab neil oma sihte hõlpsamini saavutada.

Strateegilisel tasandil oleme õpetajate, haridusjuhtide ja teiste otsustajate innustamisel oluliseks pidanud nende toetamist hariduse eesmärkide mõtestamisel. Lisaks paljudele ettekannetele, artiklitele ja üritustele on see väljendunud näiteks elukestva õppe haridusstrateegiasse panustamises ning töös uue põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga. Inspiratsiooni külvamiseks oleme tähtsaks pidanud ka rahvusvahelise kogemuse tutvustamist konverentside kaudu.

Taustamaterjalid

 

Päisefoto: Alexander Grey, pexels.com

Riiklik õppekava

Haridusstrateegia

Rahvusvaheline kogemus

Ettekanded

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega