Autor:
Pixabay

Andmeturve

Juhtumid, kus arvutisse või andmebaasi on sisenetud ilma omaniku või kasutaja loata, sunnivad küsima, kas selline tegu saab olla moraalselt õige. Võib väita, et võõrasse arvutisse ilma volitusteta sisenemine on igal juhul vale ning nii toimides rikutakse näiteks arvutiomaniku privaatsust. Teisest küljest on kindlasti võimalikud juhtumid, kus arvutisse sisse murdmisel on üllas eesmärk, näiteks ülioluliste meditsiiniliste andmete hankimine, et päästa kellegi elu. Niisiis ei pruugi sissemurdmine alati kahju tekitada, teo eesmärk ja tulemus võivad osutuda vägagi kasulikeks. Sestap ongi antud juhul põhiküsimused, kas mõned sissemurdmised saavad olla eetilised, ning kui saavad, siis kuidas eristub sellest moraalselt sobimatu sissemurdmine.

Väidet, et arvutisse sissemurdmine saab olla eetiline, võib proovida õigustada mitmel moel. Sageli viidatakse nn häkkerieetikale, mille järgi informatsioon kuulub kõigile, seda ei tohi kellegi eest varjata. Selline arusaam välistab sisuliselt nii privaatsuse kui intellektuaalse omandi olemasolu. Kui kõigil on vaba juurdepääs kogu infole, pole privaatsus loomulikult enam võimalik. Kuna info ei kuulu enam kellelegi, võib igaüks seda ka muuta. Järelikult, kui me infot ei kaitse, ei saa me ka olla kindlad selle õigsuses. On selge, et näiteks olulised panga- või meditsiinilised andmed ei saa olla vabalt kättesaadavad ja muudetavad. Ei tohi ka unustada, et arvutispetsialistid teevad vahet „häkkeril“ ja „kräkkeril“. Pekka Himanen nimetab häkkeriks oma ala entusiasti, kes soovib, et valitseks loominguline, uute ideede täideviimise vabadus, mistõttu info levik näiteks läbi interneti peaks olema võimalikult laialdane. Kräkkeriks nimetab Himanen arvutikurjategijaid, infosüsteemidesse sissemurdjaid ja arvuteid kahjustavate viiruste kirjutajaid. Niisiis ei saa häkkerieetika abil tegelikult põhjendada ligipääsu vajalikkust igasugusele teabele.

Sissemurdmist võib õigustada ka väitega, et selle abil saab tuvastada turvaauke, mis muidu jääksid märkamata. Sellele võib vastata, et tuleohu märkamiseks ei pea ilmtingimata maja põlema panema, st et puudujääkide korvamiseks pole vaja neid kurjasti ära kasutada.

Üldiselt on tänu tehnoloogia pidevale arengule võrdlemisi keeruline täpselt paika panna, kuidas tuleks lahendada turvalisusega seotud probleeme. Mida rohkem on rünnakuid, seda rohkem tõhustatakse ilmselt turvasüsteeme ja laiendatakse piiranguid. Selline tegevus juhib aga tähelepanu kõrvale arvuti tegelikult rollilt – sellelt, et arvuti on siiski eelkõige inimese abiline. Tegude pikaajaliste mõjude üle pole kerge otsustada, sestap ei saa ka üheselt vastata küsimusele, kas turvalisuspiirangud on pikema aja jooksul ühiskonnale kasulikud või hoopis suurendavad kulutusi ja muid probleeme.

Lisaks

2006. aasta novembris rünnati mitmeid Eesti võrgulehekülgi. Häkker hüüdnimega Devil X murdis lahti mitmed veebiaadressid, nt leigarid.ee, roheline.ee, theatrum.ee jt, jättes lehekülgedele maha sõnumi: „We want the peace. Stop the war.“ (eesti k „Me tahame rahu. Lõpetage sõda.“) On selge, et häkker rikkus võõraste võrgulehekülgede sisu muutes leheomanike õigust olla ise kodulehe sisu haldaja. Teisest küljest, rahu on oluline väärtus ja selle propageerimist peetakse tavaliselt moraalselt kiiduväärseks. Kas häkkeri sõnumi sisu muudab sissetungimise moraalsemaks?

***

Kui eelmise juhtumi puhul oli rahusõnumi levitamine arvatavasti häkkeri eesmärk, siis kuidas suhtuda häkkerisse, kes suurkorporatsiooni andmebaasi sisse murdes avastab kogemata midagi keelatut, näiteks tõsiasja, et vaatamata väidetavale keskkonnasõbralikkusele reostab naftafirma tegelikult pidevalt loodust? Kuigi häkkeri kavatsused olid sissemurdmisel teistsugused, võib tulemus osutuda ühiskonna jaoks kasutoovaks, kui häkker otsustab pettuse avalikustada. Kas sellisel juhul saab sissemurdmist õigustada? Kas tulemus pühitseb siinkohal abinõu?

 

Vaata veel näitejuhtumeid:

05.02.2008 Tarmu Tammerk: Ei soovi lillede ja liblikate õitseaega (EPL)

22.11.2007 Urmas Kukk: miks ei peaks lapsi internetis üles lugema (Tartu Postimees)

RAAMATUD

Himanen, P. Häkkerieetika ja informatsiooniajastu vaim. Tallinn: Kunst, 2003

ARTIKLID

Andreimann, A. Andmeturve internetis. Arvutimaailm, 2001, nr 7

Küngas, P. Häkkerlus otsingumootorite abil. Arvutimaailm, 2002, nr 1

Levo, L. Ebaturvaline internet loob petturitele soodsad tingimused. Arvutimaailm, 2005, nr 6

Tikk, E. Prääniku poolt javastu. Arvutimaailm, 2002, nr 1

Urbas, A. Internet lekib. Arvutikasutaja, 2005, nr 12

Vabar, M. Salakuulamine internetis. Ärielu, 2001, nr 7

Virki, T. Hirmuäratav kübekuritegevus. Luup, 1999, nr 5

Volberg, M.; Eenmaa, H. Tehnoloogia ja eetika. Simm, K. (koost), Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023

UURIMUSED JA VÄITEKIRJAD

Pardla, A. Küberkuritegevusest tänapäeva virtuaalmaailmas: probleemid ja praktika. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikooli õigusinstituut, 2006

VÕÕRKEELSED RAAMATUD

Levy, S. Hackers: Heroes of the Computer Revolution. Penguin Books, 2002

Torvalds, L.; Diamond, D. Just For Fun: The Story of an Accidental Revolutionary. Texere Publishing, 2002

Päisefoto: Gerd Altmann, pixabay.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi