Autor:
Yan Krukau, pexels.com

Koolitused koolile

Siit menüüst leiate Tartu Ülikooli eetikakeskuse pakutavad koolitused.

Väärtusarenduse alane täienduskoolitus aitab õpetajal ja kooliperel teada saada, kuidas väärtuste avaldumist igapäeva tööelus analüüsida ning kuidas väärtusarendusega tulemuslikult tegelda. Koolituspäev koosneb õpetajate „Väärtuste mängust“ (120 minutit) ja loengutest/seminaridest (kokku 180 minutit).

Täienduskoolituse „Väärtused minus, sinus, meis ja meie ümber – kuidas kujundada väärtushoiakuid?“ eesmärk on suurendada õpetaja väärtuskasvatuslikku pädevust ning aitab kooliperel teada saada kuidas väärtuste avaldumist igapäeva tööelus analüüsida ning kuidas väärtusarendusega tulemuslikult tegelda. Koolitust tellides on võimalik valida kuue erineva teema vahel.

Koolituse „Õppemeetodid väärtuskasvatuses“ eesmärk on julgustada õpetajaid kasutama aktiivõppemeetodeid väärtuskasvatuses kaasava hariduse toetamiseks ning toetada õpetajaid õpilaste väärtusarutelude suunamisel ja juhtimisel, eesmärgiga toetada õpilaste väärtusalast refleksioonioskust. Koolitust tellides on võimalik valida kolme erineva teema vahel.

Õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ koolitusel osaleja õpib kasutama Tartu Ülikooli eetikakeskuse õpilaste mängu ning teab, kuidas suunata õpilaste väärtusarutelusid klassiruumis või noortekeskuses.

Koolitusi on võimalik tellida Tartu Ülikooli eetikakeskuse kaudu. Hinnapäringut saates palun andke teada, kui palju on osalejaid ning kus ja millal koolitust planeerite.

Lisainfo ja küsimused
Nele Punnar
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,8 k
Jakobi 2-329
+372 5384 8320
Nele Punnar
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,8 k
Jakobi 2-329
+372 5384 8320

Väärtusarenduse alane täiendkoolitus

Õppemeetodid väärtuskasvatuses

Väärtused meie ümber