2018 ettekanded

Konverentsi ettekanded

Võimestav kommunikatsioon õpetajate koostöö ja enesetõhususe toetamiseks. Katrin Aava, Tallinna Ülikooli kommunikatsioonieriala dotsent

Eesti koolijuhtide haridusfilosoofilistest seisukohtadest. Indrek Lillemägi, Emili Kooli direktor

Õppija ja õpetaja täna ning tulevikus. Margus Pedaste, Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja; Katrin Poom-Valickis, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajahariduse professor

Järjepidevuse probleem Eesti kasvatus- ja haridusmõtlemises. Airi Liimets, Tallinna Ülikooli kasvatusfilosoofia professor

Hans Põldoja, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi õppejuht. "Avatud haridus - kuidas digivõimalused õppimist muudavad?"

Eesti haridusvisioon 2035. Uue haridus- ja teadusstrateegia ettevalmistamine. Ando Kiviberg, Haridus- ja Teadusministeeriumi projektijuht (Eesti teadus- ja haridusstrateegia 2020+)

Heaolu loov kool. Dagmar Kutsar, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpoliitika dotsent

Kuidas haridus meid õnnelikuks teeb. Margit Sutrop, ekspertrühma juht, Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor

 

Töötubades kasutatud slaidikavad (avaldamiseks lubatud):

Kogukonnapraktika 8.-12. klassidele: kogemusõpe ehk praktilise kogemuse lõimimine õppesse

 

Konverentsi videosalvestused

I konverentsipäev, 6. detsember

Sissejuhatus: Mari-Liis Nummert, prof Margit Sutrop, Ursula Roosmaa

Katrin Aava: Võimestav kommunikatsioon õpetajate koostöö ja enesetõhususe toetamiseks

Indrek Lillemägi: Eesti koolijuhtide haridusfilosoofilistest seisukohtadest

Margus Pedaste ja Katrin Poom-Valickis: Õppija ja õpetaja täna ning tulevikus

Airi Liimets: Järjepidevuse probleem Eesti kasvatus- ja haridusmõtlemises

Hans Põldoja: Avatud haridus - kuidas digivõimalused õppimist muudavad?

Konkursside „Hea kooli kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ osalejate tunnustamine

II konverentsipäev, 7. detsember

Dagmar Kutsar: Heaolu loov kool

Ando Kiviberg: Eesti haridusvisioon 2035, uue haridus- ja teadusstrateegia ettevalmistamine

Margit Sutrop: Kuidas haridus meid õnnelikuks teeb?

Paneeldiskussioon: Paindlikud õpiteed - unistus või tegelikkus?

Eesti rahva sada valikut. Väärtuste mäng

Käi minu sõnade, mitte tegude järgi?

Õnne Allaje. Kokkuvõte.

 

International seminar "Why and from whom do we need to protect personal data? The causes and consequences of the EU data protection reform"

Ettekannete slaidid:

Research integrity and the protection of privacy and personal data. Prof Margit Sutrop

Research under the GDPR: paradigm shift or business as usual. Tobias Schulte in den Baeumen

 

Seminari videosalvestused

Research integrity and the protection of privacy and personal data, Prof Margit Sutrop (Head of the Centre for Ethics, University of Tartu)

Research under the GDPR: paradigm shift or business as usual?, Tobias Schulte in den Baeumen (Adviser to the European Research Council Executive Agency and the Innovative Medicine Initiative and Corporate Data Protection Officer of Hapag-Lloyd AG / Hamburg)

Why do we need GDPR?, Prof Marju Lauristin (Professor of Social Communication at the University of Tartu, former member of the European Parliament).