Autor:
Pexels.com

Teoreetiline eetika

Teoreetilise eetika võib üldjoontes jagada metaeetikaks ja normatiivseks eetikaks.

  • Metaeetika uurib eetika mõisteid. Mida me tahame öelda kui väidame, et mingi tegu on halb? Mida sisaldab endas väljend „õige“, mida tähendab sõna „hea“ jne. Vahel võrdsustatakse metaeetika analüütilise eetikaga. Metaeetikat arendati aastail 1903–1958 analüütilises traditsioonis, ent hilisemalt ei ole võimalik eristada selget rühma, kelle töid võiks nimetada analüütilisteks. Viimane toob ilmsiks asjaolu, et metaeetika ja analüütilise eetika vahele ei saa tõmmata võrdusmärki.
  • Normatiivne eetika on teooria selle kohta, milline käitumine on moraalselt hea/halb. Normatiivses eetikas püütakse selgitada, mis on ühe või teise normi aluseks ning kas ja kuidas on neid võimalik filosoofiliselt põhjendada. Tuntumad normatiivsed teooriad on utilitarism ehk teleoloogiline eetika, kohuse-eetika ehk deontoloogiline eetika ning vooruseetika.

Eetikaga tegelevaid institutsioone ja organisatsioone, õppematerjale ja palju muud leiate menüü „Eetika ja moraal” teemade alt.

Mis on moraalifilosoofia?

Moraalifilosoofia uurib, kuidas me peaksime elama. Ehkki igapäevaselt ei tule meil langetada tõsiseid moraaliotsustusi ning eetiliste valikute tegemiseks piisab loomulikust intuitsioonist, tuleb elus ette olukordi, kus peame oma tegude eest vastutama ning põhjendama, miks ühtmoodi käituda on õigem kui teistmoodi.

Loe edasi

ÜLDISELT MORAALIFILOSOOFIA KOHTA

Eetikat õpetatakse väga paljudes (kõrg)koolides, kuid pikka aega polnud ühtki head eestikeelset eetikaõpikut. Seetõttu otsustas Tartu Ülikooli eetikakeskus välja anda tõlkeõpiku – Louis P. Pojmani raamatu „Eetika: õiget ja väära avastamas“. Raamat on nii ülevaatlik kui ka kergesti jälgitav – keerulisi probleeme esitatakse üldarusaadavas keeles ja autor ei eelda lugejalt eelteadmisi.

Kährik, L. (koost.) Eetika: valik teemasid seminarideks ja referatiivseteks töödeks. Tallinn: Sisekaitseakadeemia kirjastus, 1998

Laanemäe, A. Eetika alused. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2000

Liivakant, A. Eetost otsimas. Tallinn: Infotrükk, 1992

Meos, I. Valimik teemasid eetikast. Tallinn: Haridustöötajate Koolituskeskus, 1995

Moor, A. Dialoog surmaga - seosed uskumuste, suhtumiste ja moraali vahel. Tartu: Elmatar, 2003

Noormägi, J. (koost.) Sissejuhatus eetikasse: tabelid. Tartu, 2001

Stanislavski, K. Eetika. Tõlkija F. Moor. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2005

Sutrop, M.; Simm, K. (koost.) Eetika: interdistsiplinaarsed lähenemised: Tartu Ülikooli eetikakeskus 2001–2006. Ethics: interdisciplinary approaches: Tartu University, Centre for Ethics 2001–2006. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006

Taylor, C. Autentsuse eetika. Tõlkija M. Väljataga. Tallinn: Hortus Litterarum, 2000

Tuulik, M. Eetika ja moraal: kõik algab meist endist. Tallinn: Ilo, 2002

Tuulik, M. Eetika. Moraal. Kõlblus. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 1997

Tuulik, M. Eetika ja kõlblusõpetuse küsimusi. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 1992

Võõrkeelne ning tõlkekirjandus

Bayertz, K. Warum überhaupt moralisch sein? Beck, 2006

Fricker, M.; Guttenplan, S. Reading Ethics. Wiley-Blackwell, 2008

Kagan, S. Normative ethics. Oxford: Westview, 1998

Kutschera, F. von. Grundlagen der Ethik. Berlin: New York: Walter de Gruyter, 1982

Rachels, J. The Elements of Moral Philosophy. 3rd ed. Boston (etc.): McGraw-Hill College, 2000

Rawls, J. Lectures on the History of Moral Philosophy. Ed. By B. Herman. Cambridge (etc.): Harvard University Press, 2000

Singer, P. (ed.) A Companion to Ethics. Oxford: Blackwell, 1994

Singer, P. (ed.) Ethics. Oxford (etc.): Oxford University Press, 1994

Tännsö, T. Understanding Ethics. An Introduction to Moral Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002

DEONTOLOOGILINE EETIKA

Banham, G. Kant`s Practical Philosophy. From Critique to Doctrine. Palgrave Macmillan, 2006

Fichte, J. G. The system of ethics. According to the principles of the Wissenschaftslehre. Tõlkinud ja toimetanud D. Breazeale, G. Zöller. Cambridge (etc.): Cambridge University Press, 2005

Guyer, P. Kant. Routledge, 2007

Irrlitz, G. Kant Handbuch. Leben und Werk. Stuttgart; Weimar: Metzler, 2002

Kant, I. Groundwork of the metaphysics of morals. Critical essays. Toimetaja P. Guyer. Lanham (etc.): Rowman & Littlefield, 1998

Kant, I. Ethical philosophy: the complete texts of Grounding for the metaphysics of morals and Metaphysical priciples of virtue (part II of the Metaphysics of morals): with on a supposed right to lie because of philantropic concerns. Tõlkija J. W. Ellington. Indianapolis; Cambridge: Hackett, 1994

Kant, I. Grounding for the metaphysics of morals. Tõlkija J. W. Ellington. Indianapolis; Cambridge: Hackett, 1981

Kant, I. Foundations of the metaphysics of morals; and, What is enlightenment? Tõlkija L. White Beck. Indianapolis; New York: Bobbs-Merrill, 1959

TELEOLOOGILINE EETIKA

Bentham, J. The principles of morals and legislation. New York: Prometheus Books, 1988

Darwall, S. (ed.) Contractarianism/contractualism. Malden: Blackwell, 2002

Mill, J. S. Utilitarianism. Toimetaja R. Crisp. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2000

Mill, J. S. Vabadusest. Tõlkija K. Tael. Tallinn: Hortus Litterarum, 1996

Mill, J. S. On liberty and other essays. Toimetaja J. Gray. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 1991

Mill, J. S. Utilitarianism. On liberty. Essay on Bentham: together with selected writings of Jeremy Bentham and John Austin. Toimetaja M. Warnock. New York: New American Library, 1974

Scheffler, S. (ed.) Consequentialism and its critics. Oxford (etc.): Oxford University Press, 1988

Sen, A.; Williams, B. (eds.) Utilitarianism and beyond. Cambridge (etc.): Cambridge University Press, 1999

VOORUSEETIKA

Adams, R. M. A. Theory of Virtue. Excellence in Being for the Good. Clarendon Press, 2006

Aristoteles. Nikomachose eetika. Tõlkija A. Lill. Tartu: Ilmamaa, 1996

Crisp, R. Reasons and the Good. Oxford University Press, 2006

Foot, P. Virtues and vices and other essays in moral philosophy. Oxford (etc.): Clarendon Press, 2002

Hampton, J. The Intrinsic Worth of Persons. Cambridge University Press, 2007

Hume, D. An enquiry concerning the principles of morals. Toimetaja J. B. Schneewind. Indianapolis; Cambridge: Hackett, 1983

Hursthouse, R. On virtue ethics. Oxford (etc.): Oxford University Press, 2001

ManIntyre, A. After virtue: a study in moral theory. 2nd ed. London: Duckworth, 2002

Rescher, N. Introduction to value theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969

Statman, D. Virtue ethics. A critical reader. Washington: Georgetown University Press, 1997

Taylor, G. Deadly Vices. Clarendon Press, 2006

Taylor, R. Virtue ethics. An introduction. New York: Prometheus, 2002

Walker, R.L.; Ivanhoe, P. J. (toim.) Working Virtue: Virtue Ethics and Contemporary Moral Problems. Oxford: Oxford University Press, 2007

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER.

 

Päisefoto: kasutaja Nita, pildipangast pexels.com

Teleoloogilised teooriad

Deontoloogilised teooriad

Voorustepõhised teooriad

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi