Autor:
Pexels.com

Seksuaalvähemused

Seksuaalvähemuseks loetakse üldiselt ühiskonnas tavapärasest seksuaalsuunitlusest erinevalt käituvat inimgruppi. Meie ühiskonnas tähendab see neid suunitlusi, mis erinevad valdavast seksuaalsest hoiakust – heteroseksuaalsusest –, st bi-, trans-, homo-, aseksuaalsust jms.

Ühelt poolt arvatakse, et eetiline refleksioon seksuaalvähemuste teemal võiks nende olukorda ühiskonnas parandada, kui on kahtlusi, et neid vähemusi mingil moel ahistatakse. Teisalt arutletakse selle üle, kas ja millistesse vähemustesse suhtuda tolerantselt ning milliseid mitte sallida. Seksuaalvähemuste alateema tegeleb nende eetikaalaste küsimuste selgitamise ning võimalike lahenduste põhjendamisega.

Lisaks

Kas traditsioonilist perekonnamudelit tuleks soosida?

Üksik naisterahvas soovib saada last. Ta pöördub vastava sooviga spermapanka, kuid seal ollakse kahevahel, kas üksikemadust soosida või mitte.

  • Kas spermapangal on mingitele argumentidele toetudes õigus loobuda üksikuid naisterahvaid teenindamast? Millistele?
  • Oletame, et spermapanka pöördunud naisterahvas on lesbiline ning tulevasel lapsel oleks kaks naissoost vanemat. Kas sellisel juhul peaks kunstviljastamine olema lubatud?

Vaata veel näitejuhtumeid:

13.05.2010 Postimehe online-väitlus: homopartnerluse seadustamine ei ole Eestis põhjendatud

16.02.2010 Iivi Anna Masso. Homoabielud ja demokraatia.(Postimees)

19.10.2009 Viimsi samasooliste pere sai kohtus õiguse (Postimees)

03.02.2009 Tõnu Lehtsaar: Vaikiv ajastu homoküsimuses (Delfi)

17.01.2008 Euroopa nõukogu hakkab Leedule homoõiguste asjus sõnu peale lugema (EPL)

UURIMUSED

Tamm, Risto. Homoseksuaalsus kaasaegses kristlikus eetikas. Juhendaja J. Noormägi. Diplomitöö, Tartu, 1997

Lamp, D. Seksuaalvähemuste representatsioon Eesti meedias 2004. aastal. Bakalaureusetöö. Juhendajad T. Vihalemm, V. Kalmus. Tartu: Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, 2005

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Baker, R.; Elliston, F. (eds.). Philosophy and sex. Rev. Ed. Buffalo: Prometheus Books, 1984

Bellioti, R. A. Good sex: perspectives on sexual ethics. Lawrence: University Press of Kansas, 1993

Michel, R. Sexual Ethics: A Study of Borderland Questions. Raritan: Transaction Publishers, 2001

Ogien, R. La panique morale. Paris: Grasset et Fasquelle, 2004

Ruse, M. Homosexuality: a philosophical inquiry. New York: Blackwell, 1988

Stein, E. (ed.). Forms of desire: sexual orientation and the social constructionist controversy.New York: Routledge, 1992

Soble, A. (ed.). The philosophy of sex. Contemporary readings. Rowman & Littlefield, 2002

Soble, A. The philosophy of sex and love.St. Paul: Paragon House, 1998

Soble, A. Sexual investigations. New York: New York University Press, 1996

Scruton, R. Sexual desire: a moral philosophy of the erotic. New York: Free Press, 1986

Scruton, R. Sexual desire: a philosophical investigation. London: Phoenix, 1994

Warner, M. The Trouble with Normal: Sex, Politics, and the Ethics of Queer Life. Harvard: Harvard University Press, 2000

Päisefoto: Alexander Grey, pexels.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi