Autor:
Pexels.com

Poliitiline reklaam

Reklaam peab sobima ühiskonnas aktsepteeritud väärtustega, sest reklaam peegeldab ühiskonnas toimuvaid kultuurilisi muutusi. Seega saab valimisreklaami abil püüda mõista ka poliitilise kultuuri arengusuundi.

Külli-Riin Tigasson väidab oma valimisreklaame käsitlevas magistritöös, et aastatel 1992–2002 on valimisreklaam muutunud meelelahutuslikumaks ning kasutab üha enam kommertsreklaamide võtteid. Samal ajal on valimisreklaam muutunud inforikkamaks ning pöörab rohkem tähelepanu konkreetsetele poliitikaga seotud teemadele.*

Eetilisuse seisukohast tuleks poliitilist reklaami analüüsida sarnaselt kommertsreklaamile. Reklaamiseadus keelab varjatud reklaami, poliitreklaam peaks seega selgelt muust teabest eristuma. Katteta valimislubadused võib paigutada eksitava reklaami alla. Liiga suuri välipostreid on peetud avaliku ruumi risustamiseks.

Kuigi valimisreklaami üks eesmärk on sarnaselt kaubareklaamile informatsiooni levitamine, on küsitav, kas postkaste ummistavad ja mõne isiku valimist nõudvad lendlehed kuuluvad hea ja eetiliselt korrektse poliitilise reklaami hulka.


*Tigasson, Külli-Riin. Valimisreklaami muutumine televisioonis 19922002. Magistritöö. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond. Tartu: Tartu Ülikool, 2003.

Lisaks

2006. aasta detsembris selgus, et majandusminister ja Keskerakonna esimees Edgar Savisaar lasi end sama aasta suvel pildistada ja filmida koos olümpiavõitjate Andrus Veerpalu ja Kristina Šmiguniga. Fotosid kasutati Savisaare isiklikul jõulukaardil. Lisaks valmis teleklipi kujul Savisaare jõulutervitus. Foto ja video valmimine tekitasid avalikkuses mitmeid küsimusi, kusjuures õli valas tulle asjaolu, et 2007. aasta märtsis oli oodata riigikogu valimisi. Asjaosalised ise polnud nõus valminud materjali otseselt valimisreklaamiks nimetama.

Küsimusi:

  • Kas siiski võib väita, et antud juhul oli tegemist poliitilise reklaamiga (poliitiku mainekujundus)?
  • Kas pildistatud sportlased sekkuvad poliitikasse?
  • Kui sekkuvad, siis kas see on lubatud või peaksid sportlased jääma oma põhitegevuse juurde?
  • Kas poliitik võib sportlastega koos poseerida ja viimaseid nii ära kasutada?
  • Kui Savisaare käitumist pidada ebaeetiliseks, siis kuidas suhtuda olümpiamängude jt suurvõistluste ajal tehtud ülesvõtetesse, kus samuti poliitikud koos sportlasega figureerivad?
  • Kas poliitikakauget kuulsust võib üldse kasutada poliitiku maine kujundamiseks mõeldud poliitilises reklaamis?

(vt ka Postimees suusablogi http://suusk.blogspot.com/)

Vaata veel näitejuhtumeid:

22.11.2010 Valimisreklaamide suhe eetikaga (Agu Uudelepp)

ARTIKLID

Kalamees, K. Õiguslikult nõrk välireklaami keeld jääb märtsivalimisteks püsima. Eesti Päevaleht, 07.11.2006

Keskerakond reklaamib pensionitõusuga iseennast. Eesti Päevaleht Online, 04.04.2006

Masing, K. Sotsid kasutasid Ilvest värbamiskampaanias. Eesti Päevaleht, 26.09.2006

Neivelt, I. Ükski Eesti firma pole nii massiivselt reklaami teinud kui parteid. Postimees, 03.03.2007

Poliitiline välireklaam võib tänavatele tagasi tulla. Eesti Päevaleht Online, 10.06.2008

Raun, A. Mitmed seigad seavad eurokampaaniate eetilisuse kahtluse alla. Postimees, 06.06.2009

Sikk, R. Narvas kahtlane valimisreklaam. Eesti Päevaleht, 08.10.2005

Vaivara vallas tehakse keelatud valimisreklaami. Eesti Päevaleht Online, 10.10.2005

Vee, E. Valimisreklaam on tunnetuslik. Strateegia, 1999, nr 1, lk 17-19.

VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Kalmus, T. Valimisreklaam Eesti päevalehtedes 1992. ja 1995 aastal. Magistritöö. Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, 1999

Ong, M. Poliitilise reklaami mõju Riigikogu valimistele 1999. a IX Riigikogu valimiste näitel. Bakalaureusetöö. Tallinna Ülikool, sotsiaalteaduskond, 2002

Sepp, A. Eetiline mõõde poliitilises kommunikatsioonis Eesti 2005. aasta kohalike omavalitsuste valimiste poliitiliste telereklaamide näitel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, 2006

Tigasson, K.-R. Valimisreklaami muutumine televisioonis 1992-2002. Magistritöö. Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, 2003

Õigus, J. Eetilised ja õiguslikud konfliktid Eesti 2009. aasta poliitilistes telereklaamides. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, majandusteaduskond, 2010.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palume teha otsingu raamatukogude andmebaasis ESTER

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Belch, G. E.; Belch, M. A.. Advertising and Promotion. Irwin/McGraw-Hill, 1998

Berger, A. A. Ads, Fads, and Consumer Culture: Advertising's Impact on American Character and Society Lanham (Md.): Rowman & Littlefield, 2000

Cook, G. W. D. The Discourse of Advertising London: New York: Routledge, 2001

McGann, A. F. Advertising Media: a Managerial Approach. Homewood: Irwin 1988

McFall, L. Advertising: a Cultural Economy. London: Sage, 2004

Rotzoll, K. B. Advertising in Contemporary Society: Perspectives Toward Understanding. Urbana: Chicago: University of Illinois Press, 1996

Seiden, H. Advertising Pure and Simple. New York: AMACOM, 1990

Spence, E.; Heekeren, B. Van. Advertising Ethics. Prentice Hall, 2004

Toland Frith, K. (ed). Undressing the Ad: Reading Culture in Advertising. New York: Lang, 1998

Twitchell, J. B. Adcult USA: the Triumph of Advertising in American Culture. New York: Columbia University Press, 1996

Williamson, J. Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising. London; New York: Boyars, 2000

Zeff, R. Advertising on the Internet. New York: Wiley Computer Publishing, 1999

Vaata ka: poliitika ja eetika

Päisefoto: Element Digital, pexels.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi