Autor:
/Unsplash

Seksuaalsuse olemus

Seksuaalsuse olemuse alateema alt leiate teoreetilisi arutlusi, mis käsitlevad seksuaalsuse ajalugu ning seksuaalsuse mõistet.

Otsitakse vastust järgmist laadi küsimustele:

  • millise tähendusega on seksuaalne akt;
  • mis on iha ja mis on nauding; kuidas on seksuaalsust ajaloo jooksul iseloomustatud;
  • milline on seksuaalsuse individuaalne, sotsiaalne ja kultuuriline dimensioon;
  • kuidas on seksuaalsuse mõiste aja jooksul muutunud?

Lisaks

RAAMATUD  JA KOGUMIKUD

Bishop, C. Seks ja vaimsus. Tõlkija T. Pakk-Allmann. Tallinn: Huma, 2001

Foucault, M. Seksuaalsuse ajalugu. 1, Teadmistahe. Tõlkija I. Koff. Tallinn: Valgus, 2005

Lombroso, C.; Ferrero, G. Prostitutsiooni ajalugu. Tõlkija A. K. Tallinn, 1931

Luhaäär, I. (koost) Seksuaalsete toimingute, kalduvuste ja elamuste entsüklopeedia. Tallinn: Perineum, 1999

Poolamets, O. jt (koost), Luhaäär, I. (toim). Seksuaalsus Eestis: ajalugu. Tänapäev. Arengud. Tallinn: Eesti Akadeemiline Seksuoloogia Selts, 2006

Seksuaalsus. Tõlkijad M. Nuia ja E. Pihl, toimetaja S. Ootsing. Tallinn: Medicina, 2009

ARTIKLID

Foucault, M. Seksuaalsus ja üksindus. Tõlkija M. Väljataga. Luup, 1990, nr 3, lk 63–67

Mutt, M. Sport ja seks. Sporditäht, 2005, nr 5, lk 55

Mutt, M. Seks ja lendamine. Sirp, 2001, nov, lk 2

Orsi, F. Seksi ja võimu asümmeetriate eetika. Simm, K. (koost), Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023

Veispak, T. Seksuaalideoloogia eesti ühiskondlikus teadvuses 20. sajandil. Luup, 1989, nr 6, lk 60–69

Veispak, T. Seksuaalideoloogia Eestis 20. sajandil (II). Luup, 1989, nr 10, lk 70–76

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Baker, R.; Elliston, F. (eds.). Philosophy and sex. Rev. Ed. Buffalo: Prometheus Books, 1984

Bellioti, R. A. Good sex: perspectives on sexual ethics. Lawrence: University Press of Kansas, 1993

Dunlop, F. Sexual Ethics: The Meaning and Foundations of Sexual Morality. Aldershot: Ashgate, 2005

Fleming, B. Sexual Ethics: Liberal vs. Conservative. Lanham: University Press of America, 2004

Goodrich, P. The Laws of Love: A Brief Historical and Practical Manual. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006

Halwani, R. (ed). Sex and Ethics: Essays on Sexuality, Virtue and the Good Life. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007

Houziaux, A. (ed). La liberté sexuelle, jusqu'où?  Ivry-sur-Seine: L'Atelier, 2005

Kuefler, M. (ed). The History of Sexuality Sourcebook. Toronto, Calgary: Broadview Press, 2007

Michel, R. Sexual Ethics: A Study of Borderland Questions. Raritan: Transaction Publishers, 2001

Ogien, R. La panique morale. Paris: Grasset et Fasquelle, 2004

Ruse, M. Homosexuality: a philosophical inquiry. New York: Blackwell, 1988

Russell, B. Marriage and Morals. Routledge, 2009

Soble, A; Power, N. (ed). Philosophy of Sex: Contemporary Readings. Lanham: Rowman & Littlefield, 2007

Soble, A. The philosophy of sex and love. St. Paul: Paragon House, 1998

Soble, A. Sexual investigations. New York: New York University Press, 1996

Scruton, R. Sexual desire: a moral philosophy of the erotic. New York: Free Press, 1986

Scruton, R. Sexual desire: a philosophical investigation. London: Phoenix, 1994

Stein, E. (ed). Forms of desire: sexual orientation and the social constructionist controversy. New York: Routledge, 1992

Vaata ka: perekond ja eetika

Päisefoto: Hanna Postova, unsplash.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi