Autor:
Pexels.com

Seks ja religioon

Kuna seksuaalsus puudutab sügavalt ühiskonna moraalseid aluseid, on seksuaaleetika paratamatult seotud religiooniga, sest religioonil on ühiskonna eetiliste põhimõtete väljakujunemisel oluline roll.

Ühiskonna moraalsete tõekspidamiste kõrval on ka religioon normide ning väärtuste andja. Seksi ja religiooni alateemas käsitletakse, kas ja mil moel religioon ühiskonna muude väärtushinnangutega suhestub, milline on eri religioonide nägemus seksuaalsusest.

Lisaks

Kas seks kahe inimese vahel, kes ise seda soovivad, võib ka ahistamiseks osutuda?

Kujutage ette olukorda, et töötate firmas ning kahel Teie lähedasel kolleegil on seksuaalne suhe. See on üldteada, sest need kaks ametikaaslast näitavad oma kiindumust avalikult välja – nad suudlevad koridoris ning miilustavad igal võimalusel.

  1. Kas selline käitumine töökohas on sobilik? Kas teised töökaaslased peaksid armunutesse tolerantselt suhtuma või paluma neil oma kirglikkust tööajal mitte välja näidata?
  2. Kujutage ette, et üks Teie kolleeg on sügavalt usklik. Ta on hoolas töötaja, kõik saavad temaga hästi läbi. Samas selline situatsioon silmnähtavalt häirib teda.
  3. Kas sellises tööõhkkonnas on midagi moraalselt valesti? Kui jah, siis mil moel töökeskkonda parandada? Kas uskliku kolleegi puhul peaks töötaja ise üritama töökeskkonnaga kohanduda või on tal õigus nõuda tema väärtushinnangutele vastavat käitumist teistelt töökaaslastelt?

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Bishop, C. Seks ja vaimsus. Tõlkija T. Pakk-Allmann. Tallinn: Huma, 2001

Graupmann, J. Tabuleksikon. Tõlkija S. Annist. Tallinn: Perioodika; Pärnu: Trükk, 1999

Gray, A. H. Mees, naine ja Jumal: seksuaalküsimusi lähtudes kristlikult seisukohalt. Tõlkija S. Klaos. 1. tr. 1935. a., 2. tr. 1936. a. Tartu: Postimees

Luhaäär, I. Naisenergia Himaalaja kunstis. Antiikerootika. Tallinn: I. Luhaäär, 2004

ARTIKLID

Nõmmik, U., Lahe, J. Homoseksuaalsus Piiblis. Usuteaduslik Ajakiri, 2011, nr 1.

Pärnik, Y. M. Homoseksualism katoliku moraaliteoloogia pingeväljas. Akadeemia, 1996, nr 11, lk 2329-2346

Rand, M. Kõrvalekaldujate avangard - homoseksualismist kultuuris. Vikerkaar, 1989, nr 10, lk 56-69

Soomre, M. Sündinud või saanud geiks? Luup, 1996, nr 25 (30)

Toivonen, A. Vaatekohti Uue Testamendi abielu- ja seksuaaleetikale. Ettekanne EELK Usuteaduse Instituudis AD 1988, talvekuu 15. päeval. Eesti Kirik, 1995, mai, lk 3

UURINGUD

Tamm, R. Homoseksuaalsus kaasaegses kristlikus eetikas. Juhendaja J. Noormägi. Diplomitöö, Tartu, 1997

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER


MUUKEELNE KIRJANDUS

Baker, R.; Elliston, F. (eds.). Philosophy and sex. Rev. Ed. Buffalo: Prometheus Books, 1984

Bellioti, R. A. Good sex: perspectives on sexual ethics. Lawrence: University Press of Kansas, 1993

De La Torre, M.A. A Lily Among the Thorns: Imagining a New Christian Sexuality. San Francisco: Jossey-Bass, 2007

Fraling, B. Sexualethik: Ein Versuch aus christlicher Sicht. Paderborn: Schöningh, 1995

Fuchs, E. Le Désir et la tendresse. Pour une éthique chrétienne de la sexualité. Paris: Albin Michel, 1999

Guevin, B.M. Christian Anthropology and Sexual Ethics. Lanham, University Press of America, 2002

Kuefler, M. (ed). The History of Sexuality Sourcebook. Toronto, Calgary: Broadview Press, 2007

Lüthi,K.Christliche Sexualethik: Traditionen, Optionen, Alternativen. Wien: Böhlau Verlag, 2001

Ruse, M. Homosexuality: a philosophical inquiry. New York: Blackwell, 1988

Stein, E. (ed). Forms of desire: sexual orientation and the social constructionist controversy. New York: Routledge, 1992

Soble, A. (ed). The philosophy of sex. Contemporary readings. Rowman & Littlefield, 2002

Soble, A. The philosophy of sex and love.St. Paul: Paragon House, 1998

Soble, A. Sexual investigations. New York: New York University Press, 1996

Scruton, R. Sexual desire: a moral philosophy of the erotic. New York: Free Press, 1986

Scruton, R. Sexual desire: a philosophical investigation. London: Phoenix, 1994

Vaata ka: religioon ja eetika

Päisefoto: Cottonbro Studio, pexels.com

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile