2012 ettekanded

4.-5. detsember 2012

Avamine.
Väärtusprogrammi tegevused 2012.
Lõppsõna ja edasised plaanid.
Margit Sutrop

Mis iseloomustab kooli, mis annab õpilastele hea aluse õnnelikuks eluks? Godi Keller

Naba väärtustekohvriga lasteaiast kooli. Ilona Sillak, Kärolin Kaarlep

Tartu Veeriku Kool 2012. Slaidid.
Milline on hea põhikool?
Ruth Ahven

Millist koostööd vajab lapsekeskne kool. Slaidid.
Millist koostööd vajab lapsekeskne kool. Tekst.
Loone Ots

Klassijuhataja ja tugispetsialistide koostöö heas koolis. Slaidid.
Klassijuhataja ja tugispetsialistide koostöö heas koolis. Tekst.
Lemme Randma

Kas me teame, kuidas valmistada ette head õpetajat? Slaidid.
Kas me teame, kuidas valmistada ette head õpetajat? Tekst.
Eve Eisenschmidt

Koolijuhi roll heas koolis ja koostöö koolipidajaga. Slaidid.
Koolijuhi roll heas koolis ja koostöö koolipidajaga. Tekst.
Arno Kaseniit

Koolipidaja ootused heale koolile ja võimalused toetada selle arengut. Tekst.
Koolipidaja ootused heale koolile ja võimalused toetada selle arengut. Slaidid.
Ulla Preeden

Koolikultuuris avalduv väärtuskommunikatsioon hariduse eesmärkide toetajana. Margit Sutrop, Halliki Harro-Loit

Kuidas mõõta kooli headust. Halliki Harro-Loit

Kooli põhifunktsioon ja lisaväärtused. Slaidid.
Kooli põhifunktsioon ja lisaväärtused. Tekst.
Ralf Lõoke

Hea kool on selline, kus koolil on jagatud ühised väärtused.
Kooli ühisväärtustes kokkuleppimine ja koolikultuuri kujundamine. Töötuba.
Rein Rebane

Koostöö õppija arengu nimel. Slaidid.
Õpetajate koostöö õppija arengu nimel.
Kujundav hindamine. Töötuba.
Leelo Tiisvelt

Hea kool on selline, kus tehakse tõhusat koostööd kogukonnaga.
Kooli koostöö kogukonnaga. Töötuba.
Triin Noorkõiv

Hea kool on selline, kus koolivägivalda ennetatakse heade suhete loomise läbi. Slaidid.
Hea kool on selline, kus koolivägivalda ennetatakse heade suhete loomise läbi. Tekst.
Hea kool on selline, kus koolivägivalda ennetatakse heade suhete loomise läbi. Töötuba.
Merit Lage

Hea kool on selline, kus õpilasi kaasatakse ning arvestatakse nende arvamust. Tekst.
Õpilassõbralik kool. Töötuba.
Liina Hirv

 

2. november 2012

Meego Remmel ja Argo Moor, modereerib Kaido Soom

18. september 2012

Linda Leith (Canterbury Christ Church University)

30. mai 2012

Katrin Elmet, Virge Pall ja Margit Sutrop, modereerib Aime Keis.

28. veebruar 2012

Aivar Hundimägi, Margit Sutrop ja Halliki Harro-Loit

18. jaanuar 2012

Loomkatsed eile, täna, homme. Kai Õkva


 

vt ka 2012 Külli Keerus. Loomkatsed ja eetika

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi