Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Raamatud

Väärtuskasvatus

Hea lasteaia käsiraamat (2023)

Mis on sulle kallis? Tia Navi ja Kadri Simm (2022)

Väärtusarenduse analüüs edasijõudnutele. Käsiraamat koolidele ja lasteaedadele (2021)

Eneseanalüüsi käsiraamat haridusasutustele (2020)

Klassijuhataja käsiraamat. Väärtuskasvatuse teejuht õpetajale ja koolijuhile (2020)

Klassijuhataja käsiraamat. Klassijuhatajale, aineõpetajale, koolijuhile (2019, veebiversioon)

Tagasiside. Käsiraamat õpetajale, lapsevanemale, koolijuhile (2019)

Avatud algus: valik retsepte mitmekultuurilise lasteaia kujundamiseks (2018)

Kaose ja korra piiril. Kasvatusest ja haridusest. Isiklikult (2018)

Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid (2017)

Hea kooli käsiraamat (2017)

Hea kooli käsiraamat (2016, veebiversioon)

Kuidas oma lastele väärtusi õpetada. Linda ja Richard Eyre (2014)

Väärtuspõhine kool – Eesti ja maailma kogemus (2013)

Koos on hea (2012)

Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses – miks ja kuidas? (2012)

Lühinäidendid. Väärtuskasvatuse abivahend koolidele (2012)

Väärtuskasvatus õpetajakoolituses. Olga Schihalejev (2011)

Väike heategija – koos õpime tegema head! (2011)

Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas? (2011)

Väärtused koolieelses eas: väärtuskasvatus lasteaias (2010, teine trükk 2014)

Väärtused, iseloom ja kool: väärtuskasvatuse lugemik (2009)

Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis (2009)

Eetika üldteosed

Praktilise eetika käsiraamat (2023)

Eetika: õiget ja väära avastamas. Louis P. Pojman (2005)

Kutse-eetika

Eetikakoodeksid. Väärtused, normid ja eetilised dilemmad (2016)

Eetikakoodeksite käsiraamat (2007)

Ühiskonna väärtused ja poliitika

Eesti JA Põhjamaad – Eesti KUI Põhjamaa? (2017)

Eesti ustest – sisse, välja. Kõned, artiklid, esseed (2013)

Rahvuslus ja patriotism: valik kaasaegseid filosoofilisi võtmetekste (2009)

Mõtestatud Eesti – ühiseid väärtusi hoides (2008)

Eesti Vabariigi naisministrid. Koguteos naistest poliitika tipus (2007)

Millises Eestis ma tahan elada? (2007)

Sissejuhatus poliitikafilosoofiasse. Jonathan Wolff (2005)

Konverentsi „Olla või omada“ kogumik (2004)

Teadus

Hea teadustava (2017, uuendatud 2023)

Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics erinumber (2011)

Eetika teadustes ja ühiskonnas. Tartu Ülikooli eetikakeskus 10 (2011)

Centre for Ethics 2001–2006

Eetika: interdistsiplinaarsed lähenemised (2006)

Teadus ja teadmistepõhine ühiskond (2005)

Trames erinumber (2004)

Keskkonnaeetika

Keskkonnaeetika võtmetekste (2008)

Väärtused ja konfliktid keskkonnaeetikas (2005)

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi