Autor:
Pexels.com

Sotsiaaleetika

Sotsiaaleetika on praktilise eetika haru, mis rakendab eetikat sotsiaalset laadi küsimuste lahkamiseks. See tähendab, et problemaatilisi sotsiaalseid tingimusi uuritakse eetilisest aspektist, analüüsitakse võimalikke tegevusi ning püütakse leida lahendusi.

Sotsiaaleetikat käsitletakse erinevalt. Üks lähenemine eristab inimeste kui indiviidide moraalset toimimist ja inimühenduste tegevust. Selle suuna esindajad keskenduvad sotsiaalsete institutsioonide – rahvuste, korporatsioonide, valitsuste – tegevuse uurimisele eetilisest vaatenurgast. Teine lähenemine põhineb veendumusel, et kogu eetika on sotsiaalne, kuna eetika toimib ainult sotsiaalses võrgustikus. Ilma sotsiaalsuseta poleks ka eetikat. Sellest lähtuvalt uuritakse, kuidas sotsiaalne keskkond kujundab inimese moraali, ning vastupidi, kuidas individuaalsed moraalsed valikud mõjutavad sotsiaalset konteksti.*

Sotsiaaleetika uurimisvaldkond on lai, mõned neist teemadest on siinses eetikaveebis kajastatud eraldi uurimisaladena. Näiteks hariduse ja eetika valdkonna all on alateema haridus ja ühiskond, mis seondub sotsiaaleetikaga. Teised sotsiaaleetikaga seonduvad valdkonnad on meditsiinieetika, meediaeetika, reklaamieetika, ärieetika, keskkonnaeetika, religioon ja eetika, globaalne eetika jt.


*Welch, D. Social ethics, Overview. Encyclopedia of Applied Ethics. Vol. 4, S-Z, ed. by R. Chadwick. San Diego: Academic Press, 1999, lk 143.

Sisujuht

Perekond ja eetika

Sotsiaalne heaolu

Sotsiaalsed probleemid

Sotsiaaltöötaja eetika

Päisefoto: Karolina Grabowska, pexels.com

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile