Autor:
Pexels.com

Kunst ja moraalsed väärtused

Eetikat ja esteetikat võib omavahel võrrelda kui kaht väärtusteooria haru ning püüda leida vastuseid küsimustele, mis tekivad nende kokkupuutel.

Kas kunstil võib olla moraalne väärtus? Kas moraalne väärtus on kunsti hindamisel oluline? Kas kunst võib olla esteetiliselt suurepärane ja ometi moraalselt puudulik? Kas moraalne valgustus võib saabuda kunsti ja selle väljenduste kaudu? Küsimusi saab esitada ka vastupidisel suunal – millist rolli eetikas mängivad maitse ja ilutunnetus?*

Palju vaidlusi on tekitanud kunstiteoste toime publikule. Nendes aruteludes usuvad ühed, et diskrimineeriva, vägivaldse või pornograafilise sisuga teosed mõjutavad publiku väärtushinnanguid; teised aga kaitsevad kunsti sõltumatust moraalsetest hinnangutest. Iga problemaatilise teose üle otsustamisel võiks mõtelda, kas selles üksnes kujutatakse moraalselt taunitavat, näiteks kurjust, või nõustutakse sellega, ning eristada teose sisu ja publiku subjektiivset vastuvõttu. Kui eeldada, et kunst peaks moraalsete väärtuste kohaselt heakskiitu leidma, siis kas negatiivsete väärtuste soosivast esitusest hoidumine on piisav või on mõistlik oodata kunstilt kõlbluse edendamist?


*Levinson, Jerrold. Introduction: aesthetics and ethics. – Aesthetics and Ethics: Essays at the Intersection. Ed. J.Levinson. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, lk 1–25

Lisaks

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Arrak, J. Võsa, aas ja mägi. Tartu: Ilmamaa, 2003.

Kalmre, E. (koost ja toim). Eetika ja valikud: Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents Tartus. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2011.

Kangro-Pool, R. Kunst ja moraal. Tallinn: Varrak, 1921.

Schweitzer, A. Kultuur ja eetika. Tõlkinud M. Sirkel. Tallinn: Eesti Raamat, 1984.

Stanislavski, K. Eetika. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2005.

Stolovitš, L. Esteetilise väärtuse olemus. Tõlkinud J. Allik. Eesti Raamat, 1976.

Ungewitter, R. Katmatus arenemiseajaloo, terwise, kõlbluse ja kunsti seisukohalt. Tallinn: Mõte, 1913.

Vägivald ja propaganda (näitus); Emergency Biennale; Kunstnike moraalsed valikud kultuurikonfliktides: lisandusi Eesti kultuuriloole (ettekannete päev). Koost. J. Saar. Tallinn: Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, 2006.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

ARTIKLID

Hellerma, K. Kohanenud kirjandus. Sirp, 16.09.2005.

Kunnus, M. Stepihundikutsika dialoogi ihkav monoloog. Uue põlvkonna arvustus. Sirp, 29.01.2010.

Kurg, A. Kole ilus arhitektuur. Kunst.ee, 2000, nr 1, lk 47-53.

Oidsalu, M. Teater ja väärtused. Sirp, 05.04.2012.

Oja, M. Sõjafilmide ideoloogia muutumisest (seoses sisulise väljenduse ja vormiliste vahendite muutumisega). Teater. Muusika. Kino, juuni 2007, lk 88-96.

Saar, J. Foucault' eneseloome eetika: hellenismi eetiliste imperatiivide võrseid 20. sajandi ühiskonnakriitikas ehk võimalusi loominguks pärast kunsti surma. Kunstiteaduslikke uurimusi, 2002, nr 11, lk 352-371.

Sobolev, M. Oh my god. Translated by P. Tammisto. Nu, 2001, No. 2, pp. 68-69.

Sutrop, M. Keisri hull kui moraalne pühak? E. Laanes (toim). Metamorfiline Kross: sissevaateid Jaan Krossi loomingusse. Tallinn: Underi Tuglase Kirjanduskeskus, 2005, lk 102-113.

Volt, M. Kunstieetika. Simm, K. (koost). Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023.

VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Laaniste, M. Koomiksi väärtusküsimus. Eesti koomiksi arengust kultuuriloolises kontekstis. Magistritöö. Eesti Kunstiakadeemia, 2001.

Saar, J. Kunstilooming ja eneselooming. Diskursiivse tekstianalüüsi abil modernistlikust esteetikast postmodernistlikku eetikasse. Magistritöö. Eesti Kunstiakadeemia, 2001.

Pilter, L. Southern Gothic: the Development of the Depiction of Violence and Spiritual Degeneration in the Works of William Faulkner and Cormac McCarthy. Magistritöö. Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, 2004.

Volt, I. Character description and invective: peripatetics between ethics, comedy and rhetoric. Doktoritöö. Tartu Ülikool, 2007.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Adamson, J.; Freadman, R.; Parker, D. (eds). Renegotiating Ethics in Literature, Philosophy, and Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Alperson, P. A. (ed). The Philosophy of the Visual Arts. Oxford, New York: Oxford University Press, 2007.

Baudrillard, J. The conspiracy of art: manifestos, interviews, essays. New York (etc.): Semiotext(e), 2005.

Bermudez, J. L.; Gardner, S. (eds). Art and Morality. London, New York: Routledge, 2006.

Bogue, R. Deleuze's Way: Essays in Transverse Ethics and Aesthetics. Aldershot, Burlington: Ashgate, 2007.

Botting, F.; Wilson, S. The Tarantinian Ethics. Thousand Oaks: Sage Publications, 2001.

Carroll, N. Beyond aesthetics. Cambridge (etc): Cambridge University Press, 2001.

Carroll, N. Art and the moral realm. P. Kivy (ed). The Blackwell guide to aesthetics. Oxford: Blackwell Publishing, 2004, pp 126-151.

Carroll, N. The Philosophy of Motion Pictures. Wiley-Blackwell, 2007.

Cronquist, U. Erotographic metafiction: aesthetic strategies and ethical statements in John Hawke's "Sex trilogy". Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2000.

Davies, S. (ed). Art and Its Messages: Meaning, Morality and Society. Pennsylvania State University Press, 1997.

Davies, S. The Philosophy of Art. Malden: Blackwell Publishing, 2005.

Dickie, G. Art and value. Malden: Blackwell Publishers, 2001.

Docherty, T. Aesthetic Democracy. Stanford University Press, 2006.

Eakin, P. J. (ed). The Ethics of Life Writing. New York: Cornell University Press, 2004.

Eaton, M. M. Merit, aesthetic and ethical. Oxford; New York: Oxford University Press, 2001.

Edmondson, H. T. III (ed). The Moral of the Story: Literature and Public Ethics. Lexington Books, 2000.

Ellison, D. Ethics and Aesthetics in European Modernist Literature: From the Sublime to the Uncanny. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Foot, P. Morality and Art. Oxford, New York: Oxford University Press, 1971.

Gaut, B. The ethical criticism of art. E.John; D.McIver Lopez (eds). Philosophy of literature: contemporary and classic readings. Oxford: Blackwell Publishing, 2004, pp 355-363.

Gaut, B. Art, Emotion and Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2007.

George, S. K. (ed). Ethics, Literature, and Theory: An Introductory Reader. Lanham: Rowman & Littlefield, 2005.

Gibson, A. Postmodernity, ethics and the novel: from Leavis to Levinas. London; New York: Routledge, 1999.

Guyer, S. Values of beauty: historical essays in aesthetics. Cambridge (etc): Cambridge University Press, 2005.

Hadfield, A.; Rainsford, D.; Woods, T. Ethics in Literature. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1999.

Haker, H. Moralische Identität: Literarische Lebensgeschichten als Medium ethischer Reflexion. Tübingen: Francke, 1999.

Halliwell, M. Modernism and Morality: Ethical Devices in European and American Fiction. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2001.

Johnson, P. Moral Philosophers and the Novel: A Study of Winch, Nussbaum and Rorty. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

Joisten, K. Das Gute und das Böse erzählen: Möglichkeiten und Grenzen einer narrativen Ethik. Berlin: Akademie, 2007.

Karnicky, J. Contemporary Fiction and the Ethics of Modern Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

Kieran, M. Art, Morality and Ethics: On the (Im)Moral Character of Art Works and Inter-Relations to Artistic Value. - Philosophy Compass, February 2006.

King, E. A.; Levin, G. (eds). Ethics and the visual arts. New York: Allworth Press, 2006.

Kircher, K. The Poet's Wisdom: The Humanists, the Church, and the Formation of Philosophy in the Early Renaissance. Leiden, Boston: Brill, 2006.

Krautz, J. Vom Sinn des Sichtbaren. Hamburg: Verlag dr. Kovač, 2005.

Levinson, J. (ed). Aesthetics and ethics: essays at the intersection. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Mieth, D. (Hg). Erzählen und Moral: Narrativität im Spannungsfeld von Ethik und Ästhetik. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2001.

Mounce, H. O. Tolstoy on aesthetics: what is art? Aldershot; Burlington: Ashgate, 2001.

Norfolk, B.; Norfolk, S. The Moral of the Story: Folktales for Character Development. Little Rock: August House Publishers, 2006.

Nouvet, C. Literature and the ethical question. New Haven; London: Yale University Press, 1991.

Olofson Thickstun, M. Milton's Paradise Lost: Moral Education. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

Owen, G. Architecture, Ethics and Globalization. Routledge, 2009.

Paulson, R. Sin and Evil: Moral Values in Literature. New Haven, London: Yale University Press, 2007.

Pérez-Gómez, A. Built upon Love: Architectural Longing after Ethics and Aesthetics. Cambridge: The MIT Press, 2006.

Pontinen, A. For the Love of Beauty: Art History and the Moral Foundations of Aesthetic Judgement. Raritan: Transaction Publishers, 2006.

Preziosi, D. The aftermath of art: ethics, aesthetics, politics. London, New York: Routledge, 2006.

Rainsford, D. Authorship, Ethics and the Reader: Blake, Dickens, Joyce. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1997.

Ramsay, H. Reclaiming Leisure: Art, Sport and Philosophy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.

Read, H. Art and society. New York: Schocken Books, 1966.

Ridout, N. Theatre and Ethics. Palgrave Macmillan, 2009.

Schenk, C. Muss Literatur moralisch sein? Friedrich Schiller und der Streit um Ethik und Ästhetik heute. Ostfildern: Matthias-Grünewald, 2000.

Singer, P.; Singer, R. (eds). The Moral of the Story: An Anthology of Ethics Through Literature. Oxford, Malden: Blackwell Publishing, 2004.

Smith, A. The Victorian nude: sexuality, morality and art. Manchester: Manchester University Press, 1996.

Solomon, J. Arts, Entertainment, and Christian Values: Probing the Headlines. Grand Rapids: Kregel Publications, 2000.

Sorell, T. Art, society and morality. O. Hanfling (ed). Philosophical aesthetics. Oxford: Blackwell; Walton Hall: Open University, 1995, pp 297-347.

Stafford, B. M. Good Looking: Essays on the Virtue of Images. Cambridge: MIT Press, 1998.

Stephen K. G. (ed). Ethics, Literature, and Theory: An Introductory Reader. Rowman & Littlefield, 2005.

Stone, A. A. Movies and the Moral Adventure of Life. Cambridge: The MIT Press, 2007.

Thielicke, H. Theologische Ethik. Bd. 3, Entfaltung. T. 3, Ethik der Gesellschaft, des Rechtes, der Sexualität und der Kunst. Tübingen: Mohr, 1968.

Tymieniecka, A.-T. (ed). The Enigma of Good and Evil: The Moral Sentiment in Literature. Berlin, New York: Springer, 2005.

Valenti, M. More Than A Movie: Ethics In Entertainment. Westview Press, 2000.

Wainwright, V. Ethics and the English Novel from Austen to Forster. Burlington: Ashgate, 2007.

Wallace, D. B. (ed). Education, Arts, and Morality: Creative Journeys. Berlin: Springer, 2004.

Wartenberg, T. E. Thinking on Screen: Film as Philosophy. Routledge, 2007.

Weller, S. Beckett, Literature and the Ethics of Alterity.Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Womack, K. Postwar Academic Fiction: Satire, Ethics, Community. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2001.

Woods, T. Poetics of the Limit: Ethics and Politics in Modern and Contemporary American Poetry. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.

Wulf, C.; Kamper, D.; Gumbrecht, H. U. (Hg). Ethik der Ästhetik. Berlin: Akademie, 1995.

Young, A. Judging the image: art, value, law. London; New York: Routledge, 2005.

Вейценберг, А. Свет и тень. Перевод А. фон Реде. C.-Петербург: Изд. автора, 1903.

Пажитнов, Л. Слово и дело Толстого: искусство и этика. Москва: Детская литература, 1979.

Столович, Л. Н. Жизнь - творчество - человек: функции художественной деятельности. Москва: Политиздат, 1985.

Столович, Л. Н. Красота. Добро. Истина: очерк истории эстетической аксиологии. Москва: Республика, 1994.

Vaata ka: moraalikasvatus, meediapublik, alastiolek ning seksuaalsus

 

Päisefoto: Cherry Laithang, pexels.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi