Autor:
Maria Orlova, pexels.com

Eetikakohvikud

2011. ja 2012. aastal korraldas Tartu Ülikooli eetikakeskus Tallinnas mõnusas õhkkonnas ja vabas vormis arutelusid eetikateemade üle.

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub teid eetikakohvikusse

"Ajakirjanduse vabadus ja vastutus: Mida teha ebaseaduslikult omandatud infoga, kui kaalul on avalik huvi?"

Eetikakohvik toimub 28. veebruaril 2012 Tallinnas.

Tähelepanu! asukoht ja kellaaeg on muutunud: kell 19.00, Vanalinna Muusikamaja (Uus 16c)

Ajakirjanduse rolli üle avaliku huvi ja isikliku sfääri küsimuses arutlevadTÜ filosoofiaprofessor, eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop, ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit ja Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi. Modereerib Eesti Päevalehe arvamustoimetaja Külli-Riin Tigasson.

Arutlusele tulevad järgmised küsimused:

 • Kas erinevatel väärtustel on erinev kaal? Kas väärtused sõltuvad kontekstist?
 • Kuidas määratleda avalikku huvi? Kelle huvi see ikkagi on? Kustkohast algab ülekaalukas avalikkuse huvi, mis lubab erandina avaldada ka varastatud informatsiooni?
 • Kuidas uuriv ajakirjandus peaks töötama? Ehk kas tõsist materjali on võimalik omandada seaduslikul viisil?
 • Kes on õigusriigis volitatud kodanikule põhiseadusega antud sõnumisaladuse õigust rikkuma?
 • Kas hea ajakirjandus saab tegutseda seaduse piires, kui valgustkartvad sündmused (mida demokraatia valvekoer lahkama peaks) toimuvad tihtipeale väljaspool seadust?

Vaata sündmuse videot:

TÜ eetikakeskus kutsub Teid eetikakohvikusse Tallinnas, et mõnusas õhkkonnas ja vabas vormis koos arutleda teema üle

"Eduühiskonna peegeldus koolis - võlud ja valud"

Kohvikus arutleme selle üle, milline on edukas kool ka milline on edukas õpilane, kas eelkool on esimene samm edupüüdlustes, kas edukuse tunnustamine koolis on hea või halb, mis laadi edukus on tunnustamist vääriv, kas edukusele koolis järgneb edukus ühiskonnas ehk kas kool on ühiskonna peegeldus.

Sellel teemal vahetavad mõtteid:

Eesti Ekspressi ajakirjanik Heidit Kaio,
Tallinna Reaalkooli direktor Gunnar Polma ja
Inglise Kolledži Sihtasutuse juhatuse liige Margus Saks


Tulge kuulama ja arvamust avaldama!
OSAVÕTT ON TASUTA!

Eetikakohvik toimub 16. novembril algusega 18.00 Teatri Puhveti tagasaalis (Teatri väljak 3, Tallinn)

P.S. Igaüks saab osta endale meelepärast kohvikust enne ürituse algust ja tellida lisa ürituse käigus.

TÜ eetikakeskus kutsub Teid eetikakohvikusse Tallinnas, et mõnusas õhkkonnas ja vabas vormis koos arutleda teema üle

"Kus on hea elada?"

Otsime vastuseid küsimustele:

 • Mis ajendab inimesi rändama?
 • Mis mõjutab inimeste elukohavalikut?
 • Kui tihti vahetavad inimesed elupaika ja millest see on tingitud?
 • Mis on head linnas ja mis on head maal elamises?
 • Mis muudab elukeskkonna heaks?
 • Kas elupaik mõjutab meie õnnelik olemist?

Mõtteid vahetavad: Rein Ahas (Tartu Ülikooli Ökoloogia ja maateaduste instituudi inimgeograafia professor) ja Tiit Tammaru (Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, Välis-Eesti uuringute keskuse juhataja). Eetikakohvikut modereerib Aive Pevkur.

Soovitame lisaks lugeda ka TÜ eetikakeskuse ja Vabariigi Presidendi mõttekoja poolt korraldatud kirjatalgutele "Eesti ustest – sisse, välja" laekunud töid, mis kirjeldavad Eesti inimeste elukohavaliku tagamaid.

Olete oodatud kuulama ja arvamust avaldama!

Osavõtt on tasuta!

Eetikakohvik toimub 20. oktoobril 2011 algusega 18.00 Teatri Puhveti tagasaalis (Teatri väljak 3, Tallinn)

P.S. Igaüks saab osta endale meelepärast kohvikust enne ürituse algust ja tellida lisa ürituse käigus.

TÜ eetikakeskus kutsub Teid eetikakohvikusse Tallinnas, et mõnusas õhkonnas ja vabas vormis koos arutleda teema üle "Oh riigid, oh kombed!"

ESINEJAD:
Mart Kuusk (Uhhuduuri reisijuht)

Prof Margit Sutrop (TÜ eetikakeskuse juhataja)

Täpsemalt suunavad meid küsimused nagu:

- Millised eetilised tõekspidamised tunduvad kummalised välismaal ringi rännates?
- Millised eetilised tõekspidamised tunduvad kummalised Eestit külastavatele välismaalastele? 
- Kuidas suhtuda erinevatesse eetilistesse käitumisnormidesse - mõista või hukka mõista?

Tulge kuulama ja arvamust avaldama!

OSAVÕTT ON TASUTA! KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Eetikakohvik toimub 17. mail 2011 algusega 18.00 Teatri Puhvetis (Teatri väljak 3, Tallinn)

P.S. Igaüks saab osta endale meelepärast kohvikust enne ürituse algust ja tellida lisa ürituse käigus.

5. aprill 2011, kell 18.00
Teatri Puhvet
Teatri väljak 3, Tallinn

TÜ eetikakeskusel on hea meel kutsuda teid Tallinna eetikakohviku avaüritusele. Vaatluse alla võetakse teema "Kas kõigel ühiskonnas peab olema eetiline mõõde?". Vestlust modereerib Tartu ülikooli eetikakeskusese poolt Aive Pevkur.

Soovime arutleda eri sektorite vaatenurgast järgmiste küsimuste üle:
- milline roll on eetikal riigisektoris, ettevõtluses ja kodanikuühiskonnas;
- kas eesmärk pühitseb abinõud või eetika pühitseb abinõud;
- kas halb ärimees saab olla hea kodanik;
- kas eetika aitab kaasa või pärsib ühiskonna arengut?

Esinevad:
Hans H. Luik (ärisektor)
Kristina Mänd (kolmas sektor)
Vilve Kalda (riigisektor)

Tulge kuulama ja arvamust avaldama!