Autor:
Õnne Allaje-Kukk / Tartu Ülikooli eetikakeskus

Õpilaste mäng „Väärtuste avastajad“

Mis on õpilastele suunatud mäng „Väärtuste avastajad”?

Õpilastele suunatud mäng „Väärtuste avastajad” on metoodiline vahend õpilastega väärtusarutelude läbiviimiseks.

Vaata koolitusi koolile

Elu eri olukordades on palju väärtusvalikuid, mida teeme tihti enesele märkamatult. Sageli jätame need valikud selgelt põhjendamata, mistõttu tavaelus tekivad olukorrad, kus meie ühel või teisel viisil käitumise motiivid jäävad teistele mõistetamatuks. Kuidas eri olukordades ning väärtuskonfliktide puhul käituda ning otsuseid teha, sõltub tihti oskusest väärtusi eristada ning hinnata. Konflikte, kus vastuollu satuvad eri väärtused, näiteks lojaalsus (sõbra ees) ja ausus (kohustus rääkida tõtt), tuleb lastel ja noortel sageli ette. Käesolev mäng ongi valminud selleks, et anda lastele „tööriistad”, millega nimetatud olukordi lahendada.

Lõbusas formaadis tõsise sisuga mäng toetab õpilaste eneserefleksiooni ja arutlusoskuse kujunemist ning kasvatab nende empaatiavõimet, samuti arendab mäng funktsionaalset lugemisoskust. Mängu peamise osa moodustavad väärtusdilemmat sisaldavate olukordade elulised kirjeldused, millele on lisatud võimalikud käitumisvariandid. Iga osaleja valib enda jaoks parima lahenduse ja põhjendab seda rühmakaaslaste ees – see annab võimaluse sama olukorda eri vaatepunktidest uurida.

Et mäng on suunatud arutlemisprotsessile, mille eesmärk on oma arvamuse kujundamine, sõnastamine ja argumenteerimine, puuduvad selles õiged ja valed vastused. Õpilased valivad eelistatud ja vähem eelistatud käitumisviiside vahel, kuid valikute sobivuse üle otsustab igaüks ise. Mäng toob argieluvalikud väärtuste tasandile, aidates lahti mõtestada iga valiku taga olevaid väärtusi. Selle kaudu soodustab mängimine iga õpilase isiklikku väärtusrefleksiooni ning aitab selgusele jõuda enesele olulistes väärtustes.

Mängus kirjeldatud situatsioonide aluseks on tõestisündinud juhtumid. 2011. aasta kevadel kuulutas TÜ eetikakeskus koostöös Eesti Õpilasesinduste Liiduga kooliõpilastele välja konkursi „Väärtuskonfliktid minu koolipäevas”. Kokku laekus konkursile 56 väga huvitavat tööd. Saabunud olukordi kasutati õpilastele suunatud väärtuste mängu väljatöötamisel, aga ka seminaridel ja koolitustel.

Õpilaste väärtuste mängu töötas välja TÜ eetikakeskuse töörühm koosseisus: Edvin Aedma, Helina Harro, Halliki Harro-Loit, Nelli Jung, Gea Kangilaski, Pille Kõiv, Laura Lilles-Heinsar, Mari-Liisa Parder, Märt Põder, Heily Soosaar, Helena Stamberg, Egle Säre, Tiina Teppo, Katrin Velbaum.

Õpilaste mäng on mõeldud täiendama TÜ eetikakeskuse väärtuste mängude sarja. Mäng valmis koostöös Implement Inscape OÜ-ga.

Õpilaste mängu väljatöötamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013” raames.

Rände- ja pagulusteemalise metoodilise vahendi näol on tegemist lisasituatsioonidega Tartu Ülikooli eetikakeskuse 2012. aastal valminud mängule „Väärtuste avastajad”. Sarnaselt mängule on 2016. aastal valminud 12 rände- ja pagulustemaatiliste lisasituatsiooni aluseks tõestisündinud juhtumid, mille on saatnud pagulastega tegelevad organisatsioonid ja eraisikud.

Õpilaste väärtuste mängu rände- ja pagulustemaatilised lisasituatsioonid töötas välja TÜ eetikakeskuse töörühm koosseisus: Marten Juurik, Laura Lilles-Heinsar, Mari-Liisa Parder, Mari-Liis Nummert, Liisi Veski. Lisasituatsioonide loomisele aitasid kaasa kümned inimesed, kes probleemsituatsioone jagasid, Sillaotsa Kooli 6. ja 9. klassi õpilased, kes mängu katsetasid, ja Ingi Mihkelsoo Eesti Pagulasabist, kes juhtumeid tagasisidestas.

Õppemängu rände- ja pagulustemaatiline laiendus valmis Eesti Pagulasabi, Tartu Ülikooli eetikakeskuse, Kiusamisvaba Haridustee Liikumise ja Haridus- ja Teadusministeeriumi projekti „Eesti koolide ettevalmistamine pagulustemaatika käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks” raames, mida toetab Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.

Lisaks korraldasime 2016. aasta jooksul 14 koolitust, mille käigus said õpetajad ja noorsootöötajad ülevaate rände- ja pagulusvaldkonna, väärtuskasvatuse ning turvalise ja kiusamisvaba koolikeskkonna loomise alustõdedest ning kus õpiti kasutama projekti käigus väljatöötatud lauamängu rände- ja pagulusteemalist laiendust.

Õpilaste mäng “Väärtuste avastajad” sai 2017. aastal lisakäsiraamatu, mis aitab õpetajatel ja õpilastel mõtestada, kuidas lahendada elus ette tulevaid võimalikke tervisega seotud dilemmasid. Uued juhtumid panevad lapsi arutlema nii füüsilise tervise kui ka meelemürkide üle.

Uute mängujuhtumite väljatöötamiseks kaardistas Tervise Arengu Instituut esmalt terviseteemad, mida oleks vaja koolis lastega käsitleda. Järgnevalt kaasas TAI juhtumite kirjapanekusse koostööpartnereid koolide tervise-edenduse koordinaatorite hulgast ja ka teisi tervisevaldkonna spetsialiste. Sarnaselt mängule ja rändeteemalisele lisale on ka terviseteemalised situatsioonid päriselulised.

Terviseteemalise lisakäsiraamatu koostamisel tegi Tartu Ülikooli eetikakeskusega koostööd Tervise Arengu Instituut.

Terviseteemalised lisasituatsioonid töötas välja TÜ eetikakeskuse töörühm koosseisus: Laura Lilles-Heinsar, Mari-Liisa Parder, Mari-Liis Nummert, Tiia Kõnnusaar, Õnne Allaje ja Triin Paaver. Lisasituatsioonide loomisele aitas kaasa Tervise Arengu Instituut, nende Tervist Edendava Kooli liikumise koolid ning Lustivere Kool, Tartu Raatuse Kool, Sillaotsa Kool, Tallinna Kunstigümnaasium, Meremäe Kool, Pärnu Rääma Põhikool, Tallinna Humanitaargümnaasium, Lähte Ühisgümnaasium, Leie Põhikool ja J. V. Veski nimeline Maarja Põhikool, kes mängu katsetasid ja tagasisidestasid.

Kontaktandmete muutmiseks kirjutage eetika@eetika.ee.

Nimekiri on tähestiku järjekorras. Lihtsaks navigeerimiseks kasuta otsingut Crtl+F.

Nimekiri uuendatud 05.02.2020

ASUTUS

KONTAKT

E-POST

Aakre Algkool

Silvi Johanson

johansonsilvi[at]hot.ee

Adavere Põhikool

Sirje Jõemaa

sirje[at]apk.edu.ee

Aegviidu Kool

Reet Kanger

reet.kanger[at]aegviidu.edu.ee

Ahja Kool

Katrin Pree

katrin.pree[at]ahjakool.ee

Anna Haava nim. Pala Kool

Kati Kirikal

kirikalkati[at]gmail.com

Antsla Gümnaasium

Ülle Anier

ylle.anier[at]gmail.com

Ardu Noortekeskus

Krestina Valdma

valdmakrestina[at]gmail.com

Aruküla Põhikool ja Pikavere Algkool

Õnnela Metsaorg

onnela.metsaorg[at]raasiku.ee

Audentese Erakool

Jane Pall

jane.pall[at]audentes.ee

Audentese erakool

Külli Natka

kylli.natka[at]audentes.ee

Audru kool

Reelika Rüütli

reelika.ryytli[at]gmail.com

August Kitzbergi nimeline Gümnaasium

Bret Baussova

bret.baussova[at]gmail.com

Eesti Ajaloomuuseum

Sireli Uusmaa

sireliu1[at]gmail.com

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Stiina Kütt

stiina.kutt[at]ank.ee

Ehte Humanitaargümnaasium

Milana Aksjonova

milana.aksjonova[at]ehtehg.ee

Eidapere kool

Piret Oole

oolepiret[at]gmail.com

Emili Kool

Kadi Pärn

kadiparn[at]emilikool.ee

Emmaste Põhikool

Marys Toomse

marystoomse[at]gmail.com

Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaed-Põhikool

Signe Puusepp

signepu[at]gmail.com

Gaia kool

Anni Arnover

amberg.anni[at]gmail.com

Haabersti Vene Gümnaasium

Galina Värinen

galina82215[at]gmail.com

Haabneeme Kool

Kaia-Liisa Haas

kaia.haas[at]gmail.com

Haanja kool

Kersti Leit

leitkersti[at]gmail.com

Haapsalu Linna Algkool

Anne Vaarpuu

Tiia Lehepuu

annevaarpuu[at]gmail.com

tiialehepuu[at]gmail.com

Haapsalu Põhikool

Kristi Karm

kristi.karm[at]hpk.edu.ee

Hagudi Põhikool

Anu Pekkermann

anu.pekkermann[at]gmail.com

Haljala Gümnaasium

Merli Lember

merli.lember[at]haljala.edu.ee

Halliste Põhikool

Tiiu Savi

tiiu.savi.001[at]mail.ee

Heimtali Põhikool

Eneli Põder

Tiia Parik

sotsiaalpedagoog[at]heimtali.vil.ee

tiia[at]heimtali.vil.ee

Häädemeeste Keskkool

Eeva Noni

eeva.noni[at]gmail.com

Iisaku Gümnaasium

Liina Sutt

liina.sutt[at]gmail.com

Ilmatsalu Kool

Heidi Piisang

heidi.piisang[at]ilmatsalu.edu.ee

Imavere Põhikool

Tiina Lohur

tiina.lohur[at]imaverepk.ee

Jaagu Lasteaed-Põhikool

Kärt Mikkor

kart[at]jaagu.ee

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool

Grete Hantson

huvijuht[at]alatskivi.edu.ee

Juurikaru Põhikool

Annika Oja

annika.oja[at]vandra.ee

Juuru Eduard Vilde Kool

Mari Palu

juuruhuvijuht[at]gmail.com

J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool

Egle Lellep

egle.lellep[at]gmail.com

Jõgeva Põhikool

Anneli Jäme

anneli.jame[at]jpk.edu.ee

Jäneda Kool

Eha Kaukvere

eha[at]janedakool.ee

Järvakandi Kool

Piret Oole

oolepiret[at]gmail.com

Jüri Gümnaasium

Eda Selgis

eda.selgis[at]jyri.edu.ee

Kadrina Keskkool

Eerika Saaren

eerika.saaren[at]mail.ee

Kadrioru Saksa Gümnaasium

Terje Esko

terje.esko[at]ksg.edu.ee

Kadrioru Saksa Gümnaasium

Jelena Pribylski

jelena.pribylski[at]ksg.edu.ee

Kalamaja Põhikool

Margarita Remnjova

Jaana Loorents

margarita.remnjova[at]gmail.com

jaana.loorents[at]gmail.com

Kalmetu Põhikool

Evija Leiaru

evija[at]kalmetu.vil.ee

Kambja Noortekeskus 

Jaanika Oolo

Jaanika.Oolo[at]gmail.com

Kanepi Gümnaasium

Anne Kukk, Tähte Tagel

anne.kukk.002[at]mail.ee

tahte.tagel[at]gmail.com

Kavastu Algkool-Lasteaed

Meeri Kuustemäe

meeri.kuustemae[at]gmail.com

Keeni kool

Kersti Salujõe

kerstisalujoe[at]gmail.com

Keeni Põhikool

Tiina Kukk

tiina196[at]gmail.com

Kehtna Põhikool

Riina Lõhmus

riina.lohmus[at]kehtnakool.ee

Keila Kool

Heli Uustal

heli.uustal[at]keilakool.ee

Kiili Gümnaasium

Tiina Teder

tiina.teder[at]kiili.edu.ee

Kilingi-Nõmme Gümnaasium

Mare Tallo

mare.tallo[at]mail.ee

Kiltsi Põhikool

Kiltsi Põhikooli Noorteklubi

Liisu Tähe

Eva Edovald

liisu.tahe[at]gmail.com

evaedovald[at]gmail.com

Kirivere Kool Lasteaed Tähekild

Ene Seil

killukesed[at]koo.ee

Kiviõli 1. Keskkool

Jaanika Merirand

 

Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus

Piret Saare

piret.saare[at]kknk.laaneharju.ee

Koeru keskkool

Ave Taal

ave[at]koeru.edu.ee

Kohila Avatud Noortekeskus

Anne-Lys Vagur

annelys.vagur[at]mail.ee

Kohila Gümnaasium

Ene Holsting

ene.holsting[at]kohila.edu.ee

Kohila Mõisakool

Raina Ventsli

raina.ventsli[at]kohilamoisakool.ee

Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium

Veronika Tohver
Viktoria Dorofejeva

 

Kohtla-Järve Järve Gümnaasium

Maile Kubjas

 

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool

Natalja Maksimova

 

Kohtla-Nõmme Kool

Marje Kaljumäe

marjekal[at]gmail.com

Kolga Kool

Annela Floren

annela.floren[at]kolga.edu.ee

Kose Vaba Aja Keskus

Eerika Saag

kose[at]piritavak.ee

Kosejõe Kool

Katri Saliste

katri.saliste[at]kosejõe.edu.ee

Kose Noortekeskus

Gerli Turmann

gerliturmann[at]gmail.com

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool

Sirje Lepik  

Sirjelepik[at]gmail.com

Krabi Kool

Pille Ilisson

pille[at]krabi.edu.ee

Kristiine Noortekeskus

Ege Kirik

ege.kirik[at]kristiinetk.ee

Kunda linna Klubi noortemaja

Liina Ots

liina.ots[at]kunda.ee

Kunda linna Lasteaed Kelluke

Elle Türkel

elle.tyrkel[at]neti.ee

Kunda Ühisgümnaasium

Katre Saar

huvijuht[at]kundakool.ee

Kunda Ühisgümnaasium, Vasta Põhikool, Uhtna Põhikool

Lea Metsis

leametsis[at]hotmail.com

Kuressaare Vanalinna Kool

Anne Pruul

anne[at]vanalinna.edu.ee

Kuusalu Keskkool

Astrid Rõuk

astrid[at]kuusalu.edu.ee

Kuusalu Keskkool

Astrid Rõuk

astrid[at]kuusalu.edu.ee

Kuuste Kool

Katre Sarap

katre.sarap[at]gmail.com

Kõmsi Lasteaed-Algkool

Pille Saatmäe

pillesaatmae[at]gmail.com

Kõpu Põhikool

Nele Rattas

nele_rattas[at]hotmail.com

Kõrveküla Põhikool

Lehte Kudu

lehte[at]korve.edu.ee

Kärla Põhikool

Triinu Nelis

triinuke8[at]gmail.com

Käru Põhikool

Ulvi Klemmer

ulvi.klemmer[at]karukool.edu.ee

Kääpa Põhikool

Aiva Ladva

aiva.ladva[at]gmail.com

Laagri Kool

Kristi Kallus

kristi.kallus[at]laagrik.edu.ee

Laekvere rahvamaja laste- ja noortekeskus

Heldi Aava

heldiaava[at]hot.ee

Lagedi Kool

Merilin Under

merilin.under[at]hotmail.com

Laiuse Jaan Poska Põhikool

Inge Pohlak

inge.pohlak[at]gmail.com

Lasnamäe Noortekeskus

Maria Kazlovskaya

soullightshines[at]gmail.com

Lasnamäe Gümnaasium

Moonika Soosalu

moonikasoosalu196[at]gmail.com

Lasnamäe Põhikool

Irina Kobõlkina

Kobolkina.Irina[at]lpk.tln.edu.ee

Lasteaed Laululind Eerika filiaal

Merle Küünal

merlekyynal[at]gmail.com

Laste- ja noortekeskus "Tuluke"

Beatrisa Gofefman

Beatrisa.goferman[at]gmail.com

Laulasmaa Kool

Anne-Ly Lutter

annelylutter[at]gmail.com

Leie Põhikool

 

kool[at]leie.vil.ee

Lille maja    

Auli Auväärt 

Auli.auvaart[at]raad.tartu.ee

Lindi Lasteaed-Algkool

Epp Reinfeldt

epp.reinfeldt[at]lindikool.ee

Lohusuu  kool

Külli Oja

Ojakylli[at]gmail.com

Loksa Gümnaasium

Maie Itse

maiei58[at]gmail.com

Loo Keskkool

Heli Rand

heli.rand[at]lookool.ee

Lustivere Põhikool

Lea Lints

lintslea[at]gmail.com

Luunija Kultuuri-ja Vabaajakeskus

Hanna-Roosi Karro

luunijanoortekeskus[at]gmail.com

Luunja Keskkool

Hiie Tikk

hiietikk[at]gmail.com

Lääne-Viru maavalitsus

Moonika Aruvainu

moonika.aruvainu[at]laane-viru.maavalitsus.ee

Maarja Rahvamaja Noortekeskus

Anne-Liis Raudsep

anneliisraudsep5[at]gmail.com

Maarjamaa Hariduskolleegium

Helena Saar

saar803[at]hotmail.com

Merivälja Kool

Katrin Moesaar

katrin.moesaar[at]meripohi.edu.ee

Miina Härma Gümnaasium

Lii Kaudne

lii.kaudne[at]mhg.tartu.ee

Mooste Põhikool

Sirje Puniste

sirje[at]mooste.edu.ee

MTÜ Koosa Noorteklubi

Eva-Kristi Hein

koosa.noorteklubi[at]gmail.com

MTÜ Lastekaitse Liit

Viive Rull

koolitused[at]lastekaitseliit.ee

MTÜ Siiliokas

Liis Truubon

liistruubon[at]gmail.com

MTÜ Tähe Noortekeskus

Kaia Korman

kormankaia[at]gmail.com

MTÜ Võluvõru Koolituskeskus

Helle Kivi

voluvoru[at]gmail.com

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde

Hanna Kriiska

hannakriiska[at]gmail.com

MTÜ Öökull Annelinna Lastekeskus

Seiu Muru

seiu85[at]gmail.com

Muraste Kool

Anu Üleoja

anuyleoja[at]gmail.com

Mustamäe Avatud Noortekeskus

Liis Teras

terasliis[at]gmail.com

Mähe Vaba Aja Keskus

Gerli Nõmmik

mahe[at]piritavak.ee

Märjamaa Gümnaasium

Riina Meidla

riinamei[at]gmail.com

Narva Kesklinna Gümnaasium

Kristina Litšman

 

Narva Paju kool

Kristina Smirnova (3.-4. klass)

 

Narva Soldino Gümnaasium

Maria Žitinskaja (3.-4. klass)
Olga Adam (7.-9. klass)

 

Narva Vanalinna Riigikool

Natalja Toiker
Jelena Lužina

 

Narva-Jõesuu Kool

Tatjana Raudsepp

Tatjana.raudsepp[at]gmail.com

Nissi Põhikool

Day-Lee Holm

daylee.holm[at]nissikool.ee

Nurme Kool

Marge Meister

Triinu Lepp

marge66[at]hot.ee

triinu.lepp.004[at]mail.ee

Nõmme Vaba Aja Keskuse Valdeku Noortekeskus

Irina Kevel

irina.kevel[at]nomme.ee

Nõo Põhikool

Tarvo Tarto

tarvo.tarto[at]noopk.ee

Open Mind huvikool

Diana-Julia Natalinova

dijulia13[at]gmail.com

Orissaare Gümnaasium

Mare Noot

mareno[at]hot.ee

Oru Noortekeskus

Aivi Vooremäe

aivivooremae[at]gmail.com

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium

Maila Korkmann

maila[at]palamuse.edu.ee

Paide Gümnaasium

Maris Raudsepp

maris.raudsepp[at]paidegymn.ee

Paikuse Põhikool

Sirje Tuulemäe

sirje.tuulemae[at]ppk.edu.ee

Paldiski Põhikool

Eva-Theresa Martens

evatheresamartens[at]gmail.com

Palivere Põhikool

Margit Ülevaino

margityle[at]gmail.com

Parksepa Keskkool

Esta Varik

estavarik2003[at]gmail.com

Peetri Lasteaed-Põhikool

Estelle Tikerpalu

estelle.tikerpalu[at]gmail.com

Pernova hariduskeskus

Daisi Lorents

daisi.lorents[at]pernova.ee

Pirita Majandusgümnaasium

Triinu Orumaa

Triinu.Orumaa[at]pmg.edu.ee

Puhja Gümnaasium

Tiina Lauri
Ene Väär

riinsaadjarv[at]gmail.com
enevaar[at]gmail.com

Puurmani Mõisakoolis

Raina Rumvolt

raina[at]puurmani.edu.ee

Põhja- Tallinna Noortekeskus

Maris Pošlin

Keidi-Tiitso

m.poslin[at]ptnk.ee

keidytiitso[at]hotmail.com

Põhja-Eesti Rajaleidja Keskus

Liis Süsmalainen

liis.sysmalainen[at]rajaleidja.ee

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Maarja Kask

maarjamk[at]hotmail.com

Põlva Kool

Grete Kärmas

gretekrms[at]gmail.com

Põlva Kool

Reet Külaots

reettants[at]hot.ee

Pärnu Mai Kool

Gitta Tohv

gitta.tohv[at]maikool.parnu.ee

Pärnu Raeküla Kool

Piret Oitsalu

piret.oitsalu[at]raekyla.parnu.ee

Pärnu Rääma Põhikool

Mari-Liis Rondo
Kairi Tomson

mariliis[at]raama.ee
kairi[at]raama.ee

Pärnu Tammsaare Kool

Luule Kustassoo

luule.kustassoo[at]mail.ee

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium

Andra Mere

andra.mere[at]ptg.ee

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium

Aavo Jakobsoo

Aavo[at]ptg.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskus

Miret Raadik

miret[at]onk.ee

Pärnu Ülejõe Põhikool

Gea Kannus

gea[at]ylejoe.parnu.ee

Pärnu-Jaagupi Põhikool

Hele Nööri

helenoori[at]gmail.com

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Erna Gross

Erna.gross[at]hariduskeskus.ee

Pärnumaa Rajaleidja keskus

Silja Lilles-Sula

silja.lilles-sula[at]rajaleidja.ee

Pääsküla Noortekeskus

Kristiina Jürman

kristiina.jurman[at]nomme.ee

Püha Miikaeli Kool

Enel Kotli

enelkotli[at]gmail.com

Püünsi Kool

Gea Radik

gea[at]pyynsi.edu.ee

Raasiku põhikool ja noortekeskus

Angela Allik

angela.allik[at]gmail.com

Rakke Gümnaasium

Raili Veelmaa

raili.veelmaa[at]gmail.com

Rakvere Eragümnaasium

Marju Andola-Käher

marju[at]reg.ee

Rakvere Gümnaasium

Mariza Lillepea

mlillepea[at]hot.ee

Rakvere Reaalgümnaasium

Kairit Lillepuu

lillepuuk[at]gmail.com

Rakvere Sotsiaalkeskuse Laste Päevakeskus

Anneli Annuk

anneli40[at]hot.ee

Rannu Pere-ja Nõustamiskeskus

Magdalena Kalev

maarjamaamagdalena[at]gmail.com

Rapla Valla Avatud Noortekeskus

Jaana Aedla

kabala[at]raplanoortekeskus.ee

Rapla Valla Noorte Tugila

Annika Rannamets

annikanikonov[at]gmail.com

Rapla Vesiroosi Gümnaasium

Marike Uusjärv

Marike.uusjärv[at]rvg.edu.ee

Raudvere Kool

Michelle-Natali Omeljantšuk

michelle.omeljantsuk[at]gmail.com

Ravila Noortekeskus

Merike Kiik

merikekiik7[at]gmail.com

Ridala Põhikool

Aime Koit
Piret Silm

aime.koit[at]gmail.com
silmpiret[at]hot.ee

Risti Põhikool

Argo Roos

kool[at]risti.edu.ee

Ristiku Põhikool

Piret Kull-Miller

piret[at]ristiku.tln.edu.ee

Rocca al Mare Kool

Meelis Holsting

meelis.holsting[at]ramkool.edu.ee

Rõngu Keskkool

Anneli Sarnit

anneli.sarnit[at]rongu.edu.ee

Räpina Aianduskool

Irma Samoldina

irma.samoldina[at]aianduskool.ee

Räpina Ühisgümnaasium

Andri Võsokovski

avosokovski[at]gmail.com

Saku Gümnaasium

Ingi Roos

ingi.roos[at]sakuvald.ee

Saku Gümnaasium

Piret Sahva

piret.sahva[at]sakuvald.ee

SA Innove Kagu-Eesti Rajaleidja Keskus

Heli Hillep

infoboks[at]hot.ee

Saaremaa Ühisgümnaasium

Kaie Raud

kaie.raud[at]syg.edu.ee

Saku Valla Noortekeskus

Merlin Männik

merlin.männik[at]sakuvald.ee

Saue Noortekeskus

Laura Pley

laura.pley[at]gmail.com

Saverna Noortekeskus

Greta Pentsa

saverna[at]kanepi.ee

Sillamäe Eesti Põhikool

Liidia Šapovalova

 

Sillamäe Gümnaasium

Anne Meldre

anne.meldre[at]sillamaegymn.edu.ee

Sillaotsa kool ja Roiu noortekeskus

Anneli Rääbis

anneliraabis[at]gmail.com

Simuna Kool

Elle Alber

ellealber[at]gmail.com

Sindi Gümnaasium

Ilona Veike

ilona.veike[at]gmail.com

Sonda Kool

Mariza Lillepea

mlillepea[at]hot.ee

Sõmeru Noortekeskus

Reelika Pähkel

reelika1999[at]gmail.com

Tabasalu Ühigümnaasium

Evelin Maalmeister

Evelin.Maalmeister[at]tyg.edu.ee

Tabasalu Ühisgümnaasium

Jana Loomik

jana.loomik[at]tyg.edu.ee

Tabasalu Ühisgümnaasium

Evelin Maalmeister

evelin.maalmeister[at]gmail.com

Tabivere Noortekeskus

Marianne Luik

marianne[at]tabikas.ee

Tabivere Põhikool

Kairit Paas

kairit.paas[at]gmail.com

Tallinna 21. Kool

Kristiina Tiits

kristiina.tiits[at]21k.ee

Tallinna 32. Keskkool

Svetlana Põdder

svetlana.podder[at]32kk.edu.ee

Tallinna Endla Lasteaed

Grüüne Ott

endla[at]endla.edu.ee

Tallinna Haridusamet

Age Tamm

age.tamm[at]tallinnalv.ee

Tallinna Heleni Kool

Silja Kreegimäe

silja.kreegimae[at]helen.edu.ee

Tallinna Inglise Kolledž

Keiu Kärt Tammeaid

keiu.tammeaid[at]gmail.com

Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Kristi Väär

kristi.vaar[at]jarveotsa.ee

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool

Mari Niglas

mari.niglas[at]vabakool.edu.ee

Tallinna Kristiine Gümnaasium

Anu Rannus

anurannus[at]gmail.com

Tallinna Kunstigümnaasium

Marget Pae

marget.pae[at]koplikool.ee

Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Mailis Ostra

Mailis[at]kuristiku.ee

Tallinna Laagna Gümnaasium

Annemai Annijerv

annemai.annijerv[at]laagna.edu.ee

Tallinna Lasnamäe Lastekeskus

 Natalja Vinogradova

nataliv[at]hot.ee

Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakool 

Diana-Julia Natalinova

Dijulia13[at]gmail.com

Tallinna Lasteaed Sinilind

Anu Sarap

anu.sarap72[at]gmail.com

Tallinna Lasteaed Sipsik

Ene Hein

ene.hein[at]sipsik.edu.ee

Tallinna Lilleküla Gümnaasium

Marje Nurk

marje.nurk[at]lillekyla.edu.ee

Tallinna Merekalda Kool

Juta Teral

jutale123[at]hot.ee

Tallinna Mustamäe Gümnaasium

Kati Küngas

kati.kngas[at]gmail.com

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

Anna Mihhaljova

anna.estonia[at]gmail.com

Tallinna Männikäbi Lasteaed

Helve Pärnits

helveparnits[at]gmail.com

Tallinna Männikäbi Lasteaed

Helve Pärnits

helveparnits[at]gmail.com

Tallinna Nõmme Gümnaasium

Annaliis Tiidus

psyhholoog[at]tng.ee

Tallinna Nõmme Gümnaasium

Triin Kibuspuu

triin.kibuspuu[at]tng.ee

Tallinna Prantsuse Lütseum

Maret Ney

Maret.ney[at]gmail.com

Tallinna Rahumäe Põhikool

Merili Murakas

sotstootaja[at]rahumae.edu.ee

Tallinna Saksa Gümnaasium

Anu Kušvid

anu[at]saksa.tln.edu.ee

Tallinna Südalinna Kool

Kristin Pent

kristin.pent[at]sydalinna.edu.ee

Tallinna Tehnikagümnaasium

Tarvi Ree

tarvi.ree[at]ttg.edu.ee

Tallinna Tondi Põhikool

Maire Paluveer

huvitegevus[at]gmail.com

Tallinna Tööstushariduskeskus

Luule Press

Luule.press[at]tthk.ee

Tallinna Vaba Waldorfkool 

Kairi Järvik-Elvisto 

kairi.jarvikelvisto[at]gmail.com

Tallinna Õismäe Gümnaasium

Ave Lipping

ave.lipping[at]gmail.com

Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar

Anu Sarap

anu.sarap72[at]gmail.com

Tapa Vene Põhikool

Helgi Tiitsoo
Marina Maiste

helgi.tiitsoo.001[at]mail.ee
marina.maiste[at]gmail.com

Tartu Aleksander Puškini Kool

Annika Laaniste

Annika_laaniste[at]apkool.tartu.ee

Tartu Descartes´i kool

Siret Vool
Pirgit Palm

siret[at]tdk.ee
pirgit[at]tdk.ee

Tartu Erakool

Karen Kärtmann

karen.kartmann[at]tera.tartu.ee

Tartu Forseliuse Kool

Airika Vadi

vadi.airika[at]gmail.com

Tartu Hansa Kool

Liina Arus

liina.arus[at]gmail.com

Tartu Herbert Masingu Kool

Angelina Laaniste
Maria-Helena Naarits

angelina[at]masing.tartu.ee
marianaarits[at]gmail.com

Tartu Hiie Kool

Aive Viidik

aiveviidik[at]gmail.com

Tartu Karlova Kool

Anni Alev
Sigrid Siimann

annialev1990[at]gmail.com
siimanns[at]gmail.com

Tartu Katoliku Hariduskeskus

Triinu Linnas

triinulinnas[at]gmail.com

Tartu Kesklinna Kool

Kristi Paju

Kristipaju[at]hotmail.com

Tartu Kivilinna Kool

Jaak Maasalu

 

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

Anna-Liisa Blaubrük

annaliisa.blaubryk[at]kjpg.tartu.ee

Tartu Kristlik Põhikool

Helve Lokk 

Helvelokk[at]gmail.com

Tartu Kunstikool

Kristina Timmusk

kristinatimmusk[at]gmail.com

Tartu Kutsehariduskeskus

Merle Väliste 

Merle.väliste[at]tkk.ee

Tartu Linnavalitsus

Ülle Prommik

ulle.prommik[at]raad.tartu.ee

Tartu Loodusmaja

Krista Tomson

koolitus[at]teec.ee

Tartu Luterlik Peetri Kool

Ave Gill
Külvi Teder

ave[at]luterlik.edu.ee
Kylvi[at]luterlik.edu.ee

Tartu Raatuse Kool

Elina Tsäko

elina.tsako[at]raatuse.tartu.ee

Tartu Tamme Gümnaasium

Arnika Aadusoo

arnika.aadusoo[at]tammegymnaasium.ee

Tartu Tamme Gümnaasium

Kaja Kiho
Hiie Kroon

kaja.kiho[at]tamme.tartu.ee
hiie.kroon[at]tamme.tartu.ee

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

Reet Kandimaa

Reet Jakobson

Reet.kandimaa[at]gmail.com

reet.jakobson[at]ag.tartu.ee

Tartu Variku Kool

Anna Tkatšuk

anna.tkatsuk[at]variku.tartu.ee

Tartu Veeriku Kool

Kristel Kruuse

Kojaste[at]veeriku.tartu.ee

Tartumaa Rajaleidja Keskus

Monika Peetsmann

Monika.peetsmann[at]mail.ee

Tarvastu Gümnaasium

Kersti Vunder

vunderkersti[at]gmail.com

Tervise Arengu Instituut

Alice Haav

alice.haav[at]tai.ee

Tilsi Põhikool

Leelo Viidu

leelo.viidu[at]gmail.com

Toila Gümnaasium

Merike Lepsalu

merikelepsalu[at]gmail.com

Tori Põhikool

Merike Haas

merike.haas[at]gmail.com

Tsirguliina KK

Anne Juust

annejuust[at]gmail.com

Tõlliste vald, lastekaitsetöötaja

Maire Baumverk

maire.baumverk[at]gmail.com

Tõrva Gümnaasium

Katrin Priilaht

katrinpriilaht[at]gmail.com

Tõstamaa Keskkool

Kirsti Talu

kirstit[at]gmail.com

Tõstamaa Keskkooli Õpilaskodu

Kirsti Talu

kirstit[at]gmail.com

TÜ Narva Kolledž

Polina Frantseva

 

Türi Põhikool

Anu Jüris

anu.juris[at]gmail.com

Urvaste Kool

Ene Klaar

ene.urvaste[at]gmail.com

Uulu Põhikool

Annika Kersalu

annika.kersalu[at]gmail.com

Vaeküla Kool

Kersti Aasmets

kersti.aasmets[at]vaekyla.edu.ee

Vaivara Noortekeskus

Olga Pavlishina

olgapavlishina7[at]gmail.com

Valga Jaanikese Kool

Merike Mõttus

merike.mottus[at]gmail.com

Valga Põhikool

Maria Sikk

maria[at]valgapk.edu.ee

Valga Vallavalitsus

Ruslana Dovha

ruslana.dovha[at]valga.ee

Valga Vene Gümnaasium

Meril Lilleleht

meril[at]valgavg.edu.ee

Valgamaa Rajaleidja keskus

Jaanika Käst

jaanika.kast[at]rajaleidja.ee

Valgu Põhikool

Ene Oisalu

oisene57[at]gmail.com

Valtu Põhikool

Erika Kundla

erika.kundla[at]mail.ee

Vanalinna Hariduskolleegium

Ane Metsamaa

anemetsamaa[at]gmail.com

Vara valla avatud noortekeskus ja Toila Gümnaasium

Maarja-Liisa Toost

MaarjaLiisaToost[at]gmail.com

Varbola Kool

Eli Laser

direktor[at]varbolakool.ee

Varstu Keskkool

Jaana Kõvatu

jaana[at]krabi.edu.ee

Viimsi Keskkool

Aivar Koks

aivar[at]viimsi.edu.ee

Viimsi kool

Kersti  Ojassalu

kersti[at]viimsi.edu.ee

Viimsi Noortekeskus

Viivika Volt

viivika[at]huvikeskus.ee

Viljandi Jakobsoni Kool

Eini Ilves

eini.ilves[at]vjk.vil.ee

Viljandi Kesklinna Kool

Erika Aas

erika.aas[at]klk.vil.ee

Viljandi Kutseõppekeskus

Kati Undla 

Kati.undla[at]vikk.ee

Viljandi Paalalinna Kool

Mare Luht

mare.luht[at]paalalinna.ee

Vinni-Pajusti Gümnaasium

Mare Veddel

mare.veddel[at]gmail.com

Vodja Individuaalõppekeskus

Tiia Tõlgu

tiiatolgu[at]gmail.com

Võhma Kool

Kaidi Olle

huvijuht[at]kool.vohma.ee

Võnnu Keskkool

Katrin Rohtla

zheiron[at]hotmail.com

Võru Kesklinna Kool

Raili Kikas

raili[at]tamula.edu.ee

Väike-Maarja Noortekeskus

Andero Põllu

Polluandero[at]gmail.com

Vändra Põhikool

Annika Oja

annika.oja[at]vandra.ee

Vääna-Jõesuu Kool

Julia Kašintseva

julia.kasintseva[at]vjk.edu.ee

Väätsa Põhikool

Kadri Pius

kadri.pius[at]vaatsapk.ee

Õpetajate Arenguprogramm

Kati Tikenberg

kati[at]aeternum.ee

Õru Lasteaed-Algkool

Daine Kiho

daine.kiho[at]gmail.com

Ülenurme Gümnaasium

Piret Tammar

piret[at]yle.edu.ee

 

"Väärtuste avastajate" mängu omavad väärtusarenduse koolitajad

Viive Einfeldt

viive.einfeldt[at]gmail.com

Pärnumaa

Mari-Mall Feldschmidt (venekeelne)

marimall[at]ami.ee

Läänemaa

Marika Eiskop (venekeelne)

marika.skp[at]gmail.com

Lääne-Virumaa

Airene Vaike Kumari

vaike.kumari[at]neti.ee

Põlvamaa

Margus Saks (venekeelne)

margus.saks[at]gmail.com

Harjumaa

Liina Vaher

liina.vaher[at]tera.tartu.ee

Tartumaa

Argo Buinevitš

argobui[at]gmail.com

Harjumaa

Marika Ivandi (venekeelne)

marika[at]meistritekool.ee

Harjumaa

Auli Andersalu-Targo

auli[at]estmusic.com

Harjumaa

Kaja Kuuseok

kajakuus[at]gmail.com

Harjumaa

Mari-Epp Täht (venekeelne)

mariepp.taht[at]mail.ee

Läänemaa

Tiit Kõnnussaar

tiit[at]print.ee

Harjumaa ja
Tartumaa

Õpetajate väärtuste mäng

Arstide väärtuste mäng

Eesti rahva väärtuste mäng

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi