Autor:
Pexels.com

Loomade kohtlemine

1970-ndatel kerkis keskkonnaeetika vallas esile loomavabastusliikumine (animal liberation movement), mis tõi keskkonnaeetika-alastesse vaidlustesse küsimuse sellest, kuidas tuleks loomi kohelda. Loomade kohtlemise problemaatikaga tegelevad eetikud soovivad moraali toime laiendada inimestelt teistele liikidele, nii et moraalne hool loomade (ent miks mitte ka puude, mägede või jõgede) suhtes oleks filosoofiliselt õigustatud.

Alapunktist „Loomade kohtlemine“ leiate arutlusi teemal, miks peaksime loomadega moraalselt käituma ning kuidas see praktikas võiks toimuda.

Loomade kohtlemist uurivate käsitluste põhiküsimused on: kas ja millistel tingimustel tohime loomi söögiks tappa; kas koduloomade ja metsloomade suhtes rakendub erinev moraal; kas jahtimine on lubatud; kuid ka laiemalt – kas moraalset hoolt loomade suhtes õigustab see, et iga elu on püha, et loomad on võimelised kannatusteks või et loomadel on samuti õigused ja soovid jms.

Lisaks

1987. aastal Ameerikas linastunud film „Projekt X“ andis paljudele ameeriklastele esmakordselt põgusa ülevaate loomkatsetest. Filmi sisuks on eksperiment, mille käigus kiiritusega mürgitatud šimpanse sunnitakse „lendama“ simuleeritud lennukiga. Noor õhujõudude kadett päästab ahvi, kellega suudab viipekeeles suhelda. Kui šimpansi tahetakse kiiritada, vabastab kadett looma. Ehkki film oli fiktsioon, polnud seda nimetatud eksperiment. Film põhines Texases Brooksi õhujõudude baasis tehtavatel loomkatsetel. Filmis näidatu polnud aga ka läbinisti tõetruu. Eksperimendi eri faaside käigus anti ahvidele elektrišokke, et nood pööraksid lendu simuleeriva platvormi horisontaalsesse asendisse. Seda korrati sadu kordi mitme päeva jooksul. Samamoodi õpetati neid juhtimiskangi edasi-tagasi tõmbama. Alles siis, kui ahvid olid õppinud platvormi regulaarselt horisontaalses asendis hoidma, algas tegelik eksperiment. Šimpansidele anti surmavais või peaaegu surmavais doosides kiiritust või keemilisi ühendeid, et näha, kui kaua nad on võimelised „lendama“. Ahve sunniti samal ajal platvormi horisontaalasendis hoidma, kui see neil ebaõnnestus, anti neile taas elektrišokke.

(Singer, P. Animal Liberation. New York: Harper Collins, 2002, lk 25-29)

See on vaid üks näide loomadega eksperimenteerimisest.

Vaata ka: loomkatsed

Vaata lisaks näitejuhtumeid:

13.01.2012 Karin Bachmann. Miks nad seda teevad (Tartu Postimees)

14.09.2010 Peter Singer. Kui kalad suudaksid karjuda. (EPL)

06.08.2010 Neftali Peral. Härjavõitluse keeld: silmakirjalik (EPL)

09.02.2010 Karin Bachmann. Helesinises mullis kannatust ei mõisteta (Postimees)

05.02.2010 Kas koduloomadel on õigus advokaadile? Rahvas vastab (EPL)

15.01.2009 Hanede sundsöötmine šokeeris (Elu24)

02.10.2008 Laste nähes rotilt naha nülginud vallavolinik sai loomakaitselt nahutada (Postimees)

25.03.2008 Jahimeeste selts vabandab oma liikmete ebaeetilise teo pärast (EPL)


ÕPPEMATERJALID

Aher, S.; Karofeld, E.; Katus, K. ... jt. Keskkonnaraamat gümnaasiumile. IV osa, Globaalprobleemid. Tallinn: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium; Eesti Vabariigi Haridusministeerium (Pakett), 1998

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Juhatuskiri (kodukord) Narva Loomakaitse Seltsi valvekorra inspektorile ja jaoskonna ülevaatajatele. Narva : A. Grigorjevi pär., 1927

Juhtnöörid ... loomakaitse ühingu liikmeile : [formular]. Tallinn: Eesti Loomakaitse Liit, 1932

Jussi, E. Talveakadeemia 2006: artiklite kogumik. Tallinn: Talveakadeemia, 2006

Jüriado, T. (koost); Elts, J. (toim). Ülemaailmselt ohustatud liigid Eesti linnustikus. Tartu: Eesti Ornitoloogiaühing, 2001

Jüssi, I.; Jüssi, M. Tegevuskava hallhüljeste kaitseks Eestis aastatel 2001-2005 = Action plan for grey seals in Estonia 2001-2005. Tallinn: Eesti Terioloogia Selts, 2001

Kiristaja, P.; Timm, U. (koost). Väike käsiraamat neile, kes loodusest hoolivad. Tartu: Eesti Terioloogia Selts; Eesti Looduseuurijate Selts, 2003

Klein, L. (toim). Eesti looduse mitmekesisuse riiklik seire 1994-1998. Tallinn : Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, 2000

Lilleleht, V. (koost. ja toim). Eesti punane raamat: ohustatud seened, taimed ja loomad. Tartu: Eesti Teaduste Akadeemia. Looduskaitse Komisjon, 1998

Lilleleht, V. (toim). Eesti loomariigi kaitsest. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon, 1992

Lõhmus, A. Eesti suurkiskjate ohjamine ja kaitse. Tallinn: Eesti Terioloogia Selts, 2001

Mätling, L. Eesti NSV jahifaunast ja selle kaitsest. Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1961

Quammen, D. Dodo laul: saarte biogeograafia väljasuremiste ajastul. Tõlkija M. Liivamägi. Tallinn: Varrak; Tartu: Greif, 2004

Timm, U. CITES & jahindus. Tallinn: Eesti Jahimees, 2002

Vaher, A; Keskpaik, R.; Keerus, K. (koost). Keskkonnaeetika võtmetekste. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008

Vilbaste, K. jt (koost). Rahvusvahelise tähtsusega looma- ja taimeliigid. Tallinn: Ilo, 2004

ARTIKLID

Keerus, K. Karusnahk ja inimeseks olemine. Eesti Loodus, 2009, nr 11

Kiik, M. H. Keskkonnaeetika. Simm, K. (koost). Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Aaltoa, E. (ed). Animal Individuality. Cultural and Moral Categorisations. University of Turku, 2006

Atkinson, P. L. Making Game: An Essay on Hunting, Familiar Things, and the Strangeness of Being Who One Is. AU Press, 2009

Beauchamp, T. L.; Orlans, B.; Dresser, Rebecca; Morton, D. B.; Gluck, J. P. The Human Use of Animals. Case Studies in Ethical Choice. Oxford University Press, 2008

Benson, J. Environmental Ethics. An Introduction with Readings. London; New York: Routledge, 2000

Burgat, F.; Dantzer, R. Les animaux d'élevage ont-ils droit au bien-être?  Versailles: Inra Editions, 2001

Callicott, J. B. In Defence of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy. Albany: State University of New York Press, 1989

Cavalieri, P.; Singer, P. (eds). The Great Ape Project. Equality beyond Humanity. St. Martin's Griffin, 1994

Cavalieri, P. Animal Question: Why Nonhuman Animals Deserve Human Rights. Oxford University Press, 2004

Cavalieri, P. The Death of the Animal. Columbia University Press, 2009

Clark, S. R. L. Animals and their Moral Standing. Routledge, 1997

Coetzee, J. M., et al. The lives of animals. Princenton University Press, 2001

DeGrazia, D. Taking Animals Seriously. Mental Life and Moral Status. Cambridge University Press, 1996

Dombrowski, D. Babies and Beasts: The Argument from Marginal Cases University of Illinois Press, 1997

Garner, R. The political theory of animal rights. Manchester: Manchester University Press, 2005

Hackman, S. Animal Rights. London: Hodder & Stoughton, 2006

Haynes, R. P. Animal Welfare: Competing Conceptions And Their Ethical Implications. Springer, 2008

James, B. Animal Rights. London: Hodder Education, 2006

Jamieson, D. (ed). A Companion to Environmental Philosophy. Malden: Blackwell, 2000

Karlsson, F. Weighing animal lives: a critical assessment of justification and prioritizationin animal-rights theories. Uppsala: Uppsala universitet, 2009

Kuhse, H. (ed). Unsanctifying Human Life: Essays on Ethics by Peter Singer. Oxford, Malden: Blackwell Publishing, 2001

Leopold, A. S. A Sand County Almanac and Sketches Here and There. New York: Oxford University Press, 1949

Linzey, A. Why Animal Suffering Matters. Philosophy, Theology, and Practical Ethics. Oxford University Press, 2009

Marie, M.; Edwards, S.; Gandini, G.; Reiss M.; von Borell E. (eds). Animal Bioethics. Principles and Teaching Methods. Wageningen Academic Publishers, 2005

Regan, T. The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press, 1983

Rollin, B. An Introduction to Veterinary Medical Ethics: Theory and Cases. Blackwell, 2006

Rolston, H. Environmental Ethics: Values in and Duties to the Natural World. Philadelphia: Temple University Press, 1988

Scruton, R. Animal Rights and Wrongs. London: Demos, 1996

Singer, P. Animal Liberation. New York: Avon, 1975

Singer, P. (ed). In Defense of Animals: The Second Wave. Oxford, Malden: Blackwell Publishing, 2005

Taylor, A. Animals and Ethics: An Overview of the Philosophical Debate. Toronto, Calgary: Broadview Press, 2003

Wallach, W.; Allen, C. Moral Machines: Teaching Robots Right from Wrong Oxford University Press, 2008

White, T. I. In Defense of Dolphins: The New Moral Frontier. Oxford, Malden: Blackwell Publishing, 2007

Vaata ka: biotehnoloogia, loomkatsed

 

Päisefoto: Ardeshir Etemad, pexels.com