Autor:
Marek Piwnicki, pexels.com

Seminarid

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub teadlasi, kes puudutav oma teadustöös isikuandmetega kokku, tutvuma juhendiga „Andmekaitse teadustöös“.
Juhendi tutvustusüritus toimub 5. mail kell 13.00 Tartus aadressil J. Liivi 2, ruum 126.

„Juhendi koostamise eesmärk on avada, kuidas isikuandmetega teadustöödes toimetada. Valminud juhend on hea abivahend, mis ei eelda andmekaitsealaseid teadmisi. Olulisimad põhimõtted ja mõisted on seletatud viisil, mis on igale ühele mõistetavad,“ sõnab juhendi üks autoritest Marten Juurik. „Enamasti tuleb teadlasel ise oma uurimistööga seotud andmekaitse probleeme lahendada. Juhend võikski sel juhul olla teadlastele toeks,“ lisab Juurik.

Isikuandmete kaitse eesmärk on kaitsta isikute andmeid ning eraelu. Teadlaste hea teadustava järgimine eeldab ka andmekaitsepõhimõtete tundmist. Juhend selgitab hõlpsasti ja arusaadavalt, kuidas teadustöös eetiliselt isikuandmeid käsitleda ning töödelda. Eesmärk on toetada Eesti heas teadustavas kokku lepitud põhimõtteid.

Andmekaitse juhendi tutvustus on suunatud kõigile teadlastele ja huvilistele, kes puutuvad teadustöö tegemisel isikandmetega kokku. Registreerimine on avatud 3. maini.

Tutvustusüritusel astuvad sõnavõttudega üles Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor Margit Sutrop ning Eesti Teadusagentuuri teaduseetika valdkonna juht ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse nooremteadur Marten Juurik. Vestlusringis osalevad Aime Keis (TÜ, TÜK), Raivo Kolde (TÜ), Kairi Kreegipuu (TÜ), Kärt Pormeister (TÜ, Smartius), Maarja Kirss (AKI), juhib Marten Juurik.

AJAKAVA

13.00–13.10 professor Margit Sutropi tervitussõnad

13.10–13.30 andmekaitse juhendi tutvustus
ETAG-i teaduseetika valdkonna juht ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse nooremteadur Marten Juurik

13.30–14.30 vestlusring „Appi, andmekaitse!“
Aime Keis, Raivo Kolde, Kairi Kreegipuu, Kärt Pormeister, Maarja Kirss, juhib Marten Juurik

14.30–15.00 vabas vormis arutelu ja küsimuste esitamise võimalus

Hea teadustava seminar

„Mida teha plagiaadiga? Väärkäitumisest akadeemilises maailmas“
27.03.2019 kell 14.15 Oxford Hall, Hotell London

Kutsume tudengeid, õppejõude, teadlasi, administratiivtöötajad ja kõiki teisi teemast huvitatud inimesi Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt korraldatavale seminarile, milles arutame, mida teha teadusliku väärkäitumisega.

Akadeemilisest vabadusest pungil maailmas on vähemalt kolm tegevust, mida eranditult hukka mõistetakse: võltsimine, väljamõtlemine ning plagieerimine. Viimane neist on Eestis praegu erilise tähelepanu all, sest kaks suurt ülikooli on sunnitud üle vaatama, kas mõni kraad on ehk teenimatult välja antud.

  • Kui lihtne on aga plagiaati kindlaks teha?
  • Mis on ja mis ei ole plagiaat?
  • Millised on akadeemilise kirjutamise levinumad vead ja libastumiskohad?

Neid küsimusi arutame koos prof Margit Sutropi (TÜ humanitaarvaldkonna dekaan, eetikakeskuse juhataja), Diana Lõvi (TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õppedisainer) ja dr Tiina Ann Kirsiga (TÜ Eesti mõtteloo vanemteadur, peagi ilmuva akadeemilise kirjutamise õpiku autor) Tartus 27. märtsil kell 14.1517.00, Hotell Londoni konverentsisaalis Oxford Hall.

Seminari teises pooles arutame väärkäitumise juhtumeid ja mõtleme, kuidas ülikool peaks sellistel juhtudel reageerima. Seminari arutelu on sisendiks hea teadustava rikkumiskahtlustuste menetlusreeglite väljatöötamisele. Tagasisidet annavad TÜ jurist Aliis Liin ja akadeemiline sekretär dr Andres Soosaar.

AJAKAVA

14.15–14.30 „Hea teadustava rakendamine ülikoolis“
prof Margit Sutrop, TÜ eetikakeskuse juhataja, praktilise filosoofia professor

14.30–15.00 „Mida Urkund aitab avastada ja mida mitte?“
Diana Lõvi, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õppedisainer

15.00–15.30 „Tüüpilised libastuskohad akadeemilises kirjutamises“
dr Tiina Ann Kirss, TÜ Eesti mõtteloo vanemteadur

15.30–15.45 Kohvipaus

15.45–16.45 Kuidas peaks ülikool reageerima väärkäitumise juhtudele: erinevate kaasuste arutelu gruppides.

16.45–17.05 Laudkondade ettepanekuid kommenteerivad TÜ jurist Aliis Liin ja akadeemiline sekretär dr Andres Soosaar

17.05–17.15 Kuidas edasi?
prof Margit Sutrop

Lisainfo
Katrin Velbaum, TÜ eetikakeskuse projektijuht, katrin.velbaum@ut.ee, tel: +372 551 9184

Seminari toimumist toetab Tartu Ülikooli arengufond.

Vaata ettekandeid

Ootame kõiki huvilisi osalema Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldataval seminaril, mis toimub Tartus neljapäeval 7. juunil kell 16.00-19.00 Philosophicumis, Jakobi 2-114.

Eelmise aasta novembris allkirjastasid Eesti ülikoolid ja teadusasutused hea teadustava kokkuleppe. Hea teadustava nõuab, et teadlane järgiks isikuandmete kaitse põhimõtteid ja regulatsioone. Hea teadustava sätestab ka selle, et uuringusse kaasatavatesse tuleb suhtuda austuse ja hoolivusega ning kaitsta uuritavate autonoomiat ja privaatsust, küsides isikuandmete töötlemiseks uuritavate nõusolekut ja säilitades isikuandmeid vaid nii kaua kui vajalik.

Kuidas peab toimima teadlane, kes oma teadustöö tarbeks vajab suurt hulka isikuandmeid, mille töötlemine ohustab uuritavate privaatsust? Isikuandmete kaitsest tulenevate piirangutega on kokku puutunud paljud teadlased. Millega peavad teadlased arvestama pärast seda, kui 25. mail 2018 hakkas kehtima Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus? Millised arutelud eelnesid Euroopa Parlamendis selle vastuvõtmisele 2016 aasta aprillis?

Meil on ainulaadne võimalus otsida nendele küsimustele vastuseid koos Euroopa Teadusnõukogu nõustaja Tobias Schulte in den Baeumeni ja Euroopa Parlamendi liikmena andmekaitse direktiivi raportöörina tegutsenud prof Marju Lauristiniga.

Kõik on oodatud kaasa mõtlema ja kaasa arutama! Seminar on inglise keeles.

Registreerimine lõppenud!

AJAKAVA

16.00–16.30 Sissejuhatus „Hea teadus ja privaatsuse ning isikuandmete kaitse“, prof Margit Sutrop (Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor, eetikakeskuse juhataja)

16.30–17.30 „Teadusuuringud ja isikuandmete kaitse üldmäärus: paradigma muutus või samas vaimus edasi?“, Tobias Schulte in den Baeumen (Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti ja Innovatiivse Meditsiini Initsiatiivi nõustaja ja Hamburgis asuva Hapag-Lloyd AG andmekaitseinspektor)

17.30–17.45 Paus

17.45–18.30 „Miks on andmekaitse üldmäärus vajalik?“, prof Marju Lauristin (Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor, Euroopa Parlamendi liige 2014-2018, andmekaitse direktiivi raportöör)

18.30–19.00 Lõpparutelu ettekandjatega. Diskussiooni juhib prof Margit Sutrop

Lisainfo:

Katrin Velbaum
TÜ eetikakeskuse projektijuht,
+372 551 9184

Seminari toimumist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA) ja Tartu Ülikooli arengufond. Seminar toimub Euroopa Komisjoni projekti PRINTEGER (Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research) raames, mida toetab Euroopa Liidu Horisont 2020 uurimis- ja innovatsiooniprogramm grandilepingu nr 665926 alusel.

Image
Printegeri logo
Image
Euroopa Liit, Euroopa Regionaalarengu Fond logo

International symposium

Research integrity: individual and collective responsibility

Organized by the Centre for Ethics, University of Tartu

in cooperation with the European Commission, Estonian Research Council and

Estonian Ministry of Education and Research

1st of November, 2017

Venue: Suur-Ameerika 1, Tallinn, Estonia

Chair: Isidoros Karatzas, Head of the Ethics and Research Integrity Sector, European Commission, DG Research & Innovation

Programme:

13:00- 13:30 Opening

Margit Sutrop, Head of the Centre for Ethics Centre, Dean of the Faculty of Arts and Humanities, Professor of Practical Philosophy, University of Tartu, Estonia

Indrek Reimand, Deputy Secretary General for Higher Education and Research, Estonian Ministry of Education and Research, Chairman of the Board of the Estonian Research Council

13:30-14:15 Prof. Hub Zwart, Scientific Director of the Centre for Society and the Life Sciences, Radboud University Nijmegen

Addressing research integrity challenges on the European level: from diagnostics to tools (harvest of the Horizon 2020 PRINTEGER project)

14:15-15:00 Lauran Qualkenbusch, Director of the Office for Research Integrity, Northwestern University, USA

The value and function of institutional research integrity offices: a US experience

15:00- 15:30 Coffee break

Chair: Prof. Toivo Maimets, Director of the Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Member of the Board of the Estonian Research Council

15:30-16:00 Prof. Margit Sutrop, Head of the Centre for Ethics, Dean of the Faculty of Arts and Humanities, University of Tartu
Ways of promoting research integrity. Estonian experience

16:00-17:00 Panel discussion What is the value of an ethics code for a researcher?

led by prof. Toivo Maimets

Participants:

Isidoros Karatzas, Head of the Ethics and Research Integrity Sector, European Commission, DG Research & Innovation

Indrek Reimand, Deputy Secretary General for Higher Education and Research, Estonian Ministry of Education and Research

Tarmo Soomere, President of the Estonian Academy of Sciences, Professor of Coastal Engineering, Tallinn University of Technology

Katrin Niglas, Vice Rector for Research, Tallinn University

Kristjan Vassil, Vice Rector for Research, University of Tartu

17:00-17:15 Dr. Andres Koppel, Director General of the Estonian Research Council
Long journey: Preparing the Estonian Code of Conduct for Research Integrity

17:15 Signing of the Protocol of the Estonian Code of Conduct for Research Integrity

17:30-18.30 Reception

This symposium will take place in the framework of the 22nd Forum of National Ethics Councils (NEC) organized by the Estonian Ministry of Social Affairs and the Estonian National Council of Bioethics with the support of the European Commission from November 1-2, 2017 in Tallinn

TÜ eetikakeskus ja Inimeseõpetuse ühing kutsuvad seminarile

„Abivahendid õpetajale tunnis väärtustega tegelemiseks“

Viimastel aastatel on aina laiemalt levimas tõdemus, et haridus on olemuslikult väärtuspõhine ning et eesmärgiks on kujundada väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on õnneliku inimese ja koostoimiva ühiskonna aluseks. Ka põhikooli riiklik õppekava seab selle väärtuskasvatusliku eesmärgi kogu õppe aluseks ning TÜ eetikakeskus on õpetajaid toetamas mitmesuguste abivahenditega praktiliseks elluviimiseks. Kuna inimeseõpetuse teemad on eriti selgelt seotud erinevate väärtushoiakute ja -hinnangute kujundamisega, siis kutsume esmajärjekorras just selle aine õpetajaid võimalustega tutvuma ja kaasarääkima.

Eesmärk: tutvustada erinevaid praktilisi meetodeid ja materjale, mis muudavad väärtustega seonduvate teemade käsitlemise huvitavamaks ja mitmekesisemaks, ning üheskoos uurida nende kasutusvõimalusi inimeseõpetuse tunnis

Toimumisaeg: 6. novembril kell 12–17

Koht: TÜ Haridusuuenduskeskuses, Lossi 38-67 (sissepääs hoone vasakul käel, rattahoidlate juures)

Ajakava

12:15 Sissejuhatus väärtuskasvatusse (professor Margit Sutrop)

13.00 – 16.30 Erinevate väärtuskasvatuslike meetodite ja vahendite tutvustamine:

  • Lastega filosofeerimine – meetod, mille abil läbi viia väärtusarutelusid ning aidata lastel ise otsida ja leida endale tähenduslikke vastuseid
  • Väärtuste mängu metoodika – väärtuste mängud õpetajatele ja õpilastele on tõsise sisuga ja lõbusa formaadiga dialoogivahendid, mis aitavad konkreetsete situatsioonide üle arutades ja oma valikuid põhjendades paremini mõista nii enda kui teiste otsuste aluseks olevaid väärtusi
  • Vaikuseminutid – lihtsad tähelepanu ja meelerahu harjutused, millega aidata lastel häälestuda, rahuneda ja endaga kontakti leida, kogedes ühtlasi võimalusi oma pingete ja emotsioonidega tasakaalukamalt toimetada (võimalus soetada vastav tugimaterjal)
  • Lühinäidendite kasutamine – võimalus teatud situatsioone lavastades ja alternatiivseid stsenaariume katsetades näha võrdluse kaudu selgemalt enda ja teiste väärtusi (kohapeal võimalik ka oma koolile saada tasuta eksemplar eetikakeskuse lühinäidendite kogumikust)

16:30-17:00 Lõpuarutelu: kas ja kuidas saab tutvustatud meetodeid kasutada inimeseõpetuse tunnis ning millist tuge vajaksid inimeseõpetuse õpetajad väärtustega tegelemisel veel.

   
Seminarist osavõtt on tasuta, kohtade arv piiratud.    
Soovi korral on võimalik osalemise kohta saada tõend.

Toimumiskoht: Filosoofia ja semiootika instituut, Jakobi 2 - 337 

13. veebruar, 2014

8:30 Avasõnad professor Margit Sutrop, TÜ eetikakeskuse juhataja

8:45-9:30 Eva Piirimäe, TÜ riigiteaduste instituut
Liberal Nationalism and the Duties to the Strangers

9:30-10:15 Dónal O’Mathúna, Dublin City University, School of Nursing and Human Sciences
Why welcome the stranger? Foundations for ethics and refugees

10:30-11:15 Eero Janson, MTÜ Eesti Pagulasabi
Mapping the refugee policies in the EU

11:15-12:00 Eleni Kalokairinou, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Philosophy and Education
Developing a fair European refugee policy: thoughts and suggestions of a south European country

13:00-13:45 Ayesha Ahmad, University College London and Emanuele Valenti, Universidad Europea
Moral, Cultural, and Religious Factors Against Disclosure of Sexual Violence in Disaster Situations

13:45-14:30 Goran Mijaljica, University of Split School of Medicine and Psychiatric Hospital Ugljan
Mental health services for asylum seekers in Croatia and the European Union

14:45-15:30 Kadri Simm, TÜ filosoofia ja semiootika instituut
Theories of global justice and the refugee problem

 

14. veebruar 2014

8:30-9:15 Johan von Schreeb, katastroofimeditsiini spetsialist Karolinska Institute, Department of Public Health
A slow onset disaster? The refugee crisis in EU, what is at stake? How will our actions/in-actions be judged by history?

Image
logo
Image
logo
Image
logo

TÜ eetikakeskuse ärieetika ja vastutustundliku ettevõtluse seminar toimub neljapäeval, 06.06.2013 kell 14.15 – 16.30 Jakobi 2, ruumis 336. Seminaril esitlevad Swedbanki ärieetika stipendiaadid oma uurimistöö tulemusi. Swedbank asutas koostöös TÜ eetikakeskusega sügisel 2012 doktoristipendiumi edendamaks jätkusuutliku ja sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluskultuuri Eestis. Stipendium on mõeldud kõikidele akrediteeritud erialade doktorantidele.

14.15 – 14.30 Tervitus ja sissejuhatus, prof Margit Sutrop

14.30 – 15.00 Age Poom, TÜ "Organisatsioonide kohtumis- ja reisikäitumine – töötajate roll ja valikud"

15.00 – 15.30 Lea Roostalu, EBS "Talcott Parsoni AGIL-paradigma kui jätkusuutlikkuse mudel ja selle rakendamine kohaliku omavalitsuse üksuse informatsiooni analüüsil"

15.30 – 16.00 Birgy Lorenz, TLÜ ja Merle Rihma, TTÜ "Varjatud eetikariskid infotehnoloogias"

16.00 – 16.30 vaba vestlus kuulajate ja kõnelenute vahel

Olete lahkelt palutud osalema!

Eesti Rahva Muuseumil ja Tartu Ülikooli eetikakeskusel
on hea meel kutsuda teid

13. mail 2013 kell 10.00 muuseumide seminaripäevale Tallinnasse Miia-Milla-Manda Muuseumisse.

Seminaril arutleme küsimuse üle, milliseid väärtusi kannab füüsiline muuseumiruum. Ettekannetega esinevad "Väärtusarenduse muuseum 2012" tiitli saaja Miia-Milla-Manda Muuseumi juhataja Maarja Kõuts ning professor Halliki Harro-Loit, kes räägib lähemalt sellest, kuidas muuseumiruumis avalduvaid väärtusi märgata.

Ettekannetele järgneb praktiline seminar TÜ eetikakeskuse spetsialistide juhendamisel. Seminaripäeval kuulutame välja ka konkursi kõikidele muuseumidele. Kokku kestab seminaripäev kuni kella 14ni.

Image
Hasartmängumaksu nõukogu logo

Workshop "Ethics made simple for researchers. Mistakes made and how to avoid them"
25-26th October 2012

Organized by the Centre for Ethics of the University of Tartu.

Supported by the Doctoral School for Clinical Medicine, the Graduate School in Biomedicine and Biotechnology and the Doctoral School of Behavioural, Social and Health Sciences of the University of Tartu in cooperation with the Estonian Research Council


Thursday, 25th of October 2012. Center for Ethics, Jakobi 2-336

9.00 Sissejuhatus. Miks eetika on tähtis? Õppetunnid Euroopa Komisjoni raamprogrammide projektide eetilisest hindamisest. Prof Margit Sutrop
9.45-10.30 EL uuringuprojektide taotluste nõuded ja käsitlemine kohalikus inimuuringute komitees. Dr Aime Keis
10.30 Coffee
11.00 Training on EC view on ethics in EU funded projects. Dr. Joana Namorado, EC
12.15 Ethical issues of health related research projects. Prof. Margit Sutrop
13.00 Lunch
13.45 Workshop

Teadlastele
Friday, 26th of October 2012
Riia 23-314 (TÜMRI)

13:00 Lessons learned from FP7 and preparations for the Horizon 2020. Argo Soon,
Estonian National Contact Point for Health and KBBE
13:30 How to meet the ethical requirement of the FP7 projects in Health? Joana
Namorado
, Scientific Officer of the European Commission DG Research & Innovation.
14:00-15:00 Round table discussion on ethics in EU related research. Led by Prof. Margit Sutrop.

ACADEMICA
Special session

"Ethik, Wissenschaft und der Schutz geistigen Eigentums: Neue Technologien, alte Rechte und schwierige moralische Dilemmas"

"Ethics, Science and Protection of Intellectual Property. New Technologies, Old Rights and Difficult Moral Dilemmas"

"Eetika, teadus ja intellektuaalse omandi kaitse. Uued tehnoloogiad, vanad õigused ja rasked moraalsed dilemmad"

Tuesday, 20th of November at 13-16
Domus Dorpatensis (Ülikooli 7, Tartu)

 Programme:

13.00 – 13:15 Introduction: Prof. Dr. Margit Sutrop, Centre for Ethics, University of Tartu
13:15 – 14:00 Prof. Dr. Dieter Sturma, University of Bonn, "Mortal Questions. Science, Ethics and the Life of Persons"
14:00 – 14:45 Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, University of Würzburg, "Intellectual Property rights and human dignity in stem cell research"

14:45 – 15:00 Coffee

15:00 – 15:40 Dr. Christian Heinze, Max Planck Institute, Hamburg "The future of Intellectual Property rights enforcement after ACTA"
15:40 – 16:00 Dr Aleksei Kelli, Tartu University, "Commentary: The future of Intellectual Property Rights enforcement from the Estonian perspective"
16:00 General discussion

TÜ eetikakeskus ning filosoofia ja semiootika instituudi praktilise filosoofia õppetool koostöös Põhjamaade meditsiini- ja tervishoiufilosoofia võrgustikuga organiseerib 11. juunil Tartus seminari "Meditsiinifilosoofia ja meditsiinieetika Põhjamaades ning Baltikumis - mõned olulised probleemid".

Medical philosophy and medical ethics in the Nordic and the Baltic countries – some pressing issues

Monday June 11th, 2012

Jakobi street 2, 3rd floor (Institute of Philosophy and Semiotics)

Rooms 336 and 337.

7. mail leidis aset eelmisel aastal toimunud kirjatalgute "Eesti ustest - sisse, välja" tulemuste põhjal analüüsiseminar. Seminaril koguti konkreetseid näitejuhtumeid, kus eri osapoolte ühise laua taha toomine võib anda reaalseid tulemusi. Seminari korraldas TÜ eetikakeskus koostöös välisministeeriumiga

Seminaril kõneldut kasutatakse sisendina kirjatalgute kogumiku koostamisele. Kogumik "Eesti ustest - sisse, välja" ilmub 2012. aastal.

Seminar toimub 15. novembril algusega 14.00 Tallinnas Tartu Ülikooli esinduse (Teatri väljak 3) III korruse suures seminariruumis.

Seminaris arutleme selle üle, kuidas Eesti ülikoolides õpetajate ettevalmistust korraldada vastavalt uutele gümnaasiumi ja põhikooli õppekavadele. Need eeldavad, et õpetajad oleksid valmis toimima teadlike väärtuskasvatajatena, käsitlema väärtusi läbiva teemana ja integreerima väärtusi aineõpetusse.

Seminari peamised küsimused on:
1) milline on õpetajakoolituse praegune situatsioon väärtuskasvatust silmas pidades ja
2) mida teha selleks, et ülikoolidest kooli tööle minevad noored õpetajad oleksid motiveeritud ja võimelised väärtuskasvatusega teadlikult tegelema?

Tutvustame Olga Schihalejevi raamatut "Väärtuskasvatus õpetajakoolituses", mis valmis Eduko programmi uuringuprojekti "Õpetajate väärtuskasvatuse alase pädevuse arendamine õpetajakoolituses" tulemustele toetudes.

Ajakava:

14.00–14.30 Õpetaja kui väärtuskasvatuse võtmeisik – TÜ eetikakeskuse juhataja, prof Margit Sutrop (ettekanne ja küsimused). Väärtuskasvatusest koolis ja õpetajate ees seisvatest ülesannetest
14.30–15.00 Raamatu "Väärtuskasvatus õpetajakoolituses" tutvustus – TÜ usuteaduskonna ja TÜ eetikakeskuse teadur Olga Schihalejev (ettekanne ja küsimused). petajate väärtuskasvatuse alase pädevuse arendamine õpetajakoolituses
15.00–15.30 Väärtuskasvatus õpetajakoolituse õppekavades – TLÜ kasvatusteaduste osakonna dotsent Tiiu Kuurme (ettekanne ja küsimused). Väärtuskasvatus õpetajahariduse õppekavades
15.30–15.50 Kohvipaus
15.50–17.20 Paneeldiskussioon teemal "Kuidas ülikool koolitab õpetajat kui väärtuskasvatajat?" – Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar, TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi dotsent Katrin Poom-Valickis, TLÜ õpetajahariduse osakonna juhataja Mai Normak ja TLÜ pedagoogilise praktika keskuse juhataja Inge Timoštšuk.

Image
Eduko ja Euroopa Sotsiaalfondi logod

Seminaril arutletakse selle üle, kuidas Eesti ülikoolides õpetajate ettevalmistust korraldada vastavalt uutele gümnaasiumi ja põhikooli õppekavadele. Seminari peamisteks küsimusteks on:
1) milline on õpetajakoolituse praegune situatsioon väärtuskasvatust silmas pidades ja
2) mida teha selleks, et ülikoolidest kooli tööle minevad noored õpetajad oleksid motiveeritud ja võimelised väärtuskasvatusega teadlikult tegelema?

Seminar toimub 28. septembril algusega kell 16.00 Tartus hotell Londoni konverentsisaalis Oxford Hall (Rüütli 9).

Seminari raames toimub ka Olga Schihalejevi poolt koostatud teavitusmaterjali "Väärtuskasvatus õpetajakoolituses" esitlus ning Eduko programmi uuringuprojekti "Õpetajate väärtuskasvatuse alase pädevuse arendamine õpetajakoolituses" tulemuste tutvustus.

Ajakava:

16.00-16.15 Tervituskohv
16.15 - 16.30 Väärtuskasvatusest koolis ja õpetajast kui väärtuskasvatajast - TÜ eetikakeskuse juhataja, prof. Margit Sutrop
16.30 - 17.00 Raamatu "Väärtuskasvatus õpetajakoolituses" tutvustus - TÜ usuteaduskonna ja TÜ eetikakeskuse teadur Olga Schihalejev
17.00-17.45 EDUKO projekti teiste tulemuste tutvustus.
- Mida arvavad õpetajakoolituse tudengid? - TÜ sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakonna teadur Andu Rämmer
- Õpetajakoolituse õppekavade analüüs - TÜ koolikorralduse lektor dr Jüri Ginter
- Õppejõud ja praktikajuhendajad väärtuskasvatusest - TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi dots Halliki Harro-Loit

17.45 - 18.15 Kohvipaus

18.15 - 20.00 Paneeldiskussioon teemal "Õpetajakoolituse ees seisvad väljakutsed"
Haridus- ja Teadus­ministeeriumi õppekava talituse juhataja Ain Tõnisson, TÜ õppeprorektor Martin Hallik, Pedagogicumi direktor Margus Pedaste, Sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekaan prof Jaanus Harro, eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop ja hariduskorralduse dotsent Hasso Kukemelk.

Image
Eduko ja Euroopa Sotsiaalfondi logod

2010. aastal alustati haridusteemaliste seminaride sarja, mille eesmärgiks on lahata Eesti hariduse valupunkte väärtuste aspektist, tuues kokku eri osapooled.    

Sarja esimene üritus toimus 26. augustil 2010, mil viidi läbi üldhariduskoolide riikliku õppekava üldosa väärtuste arutamise seminar. Seminaril esinesid prof Margit Sutrop ja prof Marju Lauristin, kes selgitasid põhikooli ja gümnaasiumi erinevat sihiseadet. Arutati, missuguseks peaks muutuma eesti kool, et võimaldada noortel elada õnnelikku elu, teostades ennast tööelus, avalikus elus ja pereelus. Tutvustati ka uut mängulist dialoogivahendit „Väärtuste mäng“, mis aitab õpetajatel õppekava üldosa alusväärtusi praktilises kontekstis lahti mõtestada.

10. novembril 2010 toimus seminar „Õppeprotsess ja poiste probleem“, mis ajendus poiste vähesest õpihuvist ja suurest väljalangevusest. Eesmärk oli leida sõlmpunkte, mille lahtiharutamine võimaldaks õppeprotsessis paremini toetada nii poisse kui tüdrukuid. Ettekannetega esinesid Tiiu Kuurme (TLÜ), Tiia Lister (koolituskeskus Ellu) ja Aime Punga (Hugo Treffneri Gümnaasium). Seminaril arutleti, miks on kool eriti poistele vastuvõetamatu ning kuidas seda muuta.

9. märtsil 2011 toimus Tartus haridusseminar „Koolikultuur ja koolijuhi roll“, kus esinesid Halliki Harro-Loit (TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi dotsent), Martin Tiidelepp (Opti Partnerid koolitaja) ja Gunnar Polma (Tallinna Reaalkooli direktor). Seminari fookus oli suunatud koolijuhi kui väärtusarendaja rolli teadvustamisele. Osalejad arutlesid selle üle, kuidas kommunikeerida väärtuskasvatuse olulisust ning millised on koolikultuuri ja väärtuskasvatuse kokkupuutepunktid. Eraldi vaadeldi, mida eeldab koolijuhtidelt väärtusarendusega tegelemine ja millist tuge nad kooli arengus ootaksid.

11. mail 2011 toimus seminar „Tugipersonali võimalused väärtuskasvatuses“, kus esinesid Triin Hannust (TÜ kognitiiv- ja koolipsühholoogia lektor), Anna-Liisa Blaubrük (Tartu Kivilinna Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog) ja Lemme Randma (Viimsi Keskkooli tugikeskuse juhataja). Seminari modereeris TÜ eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop. Ürituse eesmärk oli kaasa aidata hästi toimiva ja koolikultuuri arengut toetava nõustamissüsteemi välja kujundamisele. Arutati koolipsühholoogi ja sotsiaalpedagoogi rolli väärtuskasvatajana, koolipsühholoogide ettevalmistust ning erapooletu/erapooliku nõustaja plusse ja miinuseid.

5. oktoobril 2012 toimus TÜ eetikakeskuses arutelu, mille keskmes oli koolide tunnustussüsteemi loomise võimalikkus ja vajalikkus. Prof Margit Sutrop tutvustas võimalusi õppida Inglismaa kogemusest (koolide kvaliteedi tagamise progamm QiSS), prof Halliki Harro-Loit kõneles pikaajalise süsteemse andmekogumise vajalikkusest ning teised osalejad tõid esile praeguse hindamiskorralduse kitsaskohti ja vajaliku tunnustussüsteemi väljakutseid. Valitses üksmeel, et koolide headust ei tohiks hinnata vaid eksamitulemuste põhiselt. Arutati, kas aeg on küps mitmekesisema hea kooli mudeli loomiseks, ning leiti, et TÜ eetikakeskus võiks selle protsessi algatada.

4. september 2009, Tartu, Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18), kell 10.30.

Oodatust suurema osalejate arvu tõttu toimub esitlus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis, mitte Domus Dorpatensises. Vabandame segaduse pärast.

4. septembril 2009 toimub kahe Tartu Ülikooli eetikakeskuse avaldatud väärtuskasvatuse kogumiku esitlus, millele järgneb seminar väärtuskasvatuse rakendamisest koolis. Esitletavad kogumikud on "Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis" ning "Väärtused, iseloom ja kool: väärtuskasvatuse lugemik". Sõna võtavad Tõnis Lukas, Margit Sutrop, Jüri Ginter, Viive-Riina Ruus, Halliki Harro-Loit jt.

Kogumik "Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis" on pühendatud väärtuskasvatusele Eesti ja Soome koolides. Kogumiku eesmärgiks on teadvustada väärtuste olulisust hariduses, tutvustada Eesti ja Soome koolide kogemusi väärtuskasvatuses ning neid valikuid ja võimalusi, mis Eesti kooli ees seisavad. Raamat sisaldab 3.-4. detsembril 2008 Tartus Dorpati konverentsikeskuses peetud väärtustekonverentsi ettekandeid, arutlustekokkuvõtteid, koolide ja organisatsioonidekogemusi väärtuskasvatuse alal, väärtusteuuringuid ning riikliku väärtusarendusprogrammi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" lõplikku teksti. Kogumiku koostajad on Margit Sutrop, Pille Valk ning Katrin Velbaum. Raamatu kirjastas Eesti Keele Sihtasutus.

Kogumik "Väärtused, iseloom ja kool: väärtuskasvatuse lugemik" on tõlkekogumik, mis tutvustab väärtuskasvatuse erinevaid meetode, mida angloameerika maades edukalt rakendatakse (iseloomukasvatus, väärtuste selitamine, integreeriv eetiline haridus). Tõlgitud on mainekate haridusteoreetikute ja praktikute tekstid (nt Marvin W. Berkowitz, Thomas Lickona, Darcia Narvaez). Raamatu koostajad on Märt Põder, Margit Sutrop ja Pille Valk. Raamatu kirjastas Eesti Keele Sihtasutus.

Ürituse kava:

I osa. Väärtuskasvatuse metoodika.

10.00–10.30 Registreerumine.

10.30–10.50 Tõnis Lukas (Haridus- ja Teadusministeerium). Tervitussõnad: Eesti kool, väärtused ja väärtuskasvatus.

10.50–11.20 Margit Sutrop (Tartu Ülikooli eetikakeskus). Mis on väärtuskasvatus ning kuidas väärtuskasvatust koolis läbi viia?

11.20–11.50 Märt Põder (Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootikainstituut). Väärtuskasvatuse meetodid angloameerika maades: angloameerika mudel kui eeskuju.

11.50–12.10 Laura Lilles (Tartu Ülikooli eetikakeskus), Piret Siivelt (Kaagvere erikool). Väärtuskasvatus Eesti koolis: väärtuskasvatuse metoodikate uuringu tutvustus.

12.10–12.30 Raamatute tutvustus ja autoritele jagamine.

Lõuna 12.30–13.15

II osa. Väärtuskasvatuse rakendamine.

13.15–13.35 Jüri Ginter (Tartu Ülikooli pedagoogika osakond). Koolide pingeread. Kas ja kuidas saab koolide headust mõõta?

13.35–13.55 Viive-Riina Ruus (Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut). Õpetaja ja koolijuht kui õppekava väärtuste elluviijad.

13.55–14.15 Halliki Harro-Loit (Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut), Nelli Jung (Tartu Ülikooli eetikakeskus). Kuidas aidata koolidel analüüsida oma tegevust väärtuskasvatuse vallas – hindamismudeli aluste tutvustus.

14.15–15.00 Hindamismudeli töögrupi liikmete tagasiside seni tehtule. Arutelu edasistest sammudest.

15.00–15.15 Kohvipaus.

15.15–16.15 Väärtuskasvatuse meetoditetöötoad. Juhendajad: Meedi Neeme (Rocca al Mare Kool)ja Märt Põder (Tartu Ülikool).

16.15–16.30 Kokkuvõtted.

Eesti Bioeetika Nõukogu konverents

Asendusemadus – probleemist lahendusvõimalusteni

Tallinn, Sotsiaalministeeriumi saal, 27.05.09

Mis vahe on asendus- ja surrogaatemadusel? Kes on asendusemadusest huvitatud pooled? Milliste asjaoludega tuleb asendusemaduse puhul arvestada? Kas praegune asendusemaduse absoluutne keeld on põhjendatud? Millistel juhtudel võiks asendusemadust lubada?

Konverentsi kava:

11.00 – 11.10 Avamine, EBNi esimees prof. Hele Everaus

11.10 – 11.50 Eetilised ja meditsiinilised küsimused, prof. Arvo Tikk

11.40 – 12.20 Õiguslik regulatsioon, prof. Jaan Ginter

12.20 – 12.40 Sotsiaalsed, psühholoogilised ja praktilised aspektid, Kaia Kapsta

12.40 – 12.50 Eesti Kirikute Nõukogu seisukoht, piiskop Einar Soone

12.50 – 13.00 Riigikogu Sotsiaalkomisjoni seisukoht, Heljo Pikhof

13.00 – 13.30 Kohvipaus/lõuna

13.30 – 15.00 Plenaardiskussioon, juhatab prof. Hele Everaus. Osalevad prof. Helle Karro, prof. Arvo Tikk, prof. Jaan Ginter, Kaia Kapsta, Einar Soone, Heljo Pikhof

Seminarist osavõtt on tasuta.

Hea haridusspetsialist,

Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Ühendus Humana Estonia projekti Solidaarne Kool meeskond kutsuvad Teid 26. jaanuaril Tartusse seminarile väärtustest ja maailmaharidusest.

TÜ eetikakeskus on välja töötanud riikliku väärtusprogrammi, mille raames soovitakse muuta väärtuste edasiandmise koolisüsteemis eesmärgistatud tegevuseks. Projekt Solidaarne Kool toob maailmahariduse ühe väärtustepõhise lähenemisena koolipinki. Nii riikliku väärtuskasvatuse programmi kui maailmahariduslikke õppematerjale tutvustada soovimegi.

Maailmaharidus on aktiivne õppimisprotsess, mis kannab endas selliseid väärtusi nagu solidaarsus, koostöö, erinevuste mõistmine ja väärtustamine. Solidaarse Kooli materjalikogumik on mõeldud praktiliseks väljundiks Eesti koolidele väärtustepõhiseks lähenemiseks õppimisele ja õpetamisele. Projekti kohta leiate rohkem infot veebilehtedelt www.solidarityschool.eu ning www.humanae.ee.

Seminar toimub 26. jaanuaril algusega kell 14.00 Domus Dorpatensise ruumides aadressil Ülikooli 7 (II korrus).

Osalemine ja materjalid on tasuta!

13. septembril toimub rahvusvaheline ühisseminar "Ethical and Legal Issues of Biotechnology and Biomedical Research"

Ühisseminari korraldajad on Tübingeni Ülikooli ja Tartu Ülikooli eetikakeskused ning Eesti Biotehnoloogia Liit.

ÜRITUSE AJAKAVA

9:00–10:30
Prof Glenn McGee (Albany Medical College & University of Pennsylvania, USA)
"The Death of International Consensus on Bioethics:
Why There is No Hope for a Strong International Perspective"

10:30-11:00
Kohvipaus

11:00–12:30
Prof David Townend (University of Sheffield, Sbr)
"What Sort of Framework Does or Should Law Provide for Biotechnology?"

12:30–13:30
Prof Toivo Maimets (TÜMRI)
"The Stem Cell Research: from Science to Ethics"

13:30–14:15
Diskussioon
Juhatab prof Margit Sutrop (TÜ eetikakeskus)

Toimumiskoht: Ülikooli 7, Tartu (Domus Dorpatensise ruumides).
Seminar toimub inglise keeles.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi