Autor:
/Unsplash

Globaalne õiglus

Globaalse õigluse küsimus on päevakorda tõusnud 20. sajandi teisel poolel seoses kasvava globaliseerumisega. Globaliseerumise tulemusena ei saa enam tõmmata selget piiri üksikutes riikides kehtiva sotsiaalse õigluse ja rahvusvaheliste suhete eetika vahele. Valitsusi ei saa enam üheselt riigiga samastada, globaalne õiglus eeldab rahvus- või riigiüleseid standardeid, mis reguleerivad nii sotsiaalmajanduslikku õiglust kui ka sõjapidamise põhjendusi ja protseduure. Globaalse õigluse eest võitlemine on eelkõige võitlus ebavõrdsuse vastu ja arusaamad globaalsest õiglusest on tihedalt seotud inimõiguste kontseptsiooniga.

Kuidas on jõukate, edukalt arenenud riikide kodanikud seotud nn arengumaade elanike kannatustega – vaesuse, orjatöö ja vägivallaga? Milline on inimeste ja institutsioonide moraalne vastutus reageerida ebavõrdsusele maailma eri piirkondade ja nende elanike vahel? Pakutud on mitmesuguseid sekkumisvõimalusi: humanitaarabi, mis leevendab esmast ainelist puudust; puudustkannatavate piirkondade majanduse, tööhõive, tervishoiu, hariduse ja muude ühiskondliku elu valdkondade arengule kaasaaitamine; sõjaline sekkumine konfliktiolukordadesse; õigusemõistmine rahvusvaheliste kohtute ja muude institutsioonide abil; globaalse majandusliku ja poliitilise süsteemi rajamine uutele alustele, ressursside radikaalne ümberjagamine. Kõik need tegevused eeldavad vastuste leidmist küsimustele, kes, millal, kuivõrd, kuidas ja mis põhjusel peaks sekkuma?

Globaalse õiglusega seotud märksõnad on vaesus, elukvaliteet, ekspluateerimine, inimkaubandus, vägivald, inimsusevastased kuriteod, pagulased, turvalisus, vabadus, demokraatia, inimõigused.

Lisaks

Rahvusvahelised institutsioonid

United Nations

UN Development Programme

United Nations High Commissioner for Human Rights

The UN Refugee Agency

UN World Food Programme

Unrepresented Nations and Peoples Organization

International Court of Justice

International Criminal Court

International Organisation for Migration

Inter-American Commission on Human Rights

Inter-American Court of Human Rights

Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD)

World Bank

Euroopa institutsioonid

Council of Europe, Commissioner of Human Rights

Directorate General of Human Rights and Rule of Law of the Council of Europe

European Court of Human Rights

European Commission Against Racism and Intolerance

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Euroopa Ombudsman

Organisatsioonid ja võrgustikud

Amnesty International

Anti-Slavery International

Association for Women's Rights in Development

Australian Human Rights Commission

Carnegie Council

Center for Global Justice

Center for Human Rights and Global Justice

Center on Global Prosperity

CorpWatch

Euro-Mediterranean Human Rights Network

European Centre for Minority Issues

European Roma Rights Centre

Foundation for the Investigation of Communist Crimes

Freedom House

Global Exchange

Global Justice Brasil

Global Justice Movement

Human Rights Watch

Institute for Global Communications

Institut für Diaspora- und Genozidforschung

International Committee of the Red Cross

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

International Crisis Group

International Federation for Human Rights

Kurdish Human Rights Project

Minority Rights Group

Oxfam

Palestinian Centre for Human Rights

Privacy International

The International Center for Ethics, Justice and Public Life

The Poverty and Human Rights Centre

Third World Network

Wi'am - Palestinian Conflict Resolution Center

World Organisation Against Torture

Мемориал

Maquiladora

Vaeses Kesk-Ameerika riigis elab kaks kolmandikku rahvast puuduses, ligi pool rahvast süvavaesuses. Vaesuse ja töötuse vastu võitlemiseks andis riik kohapeal tegutsemiseks loa maquiladora'le (ekspordile orienteeritud välismaistele koostetehastele). See sektor on omandanud suure ulatuse, hõivates kuni kaks protsenti elanikkonnast. Olulise osana riigi majandusliku arengu plaanist kavatsetakse sektorit veelgi laieneda. Ometi makstakse maquiladora's väikest palka, ametiühingud ei ole lubatud ning tööle võetakse eelkõige noori naisi, kes peavad taluma sagedasi ületunde, ränka ekspluateerimist ja seksuaalset ahistamist.

  • Kes võiksid sellest majandusarengu programmist kasu saada?
  • Kas majandusliku tõusu eesmärgi saavutamine õigustab teatud grupi inimõiguste rikkumist?

Maquiladora Health & Safety Support Network

 

FILMISOOVITUS

„Nautigem vaesust“ (Enjoy poverty, Holland 2008)
Režissöör Renzo Martens

Film võtab vaatluse alla Aafrika kõige kiiremini kasvava ja tulusama ekspordiallika – kaamerasilmaga üles võetud vaesuse.

Varustatud kaamera, neoonsildi, millel ilutseb kiri „Nautigem vaesust!“, ja sensatsioonilise postulaadiga, et vaesus on Aafrika peamine ressurss, rändas hollandi režissöör/tegevuskunstnik Renzo Martens Kongo Demokraatlikku Vabariiki. Oma teekonnal kasutas Martens üsna radikaalset lähenemist, üritades veenda kongolasi, et nende vaesus on kohalik loodusvara, mis toob sisse rohkem raha kui traditsioonilised ekspordiartiklid nagu kuld, kummi, kakao.

Kellele kuulub vaesus? Kas lääne fotograafidele ja filmitegijatele, kes neid kaadreid üles võtavad? Abiorganisatsioonidele, kes kasutavad neid oma teavitustegevuses? Aafrika inimestele, kes selles olukorras päevast-päeva elavad? Martens innustab kongolasi seda olukorda enda kasuks pöörama ja oma vaesust nautima. Ta veenab kohalikke fotograafe ise selliseid ülesvõtteid tegema ning neid lääne meediaagentuuridele müüma, et saavutada suurem kontroll oma olukorra kajastamise üle rahvusvahelises meedias.

Renzo Martensi mitme aasta pikkuse töö tulemusena avaneb meie ees Aafrikat vaesuses hoidev süsteem – arengumaade vaesuse ekspluateerimine abiorganisatsioonide ja meedia poolt, kes vaesuse ja vägivalla kajastamisega endale kasu teenivad. Tegu on provokatiivse ja vastuolulise, iroonilise ja kohati humoorika filmiga, mis pakub mõtlemisainest meie enda rollist selliste kaadrite publikuna.
 

Majanduse ja eetika teemal vaata lisa ärieetika valdkonnast

Vaata veel näitejuhtumeid:

23.03.2012 Anna-Maria Penu. Kõik teavad, kes on Kony (Postimees)

30.09.2011 Roy Strideri intervjuu Rebiya Kadeeriga: olen igat sorti radikalismi vastu! (Postimees)

09.03.2010 Peter Singer. Haiti ja helduse piirid (EPL)

24.11.2009 Leo Kunnas. Väärtused või reaalpoliitika? (EPL)

18.09.2008 Natsiraamatu ekspertiis: tegu on vaenuõhutamisega (Eesti Ekspress)

11.06.2008 Kanada vabandab põliselanike ees (Postimees)

15.11.2007 Rassieralduslik mustlaste erikooli saatmine keelati (EPL)

29.10.2007 Rambivalgusse imbub üha enam tõendeid vangide piinamisest (Postimees)

ÕPPEMATERJALID

Eesti Inimõiguste Keskus: inimõiguste aruanded

Lastekaitseliit: Inimõiguste õppevara

Hazak, G. Inimõigused. I, Sissejuhatus ainesse. Kommentaarid. Õigusaktid: õppevahend. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2001

Hazak, G. (koost.). Inimõigused. II, Õigusaktid: õppevahend. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2001

Smith, R. K. M. Textbook on international human rights. Oxford: Oxford University Press, 2005

Uibopuu, H.-J. Inimõiguste rahvusvaheline kaitse: käsiraamat ja õpik ülikoolidele. Tallinn: Juura, 2000

Compass – käsiraamat inimõiguste õpetamiseks

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Alexy, R. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Tõlkijad M. Ernits; P. Vinkel. Tartu: Iuridicum, 2001.

Bruchfeld, S.; Levine, P.A. Jutustage sellest oma lastele...: raamat holokaustist Euroopas aastatel 1933-1945. Tõlkinud U. Meister. Tartu: Iisraeli Sõbrad, 2003.

Courtois, S.; Werth, N.; Panné, J.-L. jt. Kommunismi must raamat: kuriteod, terror, repressioonid. Tallinn: Varrak, 2000.

De Rover, C. Teenida ja kaitsta: inimõigused ja humanitaarõigus politsei- ja julgeolekujõududele. Tallinn: Õigustõlkebüroo Interlex, 2001.

Eesti poolt ratifitseeritud Euroopa inimõiguste dokumendid. Tallinn: Eesti Inimõiguste Assotsiatsioon, 2000.

Euroopa Parlament euroopa väärtuste kaitsjana. Luxembourg: Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2008.

Finkelstein, N.G. Holokaustitööstus: kes ja kuidas lõikab kasumeid juutide kannatustest. Tallinn: Matrix Kirjastus, 2006.

Grauberg, I.; Merimaa, M.; Kalmet, T.; Oidermaa, E. Konverentsi "Inimõiguste ja -vabaduste tagamine tänapäeva Eestis" ettekandeid. Tallinn: Akadeemia Nord, 2005.

Gresser, C.; Tickell, S. Vaesus sinu kohvitassis (võrguteavik). Tartu: Eesti Roheline Liikumine, 2006.

Hazak, G. Inimõigused. I, Sissejuhatus ainesse. Kommentaarid. Õigusaktid: õppevahend. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2001.

Hazak, G. (koost). Inimõigused. II, Õigusaktid: õppevahend. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2001.

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni raportid: Nõukogude okupatsioon 1940-1941, Saksa okupatsioon 1941-1944. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium; Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline Komisjon, 2005.

Ivanchenko, L. (koost). Seminari materjalid "Võitlus inimkaubanduse vastu Eestis: naised ja lapsed": 20. jaanuaril 2003, Tallinn, Eesti = Материалы семинара "Борьба с торговлей людьми в Эстонии: женщины и дети": 20 января 2003, Таллинн, Эстония = Materials of the seminar "Combating human trafficking in Estonia: women and children": 20 January 2003, Tallinn, Estonia. Tallinn: Inimõiguste Teabekeskus, 2003.

Laar, M. Punane terror: Nõukogude okupatsioonivõimu repressioonid Eestis. Tallinn: Grenader, 2005.

Loone, E.; Järvik, M.; Loone, K.O. Suveräänsus, seadus, immigratsioon. Tartu: Atlex, 2004.

Lõhmus, U. (koost). Inimõigused ja nende kaitse Euroopas. Tartu: Iuridicum, 2003.

Maailmaparandaja teejuht: arengukoostööst ja sellest, kuidas sina saad panustada. Koostaja A. Kool. Arengukoostöö Ümarlaud, 2010.

Malarek, V. Natašad: inimkaubandus tänapäeval. Tõlkinud K. Suursalu. Tallinn: Sinisukk, 2005.

Pajumets, M. Inimkaubanduse ennetamine: metodoloogia tööks noortega. Tallinn: Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Tallinna esindus, 2005.

Plotnik, H. (toim, koost). Sotsiaalse õigluse arusaamad Eesti ühiskonnas. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008.

Rahvusvaheline humanitaarõigus: vastused teie küsimustele. Tallinn: Eesti Punane Rist, 2001.

Saks, E. Kes on juudid ja mis on holokaust? Tallinn: Sild, 2003.

Tammelo, I. Õiglus ja hool. Tartu: Ilmamaa, 2006.

Uibopuu, H.-J. Inimõiguste rahvusvaheline kaitse: käsiraamat ja õpik ülikoolidele. Tallinn: Juura, 2000.

Vahtre, L. Suur pettumus, ehk, Inimene, ühiskond ja inimõigused. Tallinn: Varrak, 2002.

Wolff, J. Sissejuhatus poliitikafilosoofiasse. Tõlkinud T. Hallap. Tartu: TÜ eetikakeskus, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

ARTIKLID

Maruste, R. Sõnavabadus ja selle piirid: Euroopa inimõiguste konventsioon, selle järelevalveorganite praktika ning Eesti õigus. Juridica, 2001, nr 1, lk 14-22.

Mälksoo, L. Inimõiguste universaalsusest ehk mida teha "teistega". Riigikogu Toimetised, 2008, 17.

Sarv, E. Küüditamine kui inimsusvastane kuritegu. Juridica, 1999, nr 2, lk 92-100.

Tiido, H. Oma reeglitega võõras kloostris. Diplomaatia, 2005, nr 18/19.

VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Lump, H. Piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise ja karistamise keeld - probleemidest kinnipeetavate kohtlemisel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 2006.

Nurming, M. Inimõiguste areng ja lahkhelid - universalism versus kultuuriline relativism. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tartu Ülikooli õigusinstituut, 2004.

Pent, K. Inimõiguste järelvalveorganite soovituste staatus ja mõju. Magistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 2008.

Pruks, M. Inimõiguste filosoofia areng ja realiseerimisvõimalused praeguses maailmas. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 2008.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Allen, T.; Thomas, A. Poverty and development into the 21st century. Oxford (etc.): Open University in association with Oxford University Press, 2000.

Anker, C. van den. Political Economy of New Slavery. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.

Appiah, K. A.; Gutmann, A. Color Conscious. The Political Morality of Race. Princeton University Press, 1998.

Attfield, R. The Ethics of the Global Environment. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.

Badie, B. Droit de l'homme et diplomatie: Entre éthique et volonté de puissance. Paris: Fayard, 2002.

Barry, C.; Pogge, T. W. (eds). Global institutions and responsibilities: achieving global justice. Malden (etc.): Blackwell, 2005.

Beetham, D. (ed). Politics and human rights. Oxford; Cambridge: Blackwell Publishers, 1995.

Bell, D.; Coicaud, J.-M. (eds). Ethics in Action: The Ethical Challenges of International Human Rights Nongovernmental Organizations. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Benasayag, M.; Abtroun, S. L'éthique de la souffrance. Latresne: Bord de l'eau, 2002.

Bertossi, C. (ed). European Anti-Discrimination and the Politics of Citizenship Britain and France. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Bhalla, A. S.; Lapeyre, F. Poverty and exclusion in global world. Houndmills; New York: Palgrave, 2004.

Blackwell, J.; Smith, M; Sorenson, J. Culture of Prejudice: Arguments in Critical Social Science. Toronto, Calgary: Broadview Press, 2003.

Boshammer, S. Gruppen, Rechte, Gerechtigkeit: Die moralische Begründung der Rechte von Minderheiten. Berlin: de Gruyter, 2003.

Boswell, C. The Ethics of Refugee Policy. Aldershot: Ashgate, 2005.

Brecher, B. Torture and the Ticking Bomb. Oxford, Malden: Blacwell Publishing, 2007.

Brighouse, H.; Robeyns, I. (eds). Measuring Justice. Primary Goods and Capabilities. Cambridge University Press, 2010.

Brunel, S. Famines et politiques. Paris: Presses de Sciences, 2002.

Bulley, D. Ethics As Foreign Policy: Britain, The EU and the Other. Routledge, 2009.

Caney, S. Justice Beyond Borders. A Global Political Theory. Oxford, New York: Oxford University Press, 2006.

Card, C.; Marsoobian, A. T. (eds). Genocide's aftermath: responsibility and repair. Malden: Blackwell, 2007.

Castelli, E. A.; Jakobsen, J. R. (eds). Interventions: Activists and Academics Respond to Violence. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.

Chatterjee, D. K.; Scheid, D. E. (eds). Ethics and foreign intervention. Cambridge (etc.): Cambridge University Press, 2003.

Christiano, T.; Christman, J. (eds). Contemporary Debates in Political Philosophy. Wiley-Blackwell, 2009.

De Greiff, P.; Cronin, C. (eds). Global justice and transnational politics: essays on the moral and political challenges of globalization. Cambridge; London: MIT, 2002.

Dembour, M.-B. Who Believes in Human Rights?: Reflections on the European Convention. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Dwork, D. (ed). Voices and views: a history of the Holocaust. New York: Jewish Foundation for the Righteous, 2002.

Eade, J.; O'Byrne, D. (eds). Global Ethics and Civil Society. Aldershot: Ashgate, 2005.

Eickelmann, A.; Nelson, E.; Lansford, T. (eds). Justice And Violence: Political Violence, Pacifism And Cultural Transformation. Burlington: Ashgate Publishing, 2005.

Engle Merry, S. (ed). Gender Violence: A Cultural Perspective. Wiley-Blackwell, 2008.

EU guidelines on human rights. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005.

Falk, R. A. Human rights horizons: the pursuit of justice in a globalizing world. New York; London: Routledge, 2000.

Follesdal, A.; Pogge, T. W. (eds). Real world justice: grounds, principles, human rights, and social institutions. Dordrecht: Springer, 2005.

Fraser, N. Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World. Polity, 2008.

Gaita, R. Thinking About Torture. London, New York: Routledge, 2007.

Garrard, E.; Scarre, G. (eds). Moral Philosophy and the Holocaust. Ashgate, 2003.

Glover, J. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. New Haven, London: Yale University Press, 2001.

Goldman, M. Imperial nature: the World Bank and struggles for social justice in the age of globalization. New Haven; London: Yale University Press, 2005.

Goodale, M. (ed). Human Rights: An Anthropological Reader. Wiley-Blackwell, 2008.

Gould, C. C. Globalizing democracy and human rights. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Grusky, D. B.; Szelényi, S. (eds). Inequality: classic readings in race, class, and gender. Boulder: Westview Press, 2006.

Harvey, J. Whiteness and Morality: Pursuing Racial Justice Through Reparations and Sovereignty. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

Hayden, P. (ed). The Ashgate Research Companion to Ethics and International Relations. Ashgate, 2009.

Hayden, P.; El-Ojeili, C. (eds). Confronting Globalisation: Humanity, Justice and the Renewal of Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.

Hayter, T. The creation of world poverty. London: Pluto Press, 1990.

Held, D.; Kaya, A. (eds). Global Inequality: Patterns and Explanations. Polity, 2006.

Hiio, T.; Maripuu, M.; Paavle, I. Estonia 1940-1945: reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity. Tallinn: Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2006.

Hillman, A. L. Poverty, inequality, and unethical behavior of the strong. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2000.

Holocaust and genocide studies. Cary, NC: Oxford University Press; Washington, DC: United States Holocaust Memorial Museum (perioodiline väljaanne).

Horowitz, I. L. Taking lives: genocide and state power. New Brunswick; London: Transaction, 1997.

Horowitz, I. L. Three worlds of development: the theory and practice of international stratification. New York: Oxford University Press, 1966.

Horton, K.; Patapan, H. (eds). Globalisation and Equality. London, New York: Routledge, 2004.

Jokic, A. (ed). Humanitarian Intervention: Moral and Philosophical Issues. Toronto, Calgary: Broadview Press, 2003.

Kaelas, A. Human rights and genocide in the Baltic States : a statement submitted to the delegations to the United Nations General Assembly, September 1950. Stockholm: Estonian Information Centre, 1950.

Kapstein, E. B.; Rosenthal, J. H. (eds). Ethics and International Relations. Ashgate, 2009.

King, M. L., Jr. Stride toward freedom: the Montgomery story. New York: Harper & Row, 1958.

King, M. L., Jr. Strength to love. 1963.

King, M.L, Jr. Why we can't wait. Toronto: New American Library, 1964.

King, M. L, Jr. The trumpet of conscience. London: Hodder and Stoughton, 1968.

Lafollette, H. Ethics in Practice. Blackwell, 2006.

Lister, R. Poverty. Cambridge; Malden: Polity, 2004.

Little, D. The Paradox Of Wealth And Poverty: Mapping The Ethical Dilemmas Of Global Development. Westview Press, 2003.

Lomborg, B. (ed). Global crises, global solutions. Cambridge (etc.): Cambridge University Press, 2004.

López, H.; Servén, L. A normal relationship?: poverty, growth, and inequality. Washington, D.C.: World Bank, 2006.

Lu, C. Just and Unjust Interventions in World Politics: Public and Private. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Mahoney, J. The Challenge of Human Rights: Origin, Development, and Significance. Oxford, Malden: Blackwell Publishing, 2006.

Maritain, J. Les droits de l'homme. Paris: Desclee de Brouwer, 2005.

May, L. Crimes against humanity: a normative account. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

McGillivray, M. Inequality, Poverty and Well-being. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

McLaren, R. Religious Foundations for Global Ethics. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008.

McNeill, D.; Lera StClair, A. Global Poverty, Ethics and Human Rights: The role of multilateral organisations. Routledge, 2009.

Meggle, G. (Hg). Humanitäre Interventionsethik. Paderborn: Mentis, 2004.

Menke, C. Reflections of Equality. Stanford University Press, 2006.

Menke, C.; Pollmann, A. Philosophie der Menschenrechte: Zur Einführung. Hamburg: Junius, 2007.

Mertus, J. A. The United Nations and human rights: a guide for a new era. London; New York: Routledge, 2006.

Milanovic, B. Global income inequality: what it is and why it matters. Washington, D.C.: World Bank, 2006.

Moellendorf, D. Cosmopolitan justice. Boulder; Oxford: Westview Press, 2002.

Mourmouras, A. Foreign aid policy and sources of poverty: a quantitative framework. Washington: International Monetary Fund, 2006.

Nelson, P. R. Courage of faith: Dag Hammarskjöld's way in quest of negotiated peace, reconciliation and meaning. Frankfurt am Main (etc.): Lang, 2007.

Nussbaum, M. C. Frontiers of justice: disability, nationality, species membership. Cambridge: Belknap; Harvard University Press, 2006.

Nussbaum, M. C; Sen, A. (eds).The quality of life. Oxford: Clarendon Press, 1997.

Poché, F. Une politique de la fragilité: éthique, dignité et luttes sociales. Paris: CERF, 2004.

Pogge, T. W. Global justice. Oxford; Malden: Blackwell, 2005.

Pogge, T. W. World poverty and human rights. Cambridge; Malden: Polity Press, 2005.

Preece, J. J. Minority rights: between diversity and community. Cambridge; Malden: Polity, 2005.

Rawls, J. The law of peoples: with "The idea of public reason revisited". Cambridge; London: Harvard University Press, 2003.

Reuter, H.-R. (Hg). Ethik der Menschenrechte. Tübingen: Mohr Siebeck,1999.

Romero, M.; Margolis, E. (eds). The Blackwell Companion to Social Inequalities. Blackwell, 2005.

Roth, J. K. Ethics During and After the Holocaust: In the Shadow of Birkenau. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.

Roth, J. K. (ed). Genocide and Human Rights: A Philosophical Guide. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.

Schiller, B. R. The economics of poverty and discrimination. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.

Smith, R. K. M. Textbook on international human rights. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Steiner, H. J. International human rights in context: law, politics, morals: texts and materials. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Sutch, P. Ethics, Justice and International Relations: Constructing an International Community. London, New York: Routledge, 2006.

Zenati-Castaing, F.; Revet, T. Manuel de droit des personnes. Paris: Presses Universitaires de France, 2006.

Teeple, G. The Riddle of Human Rights. Toronto, Calgary: Broadview Press, 2005.

Tesón, F. R. Humanitarian Intervention: An Inquiry Into Law and Morality. Leiden, Boston: Brill, 2005.

Thornberry, P. Minorities and human rights law. London: Minority Rights Group, 1991.

Tonkiss, F. Contemporary economic sociology: globalisation, production, inequality. London; New York: Routledge, 2006.

Wenz, P. S. Political Philosophies in Moral Conflict. McGraw-Hill, 2007.

World development report 2006: equity and development. Washington, D.C.: World Bank; New York: Oxford University Press, 2005.

Xiaorong Li (ed). Ethics, Human Rights and Culture: Universalism and Cultural Relativism in Ethics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Кардаш, А. Холокост: убийство евреев в 1933-1945 гг.: документы, свидетельства, литература: антология = The holocaust: extermination of the Jews in 1933-1945: documents, evidences, literature: anthology. Москва; Иерусалим: Даат/Знание, 2003.

Vaata ka: äri, majandus ja poliitika, sotsiaaleetika, valitsemiseetika

 

Päisefoto: Greg Rakozy, unsplash.com

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile