Autor:
Shonna Franks, pexels.com

Koostöö ministeeriumitega

Riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ 2011. aasta rakenduskava üks tegevussuundi oli väärtusprogrammi toetusbaasi laiendamine riigisektorile. Riigisektori toetusbaasi laiendamissuunalise tegevuse esimeseks ülesandeks planeeriti ministeeriumite väärtusalase tegevuse kaardistamine, kokkupuutepunktide ja koostöövõimaluste läbirääkimine avaliku teenistuse ametiasutustega. Eesmärk on muuta väärtusarendusprogrammi haridus- ja teadusministeeriumi vastutusalasse kuuluvast programmist laiema haardega ministeeriumiteüleseks koostöötegevuseks.

Ministeeriumite väärtusarendustegevuse analüüs (2012)

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile