Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Väärtused minus, sinus, meis ja meie ümber – kuidas kujundada väärtushoiakuid?

Täienduskoolituse eesmärk on suurendada õpetaja väärtuskasvatuslikku pädevust ning see aitab kooliperel teada saada, kuidas väärtuste avaldumist igapäeva tööelus analüüsida ning kuidas väärtusarendusega tulemuslikult tegelda.

Koolituse teemad:

Väärtused – mõiste, liigid ja kujunemine.
Väärtuste funktsioonid koolielus käitumise ja tegevuse seisukohalt.
Väärtuste avaldumine õpetaja käitumises, otsustes, valikutes (TÜ eetikakeskuse poolt välja töötatud metoodiline vahend „Õpetajate väärtuste mäng“)
Õpetaja professionaalse arengu toetamine läbi väärtuspõhise eneseanalüüsi.
Väärtuste avaldumine koolis ja väärtuste lõimimine õppetöösse.
Väärtuskonfliktid ja nende käsitlemisvõimalused.

Õpiväljundid:  

  • märkab enda väärtusi ja teadvustab väärtuskasvatusliku pädevuse olulisust koolis ja väljapool kooli;
  • reflekteerib oma pädevusi väärtuskasvatajana ja oma väärtushinnangute osa ühise väärtusruumi kujundamisel;
  • mõistab erinevaid valikuid ja võimalusi väärtuskasvatusega tegelemiseks ainetundides
  • märkab erinevaid võimalusi väärtuskasvatusega tegelemiseks (ainetunnis, tunniväliselt, sh oskus juhtida õpilaste väärtusarutelusid);
  • analüüsib oma tööd laiemalt kooli väärtusarenduslikus kontekstis.

 

Koolituse maht: 7 tundi

Tellimuskoolitus: kogu koolipere koolitus

Koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Ülikooli tunnistus.

Täiendkoolituse maksumus

Koolituse maksumus sõltub osalevate inimeste arvust. Koolituse maksumus ei sisalda ruumide renti, kohvipause ega lõunasööki.

Koolituse tellimine

Koolitusi on võimalik tellida Tartu Ülikooli eetikakeskuse kaudu. Hinnapäringut saates palun andke teada, kui palju on osalejaid ning kus ja millal koolitust planeerite.

Saada koolituse hinnapäring
Nele Punnar
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,8 k
Jakobi 2-329
+372 5384 8320
Nele Punnar
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,8 k
Jakobi 2-329
+372 5384 8320
Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi