2016 ettekanded

9. detsembril 2016 Tallinnas

Tiiu Kuurme. Kooli mitmenäoline peab-käsusõna

Kadri Klementi. Väärtusvalikud kooliarhitektuuris. Muutunud õpikäsitust toetav kooliruum

Ain Tõnisson. Juhtimine ja väärtused

Aune Valk. Kodu ja kooli koostööst

 

Konverentsi videosalvestus

Avamine, Neil Hawkesi ettekanne ning tunnustamine

I sessioon: Tiiu Kuurme, Triin Ulla ja tema õpilane
Mida teha selleks, et kõik koolipere liikmed tunneksid ennast väärtuslikuna? Kuidas teha nii, et kõik kooli osapooled tunneksid, et nende individuaalsusega arvestatakse? Milliseid väärtusvalikuid tuleb teha õppe- ja kasvatustöö planeerimisel?

II sessioon: Kadri Klementi, Lauri Läänemets ja Kristi Aavakivi
Milline on hea vaimne ja füüsiline õpiruum? Kuidas koolikeskkonna kujundamisel saab abistada koolipidaja? Milliseid väärtusvalikuid tuleb teha koolikeskkonna kujundamisel?

III sessioon: Ain Tõnisson, Anu Köidam ja Halliki Tammiste
Milline on juhi roll väärtuspõhise kooli kujundamises? Kuidas teha nii, et ühised väärtused oleks läbi arutatud ja omaks võetud kõigi koolipere liikmete poolt? Milliseid väärtusvalikuid tuleb teha juhtimisprotsesside planeerimisel?

IV sessioon: Aune Valk, Helen Sabrak ja Helin Harro
Mil moel saavad kõige paremini teha koostööd kool ja lapsevanemad? Kes vastutab heade suhete loomise eest? Milliseid väärtusvalikuid tuleb teha koostöö ja heade suhete kavandamisel?

23. augustil 2016 Tallinnas

Anu Realo. Eestlaste väärtused Põhjamaade võrdluses: 25 aastat hiljem

Bi Puranen. Similarities and differencies in values among Baltic and Nordic countries

Mart Kuldkepp. Eesti põhjamaise identiteedi ajaloost

Meik Wiking. The well-being of nations

Stein Kuhnle. What is Norden: Shaping of the Nordic identity

Valdur Mikita. Loodustundlik inimene

 

Konverentsi videosalvestus

Avamine ja I sessioon: Põhjala identiteetide ajaloolised ja tänased perspektiivid.

II sessioon: Eesti ja Põhjamaad „Maailma väärtuste uuringus” (World Values Survey).

III sessioon: Eesti ja Põhjala teed õnnele.

Põhiõigused avalikus arvamusruumis ja koolis – ehtne Eesti asi?

Kas väärtuspõhine juhtimine Eestis on võimalik?

27. aprillil 2016 Tartus Vanas Anatoomikumis

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile