Autor:
Shonna Franks, pexels.com

Koostöö ministeeriumitega

Riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ 2011. aasta rakenduskava üks tegevussuundi oli väärtusprogrammi toetusbaasi laiendamine riigisektorile. Riigisektori toetusbaasi laiendamissuunalise tegevuse esimeseks ülesandeks planeeriti ministeeriumite väärtusalase tegevuse kaardistamine, kokkupuutepunktide ja koostöövõimaluste läbirääkimine avaliku teenistuse ametiasutustega. Eesmärk on muuta väärtusarendusprogrammi haridus- ja teadusministeeriumi vastutusalasse kuuluvast programmist laiema haardega ministeeriumiteüleseks koostöötegevuseks.

Ministeeriumite väärtusarendustegevuse analüüs (2012)