2007–2008 ettekanded

26. september 2008

Eetika probleem Eesti põhiseaduses. Jüri Adams, EV Põhiseadusliku Assamblee liige

Elustiilid ja väärtused. Airi-Alina Allaste, Tallinna Ülikooli professor

Väärtusarenduse vajalikkusest Eestis. Tõnis Lukas, EV haridus- ja teadusminister

Kuusteist aastat Eestis. Jaan Männik, Eesti Panga nõukogu esimees

Kristlikud väärtused ja Eesti ühiskond. Andres Põder, EELK peapiiskop

Iseloomukasvatus Ameerika Ühendriikides. Dr Merle Schwartz, USA ühenduse Character Education Partnership programmidirektor

Euroopaliku väärtussüsteemi rakendamise raskused. Enn Soosaar, esseist ja tõlkija

Väärtuskasvatus kodus, koolis ja ühiskonnas. Jaana Vasama, Soome Instituudi juhataja

3.-4. detsembril 2008

Eesti koolinoorte väärtused. Andu Rämmer (TÜ sotsioloogia lektor)

Erinevad väärtuskasvatuse mudelid koolis. Pille Valk (TÜ religioonipedagoogika dotsent)

Väärtused kutsehariduses. Seppo Helakorpi (Hämeenlinna õpetajate seminari dotsent)

Milliseid väärtusi kannab Eesti riiklik õppekava. Viive-Riina Ruus (TLÜ pedagoogikaprofessor)

Karid ja kärestikud teel seatud sihtide poole. Tiiu Kuurme (TLÜ pedagoogikadotsent)

Lasteaiadiskursus väärtuskasvatuse aspektist.
Näide transkriptsioonist.
Halliki Harro-Loit (TÜ ajakirjanduse dotsent)

Kõiki lapsi kaasav ja arendav avastusõpe. Toomas Tenno (TÜ keemiaprofessor, POLLEN-i projekti esindaja)

TORE noor, TORE klass, TORE kool, TORE Eesti. Endla Lõkova (MTÜ NÜ TORE esindaja)

Väärtustele rajatud kool. Rein Rebane (Rocca al Mare Kooli direktor)

Pere ja kooli tõekspidamiste ühtsus - hea kasvatuse eeldus. Kersti Nigesen (Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi direktor)

23. mai 2008

Ettekanded Sirbis: erileht 20.06.2008

Mis on õnn. Pr Evelin Ilves

Õnne valem. Prof Margit Sutrop, TÜ eetikakeskuse juhataja, avasõnavõtt

Simuleeritud õnn. Kokkuvõte. Prof Tõnu Viik, filosoofia, Tallinna Ülikool

Õnne paradoks. Kokkuvõte. Prof Markku Ojanen, psühholoogia, Tampere Ülikool

Õnnemajandus. Kokkuvõte. Prof Esa Mangeloja, majandus, Jyväskylä Ülikool

Õnne valem. Kokkuvõte. Dr Anu Realo, psühholoogia, Tartu Ülikool

2007. aasta lõpus 2008. aasta alguses korraldas Tartu Ülikooli eetikakeskus väärtuste arendamise temaatikale pühendatud kollokviumite sarja. Siit leiate sarja raames peetud ettekannete kirjalikud kokkuvõtted ja edasiarendused.

31. oktoober 2007
Kõlbluskasvatuse täiustamine ja selle loomulikud piirid. Märt Põder, Tartu Ülikooli filosoofia doktorant.

8. november 2007
Väärtuskasvatus Soome koolis. Dr Jaana Vasama, Soome Instituudi juhataja.

9. november 2007
Eesti kool ja väärtused. Ettekanne Rocca al Mare Seminari avamisel. Dr Margit Sutrop, TÜ eetikakeskuse juhataja.

27. november 2007
Missugused eestlaste väärtused vajavad kaitset? Ettekanne Vabariigi Presidendi Mõttekojas. Dr Margit Sutrop, TÜ eetikakeskuse juhataja.

6. detsember 2007
Väärtuskasvatusest koolis
Väärtuskasvatusest koolis. Slaidid
Kõlbluskasvatus Eesti koolis
Dr Pille Valk, Tartu Ülikooli usuteaduskond.

22. jaanuar 2008
Majandus ja väärtused. Siim Raie, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja direktor.

30. jaanuar 2008
Väärtusarendus avalikus sektoris ja riigi väärtused. Aive Pevkur, Riigikantselei nõunik.

Esseevõistluse töödest inspireeritud mõttevahetus „Kuidas saan mina Eesti arengule kaasa aidata?“ 2. novembril 2007 kell 13 Tartus, haridus- ja teadusministeeriumis.

Kuidas saan mina Eesti arengule kaasa aidata? Urmo Kübar, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja.

Kuidas saan mina Eesti arengule kaasa aidata? Martin Saar, ühenduse Tegusad Eesti Noored president.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi