Autor:
Single.Earth, unsplash.com

Koolitused

Koolitused koolile

Koolitused lasteaiale

Toimunud koolitused

Lasteaedade heade praktikate päev Tartus

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub lasteaiapidajaid, -õpetajaid ning -juhte heade praktikate päevale, mis toimub 01. oktoobril 2020 kell 10-15 Tartu Loodusmaja pargis.

Me teame, et lasteaedades on olulisteks väärtusteks tervis ja keskkond. Me teame, et olete harjunud käima õues iga ilmaga. Seetõttu toimub ka heade praktikate päev sel korral õues.

Pane tähele!

 • Palun tule ainult tervena! Soovi korral kanna maski.
 • Riietu vastavalt ilmastikule, kuid oleme varikatuse all, seega vihma kartma ei pea.
 • Võimalusel võta kaasa soe jook.

OMA KOGEMUSI JAGAVAD:

Tartu Eralasteaed Terake
Väärtuskasvatuse lasteaed 2019, Hea lasteaia edendaja 2019. Tunnustus väärtuspõhise ning lapsest lähtuva keskkonna loomise, protsessile keskenduva õppetegevuse ja laste usaldamise eest.

Kilingi-Nõmme Lasteaed Krõll
Hea lasteaia teerajaja 2019. Tunnustus väärtuspõhise lasteaia kujundamise, koostöiste suhete ja omanäoliste traditsioonide hoidmise eest

Väärtuskasvatuse koolitaja ja kriitiline sõber Ene Tigas

Lisainfo ja küsimused:
Helen Hirsnik, TÜ eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuht, tel: 5340 3015, helen.hirsnik@ut.ee

Tunnustusprogrammi ja heade praktikate päeva korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2015–2020 raames.


Koolitus „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ Tartus

18. septembril toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumi Aliise Moora auditooriumis koolitus „Hea kool kui väärtuspõhine kool“

Koolitusel tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab kool oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida.

Koolitus on avatud 2020. aastal tunnustusprogrammis “Hea kool kui väärtuspõhine kool” osalevatele koolidele ja suunatud eelkõige eneseanalüüsiga alustavatele koolidele.

 

PÄEVAKAVA
NB! Päevakavas võib tulla muudatusi!

10.00–11.30 Hea kooli mudelist ja väärtusanalüüsi olemusest

11.30–12.15 Lõuna ja hingetõmbepaus

12.15–13.45 Kuidas seada analüüsi fookust ja eesmärke ja sõnastada uurimisküsimusi?

13.45–14.00 Paus

14.00–15.00 “Hea kool kui väärtuspõhine kool” - eneseanalüüsi kirjutamise mured ja rõõmud, küsimused ja vastused

Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad soovi korral osalemistõendi.

Lisainfo ja küsimused:
Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuht, tel: +372 5384 8320, nele.punnar@ut.ee

Tunnustusprogrammi ja koolitust korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2015–2020 raames.


Koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" Tartus

KOOLITUS LÜKKUB EDASI!

26. märtsil 2020 toimub Tartu Ülikooli raamatukogus (Struve 1) Tõstamaa seminariruumis koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed".

Koolitus on suunatud ainult lasteaedade tunnustusprogrammis „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” osalejatele. Koolitusele ootame kuni 2 inimest samast asutusest!

Koolitusel tutvume väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse lasteaia parimate praktikatega. Arutleme selle üle kus ja kuidas erinevad väärtused lasteaia keskkonnas avalduvad, milliste vahenditega saab lasteaed oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida.

Lisainfo ja küsimused:

Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuht, tel: +372 5384 8320, nele.punnar@ut.ee

Tunnustusprogrammi ja koolitust korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2015–2020 raames.


Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Rakveres

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ja Tervise Arengu Instituudil on hea meel kutsuda õpetajaid osalema õpilaste mängu “Väärtuste avastajad” ja selle tervise teemalise lisa koolitusel, mis toimub

17.–18. märtsil Rakveres, Aqva Hotel & Spa konverentsiruumis (Parkali 4)

Koolituste tulemusel osaleja:

 • õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja 2017. aastal juurde loodud tervise teemalist õpetajaraamatut
 • teab, kuidas suunata õpilastele mõeldud väärtusarutelusid klassiruumis või noortekeskuses;
 • saab ülevaate laste ja noorte tervise olukorrast ja trendidest Eestis;
 • oskab seostada lapse tervist ja tervisemõjureid õppimise ja õpikeskkonnaga;
 • teadvustab ja tõstab esile tervisega seotud teemasid igapäevatöös koolis või noortekeskuses.

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta. Koolitusel osalejad saavad koolituse lõppedes mängukomplektid endaga kaasa, kui nende asutuses veel "Väärtuste avastajaid" ei ole.

Kohtumiseni koolitusel!

Lisainfo
Mari-Liis Nummert, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht, mari-liis.nummert@ut.ee, +372 5192 2019

Image
logo

 

 

 


Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Tartus

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ja Tervise Arengu Instituudil on hea meel kutsuda õpetajaid osalema õpilaste mängu “Väärtuste avastajad” ja selle tervise teemalise lisa koolitusel, mis toimub

18.–19. veebruaril Tartus

Koolituste tulemusel osaleja:

 • õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja 2017. aastal juurde loodud tervise teemalist õpetajaraamatut;
 • teab, kuidas suunata õpilastele mõeldud väärtusarutelusid klassiruumis või noortekeskuses;
 • saab ülevaate laste ja noorte tervise olukorrast ja trendidest Eestis;
 • oskab seostada lapse tervist ja tervisemõjureid õppimise ja õpikeskkonnaga;
 • teadvustab ja tõstab esile tervisega seotud teemasid igapäevatöös koolis või noortekeskuses.

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta. Koolitusel osalejad saavad koolituse lõppedes mängukomplektid endaga kaasa, kui nende asutuses veel "Väärtuste avastajaid" ei ole. K

Kohtumiseni koolitusel!

Lisainfo:
Mari-Liis Nummert, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht, mari-liis.nummert@ut.ee, +372 5192 2019

Image
logo

 

Heade praktikate päev Kõrveküla lasteaias Päikeseratas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub lasteaiapidajaid, -õpetajaid ning -juhte heade praktikate päevale, mis toimub 12. novembril 2019 kell 10 Kõrveküla lasteaias (Lasteaia 4, Kõrveküla, Tartumaa).

NB! Osalema ootame kuni 2 inimest samast asutusest!

Kohad täitunud ning registreerumine hetkel suletud!

Heade praktikate päeval jagavad oma kogemusi Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas (Väärtuskasvatuse lasteaed 2019, Hea lasteaia edendaja 2019), Tallinna Endla Lasteaed (Hea lasteaia edendaja 2019) ja Tartu Eralasteaed Terake (Väärtuskasvatuse lasteaed 2019, Hea lasteaia edendaja 2019).

PÄEVAKAVA
NB! 
Päevakavas võib tulla muudatusi! 

9.45–10.00 Kogunemine

10.00–10.30 Tartu Ülikooli eetikakeskuse tervitus ja ülevaade lasteaedadele suunatud tegevustest

10.30–12.00 Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas: väärtuskasvatuse lasteaiaks saamise teekond ja ringkäik lasteaias
Väärtuskasvatuse lasteaed 2019, Hea lasteaia edendaja 2019. Tunnustus laste sotsiaalsete oskuste ning vaimse tervise mitmekülgse toetamise ja tulemusliku väärtusarenduse eest.

12.00–12.30 Lõuna

12.30–13.30 Tallinna Endla Lasteaed: väärtuskasvatust ja lapse õpiruumi õnnestumisi toetavad praktikad
Hea lasteaia edendaja 2019. Tunnustus lapse päeva õnnestumisele keskendumise eest väärtuspõhise koostöökultuuri, jõustatud meeskonna ja vaba õpiruumi loomise kaudu.

13.30–14.30 Tartu Eralasteaed Terake: väärtuskasvatus läbi Reggio Emilia pedagoogika
Väärtuskasvatuse lasteaed 2019, Hea lasteaia edendaja 2019. Tunnustus väärtuspõhise ning lapsest lähtuva keskkonna loomise, protsessile keskenduva õppetegevuse ja laste usaldamise eest.

14.30–15.00 Heade praktikate päeva lõpetamine

Seminaril osalemine on tasuta. Soovijatele väljastame osalemistõendi.

Ootame kõiki Kõrveküla Lasteaias Päikeseratas (Lasteaia 4, Kõrveküla)!

Lisainfo:
Helen Hirsnik, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht, helen.hirsnik@ut.ee, +372 53403015

Heade praktikate päev ja tunnustusprogramm "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi  2015–2020 raames.


Heade praktikate päev Väätsa Põhikoolis

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub kooli- ja lasteaiapidajaid ning haridusasutuste juhte heade praktikate päevale, mis toimub 25. veebruaril 2019 kell 10 Väätsa Põhikoolis (Kooli 1, Väätsa, Järvamaa).

Registreerimine lõppenud!

Heade praktikate päeval jagavad oma kogemusi Väätsa Põhikool (Hea kooli teerajaja 2018), Võru Kesklinna Kool (Hea kooli edendaja 2018), Tartu Descartes'i Kool (Hea kooli edendaja 2018), Kilingi-Nõmme Gümnaasium (Väärtuskasvatuse kool 2018), Tartu linnavalitsus ja Haapsalu linnavalitsus.

10.00–10.15 Saabumine, registreerimine

10.1510.30 Sissejuhatus: hea kool kui väärtuspõhine kool.
Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammist ja tegevustest.

10.3010.45 Väätsa Põhikool: kooli tutvustus.
Hea kooli teerajaja 2018. Tunnustus muutuva õpikäsituse edendamise, lastevanemate kaasamise ja digioskuste arendamise eest.

10.4511.30 Võru Kesklinna Kool: väärtuspõhine juhtimine, õpilaste toetamine ja projektõpe.
Hea kooli edendaja 2018. Tunnustus õppijate individuaalsuse märkamise ja mitmekülgse toetamise, põnevate projektõppe tegevuste läbiviimise ning väärtuspõhise ja koostöise koolikultuuri loomise eest.

11.3012.15 Tartu Descartes´i Kool: väärtuspõhine juhtimine, koostöö lasteaedade ja kogukonnaga.
Hea kooli edendaja 2018. Tunnustus õhinapõhise õppe toetamise, väärtuskasvatuse kuupõhise planeerimise ja läbiviimise ning kogukondliku koostöö väärtustamise eest.

12.1512.45 Lõuna

12.4513.45  Ringkäik Väätsa Põhikoolis

13.4514.30 Kilingi-Nõmme Gümnaasium: väärtuspõhine juhtimine ja juhi roll muutuste elluviimisel, õpetajate kogemus töövarjudena.
Väärtuskasvatuse kool 2018. Hea kooli edendaja 2018. Tunnustus koolipere mitmekülgse toetamise, avatud ja sihikindla koolikultuuri arendamise ning teadliku ja eduka väärtusarenduse eest.

14.3014.50 Tartu Linnavalitsuse ja TÜ eetikakeskuse koostööprojekt „Hea haridus heade mõtete linnas.“
Kristi Aavakivi, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna üldhariduse peaspetsialist

14.5015.20 Koolipidaja roll koolide väärtusarenduse toetamises.
Mari-Epp Täht, Haapsalu Linna haridusnõunik, väärtuskasvatuse koolitaja

15.2015.30 Kokkuvõte ja edasised tegevused

Seminaril osalemine on tasuta. Soovijatele väljastame osalemistõendi.

Ootame kõiki Väätsa Põhikoolis (Kooli 1, Väätsa)!

Lisainfo:
Helen Hirsnik, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht, helen.hirsnik@ut.ee, +372 53403015

Heade praktikate päev ja tunnustusprogramm "Hea kool kui väärtuspõhine kool" toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 20092013“ jätkuprogrammi  20152020 raames.


Õpilaste mängu koolitus Tartus

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ja Tervise Arengu Instituudil on hea meel kutsuda õpetajaid ja noorsootöötajaid osalema õpilaste mängu “Väärtuste avastajad” ja selle tervise teemalise lisa koolitusele, mis toimub

15.–16. jaanuaril 2019 Tartus,
Tartu Loomemajanduskeskuses (Kalevi 17).

Koolituse eesmärk

Koolituste tulemusel osaleja:

 • õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja 2017. aastal juurde loodud tervise teemalist õpetajaraamatut
 • teab, kuidas suunata õpilastele mõeldud väärtusarutelusid klassiruumis või noortekeskuses;
 • saab ülevaate laste ja noorte tervise olukorrast ja trendidest Eestis;
 • oskab seostada lapse tervist ja tervisemõjureid õppimise ja õpikeskkonnaga;
 • teadvustab ja tõstab esile tervisega seotud teemasid igapäevatöös koolis või noortekeskuses.

Esimene koolituspäev, 15. jaanuar

09.30–10.00 Saabumine
10.00–10.30 Saame tuttavaks
10.3011.45 "Dilemma kui meetod väärtusarutelude läbiviimiseks", Mari-Liisa Parder (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
11.45–12.30 Lõuna
12.30–14.00 “Lastega väärtusarutelu juhtimine”, Egle Säre (Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja)
14.00–14.15 Paus
14.15–16.00 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" juhtumite harjutamine ja tagasiside, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

Teine koolituspäev, 16. jaanuar

09.3010.00 Saabumine
10.0011.15 “Laste ja noorte tervise olukord ja trendid”, Alice Haav (Tervise Arengu Instituut)
11.1511.30 Kohvipaus
11.3013.00 “Tervise ja tervisemõjurite seos õppimise ja õpikeskkonnaga”, Julia Pavlova (Peaasi)
13.0013.45 Lõunasöök
13.4515.15 “Vaimne tervis, selle väärtustamine ja toetamine”, Julia Pavlova (Peaasi)
15.1515.30 Paus
15.3016.30 Terviseteemalised juhtumid

Koolitus on osalejatele tasuta ning pärast koolituse lõppu saab mängukomplektid endaga kaasa. Oma majutuse ning transpordi eest vastutab koolitusel osaleja.

Kohtumiseni koolitusel!

Lisainfo:

Mari-Liis Nummert, TÜ eetikakeskuse projektijuht mari-liis.nummert@ut.ee, +372 5192 2019

Image
logo

 

 

 

 


Koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" Võsukese lasteaias

12. märtsil 2019 toimub Võsukese Lasteaias (Laste 5, Jüri) koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed".

Võsukese Lasteaeda tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus konkursil “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” tiitliga “Väärtuskasvatuse lasteaed 2018” süsteemse ja mitmekülgse lapse arengu toetamise, projektõppe ja õuesõppe arendamise, koostöise ja õnneliku lasteaiapere väärtustamise ning teadliku väärtuskasvatuse eest.

Koolitusel tutvume väärtusarenduse põhimõtetega ning töötubades väärtuskasvatuse lasteaia parimate praktikatega. Arutleme selle üle kus ja kuidas erinevad väärtused lasteaia keskkonnas avalduvad, milliste vahenditega saab lasteaed oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida.

09.45–10.00 Saabumine

10.00–10.15 Tervitussõnad, sissejuhatus

10.15–11.00 Võsukese Lasteaed kui väärtuskasvatuse lasteaed
Margery Lilienthal, Võsukese lasteaia direktriss

11.00–12.00 Töötoad rühmades (kogemuse jagamine, näited, praktiline tegevus, parimad praktikad)
Võsukese lasteaia õpetajad

12.00–13.00 Töötubade kokkuvõte ja väärtuspõhine analüüs
Ene Tigas, Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja

13.00–13.45 Lõuna

13.45–14.45 Kes see laulab köögis ehk Milleks meile väärtusarenduse analüüs?
Ene Tigas, Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja

14.45–15.15 Hea lasteaia analüüsi kogemus Võsukese lasteaia näitel
Võsukese lasteaia õpetajad

15.15–16.00 Tunnustusprogrammist "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" - eneseanalüüsi kirjutamise mured ja rõõmud
Nele Punnar ja Helen Hirsnik, Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea lasteaia projektijuhid

Lisainfo ja küsimused:

Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuht, tel: +372 538 48320, nele.punnar@ut.ee

Tunnustusprogrammi ja koolitust korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 20092013" jätkuprogrammi 2015–2020 raames.


Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Raplas

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ja Tervise Arengu Instituudil on hea meel kutsuda õpetajaid ja noorsootöötajaid osalema õpilaste mängu “Väärtuste avastajad” ja selle tervise teemalise lisa koolitusele, mis toimub

22.–23. jaanuaril Raplas,
Rapla Kultuurikeskuses (Tallinna mnt 17a)

Koolituse eesmärk

Koolituste tulemusel osaleja:

 • õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja 2017. aastal juurde loodud tervise teemalist õpetajaraamatut
 • teab, kuidas suunata õpilastele mõeldud väärtusarutelusid klassiruumis või noortekeskuses;
 • saab ülevaate laste ja noorte tervise olukorrast ja trendidest Eestis;
 • oskab seostada lapse tervist ja tervisemõjureid õppimise ja õpikeskkonnaga;
 • teadvustab ja tõstab esile tervisega seotud teemasid igapäevatöös koolis või noortekeskuses.

Esimene koolituspäev, 22. jaanuar

09.30–10.00 Saabumine
10.00–11.45 “Dilemma kui meetod”, Mari-Liisa Parder (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
11.45–12.30 Lõuna
12.30–14.00 “Lastega väärtusarutelu juhtimine”, Egle Säre (Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja)
14.00–14.15 Paus
14.15–16.00 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" juhtumite harjutamine ja tagasiside, Õnne Allaje (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

Teine koolituspäev, 23. jaanuar

09.3010.00 Saabumine
10.0011.15 “Laste ja noorte tervise olukord ja trendid”, Alice Haav (Tervise Arengu Instituut)
11.1511.30 Kohvipaus
11.3013.00 “Tervise ja tervisemõjurite seos õppimise ja õpikeskkonnaga”, Hanna-Kaisa Oidermaa (Peaasi)
13.0013.45 Lõunasöök
13.4515.15 “Vaimne tervis, selle väärtustamine ja toetamine”, Hanna-Kaisa Oidermaa (Peaasi)
15.1515.30 Paus
15.3016.30 Terviseteemalised juhtumid

Koolitus on osalejatele tasuta. Need koolid, kellel veel pole „Väärtuste avastajad” mängukomplekte, saavad need teise koolituspäeva lõpus endaga kaasa võtta. Oma majutuse ning transpordi eest vastutab koolitusel osaleja.

Kohtumiseni koolitusel!

Lisainfo:

Mari-Liis Nummert, TÜ eetikakeskuse projektijuht mari-liis.nummert@ut.ee, +372 5192 2019

Image
logo

 

 

 


Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Pärnus

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ja Tervise Arengu Instituudil on hea meel kutsuda õpetajaid ja noorsootöötajaid osalema õpilaste mängu “Väärtuste avastajad” ja selle tervise teemalise lisa koolitusele, mis toimub

6.–7. veebuaril Pärnus,
Tervise Paradiisi Hotelli konverentsikeskuses (Side 14, Pärnu)

Koolituse eesmärk

Koolituste tulemusel osaleja:

 • õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja 2017. aastal juurde loodud tervise teemalist õpetajaraamatut
 • teab, kuidas suunata õpilastele mõeldud väärtusarutelusid klassiruumis või noortekeskuses;
 • saab ülevaate laste ja noorte tervise olukorrast ja trendidest Eestis;
 • oskab seostada lapse tervist ja tervisemõjureid õppimise ja õpikeskkonnaga;
 • teadvustab ja tõstab esile tervisega seotud teemasid igapäevatöös koolis või noortekeskuses.

Esimene koolituspäev, 6. veebruar

09.30–10.00 Saabumine
10.00–11.45 “Dilemma kui meetod”, Mari-Liisa Parder (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
11.45–12.30 Lõuna
12.30–14.00 “Lastega väärtusarutelu juhtimine”, Egle Säre (Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja)
14.00–14.15 Paus
14.15–16.00 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" juhtumite harjutamine ja tagasiside, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

Teine koolituspäev, 7. veebuar

09.30–10.00 Saabumine
10.00–11.15 “Laste ja noorte tervise olukord ja trendid”, Alice Haav (Tervise Arengu Instituut)
11.15–11.30 Kohvipaus
11.30–13.00 “Tervise ja tervisemõjurite seos õppimise ja õpikeskkonnaga”, Julia Pavlova (Peaasi)
13.00–13.45 Lõunasöök
13.45–15.15 “Vaimne tervis, selle väärtustamine ja toetamine”, Julia Pavlova (Peaasi)
15.15–15.30 Paus
15.30–16.30 Terviseteemalised juhtumid, Õnne Allaje (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

Koolitus on osalejatele tasutaNeed koolid, kellel veel pole „Väärtuste avastajad” mängukomplekte, saavad need teise koolituspäeva lõpus endaga kaasa võtta. Oma majutuse ning transpordi eest vastutab koolitusel osaleja.

Kohtumiseni koolitusel!

Lisainfo:

Mari-Liis Nummert, TÜ eetikakeskuse projektijuht mari-liis.nummert@ut.ee, +372 5192 2019

Image
logo

 

 

 


Koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool" Nissi Põhikoolis

4. aprillil 2019 toimub Nissi Põhikoolis (Nissi tee 33, Riisipere, Saue vald) koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool".

Nissi Põhikooli tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus konkursil “Hea kool kui väärtuspõhine kool” tiitliga “Väärtuskasvatuse kool 2018” koolimeeskonna mitmekülgse ja professionaalse arendamise, avatud ja kaasava koolikultuuri väärtustamise ning järjepideva ja eesmärgistatud väärtuspõhise juhtimise eest.

Koolitusel tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse kooli praktikatega. Arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab kool oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida.

Koolitus on suunatud eelkõige eneseanalüüsiga alustavatele koolidele ning on ettevalmistav tegevus osalemiseks tunnustusprogrammis "Hea kool kui väärtuspõhine kool", milles osalejaid tunnustatakse väärtuskasvatuse konverentsil.

9.45–10.00 Saabumine, tervituskohv

10.00–10.15 Sissejuhatus, TÜ eetikakeskuse tegevustest (Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse hea kooli projektijuht)

10.15–11.00 Nissi Põhikool kui väärtuskasvatuse kool (Annely Ajaots, Nissi Põhikooli direktriss)

11.00–11.45 Ringkäik koolimajas

11.45 - 12.30 Väärtusarenduse teekonna mured ja rõõmud Nissi Põhikooli näitel (Kaie Saar, Nissi Põhikooli õppealajuhataja)

12.30–13.00 Lõuna

13.00–14.45 Kus väärtused “elavad”? Milleks meile väärtusanalüüs? (Kristi Raava, TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja/nõustaja)

14.45–15.00 Kohvipaus

15.00–16.00 Tunnustusprogrammist “Hea kool kui väärtuspõhine kool” – kas, kuidas ja mida? (Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse hea kooli projektijuht)

Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Koolituse maht 7 tundi.

Ootame kõiki  Nissi Põhikoolis  (Nissi tee 33, Riisipere, Saue vald)!

Lisainfo ja küsimused:

Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuht, tel: +372 538 48320, nele.punnar@ut.ee

Tunnustusprogrammi ja koolitust korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2015–2020 raames.


Koolitus “Mida küsin, seda saan ehk Kuidas ja milliseid andmeid koguda?” Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis

23. aprill 2019 toimub Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis (Sambla 18, Kilingi-Nõmme) koolitus “Mida küsin, seda saan ehk Kuidas ja milliseid andmeid koguda?”

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumit  tunnustas Tartu Ülikooli  eetikakeskus konkursil “Hea kool kui väärtuspõhine kool” tiitliga “Väärtuskasvatuse kool 2018” koolipere mitmekülgse toetamise, avatud ja sihikindla koolikultuuri arendamise ning teadliku ja eduka väärtusarenduse eest.

Koolitusel tutvume Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi väärtusarenduse põhimõtetega ning  väärtuskasvatuse kooli parimate praktikatega. Arutleme, mis meetoditega ja milliseid andmeid koguda; kuidas esitatud küsimused mõjutavad saadud tagasisidet; kuidas tagasisidest saaks edasiside.

9.45–10.00 Saabumine

10.00–10.15 Sissejuhatus, tervitus

10.15–11.00 Kilingi-Nõmme Gümnaasium kui väärtuskasvatuse kool
Erli Aasamets, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor

11.00–12.00 Koolikeskkonna ja koolikultuuri analüüsi võimalused ja meetodid
professor Halliki Harro-Loit, Tartu Ülikool

12.00–12.30 Lõuna

12.30–13.15 Ringkäik koolimajas

13.15–14.45 Küsitluste läbiviimise võimalused ja ohud
professor Halliki Harro-Loit, Tartu Ülikool

14.45–15.00 Paus

15.00–16.00 Väärtusarendust otseselt mõjutavate tegevuste analüüsist
professor Halliki Harro-Loit, Tartu Ülikool

Koolitus on ettevalmistav tegevus osalemiseks koolidele suunatud tunnustusprogrammis “Hea kool kui väärtuspõhine kool”, milles osalejaid tunnustatakse  väärtuskasvatuse konverentsil.

Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Koolituse maht 7 tundi.

Ootame kõiki Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis (Sambla 18, Kilingi-Nõmme)!

Lisainfo ja küsimused:

Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuht, tel: +372 538 48320, nele.punnar@ut.ee

Tunnustusprogrammi ja koolitust korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Tartus

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ja Eesti Pagulasabil on hea meel kutsuda õpetajaid ja noorsootöötajaid osalema õpilaste mängu “Väärtuste avastajad” ja selle rände- ja paguluse teemalise lisa koolitusele,

11.-12. detsembril 2018 Tartu Loomemajanduskeskuses (Kalevi 17).

Koolituse eesmärk

Koolituste tulemusel osaleja:

 • õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja 2016. aastal juurde loodud 12 rände- ja pagulustemaatilist lisasituatsiooni;
 • saab ülevaate rände- ja varjupaiga valdkonna põhifaktidest, tundes end kindlamalt selle temaatika käsitlemisel õpilastega;
 • saab ühe koolipere näitel teada, millised on peamised väljakutsed ja võimalused rände- ja pagulastaustaga laste vastuvõtmisel;
 • tunneb end kindlamalt rände- ja pagulusteemade käsitlemisel koolitunnis ja välispäritolu, sh pagulasstaatusega laste kooliellu lõimimise toetamisel.

Esimene koolituspäev, 11. detsember

09.3010.00 Saabumine

10.00–11.45 “Kuidas tegeleda väärtustega klassiruumis?”, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

11.45–12.00 Paus

12.00–13.30 “Lastega väärtusarutelu juhtimine”, Egle Säre (Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja)

13.30–14.15 Lõuna

14.15–16.00 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" harjutamine ja tagasiside, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

Teine koolituspäev, 12. detsember

09.30–10.00 Saabumine

10.00–11.30 "Rände ja paguluse ABC – faktid ja müüdid", Dan Prits (Tartu Rahvusvahelise Maja)

11:3012:30 "Kooli kogemus pagulaslaste õpetamise ja toetamisega", Iiri Saar (Tartu Descartes'i Kooli sotsiaalpedagoog)

12:3013:15 Lõuna

13:1514:15 “Rändepostrite kasutamine koolitunnis”, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

14:1514:30 Paus

14:3015:30 Õpilaste mängu rände-ja pagulusteemaliste juhtumite "Väärtuste avastajad" harjutamine ja tagasiside, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Need koolid, kellel veel pole „Väärtuste avastajad” mängukomplekte, saavad need teise koolituspäeva lõpus endaga kaasa võtta.

Lisainfo: Mari-Liis Nummert, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht, mari-liis.nummert@ut.ee, +372 5192 2019

Koolitust viivad läbi Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Eesti Pagulasabi. Koolitus toimub Eesti Pagulasabi projekti “Mobiilsete nõustamisgruppide käivitamine haridusasutustes põgenikutaustaga laste õppetööga seonduvate küsimuste käsitlemiseks” raames, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Image
logo
Image
logo
Image
logo

 

 

 

 


Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Tallinnas

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ja Tervise Arengu Instituudil on hea meel kutsuda õpetajaid ja noorsootöötajaid osalema õpilaste mängu “Väärtuste avastajad” ja selle tervise teemalise lisa koolitusele,

mis toimub 21.-22. novembril 2018 Tallinnas, Oru hotellis (Narva maantee 120).

Koolituse eesmärk

Koolituste tulemusel osaleja:

 • õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja 2017. aastal juurde loodud tervise teemalist õpetajaraamatut
 • teab, kuidas suunata õpilastele mõeldud väärtusarutelusid klassiruumis või noortekeskuses;
 • saab ülevaate laste ja noorte tervise olukorrast ja trendidest Eestis;
 • oskab seostada lapse tervist ja tervisemõjureid õppimise ja õpikeskkonnaga;
 • teadvustab ja tõstab esile tervisega seotud teemasid igapäevatöös koolis või noortekeskuses.

Esimene koolituspäev, 21. november (Oru hotell, Narva mnt 120)

09.30–10.00 Kogunemine, registreerimine

10.00–11.45 “Kuidas tegeleda väärtustega klassiruumis?”, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

11.45–12.30 Lõuna

12.30–14.00 “Lastega väärtusarutelu juhtimine”, Egle Säre (Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja)

14.00–14.15 Paus

14.15–16.00 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" tervise teemaliste juhtumite harjutamine ja tagasiside, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

Teine koolituspäev, 22. november (Oru hotell, Narva mnt 120)

09.30–10.00 Kogunemine, registreerimine

10.00–11.15 “Laste ja noorte tervise olukord ja trendid”, Alice Haav (Tervise Arengu Instituut)

11.15–11.30 Paus

11.30–13.00 “Tervise ja tervisemõjurite seos õppimise ja õpikeskkonnaga”, Hanna-Kaisa Oidermaa (Peaasi)

13.00–13.45 Lõuna

13.45–15.15 “Vaimne tervis, selle väärtustamine ja toetamine”, Hanna-Kaisa Oidermaa (Peaasi)

15.15–15.30 Jalasirutuspaus

15.30–16.30 Terviseteemalised juhtumid

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta.

Need koolid, kellel veel pole „Väärtuste avastajad” mängukomplekte, saavad need teise koolituspäeva lõpus endaga kaasa võtta.

Kohtumiseni koolitusel!

Lisainfo: Mari-Liis Nummert, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht, mari-liis.nummert@ut.ee, +372 5192 2019

Image
logo
Image
logo

 

 

 


Koolitusprogramm "Avatud algus: valik retsepte mitmekultuurilise lasteaia kujundamiseks"

Eesti Pagulasabil ja Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda Teid osalema 4-päevasesse koolitusprogrammi “Avatud algus: valik retsepte mitmekultuurilise lasteaia kujundamiseks”.

Koolitusprogrammi käigus õpime uusi meetodeid ja praktilisi nippe, mis abistavad õpetajaid ja juhte muu keele- ja kultuuritaustaga laste toetamisel ning mitmekultuurilise ja salliva rühmaruumi loomisel.

Neljapäevane koolitusprogramm toimub paralleelselt kahes linnas: Tartus ja Tallinnas. Osaleja valib, kummas koolitusgrupis ta soovib osaleda.

TARTU GRUPP

Koolituskoht: Tartu Loodusmaja (Lille 10, Tartu)

Kuupäevad: 9.-10. oktoober 2018 ja 31. oktoober - 1. november 2018

TALLINNA GRUPP

Koolituskoht: Koolituskeskus Punane Puu (Pirita tee 20P, 4. korrus, Tallinn)

Kuupäevad: 15. - 16. november 2018 ja 29. - 30. november 2018

Koolitus on tasuta! Majutus ja transport koolitusele on osaleja enda kanda. Koolitusprogrammi läbinud saavad kaasa käsiraamatu “Avatud algus: valik retsepte mitmekultuurilise lasteaia kujundamiseks” (http://www.pagulasabi.ee/avatudalgus).

Lisainfo:
Ingi Mihkelsoo, Eesti Pagulasabi haridussuuna juht, ingi@pagulasabi.ee, tel 525 8702

Koolitusprogrammi korraldavad Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskus projekti “Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku tõstmine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel” raames. Koolitusprogrammi rahastavad Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest, Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis ja Briti Nõukogu.

Image
logo
Image
logo
Image
logo

 

Image
logo

 

Image
British Council logo

 

 

 

 

 


Heade praktikate päev Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis

Heade praktikate päev toimub 23. oktoobril 2018 kell 10 - 15 Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis (Kaunase puiestee 70).

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus konkursil “Hea kool kui väärtuspõhine kool” tiitliga “Hea kooli ekspert 2017” õppetöö intensiivsuse uurimise ning tagasisidekultuuri süsteemse arendamise eest.

Registreerumine lõppenud!

Heade praktikate päeval tutvustavad oma kooli väärtuskasvatuslikke põhimõtteid ja parimaid praktikaid:

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium (Hea kooli ekspert 2017), Nissi Põhikool (Hea kooli edendaja 2017), Kilingi-Nõmme Gümnaasium (Hea kooli edendaja 2017) ja Ilmatsalu Põhikool (Väärtuskasvatuse kool 2015) 

09:45 - 10:00 - Kogunemine

10:00 - 10:30 - Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium kui väärtuskasvatuse kool, kooli tutvustus
Ülle Talts, Tartu KJPG õppejuht,
Anna-Liisa Blaubrük, Tartu KJPG õppekvaliteedi juht

10:30 - 11:15 - Kuidas igapäevaelus väärtusi märgata?
Ülle Talts, Tartu KJPG õppejuht
Anna-Liisa Blaubrük, Tartu KJPG õppekvaliteedi juht


11:15 - 12:00 - Õpilaste kaasamine füüsilise keskkonna loomisesse
Anu Köidam, Ilmatsalu Põhikooli direktor

12:00 - 13:00  - Paus

13:00 - 13:45 - Õpetajate mobiilsuse korraldamine, projektist „Õpetajalt õpetajale – õpetaja töövari“
Erli Aasamets, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor

13:45 - 14:30 - Õpilaste keeleõppe toetamine, keeleõppereiside korraldamine, õpilaste kaasamine
Anneli Ajaots, Nissi Põhikooli direktor

14:30 - 15.00 - Kokkuvõte

Seminaril osalemine on tasuta. Soovijatele väljastame Tartu Ülikooli tõendi.

Ootame kõiki Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis (Tartu, Kaunase puiestee 70)!

Heade praktikate päev kuulub "Tartu Haridusfestival 2018" kavva. Konkurss ja koostööseminar toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi  2015-2020 raames.


Heade praktikate päev Rannamõisa Lasteaias

5. aprillil 2018 toimub Rannamõisa Lasteaias heade praktikate päev.

Rannamõisa Lasteaeda tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus konkursil “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” tiitliga “Hea lasteaia ekspert 2017” lasteaiapere tervikliku ja tervisliku, laste iseseisvat, vaba tegevust võimaldava kasvukeskkonna loomise ja väärtustamise ning teadliku planeerimise eest.

Registreerumine on lõppenud!

Päevakava:

9.30 – 10.00  Kogunemine, tervituskohv

10.00 – 11.30 Rannamõisa Lasteaia tegemised ja ringkäik (Margit Toomlaid, Rannamõisa Lasteaia direktor)

11.30 – 12.30 „Laste juhitud õppepäev“ (Rannamõisa Lasteaed)

12.30 – 13.00  Lõunasöök

13.00 – 13.45 Paralleelsessioonid

 • „Laste sotsiaalsete oskuste arendamisest lasteaias“ (Inna Vesi, Kõrveküla Lasteaed)
 • „Hinnanguvaba tagasiside lapsele ja lapsevanemale“ (Jaana Novikov, Sirje Raaga, Siiri Sing, Vändra Lasteaed)

14.00 – 14.45  Paralleelsessioonid (Rannamõisa Lasteaia meeskond)

 • Anne Vaino „Kunstiõpetus + kunstiteraapia“, kunstitoas, kuni 10 inimest
 • Margit Toomlaid „RML terviskasvatuse 3 vaala“ õp. toas, kuni 20 inimest
 • Elin Ots „Vaikuseminutid muusikaõpetuses“ saal

14.45 – 15.00  Kohvipaus

15.00 – 15.45  "Lapse arenguvajadustest lähtuv väärtuskasvatus" (Külvi Teder, Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaed)

15.45 – 16.00 Kokkuvõte, lõpetamine

Seminaril osalemine on tasuta. Osalejatele väljastame Tartu Ülikooli tõendi.

Ootame kõiki Rannamõisa Lasteaias (Harku vald, Merepiiga tee 8)!

Konkurss ja koostööseminar toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi  2015-2020 raames.


Koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool" Tartus

28. märtsil 2018 toimub Tartu Kivilinna Koolis (Kaunase puiestee 71, Tartu) koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool".

Tartu Kivilinna Kooli  tunnustas Tartu Ülikooli  eetikakeskus konkursil “Hea kool kui väärtuspõhine kool” tiitliga “Väärtuskasvatuse kool 2017” aktiivse koolipere kaasamise, heade suhete ja meeskonnatöö väärtustamise, süsteemse ja mõtestatud eneseanalüüsi ning pikaajalise, sisuka ja tulemusliku väärtusarenduse eest.

Koolitusel tutvutakse Tartu Kivilinna Kooli väärtusarenduse põhimõtetega ning parimate praktikatega. Arutletakse selle üle, mida õppida eneseanalüüsi kirjutamise varasemast kogemusest ja kuidas tagasisidest võiks saada edasiside.

Koolitus on suunatud eneseanalüüsi protsessis juba varasemalt osalenud koolidele ning on ettevalmistav tegevus osalemiseks konkursil „Hea kool kui väärtuspõhine kool”, milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil.

Registreerumine on lõppenud!

Koolituse päevakava:

10:00–10:15 Saabumine, tervituskohv

10:15–10:30 Sissejuhatus, tervitus

10:30–11:00 Tartu Kivilinna Kool kui väärtuskasvatuse kool, kooli tutvustus (Karin Lukk, Tartu Kivilinna Kooli direktor)

11:00–12:30 Kuidas tagasiside tõlkida edasisideks? Kuhu astuda järgmine samm?  (professor Halliki Harro-Loit - Tartu Ülikool)

12:30–13:15 Lõuna

13:15–14:00 Ringkäik koolimajas (Karin Lukk, Tartu Kivilinna Kooli direktor)

14:00–14:20 Konkursist “Hea kool kui väärtuspõhine kool - mis on sellel korral teisiti?   (Nele Punnar, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht)

14:20–15:00 Kogemusring: Väärtusarenduse teekonna mured ja rõõmud (Kivilinna kooli näidet tutvustab ja vestlusringi juhib Karin Lukk, Tartu Kivilinna Kooli direktor)

15:00–15:15 Kohvipaus 

15:15–16:00 Kogemusring: Milliseid andmeid ja mis eesmärgil koguda ning kuidas neid omavahel siduda (Kivilinna kooli näidet tutvustab ja vestlusringi juhib Karin Lukk, Tartu Kivilinna Kooli direktor)

Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse

Ootame kõiki Tartu Kivilinna Koolis (Kaunase pst 71, Tartu)!

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi  2015-2020 raames.

Lisainfo ja küsimused:

Nele Punnar
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel:  +372 538 48320
nele.punnar@ut.ee


Koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed"

27. märtsil 2018 toimub Tartu Lasteaias Lotte (Ida tn 8, Tartu) koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed".

Tartu Lasteaeda Lotte tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus konkursil “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” tiitliga “Väärtuskasvatuse lasteaed 2017” süsteemse ja tulemusliku laste arengu toetamise ja hindamise ning väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise eest.

Koolitusel tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse lasteaia parimate praktikatega. Arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab lasteaed oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida.

Koolitus on ettevalmistav tegevus lasteaedadele suunatud konkursile „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”, milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil.

Registreerumine lõppenud!

Koolituse päevakava:

09:45 - 10:15 Saabumine, tervituskohv.

10:15 - 10:30 Tervitussõnad, sissejuhatus

10:30 - 11:00 Tartu Lasteaed Lotte kui väärtuskasvatuse lasteaed (Viive Vellemaa - Tartu Lotte lasteaia direktor)

11:00 - 12:15 Töötoad rühmades (kogemuse jagamine, näited, praktiline tegevus, parimad praktikad) (Tartu Lotte lasteaia õpetajad)

12:15 - 13:00 Töötubade kokkuvõte ja väärtuspõhineanalüüs (Ene Tigas, Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja)

13:00 - 13:45 Lõunasöök ja jalutuskõik lasteaias

13:45 - 14:45 Kes see laulab köögis ehk milleks meile väärtusarenduse analüüs (Ene Tigas, Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja)

14:45 - 15:15 Hea lasteaia analüüsi kogemus Lotte lasteaia näitel (Viive Vellemaa - Tartu Lotte lasteaia direktor)

15:15 - 16:00 Konkursist "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" - konkursitööde kirjutamise mured ja rõõmud (Nele Punnar, Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea lasteaia projektijuht)

Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Ootame kõiki Tartu Lasteaias Lotte (Ida tn 8, Tartu)!

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi 2015-2020 raames.

Lisainfo ja küsimused:

Nele Punnar
TÜ eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuht
tel: +372 538 48320
nele.punnar@ut.ee


Koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool" Haapsalus

20. märtsil 2018 toimub Haapsalu Linna Algkoolis (Ehte 14, Haapsalu) koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool".

Haapsalu Linna Algkooli tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus konkursil “Hea kool kui väärtuspõhine kool” tiitliga “Väärtuskasvatuse kool 2017” koostöise, rahuloleva ja õnneliku koolimeeskonna väärtustamise, lastevanemate aktiivse kaasamise, mitmekesiste kooliväliste tegevuste ning järjekindla ja eduka väärtusarenduse eest.

Koolitusel tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse kooli praktikatega. Arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab kool oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida.

Koolitus on suunatud eelkõige eneseanalüüsiga alustavatele koolidele ning on ettevalmistav tegevus osalemiseks konkursil „Hea kool kui väärtuspõhine kool“, milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil.

Registreerimine lõppenud!

Koolituse päevakava:

10:00–10:15 Saabumine, tervituskohv

10:15–10:30 Sissejuhatus (Nele Punnar, Tartu Ülikooli hea kooli projektijuht)

10:30–11:30 Haapsalu Linna Algkool kui väärtuskasvatuse kool, ringkäik koolimajas (Malle Õiglas, Haapsalu Linna Algkooli direktor)

11:30–12:45 Väärtusarenduse parimad praktikad Haapsalu Algkooli näitel (Malle Õiglas, Haapsalu Linna Algkooli direktor)

12:45–13:15 Lõuna

13:15–15:00 Kus väärtused elavad? Väärtusarenduse analüüs - miks ja kuidas? (Mari-Epp Täht, Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja)

15:00–15:15 Kohvipaus

15:15–16:00 Konkursist “Hea kool kui väärtuspõhine kool” - konkursitööde kirjutamise mured ja rõõmud (Nele Punnar, Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli projektijuht)

Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Ootame kõiki Haapsalu Linna Algkoolis (Ehte 14, Haapsalu)!

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi 2015-2020 raames.

Lisainfo ja küsimused:

Nele Punnar
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel: +372 538 48320
nele.punnar@ut.ee

Õpilaste mängu „Väärtuste avastajad” koolitus Tartus

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ja Eesti Pagulasabil on hea meel kutsuda teid osalema õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitusel,

mis toimub 24.-25. oktoobril Tartu Loomemajanduskeskuses (Kalevi 17). 

Koolituse eesmärk

Koolituste tulemusel osaleja:

 • õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja 2016. aastal juurde loodud 12 rände- ja pagulustemaatilist lisasituatsiooni;
 • saab ülevaate rände- ja varjupaiga valdkonna põhifaktidest, tundes end kindlamalt selle temaatika käsitlemisel õpilastega;
 • saab ühe koolipere näitel teada, millised on peamised väljakutsed ja võimalused rände- ja pagulastaustaga laste vastuvõtmisel;
 • tunneb end kindlamalt rände- ja pagulusteemade käsitlemisel koolitunnis ja välispäritolu, sh pagulasstaatusega laste kooliellu lõimimise toetamisel.

Registreerimine lõppenud!

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.
Need koolid, kellel veel pole „Väärtuste avastajad” mängukomplekte, saavad need teise koolituspäeva lõpus endaga kaasa võtta.

ESIMENE KOOLITUSPÄEV, 24. oktoober

09.30 – 10.00 Hommikukohv
10.00 – 11.45 “Kuidas tegeleda väärtustega klassiruumis?”, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
11.45 – 12.00 Kohvipaus
12.00 – 13.30 “Lastega väärtusarutelu juhtimine”, Egle Säre (Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja)
13.30 – 14.15 Lõuna
14.15 – 16.00 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" harjutamine ja tagasiside, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

TEINE KOOLITUSPÄEV, 25. oktoober

09.30 – 10.00 Hommikukohv
10.00 – 11.30 "Rände ja paguluse ABC – faktid ja müüdid", Ingi Mihkelsoo (Eesti Pagulasabi)
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.00 Kooli kogemus pagulaslaste õpetamise ja toetamisega, Iiri Saar (Tartu Descartes'i Kooli sotsiaalpedagoog)
13.00 – 13.45 Lõunasöök
13.45 – 14.45 Õpilaste mängu rände- ja pagulusteemaliste juhtumite lahendamine
14.45 – 15.00 Jalasirutamise paus
15.15 – 16.15 “Rändepostrite kasutamine koolitunnis,” Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

Mari-Liis Nummert
Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht
mari-liis.nummert@ut.ee
+372 5192 2019

Koolitus toimub projekti “Eesti koolide ettevalmistamine pagulustemaatika käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks” raames, mida veab Eesti Pagulasabi koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskusega ning mida rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.


Õpilaste mängu „Väärtuste avastajad” koolitus Tallinnas

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ja Eesti Pagulasabil on hea meel kutsuda teid osalema õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitusel,

mis toimub 1.-2. novembril 2017 Tallinnas koolituskeskuses Punane Puu (Pirita tee 20P IV korrus).

Koolituse eesmärk

Koolituste tulemusel osaleja:

 • õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja 2016. aastal juurde loodud 12 rände- ja pagulustemaatilist lisasituatsiooni;
 • saab ülevaate rände- ja varjupaiga valdkonna põhifaktidest, tundes end kindlamalt selle temaatika käsitlemisel õpilastega;
 • saab ühe koolipere näitel teada, millised on peamised väljakutsed ja võimalused rände-ja pagulastaustaga laste vastuvõtmisel;
 • tunneb end kindlamalt rände- ja pagulusteemade käsitlemisel koolitunnis ja välispäritolu, sh pagulasstaatusega laste kooliellu lõimimise toetamisel.

Registreerimine lõppenud!

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.
Need koolid, kellel veel pole „Väärtuste avastajad” mängukomplekte, saavad need teise koolituspäeva lõpus endaga kaasa võtta.

ESIMENE KOOLITUSPÄEV, 1. november

09.30 – 10.00 Hommikukohv
10.00 – 11.45 “Kuidas tegeleda väärtustega klassiruumis?”, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
11.45 – 12.30 Lõunasöök
12.30 – 14.00 “Lastega väärtusarutelu juhtimine”, Egle Säre (Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja)
14.00 – 14.15 Kohvipaus
14.15 – 16.00 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" harjutamine ja tagasiside, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

TEINE KOOLITUSPÄEV, 2. november

09.30 – 10.00 Hommikukohv
10.00 – 11.30 "Rände ja paguluse ABC – faktid ja müüdid", Kelly Grossthal (Eesti Inimõiguste Keskus)
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.00 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi kogemus pagulaslaste õpetamise ja toetamisega, Anu Luure (Tallinna Lilleküla Gümnaasium)
13.00 – 13.45 Lõunasöök
13.45 – 14.45 Õpilaste mängu rände-ja pagulusteemaliste juhtumite lahendamine
14.45 – 15.00 Jalasirutamise paus
15.15 – 16.15 “Rändepostrite kasutamine koolitunnis”, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

 

Mari-Liis Nummert
Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht
mari-liis.nummert@ut.ee
+372 5192 2019

Koolitus toimub projekti “Eesti koolide ettevalmistamine pagulustemaatika käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks” raames, mida veab Eesti Pagulasabi koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskusega ning mida rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.


Õpilaste mängu „Väärtuste avastajad” koolitus Pärnus

Eesti Pagulasabil ja Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda Teid osalema koolitusel

„Õpilaste mäng „Väärtuste avastajad“ ning selle laiendus pagulustemaatika käsitlemiseks koolitunnis“,
mis toimub 23.-24. augustil 2017 Pärnus, Maarja-Magdaleena Gildis.

Koolituse eesmärk

Koolituste tulemusel osaleja:

- õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja
2016. aastal juurde loodud 12 rände- ja pagulustemaatilist lisasituatsiooni;
- saab ülevaate rände- ja varjupaiga valdkonna põhifaktidest, tundes end kindlamalt selle temaatika käsitlemisel õpilastega;
- saab ühe koolipere näitel teada, millised on peamised väljakutsed ja võimalused rände-ja pagulastaustaga laste vastuvõtmisel;
- tunneb end kindlamalt rände- ja pagulusteemade käsitlemisel koolitunnis ja välispäritolu,
sh pagulasstaatusega laste kooli lõimimise toetamisel.

ESIMENE KOOLITUSPÄEV, 23. august

09.30 – 10.00 Hommikukohv
10.00 – 11.45 “Dilemma kui meetod väärtusarutelude läbiviimiseks”, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
11.45 – 12.30 Lõunasöök (kohapeal)
12.30 – 14.00 “Lastega väärtusarutelu juhtimine”, Egle Säre (Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja)
14.15 – 14.30 Kohvipaus
14.30 – 16.15 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" harjutamine ja tagasiside, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)


TEINE KOOLITUSPÄEV, 24. august

09.30 – 10.00 Hommikukohv
10.00 – 11.30 "Rände ja paguluse ABC – faktid ja müüdid", Eero Janson (Eesti Pagulasabi)
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13:00 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi kogemus pagulaslaste õpetamise ja toetamisega, Anu Luure (Tallinna Lilleküla Gümnaasium)
13.00 – 13.45 Lõunasöök (kohapeal)
13.45 – 14.45 Õpilaste mängu rände-ja pagulusteemaliste juhtumite lahendamine
14.45 – 15.00 Jalasirutamise paus
15.15 – 16.45 Rändepostritega tutvumine ja nende kasutusvõimaluste loomine teistele õpetajatele

 

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta.

Mari-Liis Nummert
Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht
mari-liis.nummert@ut.ee
+372 5192 2019

Koolitus toimub projekti “Eesti koolide ettevalmistamine pagulustemaatika käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks” raames, mida veab Eesti Pagulasabi koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskusega ning mida rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.


Koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" Tartus

21. märtsil 2017  toimub Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaias koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed".

Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaeda  tunnustas TÜ eetikakeskus konkursil “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2016” tiitliga “Väärtuskasvatuse lasteaed 2016”.

Koolitusel tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse lasteaia praktikatega ja arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab lasteaed oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida. Koolitus on ettevalmistav tegevus lasteaedadele suunatud konkursile „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”,  milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil  7. - 8. detsembril 2017.

Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Koolituse päevakava:

10:00 - 10:15 - Saabumine, tervituskohv.

10:15 - 11:00 -Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaed  kui väärtuskasvatuse lasteaed, ringkäik lasteaias (Külvi Teder - Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaia direktor)

11:00 - 12:00 - Väärtusarendusest lasteaias (Külvi Teder - Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaia direktor)

12.00 - 12.20 osalemine lasteaia päevaringis

12:30 - 12:45 - Liigume lasteaiast lõunasöögile ja koolitusruumi  Jakobi 2 -114/115

12:45 - 13:45 - Lõunasöök

13:45 - 15:15 -  Milliseid andmeid ja mis eesmärgil koguda (professor Halliki Harro-Loit - Tartu Ülikool)

15:15 - 15:30 - Kohvipaus

15:30 - 16:30 - Milliseid andmeid ja mis eesmärgil koguda (professor Halliki Harro-Loit - Tartu Ülikool)

16:30 - 17:00 - Konkuss "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" - küsimused ja vastused.

Ootame kõiki Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaias (Tartu, Roosi 1)

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi  2015-2020 raames.

Lisainfo ja küsimused:
Nele Punnar
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel:  +372 538 48320
nele.punnar@ut.ee


Koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" Harjumaal

27. märtsil 2017  toimub Nõlvaku Lasteaias koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed".

Nõlvaku Lasteaeda  tunnustas TÜ eetikakeskus konkursil “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2016” tiitliga “Väärtuskasvatuse lasteaed 2016”.

Koolitusel tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse lasteaia praktikatega ja arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab lasteaed oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida. Koolitus on ettevalmistav tegevus lasteaedadele suunatud konkursile „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”,  milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil  7. - 8. detsembril 2017.

Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Koolituse päevakava:

10:00 - 10:15 - Saabumine, tervituskohv.

10:15 - 11:00 - Nõlvaku Lasteaed  kui väärtuskasvatuse lasteaed, ringkäik lasteaias (Merle Perm - Nõlvaku Lasteaia direktor)

11:00 - 12:15 - Väärtusarendusest lasteaias (Merle Perm - Nõlvaku Lasteaia direktor+ lasteaia väärtuste töögrupp)

12:15 - 13:00 - Lõuna

13:00 - 14:30 - Milliseid andmeid ja mis eesmärgil koguda (professor Halliki Harro-Loit - Tartu Ülikool)

14:30 - 14:45 - Kohvipaus

14:45 - 16:15 - Milliseid andmeid ja mis eesmärgil koguda (professor Halliki Harro-Loit - Tartu Ülikool)

Ootame kõiki Nõlvaku Lasteaias (Kaselaane 1, Laagri, Harjumaa)

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi  2015-2020 raames.

Lisainfo ja küsimused:
Nele Punnar
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel:  +372 538 48320
nele.punnar@ut.ee


Koolitus “Hea kool kui väärtuspõhine kool”

28. märtsil 2017  toimub Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis  koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool".

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumit tunnustas TÜ eetikakeskus konkursil “Hea kool kui väärtuspõhine kool 2016” tiitliga “Väärtuskasvatuse kool 2016”.

Koolitusel tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse kooli praktikatega ja arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab kool oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida. Koolitus on ettevalmistav tegevus koolidele suunatud konkursile „Hea kool kui väärtuspõhine kool“, milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil 7.-8. detsembril 2017.

Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Koolituse päevakava:

10:00 - 10:15 - Saabumine, tervituskohv.

10:15 - 11:00 - Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium kui väärtuskasvatuse kool, ringkäik koolimajas (Merike Kaste, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktor ja Anna-Liisa Blaubrük, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õppekvaliteedi juht )

11:00 - 12:15 - Väärtusarendusest koolis (Anna-Liisa Blaubrük, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õppekvaliteedi juht )

12:15 - 13:00 - Milliseid andmeid ja mis eesmärgil koguda (professor Halliki Harro-Loit - Tartu Ülikool)

13:00 - 13:30 - Lõuna

13:30 - 15:00 - Milliseid andmeid ja mis eesmärgil koguda (professor Halliki Harro-Loit - Tartu Ülikool)

15:00 - 15:15 - Kohvipaus

15:15 - 16:00 - Andmekogumisest, rühmatööde kokkuvõte

16:00 - 16:30 - Konkursist “Hea kool kui väärtuspõhine kool - konkursitööde kirjutamise mured ja rõõmud  (Nele Punnar - Tartu Ülikooli eetikakeskus, projektijuht)

Ootame kõiki Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis, (Tartu, Kaunase puiestee 70)

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi  2015-2020 raames.

Lisainfo ja küsimused:
Nele Punnar
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel:  +372 538 48320
nele.punnar@ut.ee


Õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ koolitus Tallinnas

Eesti Pagulasabil ja Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel

kutsuda Teid osalema koolitusel

„Õpilaste mäng „Väärtuste avastajad“ ning selle laiendus pagulustemaatika käsitlemiseks koolitunnis“,

mis toimub 2. -3. veebruaril 2017 Tallinnas.

Koolituse eesmärk

Koolituste tulemusel õpetaja

- on õppinud kasutama TÜ eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja sellele värskelt juurde loodud 12 rände- ja pagulustemaatilist lisasituatsiooni;

- teab, kuidas juhtida õpilastele suunatud väärtusarutelusid;

- on saanud ülevaate rände- ja varjupaiga valdkonna põhifaktidest, tundes end kindlalt selle temaatika käsitlemisel õpilastega;

- on teadlik, milliseid toetusmehhanisme pakub riik koolidele välispäritolu õpilaste toetamiseks;

- teab, kuidas toetada mitmekultuurilist ja -usulist klassiruumi;

- tunneb end kindlamalt välispäritolu, sh pagulasstaatusega laste kooli integreerumise toetamisel ning õpilastega sisserände, paguluse ja võõraviha temaatika käsitlemisel koolitunnis.

ESIMENE KOOLITUSPÄEV

10:00 – 11:45 Dilemma kui meetod väärtusarutelude läbiviimiseks, Mari-Liisa Parder (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

11:45 Lõunasöök

12:15 – 13:45 Lastega väärtusarutelu juhtimine, Egle Säre (Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja)

13:45 Kohvipaus

14:00 – 16:00 Õpilaste väärtusmängu harjutamine ja tagasiside, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

TEINE KOOLITUSPÄEV

09.30 – 10.00 Hommikukohv

10.00 – 11.30 Rände ja paguluse ABC – faktid ja müüdid, Ingi Mihkelsoo (Eesti Pagulasabi)

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 12.15 Rände- ja pagulusteemaliste juhtumite lahendamine ja refleksioon, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

12.15 –13.00 Aruteluring: välispäritolu õpilaste toetamine koolis, Kersti Kivirüüt (Haridus- ja Teadusministeerium)

13.00 – 13.45 Lõunasöök (kohapeal)

13.45 – 14. 15 Rände- ja pagulusteemaliste juhtumite lahendamine ja refleksioon

14.15 – 15.00 Aruteluring: kooli kogemus pagulaslaste õpetamise ja toetamisega, Anu Luure (Tallinna Lilleküla Gümnaasium)

15.00 – 15.15 Jalasirutamise paus

15.15 – 15.45 Rände- ja pagulusteemaliste juhtumite lahendamine ja refleksioon

15.45 – 16.45 Aruteluring: toimetulek mitmekultuurilises klassiruumis, Olga Schihalejev (Tartu Ülikooli usuteaduskond)

Mari-Liis Nummert, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht
51922019, mari-liis.nummert@ut.ee

Koolituspäev toimub projekti “Eesti koolide ettevalmistamine pagulustemaatika käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks” raames, mida veab Eesti Pagulasabi koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskuse, Kiusamisvaba Haridustee Liikumise ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning mida rahastab Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.


Õpilaste mängu „Väärtuste avastajad” koolitus Rakveres

Eesti Pagulasabil ja Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda Teid osalema koolitusel

„Õpilaste mäng „Väärtuste avastajad” ning selle laiendus pagulustemaatika käsitlemiseks koolitunnis“,
mis toimub 28.-29. augustil 2017 Rakveres, Wesenberghi hotellis.

Koolituse eesmärk

Koolituste tulemusel osaleja:

- õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja
2016. aastal juurde loodud 12 rände- ja pagulustemaatilist lisasituatsiooni;
- saab ülevaate rände- ja varjupaiga valdkonna põhifaktidest, tundes end kindlamalt selle temaatika käsitlemisel õpilastega;
- saab ühe koolipere näitel teada, millised on peamised väljakutsed ja võimalused rände-ja pagulastaustaga laste vastuvõtmisel;
- tunneb end kindlamalt rände- ja pagulusteemade käsitlemisel koolitunnis ja välispäritolu,
sh pagulasstaatusega laste kooli lõimimise toetamisel.

ESIMENE KOOLITUSPÄEV, 28. august

09.30 – 10.00 Hommikukohv
10.00 – 11.45 “Dilemma kui meetod väärtusarutelude läbiviimiseks”, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
11.45 – 12.30 Lõunasöök (kohapeal)
12.30 – 14.00 “Lastega väärtusarutelu juhtimine”, Egle Säre (Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja)
14.15 – 14.30 Kohvipaus
14.30 – 16.15 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" harjutamine ja tagasiside, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
TEINE KOOLITUSPÄEV, 29. august

09.30 – 10.00 Hommikukohv
10.00 – 11.30 "Rände ja paguluse ABC – faktid ja müüdid", Eero Janson (Eesti Pagulasabi)
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13:00 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi kogemus pagulaslaste õpetamise ja toetamisega, Anu Luure (Tallinna Lilleküla Gümnaasium)
13.00 – 13.45 Lõunasöök (kohapeal)
13.45 – 14.45 Õpilaste mängu rände-ja pagulusteemaliste juhtumite lahendamine
14.45 – 15.00 Jalasirutamise paus
15.15 – 16.45 Rändepostritega tutvumine ja nende kasutusvõimaluste loomine teistele õpetajatele

Koolitus on kõigile osalejatele tasuta.

Kohtumiseni koolitusel!
Mari-Liis Nummert
Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht
mari-liis.nummert@ut.ee
+372 5192 2019

Koolitus toimub projekti “Eesti koolide ettevalmistamine pagulustemaatika käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks” raames, mida veab Eesti Pagulasabi koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskusega ning mida rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.

 

Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus

Eesti Pagulasabil ja Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda Teid osalema koolitusel "Õpilaste mäng "Väärtuste avastajad" ning selle laiendus pagulustemaatika käsitlemiseks koolitunnis", mis toimub 15. -16. novembril Tartus.

Koolituse eesmärk:

Koolituste tulemusel õpetaja:

- on õppinud kasutama TÜ eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ja sellele värskelt juurde loodud 12 rände- ja pagulustemaatilist lisasituatsiooni;

- teab, kuidas juhtida õpilastele suunatud väärtusarutelusid;

- on saanud ülevaade rände- ja varjupaiga valdkonna põhifaktidest, tundes end kindlalt selle temaatika käsitlemisel õpilastega;

- on teadlik, millised toetusmehhanismid on riigil koolidele välispäritolu õpilaste toetamiseks;

- teab, kuidas toetada mitmekultuurilist-ja usulist klassiruumi;

- tunneb end kindlamalt välispäritolu, sh pagulasstaatusega laste kooli integreerumise toetamisel ning õpilastega sisserände, paguluse ja võõraviha temaatika käsitlemisel koolitunnis.

ESIMENE KOOLITUSPÄEV

10:00 – 11:45 “Dilemma kui meetod väärtusarutelude läbiviimiseks” Mari-Liisa Parder (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

11:45 Lõunasöök

12:15 – 13:45 “Lastega väärtusarutelu juhtimine”, Egle Säre (Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja)

13:45 Kohvipaus

14:00 – 16:00 Õpilaste väärtusmängu harjutamine ja tagasiside, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

TEINE KOOLITUSPÄEV

09.30 – 10.00 Hommikukohv

10.00 – 11.30 Rände ja paguluse ABC – faktid ja müüdid, Ingi Mihkelsoo (Eesti Pagulasabi)

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 12.15 Rände-ja pagulusteemaliste juhtumite lahendamine ja refleksioon, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

12.15 –13.00 Aruteluring: Välispäritolu õpilaste toetamine koolis, Kersti Kivirüüt (Haridus- ja Teadusministeerium)

13.00 – 13.45 Lõunasöök (kohapeal)

13.45 – 14. 15 Rände-ja pagulusteemaliste juhtumite lahendamine ja refleksioon

14.15 – 15.00 Aruteluring: Kooli kogemus pagulaslaste õpetamise ja toetamisega

15.00 – 15.15 Jalasirutamise paus

15.15 – 15.45 Rände-ja pagulusteemaliste juhtumite lahendamine ja refleksioon

15.45 – 16.45 Aruteluring: Toimetulek mitmekultuurilises klassiruumis, Olga Schihalejev (Tartu Ülikooli usuteaduskond)

 


Koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed"

28. septembril 2016  toimub Pärnu Lasteaias Pillerpall koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed".
Pärnu Lasteaeda Pillerpall  tunnustas TÜ eetikakeskus konkursil “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2015” tiitliga “Väärtuskasvatuse lasteaed 2015”.

Koolitusel tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse lasteaia praktikatega ja arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab lasteaed oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida. Koolitus on ettevalmistav tegevus lasteaedadele suunatud konkursile „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”,  milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil  8.-9. detsembril 2016.
Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tõendi.

Päevakava ja esinejad:

10:00 - 10:15 - Saabumine, tervituskohv
10:15 - 11:15 - Pärnu Lasteaed Pillerpalll kui väärtuskasvatuse lasteaed, ringkäik lasteaias (Sirje Kessler - Pärnu Lasteaed Pillerpall direktor)
11:15 - 12:15 - Väärtusarendusest lasteaias (Mari-Mall Feldschmidt - TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja/nõustaja)
12:15 - 13:00 - Lõuna
13:00 - 13:30 - Pärnu Lasteaed Pillerpall - konkursitöö koostamise kogemus (Sirje Kessler - Pärnu Lasteaed Pillerpall direktor)
13:30 - 15:00 - Milliseid andmeid ja mis eesmärgil koguda (professor Halliki Harro-Loit - Tartu Ülikool)
15:00 - 15:15 - Kohvipaus
15:15 - 16:00 - Konkursitööde kirjutamise mured ja rõõmud (Mari-Mall Feldschmidt - TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja/nõustaja)

Ootame kõiki Pärnu Lasteaias Pillerpall, aadressil Pärnu, Rõugu 8a.

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2015-2020" raames.


Koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool"

29. septembril 2016  toimub Ilmatsalu Põhikoolis koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool".
Ilmatsalu Põhikooli tunnustas TÜ eetikakeskus konkursil “Hea kool kui väärtuspõhine kool 2015” tiitliga “Väärtuskasvatuse kool 2015”.

Koolitusel tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse kooli praktikatega ja arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab kool oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida. Koolitus on ettevalmistav tegevus koolidele suunatud konkursile „Hea kool kui väärtuspõhine kool“, milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil 8.-9. detsembril 2016.
Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tõendi.

Päevakava ja esinejad:

10:00 - 10:15 - Saabumine, tervituskohv.
10:15 - 11:15 - Ilmatsalu Põhikool kui väärtuskasvatuse kool, ringkäik koolimajas (Anu Köidam - Ilmatsalu Põhikooli direktor)
11:15 - 12:30 - Väärtusarendusest koolis (Marika Eiskop - TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja/nõustaja)
12:30 - 13:00 - Lõuna
13:00 - 13:30 - Ilmatsalu Põhikool - konkursitöö koostamise kogemus (Anu Köidam - Ilmatsalu Põhikooli direktor)
13:30 - 15:00 - Milliseid andmeid ja mis eesmärgil koguda (professor Halliki Harro-Loit - Tartu Ülikool)
15:00 - 15:15 - Kohvipaus
15:15 - 16:00 - Konkursitööde kirjutamise mured ja rõõmud (Marika Eiskop - TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja/nõustaja)

Ootame kõiki Ilmatsalu Põhikoolis Tartumaal, Tähtvere vallas, Ilmatsalu alevikus, Kooli tee 5.

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2015-2020" raames.


Kooli võimalused pagulustemaatika käsitlemiseks koolitunnis ja pagulaslaste haridustee toetamiseks

 Eesti Pagulasabil ja Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda Teid osalema koolitusel "Kooli võimalused pagulustemaatika käsitlemiseks koolitunnis ja pagulaslaste haridustee toetamiseks"

Ühepäevane koolitus toimub TALLINNAS, Euroopa Liidu Majas (Rävala pst 4, sissepääs Laikmaa tänavalt) NB! Koolitus lükkub sügisesse!

Koolituste tulemusel õpetaja:
- on õppinud kasutama TÜ eetikakeskuse õpilaste mängule „Väärtuste avastajad“ värskelt juurde loodud 12 rände- ja pagulustemaatilist lisasituatsiooni;
- on saanud ülevaate rände- ja varjupaiga valdkonna põhifaktidest, tundes end kindlalt selle temaatika käsitlemisel õpilastega;
- on teadlik, millised on olemasolevad riiklikud toetusmehhanismid koolidele, toetamaks välispäritolu õpilasi;
- on kursis eesti- ja inglisekeelsete materjalide, meetodite ja praktiliste nippidega, mis edendavad maailmaharidust klassiruumis;
- tunneb end kindlamalt välispäritolu, sh pagulasstaatusega laste kooli integreerumise toetamisel ning õpilastega sisserände, paguluse ja võõraviha temaatika käsitlemisel koolitunnis.

Miks oleme need koolitused ellu kutsunud?
Noored on paratamatult täiskasvanutega samas infoväljas, puutudes niisamuti kokku leheveergudel ja sotsiaalmeedias levitatavate raevukate ja võõravihast nõretavate seisukohtadega ning kuuldes perekondlikel koosviibimistel pealt seltskonna lõbustamiseks tehtavaid pealtnäha süütuid, kuid sisuliselt sügavalt rassistlikke „neegrinalju“.

Seetõttu on kooliharidusel keskne roll noorte toetamisel ühiskondliku väärtuskriisi keskel orientiiri leidmisel, objektiivsetele faktidele tuginedes oma seisukohtade kujundamisel. 

Teisalt on selge, et õpetajatele ja noorsootöötajatele ei tule väärtuskasvatuse edendamine ühiskondlikult tundlikes küsimustes just kergelt. See on igati mõistetav, sest see, et osataks neid teemasid noortega diskreetselt käsitleda, ilma liigselt enda isiklikku arvamust peale surumata, kuid samaaegselt empaatilist mõtteviisi esindades, eeldab teatud ettevalmistust, faktide teadmist ning sobivate meetodite valdamist. 

Seetõttu olemegi erinevate partneritega ühendanud jõud, et pakkuda haridustöötajatele üle Eesti võimalust parandada oma valmisolekut käsitleda noortega rände- ja pagulustemaatikat faktipõhiselt ja ilma liigsete emotsioonideta.

Koolitused toimuvad projekti “Eesti koolide ettevalmistamine pagulustemaatika käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks” raames, mida veab Eesti Pagulasabi koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskuse, Kiusamisvaba Haridustee Liikumise ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning mida rahastab Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.


Koostööseminar "Oskuslik ja toimiv tugisüsteem igase kooli!"

KOOLI TUGISÜSTEEMI MEESKONNA TÕHUSAMAKS TÖÖLERAKENDAMISEKS

Teadlikult elluviidav väärtuskasvatus sõltub suuresti ümbritsevast keskkonnast ja tegutsevatest inimestest. Tervet haridusasutust haarav väärtusarendus vajab väärtuskasvatuse elluviimiseks süsteemset lähenemist ning kõigi osapoolte panustamist protsessi.

Igale lapsele peab olema tagatud võimetekohane areng, mis muutuva õpikäsituse tähenduses laieneb õppijakesksuseks, seades õpilasele lisaks tulipunkti ka õpetaja, kellelt ühiskonna poolt seatud ootused eeldavad õppimist sujuvaks toimetulekuks pidevalt muutuvas maailmas.

Tugisüsteemide kogu kooliperet kaasav tulemuslik tegevus on alus nii üldise kooliheaolu kui ka tunnirahu saavutamisele klassiruumis. See loob õpetajatele võimaluse siduda oma tunnitegevused väärtuskasvatusega, püstitada uusi eesmärke ning avastada uusi õppimisvõimalusi. Nii on tugisüsteemi tõhusus koolis võimaluseks, sõlmpunktiks või kitsaskohaks uute õpilasi kaasavate õppimisviiside kasutuselevõtmises. See on aluseks senise paradigma muutmisel Eesti hariduses tervikuna.

Tugisüsteemid on esimese sammu toetamine sisulise, mitte vormilise väärtuspõhise kooli poole astumisel. Koolitusprogramm on jätk TÜ eetikakeskuse varasematele väärtuste mänguga väärtuskoolitustele.

Aeg ja toimumise koht: 26.–27. mai, 2016 Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus, Lossi  38, ruum 234.

Sihtgrupp: koolimeeskonnad, kes on seotud tugitegevustega.

Koostööseminaril osalejate arv: 25–30 inimest.
Koolidest ootame osalema kolme- kuni viieliikmelisi meeskondi. Igas meeskonnas võiks olla esindatud vastava kooli juhtkonna esindaja, erivajadustega õpilastega töötav õpetajate esindaja, kooli tugispetsialistid ja vastavat tööd tegevad õpetajad. Iga kool võiks teha meeskonnaliikmete valiku lähtudes tulevikuvaatest: kes võiksid või peaksid olema esindatud, kui tahetakse muuta koolis tugisüsteem ja õpilasabi töö mõjusamaks.

Koostööseminari eesmärgid:
»    Pakkuda kooli (tugi)meeskonna liikmetele koostöö arendamise võimalust nii kooli siseselt kui ka teiste koolidega, et nad leiaksid oma kooli parima viisi koostöise õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate ühiselt toimiva tugisüsteemi väljaarendamiseks olukorras, kus koolis võivad puududa vajalikud tugispetsialistid.
»    Anda kooli meeskonnale teadmine süsteemselt, plaanipäraselt ja efektiivselt toimiva tugisüsteemi võimalusest koolis, kus ainult ühele lapsele orienteeritud „tulekustutamise“, juhtumipõhise ja teenusena pakutava tavapärase vormi asemel on võimalik tegutseda meeskonnana lisaks veel probleemidega klasside abistamise, õpetajate nõustamise ja ennetustööga.
»    Pakkuda haridusasutuste meeskondadele võimalust jagada ja koos analüüsida probleemsete olukordade tekkepõhjusi koolis ning otsida ühiselt lahendusi.
»    Harjutada koostöiselt mõtestama tugisüsteemi toimimise kitsaskohti ja isikliku kogemuse jagamise kaudu õppida neid koostöiselt lahendama.
»    Anda koolitusel osalevale koolimeeskonnale piisav ettevalmistus selleks, et:

 • muuta oma kooli tugisüsteemi töö tulemuslikumaks;
 • alustada vajadusel ning senise vastava kogemuse puudumisel õpilasabi ümarlaudade korraldamist olukorras, kus puudub erialane oskusteave ja vajalikud tugispetsialistid.


Koostööseminari teemad on jagatud kolmeks osaks:

1.    Süsteemselt ja meeskonnana toimiva tugisüsteemi ülesehitamine koolis. Väärtused, rollid ja tööülesanded koolimeeskonnas – isegi juhul kui koolis puuduvad tugispetsialistid. Tegutsemispõhimõtted, praktiline töökorraldus ja koostöö eri osapooltega koolis.

2.    Koostöö, kommunikatsiooni ja eneseanalüüsi põhimõtted koostöiselt toimiva tugivõrgustiku ülesehitamisel lapse heaolu nimel, õpetajate ja perede toetuseks.

3.    Olemasoleva koostöö kvaliteet – tugevused ja arengupotentsiaal. Praktilised lahendust nõudvad keerulised olukorrad ja nende lahendamismudel. Analüüsi- ning koostöö oskuste treenimine praktiliste tegevuste ja arutelude kaudu.

Seminaril osaleja:
»    õpib mõistma lapsele vajaliku ja kaasaegse toetussüsteemi ülesehitust, selle toimimise põhimõtteid ning iga täiskasvanu vastutust selles süsteemis;
»    õpib ennast analüüsima ja teadlikult arendama enda koostööoskusi meeskonnas;
»    oskab analüüsida probleemsete olukordade tekkepõhjusi ja oma tööga seotud vastuolusid, otsida võimalikke erinevaid lahendusvariante;
»    mõistab, kelle jaoks, miks ja kuidas on kooli eri osapooltel vajalik teha koostööd.

Seminari viivad läbi Tiia Lister ja Margus Saks.

Seminaril osalemise hind koolimeeskonnale 490 eurot. Ühe koolimeeskonna suurus 3–5 inimest.
Hind sisaldab kohvipause ja lõunasööki seminari mõlemal päeval.
 
Osalejatele väljastatakse Tartu Ülikooli tunnistus.


Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus

Eesti Pagulasabil ja Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda Teid osalema koolitusel "Õpilaste mäng "Väärtuste avastajad" ning selle laiendus pagulustemaatika käsitlemiseks koolitunnis", mis toimub 4. -5. mail Tartus. Koolitus on suunatud õpetajatele, kes on varem läbinud väärtuskasvatuse koolituse.

Koolituse eesmärk:
Koolituste tulemusel õpetaja:
- on õppinud kasutama TÜ eetikakeskuse õpilaste mängule „Väärtuste avastajad“ värskelt juurde loodud 12 rände- ja pagulustemaatilist lisasituatsiooni;
- on saanud ülevaate rände- ja varjupaiga valdkonna põhifaktidest, tundes end kindlalt selle temaatika käsitlemisel õpilastega;
- on teadlik, millised on olemasolevad riiklikud toetusmehhanismid koolidele, toetamaks välispäritolu õpilasi;
- on kursis eesti- ja inglisekeelsete materjalide, meetodite ja praktiliste nippidega, mis edendavad maailmaharidust klassiruumis;

- tunneb end kindlamalt välispäritolu, sh pagulasstaatusega laste kooli integreerumise toetamisel ning õpilastega sisserände, paguluse ja võõraviha temaatika käsitlemisel koolitunnis.

Koolituspäeva ajakava:

4. mai (Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus, Lossi 38-234)

10:00 – 11:30 “Dilemma kui meetod väärtusarutelude läbiviimiseks” prof Halliki Harro-Loit
11:30 lõuna
12:15 – 13:45 “Lastega väärtusarutelu juhtimine” Egle Säre
13:45 kohvipaus
14:00 – 16:00 Õpilaste väärtusmängu harjutamine ja tagasiside.

5. mai (Tartu Ülikooli Elukestva õppe keskus, Ülikooli 20-320)

09.30 – 10.00 Hommikukohv
10.00 – 11.30 Rände ja paguluse ABC – faktid ja müüdid, Ingi Mihkelsoo (Eesti Pagulasabi)
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 12.30 Välispäritolu õpilaste toetamine koolis, Kersti Kivirüüt (Haridus- ja Teadusministeerium)
12.30 – 13.00 Kooli kogemus pagulaslaste õpetamise ja toetamisega, Toomas Kink (Tartu Raatuse kool)
13.00 – 13.45 Lõunasöök (kohapeal)
13.45 – 14.45 Praktilised nipid maailmahariduse edendamiseks klassiruumis, Mari-Kätrin Kinks (MTÜ Mondo)
14.45 – 15.00 Jalasirutamise paus
15.00 – 17.00 Õpime kasutama õpilaste väärtusmängu sisserände ja paguluse teemalist laiendust, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

 

Õpilaste väärtusmängu "Väärtuste avastajad" koolitused aastal 2015

Koolituse eesmärk:

Täiendkoolituse eesmärk on tõsta õpetajate väärtuskasvatuslikku pädevust ning tutvustada metoodilist vahendit – õpilastele suunatud väärtuste mängu "Väärtuste avastajad".

Õpilaste väärtuste mängu „Väärtuste avastajad“ saab kasutada 3.-4. klassis ja 7.-9. klassis, suunamaks arutelusid väärtuste ja väärtusvalikute üle. Koolitusel keskendutakse järgnevatele teemadele:

- dilemma kui väärtusarutelude aluseks olev meetod
- kuidas juhtida õpilaste väärtusarutelusid?
- "Väärtuste avastajad" kui metoodiline vahend väärtusarutelude läbiviimiseks õpilastega.

Iga osalev kool saab koolituselt kaasa ühe mängukomplekti (situatsioonid ja õpetajaraamat) oma koolile.

Koolitus ja mäng on osalejale tasuta. Koolitusel osalemise eest väljastatakse Tartu Ülikooli koolitustunnistus.

Õpetajate väärtuste mängu metoodikaga on võimalik eelnevalt tutvuda video kaudu: http://www.uttv.ee/naita?id=8319 .

Toetajad: Väärtusmängude valmimist ja koolituse läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2015-2020” raames.

TOIMUNUD:

7.04.2015 TARTU

11.-12.05.2015 TARTU

8.-9.10.2015 TARTU


Koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool"

7. oktoobril 2015 toimub Tartus haridusuuenduskeskuses (Lossi 38-71) koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool".

Koolitusel tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse kooli praktikatega ja arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab kool oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida. Koolitus on ettevalmistav tegevus koolidele suunatud konkursile „Hea kool kui väärtuspõhine kool“, milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil 10.-11. detsembril 2015. Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Päevakava ja esinejad:

10:00 - 10:45 - Lühidalt väärtusarendusest koolis, Marika Eiskop (TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja/nõustaja)

10:45 - 12:00 - Andmete kogumine ja analüüs, professor Halliki Harro-Loit (Tartu Ülikool)

12:00 - 12:30 - Kohvipaus

12:30 - 13:15 - Lümanda Põhikool - "Väärtuskasvatuse kool 2014" -  kogemus ja praktikad, Liia Raun (Lümanda Põhikooli direktor)

13:15 - 14:15 - Kokkuvõte konkursitöödest - mida lisada? Marika Eiskop

14:15 - 14:30 - Kohvipaus

14:30 - 15:15 - Konkursitöö analüüs, Helen Toming (TÜ eetikakeskuse projektijuht)

15:15 - 15:30 - Vestlusring: küsimused ja kogemused

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2015-2020" raames.

 


Koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed"

30. septembril 2015 toimub Tartu Ülikoolis (Lossi 38-67, Tartu) koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed".

Koolitusel tutvutakse väärtuskasvatuse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse lasteaia praktikatega ja arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab lasteaed oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida. Koolitus on ettevalmistav tegevus lasteaedadele suunatud konkursile „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“, milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil 10.-11. detsembril 2015. Koolitus on tasuta. Koolitusel osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Päevakava ja esinejad:

10:00 - 10:45 - Lühidalt väärtuskasvatusest lasteaias, Merike Mitt (TÜ eetikakeskuse koolitaja/nõustaja)

10:45 - 12:00 - Andmete kogumine ja analüüs, professor Halliki Harro-Loit (Tartu Ülikool)

12:00 - 12:30 - Kohvipaus

12:30 - 13:15 - Rannamõisa Lasteaia - "Väärtuskasvatuse lasteaed 2014" - kogemused ja praktika, Margit Toomlaid

13:15 - 14:15 - Kokkuvõte konkursitöödest - mida lisada?, Merike Mitt

14:15 - 14:30 - Kohvipaus

14:30 - 15:15 - Konkursitöö analüüs, Helen Toming

15:15 - 15:30 - Vestlusring: küsimused ja kogemused

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2015-2020“ raames.


Täiendkoolitus "Õpilaste väärtusmäng kui väärtuskasvatuse tööriist" TALLINNAS

Aeg ja koht:

06.01.2015 kell 10-16
Õpetajate Maja (Raekoja plats 14, Tallinn)

Sihtgrupp:

Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt korraldatud väärtuskasvatuse koolituse läbinud õpetajad ning Tartu linna koolide õpetajad

Koolituse eesmärk:

Täiendkoolituse eesmärk on tõsta õpetajate väärtuskasvatuslikku pädevust ning tutvustada metoodilist vahendit – õpilastele suunatud väärtuste mängu "Väärtuste avastajad".

Õpilaste väärtusmängu „Väärtuste avastajad“ saab kasutada 3.-4. klassis ja 7.-9. klassis, suunamaks arutelusid väärtuste ja väärtusvalikute üle. Koolitusel keskendutakse järgnevatele teemadele:

- dilemmale kui väärtusarutelude aluseks olev meetod
- kuidas juhtida õpilaste väärtusarutelusid?
- "Väärtuste avastajad" kui metoodiline vahend väärtusarutelude läbiviimiseks õpilastega.

Iga osalev kool saab koolituselt kaasa ühe mängukomplekti (situatsioonid ja õpetajaraamat) oma koolile.

Koolitus ja mäng on osalejale tasuta. Koolitusel osalemise eest väljastatakse Tartu Ülikooli koolitustunnistus.

Õpetajate väärtusmängu metoodikaga on võimalik eelnevalt tutvuda video kaudu: http://www.uttv.ee/naita?id=8319 .

Toetajad: Väärtusmängude valmimist ja koolituse läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” jätkuprogrammi raames.

Täiendkoolitus "Õpilaste väärtusmäng kui väärtuskasvatuse tööriist" TARTUS

Aeg ja koht:

26.11.2014 kell 10-16
Tartu Ülikooli vanas anatoomikumis (Lossi 38, Tartu), seminariruum nr 71

Sihtgrupp:

Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt korraldatud väärtuskasvatuse koolituse läbinud õpetajad ning Tartu linna koolide õpetajad

Koolituse eesmärk:

Täiendkoolituse eesmärk on tõsta õpetajate väärtuskasvatuslikku pädevust ning tutvustada metoodilist vahendit – õpilastele suunatud väärtuste mängu "Väärtuste avastajad".

Õpilaste väärtusmängu „Väärtuste avastajad“ saab kasutada 3.-4. klassis ja 7.-9. klassis, suunamaks arutelusid väärtuste ja väärtusvalikute üle. Koolitusel keskendutakse järgnevatele teemadele:

- dilemmale kui väärtusarutelude aluseks olev meetod
- kuidas juhtida õpilaste väärtusarutelusid?
- "Väärtuste avastajad" kui metoodiline vahend väärtusarutelude läbiviimiseks õpilastega.

Iga osalev kool saab koolituselt kaasa ühe mängukomplekti (situatsioonid ja õpetajaraamat) oma koolile.

Koolitus ja mäng on osalejale tasuta. Koolitusel osalemise eest väljastatakse Tartu Ülikooli koolitustunnistus.

Õpetajate väärtusmängu metoodikaga on võimalik eelnevalt tutvuda video kaudu: http://www.uttv.ee/naita?id=8319 .

Toetajad: Väärtusmängude valmimist ja koolituse läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” jätkuprogrammi raames.


Hea lasteaed kui kiusamisvaba lasteaed

Koolituse korraldab TÜ eetikakeskus koostöös KiVa ja Lastekaitse Liiduga

23. oktoobril 2014 algusega kell 10.00
Koolitus toimub Tartus, Lossi 38-71

Koolitusel arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab lasteaed oma arenguvajadust hinnata, tehtud head tööd ja kitsaskohtadega tegelemist analüüsida, keskendudes sel aastal konkreetsemalt ühele hea lasteaia küljele, kiusamisvabale lasteaiale. Koolitus on ettevalmistavaks tegevuseks lasteaedadele suunatud „Hea lasteaed kui kiusamisvaba lasteaed“ konkursile, milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil 10.-11. detsembril. Koolitus on tasuta. Koolitusel ja väärtuskasvatuse konkursil osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi raames.

Päevakava
9.50-10.00 – Registreerumine ja tervituskohv
10.00 – 10.30 – Kust sai hea lasteaia projekt alguse?  Hea lasteaia mudel, arutelu (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
10.30 – 11.30 – Kiusamine lasteaias (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
11.30 – 12.30 – Paus (võimalus lõunatada lähedal asuvates kohvikutes)
12.30 – 14.00 – Tallinna Suitsupääsupesa lasteaed – "Väärtuskasvatuse lasteaed 2013" ja Tallinna Linnupesa lasteaed – "Väärtuskasvatuse lasteaed 2013 " – eneseanalüüsi kirjutamise kogemused
14.00 – 14.30 – Kohvipaus
14.30 – 15.00 – Hea lasteaia rajaleidja konkursi formaadi tutvustamine (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
15.00 – 17.00 Lasteaia eneseanalüüsimeetodid  (professor Halliki Harro-Loit)
Vaata ka täpsemat infot lasteaedadele suunatud konkursi kohta.

Hea kool kui kiusamisvaba kool

Koolituse korraldab TÜ eetikakeskus koostöös KiVa ja Lastekaitse Liiduga
22. oktoobril 2014 algusega kell 10.00
Koolitus toimub Tartus, Lossi 38-71

Koolitusel arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab kool oma arenguvajadust hinnata, tehtud head tööd ja kitsaskohtadega tegelemist analüüsida, keskendudes sel aastal konkreetsemalt ühele hea kooli küljele, kiusamisvabale koolile. Koolitus on ettevalmistav tegevus koolidele suunatud konkursile „Hea kool kui kiusamisvaba kool“, milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil 10.-11. detsembril 2014. Koolitus on tasuta. Koolitusel ja väärtuskasvatuse konkursil osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi raames.

Päevakava
9.50-10.00 – Registreerumine ja tervituskohv
10.00 – 10.15 – Kust sai hea kooli projekt alguse?  (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
10.15 – 12.15 – Kooli eneseanalüüsimeetodid  (professor Halliki Harro-Loit)
12.15 – 13.15 – Paus (võimalus lõunatada lähedal asuvates kohvikutes)
13.15 – 14.15 – Kiusamine koolis (Kristiina Treial)
14.15 – 15.00 – Tabivere Kool - "Väärtuskasvatuse kool 2013 " – eneseanalüüsi kirjutamise kogemus
15.00 – 15.30 – Kohvipaus
15.30 – 16.15 – Peetri Lasteaed-Põhikool – "Väärtuskasvatuse kool 2013 "– eneseanalüüsi kirjutamise kogemus
16.15 – 17.00 – Hea kooli rajaleidja konkursi formaadi tutvustus, arutelu (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

Täiendkoolitus "Õpilaste väärtusmäng kui väärtuskasvatuse tööriist" NARVAS

(koolitus toimub eesti keeles, metoodilised materjalid vene keelse tõlkega)

Aeg ja koht:

21.aprillil 2014, 10:00-17:00, TÜ Narva kolledž, aud. 307

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud eelkõige Ida-Virumaa vene ja eesti koolide juhtidele ning õpetajatele, kes soovivad saada ülevaadet väärtuskasvatuse metoodilistest vahenditest, neid väärtuskasvatuse töös kasutada ning oma koolides teistele  tutvustada.

Koolituse eesmärk:

Täiendkoolituse eesmärk on tõsta õpetajate väärtuskasvatuslikku pädevust ning tutvustada Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku väärtusprogrammi raames loodud metoodilisi vahendeid – õpetajate ja õpilaste väärtusmänge. Õpetajate väärtusmäng aitab õpetajatel märgata oma tegevuse aluseks olevaid väärtusi ning arutleda koos kolleegidega oma valikute üle. Koolitusel tutvustatakse ka vastvalminud õpilaste väärtusmängu. Õpilaste väärtusmängu „Väärtuste avastajad“ saab kasutada 2-4. klassis ja 7.-9. klassis, suunamaks arutelusid väärtuste ja väärtusvalikute üle.  Iga osalev  kool saab koolituselt kaasa ühe mängukomplekti (situatsioonid ja õpetajaraamat) koolis tutvustamiseks. Selleks, et õpetaja omandaks pädevuse õpilaste väärtusarutelude juhtimiseks mängu abil, on soovitav teha läbi eetikakeskuse jätkukoolitus, info eetikaveebis: http://www.eetika.ee
Väärtusmängu metoodikaga on võimalik eelnevalt tutvuda video kaudu: http://www.uttv.ee/naita?id=8319 .

Koolitajad:

    professor Margit Sutrop, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja, filosoofiateaduskonna dekaan
    professor Halliki Harro-Loit, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi juhataja
    magistrant Marten Juurik, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht

Toetajad: Väärtusmängude valmimist ja koolituse läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” raames.

Päevakava

I sessioon. Õpetaja kui väärtuskasvataja
10.00-11.30 Professor Margit Sutrop, Õpetaja väärtused   ja roll väärtuskasvatajana
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Õpetajate väärtusmängu läbimängimine (mängu situatsioon venekeelse tõlkega)
13.15-14.00 Lõuna

II sessioon: Kuidas mängu kaudu suunata õpilasi väärtuste üle arutlema?
14.00-15.30 Professor Halliki Harro-Loit,  Õpilaste väärtusmängu kasutamine õppe- ja kasvatustöös
15.30-16.00 Õpilaste väärtusmängu läbimängimine (mängu situatsioon venekeelse tõlkega)
16.00 -17.00 Milline peaks olema õpetaja hoiak väärtusmängu juhina? Arutelu

 

 

Koolitus "Hea lasteaia rajaleidja"

Koolituse korraldab TÜ eetikakeskus koostöös RaM Veskimöldre Lasteaiaga ("Väärtuskasvatuse lasteaed 2012") 9. oktoobril 2013 algusega kell 10.00

Koolitus toimub RaM Veskimöldre Lasteaiasaadressil Instituudi tee 151, Laagri, Harjumaa

Koolitusel arutletakse selle üle, milliste vahenditega lasteaed saab oma arenguvajadust hinnata, tehtud head tööd ja kitsaskohtadega tegelemist veenvalt näidata. Koolitus on ka ettevalmistavaks tegevuseks lasteaedadele suunatud konkursile, milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil 12.-13. detsembril. Koolitus on tasuta. Koolitusel ja väärtuskasvatuse konkursil osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames.

Päevakava

10.00 -10.15 Kogunemine ja tervitussõnad

10.15-11.15 RaM Veskimöldre Lasteaia väärtuskasvatuse kogemusest, ringkäik lasteaias – Anu Ratas

11.15-11.45 Kohv ja arutelupaus

11.45-12.15 Väärtusprogrammi tegevused lasteaedade suunal ja 2013. aasta väärtuskasvatuse konkursi tutvustus – Gea Kangilaski

12.15-13.00 Hea lasteaia analüüs: vaatlus kui üks võimalusi lasteaia kohta andmeid koguda – prof. Halliki Harro-Loit

13.00-13.30 Kokkuvõtted ja tagasiside


Koolitus "Hea kooli rajaleidja"

Koolituse korraldab TÜ eetikakeskus koostöös Saku Gümnaasiumiga ("Väärtuskasvatuse kool 2012")
8. oktoobril 2013 algusega kell 10.30

Koolitus toimub Saku Gümnaasiumis aadressil Tallinna mnt 10, Saku

Koolitusel arutletakse selle üle, milliste vahenditega kool saab oma arenguvajadust hinnata, tehtud head tööd ja kitsaskohtadega tegelemist analüüsida. Koolitus on ka ettevalmistavaks tegevuseks koolidele suunatud konkursile "Hea kooli rajaleidja", milles osalejaid tunnustatakse iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil 12.-13. detsembril. Koolitus on tasuta. Koolitusel ja väärtuskasvatuse konkursil osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Konkurss ja koolitus toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames.

Päevakava

10.30 -10.45 Kogunemine ja tervitussõnad

10.45-11.45 Saku Gümnaasiumi väärtuskasvatuse kogemusest, ringkäik koolis – Ulvi Läänemets

11.45-12.15 Kohv ja arutelupaus

12.15-12.45 Väärtusprogrammi tegevused koolide suunal ja 2013. aasta väärtuskasvatuse konkursi tutvustus – Gea Kangilaski

12.45-13.30 Hea kooli analüüs: vaatlus kui üks võimalusi kooli kohta andmeid koguda – prof. Halliki Harro-Loit

13.30-14.00 Kokkuvõtted ja tagasiside


Koolitus "Aktiivõppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses"

Tartu Ülikooli eetikakeskuse koolitus "Aktiivõppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses"

Õpe toimub kahes sessioonis asukohaga Tartus:

21.-22. mai 2013 (I moodul)
12.-13. juuni 2013 (II moodul)

I moodul: õpetaja eneserefleksioon ja valikute mõtestamine igapäevases tööelus (TÜ eetikakeskuse poolt välja töötatud õpetajatele suunatud metoodiline vahend "Väärtuste mäng"), aktiivõppemeetodites peituvate võimaluste avamine, konkreetsete metoodikate õppimine (lastega filosofeerimine, väärtusselitus).

    Õpetaja eneserefleksioon, sh õpetajate "Väärtuste mäng"
    Aktiivõppemeetodid: lastega filosofeerimine
    Aktiivõppemeetodid: väärtusselitus

Kahe sessiooni vahele jääva kodutööna tuleb osalejatel oma koolis katsetada lastega filosofeerimise meetodit – küsimuste sõnastamist, arutelu juhtimist ja selle kokkuvõtmist. Kodutööde refleksiooni arutatakse II sessiooni esimesel kohtumisel.

II moodul: Aktiivõppemeetoditega tutvumine ja nende metoodika õppimine (TÜ eetikakeskuse poolt välja töötatud õpilastele suunatud metoodiline vahend "Väärtuste mäng", dilemmade konstrueerimine ja lahendamine, draamapedagoogika).

    Aktiivõppemeetodid: õpilastele suunatud "Väärtuste mängu" metoodika õppimine
    Aktiivõppemeetodid: dilemma kui väärtuskasvatuse õppevahend
    Aktiivõppemeetodid: draamapedagoogika

Koolitus on avatud ja tasuta tegevõpetajatele. Kohustus on kohal käia kõigil neljal päeval. Tagatud on sõit, toit, ööbimine ja õppematerjalid.


Muuseumide meistriklass

Kas oled kunagi mõelnud, milliseid väärtusi muuseum ühiskonnas kannab?
Millest või kellest sõltuvad valikud, mida kogude koostamisel ja näituste planeerimisel tehakse? Kuidas on kollektiivses mälus seotud faktid ja nende tähtsustamine, milline on muuseumi vastutus mäluasutusena? Kuidas kommunikeerime muuseumides väärtusi oma külastajale?
Kas muuseumi laiemad eesmärgid ja tegelik olukord garderoobis, näitusesaalis või muuseumitunnis toetavad üksteist?

Eesti Rahva Muuseumil ja Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda teid 2. mail 2012 kell 10.00 muuseumide meistriklassi Eesti Rahva Muuseumi näitusemajja (Kuperjanovi 9, Tartu), kus tõstatame just need küsimused.

Ettekannetega esinevad TÜ eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop, kes arutleb muuseumide rolli üle väärtuste kandjatena, ja professor Halliki Harro-Loit, kes räägib lähemalt sellest, milleks ja kuidas oma väärtusi analüüsida. Ettekannetele järgneb praktiline seminar TÜ eetikakeskuse spetsialistide juhendamisel. Muuseumide meistriklassis kuulutame välja ka konkursi kõikidele muuseumidele.

Muuseumide meistriklassi ajakava:

10.00-11.30 Prof Margit Sutrop "Muuseumide roll ühiskonnas - muuseum kui väärtusarendaja?"

11.30-12.00 Paus (avatud ERMi kohvik)

12.00-13.30 Prof Halliki Harro-Loit "Muuseumi väärtusarenduse analüüs - miks ja kuidas?"

13.30-15.30 Praktiline seminar TÜ eetikakeskuse juhendamisel

Muuseumid mängivad olulist rolli meie kultuuripärandi ja rahvuslike väärtuste hoidmisel ning arendamisel. Läbi ajaloo mõtestamise tänapäeva kontekstis edastatakse laiemale avalikkusele sõnumit väärtustest, mida kanname ja oluliseks peame. Igapäevatöö kultuuripärandi kandjatena annab muuseumidele seega vastutusrikka rolli väärtuste eestkõnelejatena.

On oluline küsida, kas neid väärtusi kantakse edasi teadlikult või on tegu juhuvalikutega. Näiteks muuseumis toimuvate näituste programm räägib muuseumi kohta üsna palju – teemade valiku kaudu näidatakse, mida peetakse vajalikuks ja aktuaalseks. Iseäranis eristuvad muuseumi omanäitused, mille kaudu suheldakse külastajaga kõige vahetumalt ning mille sisu peegeldab kõige otsesemalt muuseumis tehtavat uurimistööd.

Peale näituste kaudu tõstatatud teemade kannavad muuseumi väärtusi ka veel nii näituse eksponaatide valik ning näitusetekstide raskusaste ja loetavus kui ka kogukonnaliikmete näituse tegemisse kaasamine või lihtsad olmeküsimused hoones. Näiteks näitab kaldtee muuseumi ukse juures, et arvestatakse ka puuetega inimestega ning väärtustatakse võrdseid võimalusi, kuid kui samas eksponeeritav fotonäitus on asetatud liialt kõrgele, siis räägib see samale väärtusele vastu. Või kui muuseum pakub perepiletit, siis väärtustatakse perede ühistegevusi, samas kui lahtiolekuajad võivad rääkida teist keelt. Nendest näiliselt väikestest asjaoludest tekib suur üldmulje, mille muuseum külastajale jätab, ja sellest sõltub, kas muuseumis tuntakse end oodatuna, kas sinna tahetakse tagasi tulla ja seda teistelegi soovitada.

Väärtusarenduse alase tööga on tegeletud Eesti koolide ja lasteaedade, aga ka laiema avalikkuse suunal süstemaatiliselt 2009. aastast alates, mil Haridus- ja Teadusministeerium kinnitas riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus: 2009-2013". Programmi eesmärk on hoida ja edendada neid väärtusi, mis kindlustavad Eesti ühiskonna inim- ja sotsiaalse arengu, peamiselt peetakse silmas alusväärtusi, mis on kirjas nii Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis kui ka Euroopa Liidu alusdokumentides ja millest saab täpsemalt lugeda siit.

Pööramaks tähelepanu muuseumide väärtusarenduse-alase kompetentsi tõstmisele toimub 2012. aastal muuseumidele suunatud väärtusarenduse-alane muuseumide meistriklass ning Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatav konkurss "Väärtusarenduse muuseum 2012" , mille võitjale omistatakse vastav tiitel. Nimetatud konkursiga soovime, et muuseumid kirjeldaksid ja mõtestaksid oma külastajale suunatud tegevusi läbi väärtusarenduse prisma. See annab muuseumidele võimaluse teha teadlik valik nendes väärtustes, mida oma tegevuse kaudu edastada soovitakse, ning seeläbi saaks tulevikus luua uusi võimalusi ühiskonda kõnetavate teemade leidmiseks ja nende paremaks edasiandmiseks külastajale. Konkursi võitjat ootavad peale tiitli veel ka uued koostööhorisondid programmis osalevate koolide ja lasteaedadega ning võimalus saada TÜ eetikakeskuselt väärtusarenduse alast nõustamist oma järgmise näituse või haridusprogrammi koostamiseks.


Koolitus "Õpetaja väärtuskasvatuslik pädevus"

TÜ eetikakeskuse korraldatav koolitus algab 15.–16. veebruaril Tartus ning koosneb kolmest kohtumisest (lisaks veebruarile ka 21.–22. märtsini Tartus ja 18.–19. aprillini Viimsis).

Koolitusprogrammis osalemiseks tuleb saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 1. veebruariks.

Koolitusprogrammi eesmärk on rõhutada õpetaja ja eriti klassijuhataja rolli väärtuskasvatajana:

 • tema rolli väärtuste kommunikatsioonis erinevate osapoolte vahel (kool, laps, lapsevanem, klassikaaslased), võimestada klassijuhataja keskset rolli juhina,
 • pakkuda õpetajale väärtuskasvatusalaseid töövahendeid, mis on klassijuhatajale toeks isiksuse arendamise protsessis,
 • juhendada, kuidas nii klassivälises töös kui ka igas aines on võimalik väärtuskasvatusega tegeleda ja integreerida seda aineõpetusse
 • mõtestada koos õpetajatega lahti RÕK, PGS, põhikooli ja gümnaasiumi sihiseaded ning kooli roll inimese kasvatajana.

Õpiväljundid
Programmi lõpetajad:

    mõistavad õpetaja rolli inimese kasvatajana;
    oskavad näha klassijuhataja erinevaid rolle ning mõistavad klassijuhataja kui juhi jaoks olulisi väärtusalaseid pädevusi;
    oskavad näha erinevaid võimalusi väärtuskasvatusega tegelemiseks (ainetunnis, tunniväliselt);
    oskavad juhtida klassijuhatajale vajalikku väärtuste kommunikatsiooni;
    oskavad näha võimalusi, mida pakub koolikultuuri analüüs ja koolikultuuri teadlik kujundamine;
    oskavad rakendada aktiivõppemeetodeid väärtuskasvatuse võtmes.
    suudavad reflekteerida oma pädevusi väärtuskasvatajana

Sihtrühm
Klassijuhatajad ning aineõpetajad

Maht
80 ak/h / 3 EAP

Õppejõud
Halliki Harro-Loit (TÜ), Margit Sutrop (TÜ), Lemme Randma. Alateemade juurde lisanduvad külalislektorid.

1. veebruarini 2013 on võimalik registreeruda koolitusele, mille toimumisajad on:
15.-16. veebruar (Tartu)
21.-22. märts (Tartu)
18.-19. aprill (Viimsi)

Õppetöö, jaotusmaterjalid ja kohvipausid on koolitusprogrammis osalejate jaoks tasuta, kuid lisanduvad isiklikud kulutused toitlustusele, majutusele ja transpordile.

Koolitusprogrammis osalemiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri.
Motivatsioonikirjas võib arutleda, misteil seostub väärtuskasvatusega, mida olete sellest kuulnud ja mida loodate koolituselt saada.

Käimasoleva koolituse toimumisajad
9.-10. november 2012 (Tartu sessioon)
6.-7. detsember 2012 (Viimsi sessioon)
3.-4. jaanuar 2013 (Tartu sessioon)
(registreerumine lõppenud)

Varem toimunud koolitused
24.-25. august 2012 (Tartu sessioon)
20.-21. september 2012 (Viimsi sessioon)
25.-26. oktoober 2012 (Tartu sessioon)
(registreerumine lõppenud)

Koolitusprogramm toimub Innove alameetme 1.1.7.6 "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" ja Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames. Koolitust korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus.

Image
Euroopa Sotsiaalfondi logo

 

Koolitusseminar "Sõnad üksi ja kambakesi koos"

29. ja 30. novembril 2012. aastal toimub Tartus lasteaiaõpetajate eesti keele koolitusseminar "Sõnad üksi ja kambakesi koos"

Kolmandat korda toimuva seminari eesmärk on analüüsida eesti keele rolli emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel, keskendudes alushariduse keeleõppele.
Seminari esimesel päeval kuulatakse teoreetilisi ettekandeid keelekasutuse tähenduse ja väärtuste üle ühiskonnas ning käsitletakse kultuuripärandi ja folkloori kasutusvõimalusi koolieelses keeleõppes ja väärtuskasvatuses. Teisel päeval koostatakse töötubades toimuvate arutluste käigus kõigile lasteaedadele soovitatavate eesti keele õpetamist toetavate tegevuste kava, tehakse kokkuvõte võistlusest "Sõnad üksi ja kambakesi koos" ning autasustatakse võitjaid. Seminari kultuuriprogrammi kuulub Jääaja Keskuse külastamine.
Seminaril osavõtjatele tagatakse korraldajate kulul majutus, toitlustus (kohvipausid ja kaks lõunat, majutatutele hommikusöök), seminarimaterjalid ja osavõtt kultuuriprogrammist. Seminari programmi täitjad saavad täienduskoolitusel osalemist kinnitava tunnistuse.

Seminari korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum.

Seminaril osalemiseks on vajalik koos registreerimissooviga saata kodutöö, mis kirjeldab eesti keele õpetamise kogemust teie lasteaias. Abistavaks eeskujuks on juba lõppenud konkursi "Sõnad üksi ja kambakesi koos" juhend .
Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklik programm "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" ja Jääaja Keskus.

Seminari kava
29. november 2012 Eesti Rahva Muuseumis Raadil (Narva mnt 177, Tartu)
10.00–11.00 Osavõtjate registreerimine, hommikukohv
11.00 Avamine
11.30–13.00
Asta Õim, Meie igapäevane kujundlik keel.
Karin Konksi, Keele väärtustamine ja laste keeleline kasvatamine Eesti peredes. Muuseumimaterjalid ja tänapäeva lapsevanemate arusaamad.
13.00–14.00 Lõuna
14.00–16.30
Mika Keränen, Ettelugemine ehk sinna ja tagasi.
Kristi Vinter, Meediakasvatuse ning keele ja kõne arengu seosed alushariduses.
16.30–17.00 Kohvipaus
17.00 Buss väljub Jääaja Keskusse
17.30–19.00 Jääaja Keskuse külastus

30. november Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (J. Kuperjanovi 9, Tartu)
9.30–11.00
Annika Kilgi, Mängides paremaks keeleoskajaks.
Helen Kõrgesaar, Laste keelelist arengut toetavate arvutimängude tutvustamine – töötuba.
11.00–13.00 Rühmatööd
13.00–14.00 Lõuna
14.00–15.30 Võistluse "Sõnad üksi ja kambakesi koos" võitjate autasustamine, rühmatööde kokkuvõtted ja tunnistuste kätteandmine


Koolitus "Väärtuskasvatus lasteaias ja kodus – koondatud püüdlused"

Koolituse korraldab lasteaed Naba ("Väärtuskasvatuse lasteaed 2011") koostöös TÜ eetikakeskusega
28. augustil 2011 kell 10.00
Koolitus toimublasteaias Naba aadressil Kloostrimetsa tee 29 / Metsavahi tee 24a, Tallinn

Koolitus on mõeldud ettevalmistuseks lasteaedadele, kes soovivad osaleda konkursil "Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos". Konkurss ja koolitus toimuvad riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013"raames.

Koolitusel arutletakse selle üle, kuidas korraldada lasteaia ja kodu koostööd lapse arengut soosiva kasvukeskkonna loomiseks ning mil viisil lastevanematega väärtuste üle arutleda ja lasteaiakultuuri kaasavamaks muuta.

Päevakava

10.00–10.30 Kogunemine ja tervituskohv

10.30–12.30 Tervitus väärtusprogrammilt. Kommunikatsioon – kas eesmärk või vahend kodude kaasamisel? – Halliki Harro Loit

Lõuna Nabas

13.15–14.30 Naba väärtusarenduse kogemusest – Ilona Sillak
14.30–16.00 Töötoad (juhendavad Naba õpetajad):
- ringkäik Nabas mööda väärtuste rada
- loovustuba: väärtusliku sõbra loomine
- mõtte ja ideetuba: perede kaasamise võimalikkus ja võtted.
16.00–16.30 Kokkuvõtte- ja tagasisidering


Koolitus "Kasvame koos – väärtuskasvatus koolis ja kodus"

Koolituse "Kasvame koos – väärtuskasvatus koolis ja kodus" korraldab
TÜ eetikakeskus koostöös Tartu Veeriku Kooliga ("Väärtuskasvatuse kool 2011")
23. augustil 2012 kell 12:00
Koolitus toimub Tartu Veeriku Koolis aadressil Veeriku 41.

Koolitusel arutletakse selle üle, kuidas korraldada kooli ja kodu koostööd lapse arengut soosiva kasvukeskkonna loomiseks ning mil viisil lastevanematega väärtuste üle arutleda ja koolikultuuri kaasavamaks muuta. Koolitus on ka ettevalmistavaks tegevuseks koolidele suunatud konkursile, mille raames antakse välja tiitel "Väärtuskasvatuse kool 2012".
Koolitus on tasuta ja osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Koolitus on mõeldud ettevalmistuseks koolidele, kes soovivad osaleda konkursil "Koostöö lastevanematega ja väärtuskasvatus koolis: kaasamine või konfliktide ohjamine?". Konkurss ja koolitus toimuvad riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames.

KOOLITUSE PÄEVAKAVA:
12:00–12:15 Tervituskohv

12:15–12:45 Väärtusprogrammi tegevused koolide suunal ja 2012. aasta väärtuskasvatuse konkursi tutvustus – Margit Sutrop.
12:45–13.30 Lastevanemate kaasamine kooli erinevatesse tegemistesse – Veeriku kooli direktor Ruth Ahven (täiendavad õppealajuhataja Carmen Luts, huvijuht Kadri Lill).
13.30–14.15 Koostöö koduga probleemidega tegelemisel – sotsiaalpedagoog Maris Vilms

14.15–15.00 Lõunaampsud

15.00–15.45 Lapsevanema vaatenurk – Märt Põder
15.45-16.30 Koostööst lastevanematega – Lemme Randma.
16.30–17.30 Arutelu, küsimused ja grupitöö. Diskussiooni juhib Lemme Randma


Täiendkoolitus "Õpetaja väärtuskasvatuslik pädevus"

Eesmärk
Täiendkoolituse eesmärk on rõhutada õpetaja ja eriti klassijuhataja rolli väärtuskasvatajana; tema rolli väärtuste kommunikatsioonis erinevate osapoolte vahel (kool, laps, lapsevanem, klassikaaslased). Võimestada klassijuhataja keskset rolli juhina, pakkuda talle väärtuskasvatusalaseid töövahendeid, mis on klassijuhatajale toeks isiksuse arendamise protsessis. Juhendada, kuidas nii klassivälises töös kui ka igas aines on võimalik väärtuskasvatusega tegeleda ja integreerida seda aineõpetusse, mõtestada koos õpetajatega lahti RÕK, PGS, põhikooli ja gümnaasiumi sihiseaded ning kooli roll inimese kasvatajana.

Õpiväljundid
Programmi lõpetajad:

    mõistavad õpetaja rolli inimese kasvatajana;
    oskavad näha klassijuhataja erinevaid rolle ning mõistavad klassijuhataja kui juhi jaoks olulisi väärtusalaseid pädevusi;
    oskavad näha erinevaid võimalusi väärtuskasvatusega tegelemiseks (ainetunnis, tunniväliselt);
    oskavad juhtida klassijuhatajale vajalikku väärtuste kommunikatsiooni;
    oskavad näha võimalusi, mida pakub koolikultuuri analüüs ja koolikultuuri teadlik kujundamine;
    oskavad rakendada aktiivõppemeetodeid väärtuskasvatuse võtmes;
    suudavad reflekteerida oma pädevusi väärtuskasvatajana.

Sihtrühm
Klassijuhatajad ning aineõpetajad

Maht
64 ak/h / 2,5 EAP

Õppejõud
Halliki Harro-Loit (TÜ), Margit Sutrop (TÜ), Lemme Randma. Alateemade juurde lisanduvad külalislektorid.

Nõuded lõpetamiseks

    Kohustus läbida vähemalt 80% koolitusprogrammist
    Kohustus osaleda aktiivselt auditoorses õppetöös ning sooritada kodused tööd.
    Osaleda Moodle'i keskkonnas läbi viidavas õppetöös

1. veebruarini 2013 on võimalik registreeruda koolitusele, mille toimumisajad on:
15.-16. veebruar (Tartu)
21.-22. märts (Tartu)
18.-19. aprill (Viimsi)

Õppetöö, jaotusmaterjalid ja kohvipausid on koolitusprogrammis osalejate jaoks tasuta, kuid lisanduvad isiklikud kulutused toitlustusele, majutusele ja transpordile.

Koolitusprogrammis osalemiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri.

Motivatsioonikirjas võib arutleda, misteil seostub väärtuskasvatusega, mida olete sellest kuulnud ja mida loodate koolituselt saada.

Käimasoleva koolituse toimumisajad
9.-10. november 2012 (Tartu sessioon)
6.-7. detsember 2012 (Viimsi sessioon)
3.-4. jaanuar 2013 (Tartu sessioon)
(registreerumine lõppenud)

Varem toimunud koolitused
24.-25. august 2012 (Tartu sessioon)
20.-21. september 2012 (Viimsi sessioon)
25.-26. oktoober 2012 (Tartu sessioon)
(registreerumine lõppenud)

Koolitusprogramm toimub Innove alameetme 1.1.7.6 "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" ja Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames. Koolitust korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus.

Image
Euroopa Sotsiaalfondi logo

Koolitus "Suured ja väikesed. Erinevad koolid, erinevad väärtuskasvatuse mudelid?"

Koolitus "Suured ja väikesed. Erinevad koolid, erinevad väärtuskasvatuse mudelid?" toimub 15. septembril Tartus hotell Pallase seminariruumis algusega kell 12.00. Koolitusel arutletakse võimaluste üle, kuidas erinevates koolide väärtuskasvatust ja väärtusarenduse analüüsi läbi viia. Koolitusel esinevad "Väärtuskasvatuse kool 2010" - Saaremaa Ühisgümnaasium ning teised eelmise aasta väärtuskasvatuse konkursil äramärkimist leidnud koolid.

Koolitus on mõeldud ettevalmistuseks koolidele, kes soovivad osaleda konkursil "Kooli väärtusarenduse analüüs ühe väärtuse näitel". Konkurss ja koolitus toimuvad riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames.

PÄEVAKAVA
I Sissejuhatus
12.00–12.15 Tervituskohv
12.15–12.35 Väärtusprogrammi uued eesmärgid – Margit Sutrop
12.35–13.30 Metoodilise materjali "Väärtusarenduse analüüs - miks ja kuidas?" ja selleaastase konkursi tutvustus - Halliki Harro-Loit

Koolide kogemus:
13.30–14.00 Saaremaa Ühisgümnaasiumi kogemus ja materjali tutvustust - Viljar Aro
14.00–14.30 Lõunaampsud
14.30–15.00 Orava kooli kogemus. Ressursside juhtimine kooli väärtus(t)est lähtuvalt - Ene Säinast
15.00–15.30 Veeriku kooli kogemus - Helina Harro
15.30–18.00 Arutelu - Suured ja väikesed. Erinevad koolid, erinevad väärtuskasvatuse mudelid? - arutelu juhib Margit Sutrop


Koolitus "Väärtuskasvatus lasteaias: lood ja tegelased"

Koolituse "Väärtuskasvatus lasteaias: lood ja tegelased" korraldab Tartu Lasteaed Pääsupesa ("Väärtuskasvatuse lasteaed 2010") koostöös TÜ eetikakeskusega 26. augustil 2011 kell 9.45. Koolitus toimub Tartu Lasteaias Pääsupesa aadressil Sõpruse pst 12, Tartu.

Koolitus on mõeldud ettevalmistuseks lasteaedadele, kes soovivad osaleda konkursil "Väärtuskasvatus lasteaias: lood ja tegelased". Konkurss ja koolitus toimuvad riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames.

PÄEVAKAVA:

10.00 - 10.15 Ülevaade riiklikust programmist "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013". Katrin Velbaum
10.15 - 11.10 Selleaastase väärtuskasvatuse konkursi tutvustus. Pääsupesa väärtuste korvi analüüs. Halliki Harro-Loit
11.10 - 12.00 Ringkäik lasteaias
12.00 - 12.15. Kohvipaus
12.15 - 13.00 Pääsupesa lasteaed: konkursitööst ja lugude kasutamise kogemusest. Kadri Velner ja Evelin Pettai
13.00 - 13.45 Narratiivpedagoogika. Olga Schihalejev

13.45 -14.15 Lõunapaus

Ettekanne:
14.15 - 14.45 Draamapedagoogika võimalused. Katrin Nielsen

Rühmatöö:
14.45 – 15.45 Lood ja tegelased (erinevad võimalused)
I rühm. Protsessipedagoogika näidistund. Katrin Nielsen
II rühm. Mutionu väärtuskasvatuse vahendina. Kadri Velner ja Evelin Pettai
III rühm. Hingelinnu meisterdamine. Reet Rajamäe (Pääsupesa lasteaed)

15.45 - 16.15 Lõpparutelu.


Filosoofiaõpetajate ümberõpe 2011-2013

Gümnaasiumiõpetajate väärtuskasvatusalases pädevuses on oluline roll väärtuste üle reflekteerimisel. Samamoodi kuuluvad väärtusõpetus, selge argumenteerimisoskus ning mitmed eetikakäsitlused möödapääsmatuna iga filosoofiaõpetaja teadmiste juurde.

Sel sügisel avab täiendkoolitusprogramm vastuvõtu FILOSOOFIAÕPETAJATE ÜMBERÕPPESSE.

Alates 1. juunist on avatud dokumentide vastuvõtt Tartu Ülikool filosoofiaõpetajate 2011-2013 aasta ümberõppekoolitusprogrammi õppekohtadele kandideerimiseks. Kandideerima on oodatud töötavad filosoofiaõpetajad, kes ei oma vastavat eriharidust või soovivad oma ettevalmistust parandada, samuti muude ainete õpetajad, kes soovivad hakata õpetama filosoofiat.

Võimalik on kandideerida ka ümberõppeprogrammi tasuta õppekohtadele. Dokumente kandideerimiseks saab esitada kuni 15. septembrini 2011 TÜ Filosoofiateaduskonna dekanaati.

Programmi tutvustus
Õppetöö maht: 60 EAP, kestus 2 aastat
Vastuvõtutingimused: Kandideerimisel on nõutavad kõrgharidust ning õpetajakutset tõendavad dokumendid
Õppeprogrammi läbimisel väljastatav tunnistus: Gümnaasiumi filosoofiaõpetaja ümberõppe tunnistus koos läbitud õpinguid kajastava lisaga

Vaata lisaks: http://www.flfi.ut.ee/et


Väärtuskasvatuse koolitajate koolitusprogrammi infopäev Tartus

Hea koolitaja!

TÜ eetikakeskus kutsub teid osalema väärtuskasvatuse koolitajate koolitusprogrammi infopäeval 24. mail 2011. aastal, Tartus TÜ eetikakeskuses, Ülikooli 7, II korrusel algusega kell 14.00.

Koolitusprogramm on suunatud inimestele, kes juba koolitavad ja soovivad omandada lisakvalifikatsiooni väärtuskasvatuse valkonnas ning olla edaspidi koolidele toeks antud valdkonna edendamisel.

Koolitusprogrammi rahastatakse programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" vahenditest.

Infopäeva ajakava:

14.00–14.30 Ain Tõnisson, Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekava talituse juhataja
14.30–15.30 Margit Sutrop,TÜ eetikakeskuse juhataja
Programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" tutvustus (Miks on väärtuskasvatus oluline? Mida selle raames on võimalik teha? Kuidas koole selle tegevuse juures toetada?)
15.30–16.00 kohvipaus
16.00–17.00 Margit Sutrop
TÜ eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitajate koolitusprogramm ja osalemise võimalused

Palume oma tulekust teada anda!


Väärtuskasvatuse koolitajate koolitusprogrammi infopäev

Hea koolitaja!

TÜ eetikakeskus kutsub teid osalema väärtuskasvatuse koolitajate koolitusprogrammi infopäeval 17. mail 2011. aastal, mis toimub Tallinnas, Teatri Väljak 3, III korrusel algusega kell 13.00.

Koolitusprogramm on suunatud inimestele, kes juba koolitavad ja soovivad omandada lisakvalifikatsiooni väärtuskasvatuse valkonnas ning olla edaspidi koolidele toeks antud valdkonna edendamisel.

Koolitusprogrammi rahastatakse programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" vahenditest.

Infopäeva ajakava:
13.00–13.45 Irene Käosaar, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja
Väärtuskasvatuse ja käesoleva koolitusprogrammi tähtsus riigi jaoks
13.45–14.30 Margit Sutrop, TÜ eetikakeskuse juhataja
Programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" tutvustus (Miks on väärtuskasvatus oluline? Mida selle raames on võimalik teha? Kuidas koole selle tegevuse juures toetada?)
14.30–15.00 Kohvipaus
15.00–16.15 Margit Sutrop
TÜ eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitajate koolitusprogramm
16.15–16.45 Edydt Johanson, TÜ eetikakeskuse projektijuht
Koolitusprogrammis osalemise võimalused
16.45–17.00 Küsimused ja vastused

 

Väärtuskasvatuse koolituspäev õppematerjalide autoritele ja toimetajatele

Seoses uue väärtuskesksema õppekava vastuvõtmisega vajavad vastavat arendustööd ka õppematerjalid. TÜ eetikakeskus aitab sellele kaasa 26. oktoobril 2010 toimuva koolituspäevaga, mis toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed koordineeritava koolitustsükli raames.

Margit Sutrop: Väärtused ja haridus

Veronika Kalmus: Meetodid õpikutes leiduva väärtuskasvatuse analüüsimiseks.

Halliki Harro-Loit: Praktiline töötuba

Maria Jürimäe: Väärtuskasvatus kui läbiv teema õpikute koostamisel.

Nelli Jung: Õpikud kui väärtuskasvatuse tööriistad.


Koolitusseminar keele- ja kultuuriväärtustest

14.-15. oktoobril toimub Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (J. Kuperjanovi 9, Tartu) koolitusseminar "Vares vaga, saba taga, lendas üle Põhjanaba", mille eesmärk on analüüsida eesti keele rolli emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel, keskendudes keeleõppele alushariduses.

Kahepäevasel seminaril esinevad ettekannetega kirjanikud, teadlased, muuseumitöötajad ja alushariduse praktikud. Arutletakse keelekasutuse tähenduse ja väärtuse üle ühiskonnas ning käsitletakse kultuuripärandi ja folkloori kasutusvõimalusi keeleõppes. Seminariettekannete ülesanne on analüüsida, mil määral arendatakse eesti keele keskseid väärtusi lasteaiakeeleõppes ning missuguseid tõhusaid ja lastele meeldivaid viise selleks on kasutatud. Seminari tööpajades otsitakse võimalusi alusharidusliku eesti keele õppe atraktiivsuse suurendamiseks.

Seminar toimub riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" raames. Seminari toetavad Emakeele Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, AS Ajakirjade Kirjastusja ajakiri Hea Laps.

Seminari korraldajad on Eesti Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Rahva Muuseum ning see on suunatud alusharidusega tegelevatele ametnikele ja õpetajatele. Seminaril osalemine kutsetega.

Vaata ka: www.erm.ee


Koolitus koolidele: "Põhiväärtuste sõnastamine ja selgitamine"

Koolituse "Põhiväärtuste sõnastamine ja selgitamine" korraldab Rocca al Mare Kool ("Väärtuskasvatuse kool 2009") koostöös TÜ eetikakeskusega 01. oktoobril 2010 kell 9.30. Koolitus toimub Rocca al Mare Koolis aadressil Vabaõhumuuseumi tee 8, Tallinn.

Koolitus aitab soovijatel valmistuda konkursiks "Väärtuskasvatuse valikud ja võimalused. Kooli põhiväärtused", kuid koolitusel osalemine ei kohusta konkursist osa võtma. Konkurss ja koolitus toimuvad riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames.

PÄEVAKAVA

9.30 Hommikukohv

10.00 Avamine ja töötubade tutvustus - Meedi Neeme (Rocca al Mare Seminar), Nelli Jung (TÜ eetikakeskus)

10.15 Sissejuhatus eeltundi - Siiri Kallion (noorema kooliosa juhataja)

10.25 Eeltund õues: algklasside projektipäev - Kaja Komissarov

11.00 Rocca al Mare Kooli väärtustest - direktor Kaido Kreintaal

11.20 Loodusklassi võimalused väärtuskasvatuses. Sissejuhatus töötuppa - Raili Lahi

11.45 Kohvipaus

12.00 Töötuba: 5. klassi õpilaskonverents

13.00 Lõuna

13.45 Roteeritud töötuba I Märkamiskäik koolimajas - Meedi Neeme

14.45 Roteeritud töötuba II Kodu ja kooli koostöö - Siiri Kallion, Airi Neem

15.45 - 16.30 Väärtuskasvatuse konkursi tingimuste ja põhimõtete tutvustus, toimunud töötubade refleksioon - dots Halliki Harro-Loit

Diskussioon


Koolitus "Väärtused lasteaiapäevas"

Koolituse "Väärtused lasteaiapäevas" korraldab Pärnu Lasteaed Päikesejänku ("Väärtuskasvatuse lasteaed 2009") koostöös TÜ eetikakeskusega 24. septembril 2010 kell 9.30. Koolitus toimub Pärnu Lasteaias Päikesejänku aadressil Vana-Sauga 21, Pärnu.

Koolitus on mõeldud ettevalmistuseks lasteaedadele, kes soovivad osaleda konkursil "Väärtuskasvatus lasteaias: kogemuste korv". Konkurss ja koolitus toimuvad riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames.

PÄEVAKAVA:

9.30 - 10.00 Kogunemine saalis, tervitus; jagunemine rühmadesse

10.00 - 10.45 Hommikuringi vaatlused Kiti-Käti (6-aastased lapsed), Pähklipureja (4-aastased lapsed) ja Pesamunade rühmas (2,5-6-aastased lapsed)

10.45 - 11.15 Ringkäik lasteaias – väärtusi kajastav õpikeskkond

11.15 - 11.45 Kokkuvõte: väärtuste avaldumine tegevustes, käitumises

11.45 - 12.45 Ülevaade riiklikust programmist "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013". Selleaastase väärtuskasvatuse konkursi tutvustus. Halliki Harro-Loit

12.45 - 13.15 Kohvipaus

13.15 - 14.00 Rühmatöö "Eluleiva küpsetamine" – ideid väärtustes kokkuleppimiseks. Näiteid väärtuste toimimisest lasteaia igapäevaelus.

Ettekanded:

14.00 - 14.40 "Väärtuskasvatuse lasteaed 2009". Maret Põlluste

14.40 - 15.00 Väärtuskasvatus Nublude rühma näitel. Astrid Puls

15.00 - 15.20 Hea Algus ja sotsiaalne avatus. Milvi Vilberg

15.20 - 16.00 Kokkuvõte päevast, väärtuskasvatuse hetkeseisust, ootustest.


Kursus õpetajakoolituse magistrantidele

Õpetajakoolituse magistrantidel, kes on minemas koolipraktikale, on võimalik 2010/2011 õ/a sügissemestril osaleda aines "Väärtuskasvatus kooli kontekstis". Ainet tutvustati alljärgneval üritusel:

Image
kuulutus

 

Koolitusseminar "Väärtusarenduse valikud ja võimalused. Kooli eneseanalüüs."

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub Teid riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" raames toimuvale koolitusele. Koolitus toetab osalemist vastaval konkursil "Väärtusarenduse valikud ja võimalused. Kooli eneseanalüüs." Konkurss toetub eneseanalüüsi mudelile, mis on ka antud koolitusseminari keskmes. Praktilise kasu tagamiseks on arutelu juhtima kutsutud eneseanalüüsi mudeli koostamises osalenud koolid.

Eesmärgid:

 • arutada kooli väärtuskasvatuse erinevaid aspekte, toetudes eneseanalüüsi mudelile;
 • vahetada kogemusi ja üksteist inspireerida;
 • toetada väärtuskasvatuse programmide väljatöötamist koolides;
 • kaardistada ootusi ja vajadusi väärtuskasvatuseks koolis;
 • kavandada jätkutegevusi koolide väärtuskasvatuse toetamiseks.

Toimumisaeg: 30. oktoober 2009
Kohtumispaik: Tartu Ülikooli peahoone, ruum 135 (Ülikooli 18 paremas tiivas, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi ruumides)
Sihtgrupp: koolijuhid ja koolitöötajad

Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolitusel osalejatele väljastab TÜ eetikakeskus soovi korral tõendi.

PÄEVAKAVA:
I Sissejuhatus

12.00–12.15 Tervituskohv

12.15–12.35 Mis on väärtused ja milles seisneb väärtuskasvatus koolis? Mis on väärtusprogramm ja mis on antud konkursi eesmärgid? – Margit Sutrop, TÜ eetikakeskus

12.35–12.50 Eneseanalüüsi mudeli lühitutvustus – Nelli Jung, TÜ eetikakeskus

II Eneseanalüüsi mudeli erinevad küljed

12.50–13.20 Põhiväärtuste sõnastamine ja selgitamine. Laeva Põhikooli kogemus – Piret Siivelt.

13.20–13.50 Eestvedamine ja vastutus. Tallinna Reaalkooli kogemus – Gunnar Polma, Jaana Roht.

13.50–14.20 Väärtuskasvatuse süsteemne prioriteediks seadmine. Rocca al Mare Kooli kogemus – Rein Rebane, Meedi Neeme.

14.20–15.00 Lõunaampsud.

15.00–15.30 Koostöö-partnerlus-kaasamine. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli kogemus – Urve Krause, Liina Õmblus.

15.30–16.00 Pidev väärtusarenduse protsess. Tartu Kivilinna Gümnaasiumi kogemus – Karin Lukk, Tiina Teppo.

16.00–16.30 Koolikultuur. Tartu Katoliku Kooli kogemus – Liivi Lõhmus.

16.30–16.45 Lõpetamine


Koolitus "Väärtuskasvatus lasteaias: terviklik programm"

Eralasteaed Naba ja Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsuvad Teid riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" raames toimuvale koolitusele. Koolitus toetab osalemist vastaval konkursil "Väärtuskasvatus lasteaias: terviklik programm", kuid ei kohusta selleks.

Eesmärgid:

 • mõelda üheskoos lasteaia väärtuskasvatuse erinevatele aspektidele;
 • vahetada kogemusi ja üksteist inspireerida;
 • kaardistada ootusi ja vajadusi väärtuskasvatuseks lasteaias;
 • kavandada jätkutegevusi lasteaedade väärtuskasvatuse toetamiseks.

Toimumisaeg: 23. oktoober 2009
Kohtumispaik: Eralastead Naba (Metsavahi tee 24a, Tallinn)
Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, juhataja asetäitjad õppe- ja kasvatustöö alal
Osalejate arv: 30

Palume kaasa võtta:

- väärtuskasvatusalased ideed ja kogemused, materjalid, vahendid, mängud jms;
- fotoaparaat;
- vahetusjalanõud.

Koolitus on osalejatele TASUTA!
Koolitusel osalejatele väljastab TÜ eetikakeskus soovi korral tõendi.

PÄEVAKAVA:
9.45–10.00 kogunemine Naba keskväljakul

10.00–10.40 Ülevaade riiklikust programmist "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013", lasteaedade tervikliku väärtusprogrammi konkursi tingimuste tutvustus

10.45–11.15 Tegevuse vaatlus: akrobaatika eelõpetus ja loovliikumine

11.15–11.30 Kohvipaus

11.30–12.00 Kokkuvõte: kuidas toimus väärtuste arendamine, milliseid väärtusi tegevuses toetati?

12.00–13.15 Hommikuringi võimalused väärtuskasvatuseks (vaatlus ja analüüs)

13.15–13.45 Lõunasöök

13.45–14.15 Ringkäik Nabas: väärtusarenduslikud võimalused rühmaruumi kujundamisel, väärtusi kajastav õpikeskkond

14.15–14.45 Kokkuvõte: organisatsioonikultuur ja õpetaja kui väärtuste kandjad

14.45–16.00 Töötoad:

    suhtlemine ja konfliktid rühmas
    väärtuskasvatus õppe- ja kasvatustegevustes

16.00-16.45 Kokkuvõttev arutelu: millist tuge vajavad lasteaiaõpetajad väärtuskasvatuse läbi­viimiseks lasteaias?

 

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile