2013 ettekanded

Professor Halliki Harro-Loit

6. märts 2013

Kollokviumil arutlesid Tiina Kangro ja Viktor Vassiljev. Arutelu modereerib dr Olga Schihalejev.

9.-10. jaanuar 2013

Konverentsi materjalid

Prof Margit Sutrop. Avamine

Justiitsminister Hanno Pevkuri tervitus

President Toomas Hendrik Ilves

Beate Rössler

Emilio Mordini

Peter Hustinx

Viljar Peep

Paneeldiskussioon: Privaatsuse ja andmekaitse lokaalsed ja globaalsed väljakutsed

Prof Matthias Kaiser

Silje Langvatn

Anu Realo

Diskussioon: Kuidas meie väärtused mõjutavad suhtumist teaduse ja tehnoloogia rakendustesse?

Prof Margit Sutrop ja Katrin Laas-Mikko

Monika Mikiver

Prof Ronald Leenes

Pille Pruulmann-Vengerfeldt ja Andra Siibak

Paneeldiskussioon: Kuivõrd me peaksime hoolima privaatsusest?

Prof Margit Sutrop

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile