Autor:
Shonna Franks, pexels.com

Koostöö ministeeriumitega

Riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ 2011. aasta rakenduskava üks tegevussuundi oli väärtusprogrammi toetusbaasi laiendamine riigisektorile. Riigisektori toetusbaasi laiendamissuunalise tegevuse esimeseks ülesandeks planeeriti ministeeriumite väärtusalase tegevuse kaardistamine, kokkupuutepunktide ja koostöövõimaluste läbirääkimine avaliku teenistuse ametiasutustega. Eesmärk on muuta väärtusarendusprogrammi haridus- ja teadusministeeriumi vastutusalasse kuuluvast programmist laiema haardega ministeeriumiteüleseks koostöötegevuseks.

Ministeeriumite väärtusarendustegevuse analüüs (2012)

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega