Autor:
Tima Miroshnichenko

Tunnustusprogramm

Tunnustusprogrammi raames tunnustatakse häid koole ja lasteaedu tiitlitega

 • „Hea kooli teerajaja“ ja „Hea lasteaia teerajaja“
 • „Hea kooli edendaja“ ja „Hea lasteaia edendaja“
 • „Hea kooli ekspert“ ja „Hea lasteaia ekspert“.

Esimesed tunnustused anti üle 2013. aasta detsembris.

Tunnustusprogrammide Hea kool kui väärtuspõhine kool ja Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed käesoleva aasta vooru materjalid asuvad lehel heakool.ut.ee/tunnustusprogramm.

 

Tunnustatud saavad õiguse kasutada vastavat logo oma kodulehel, trükistel ning ruumide seintel.

 

Image
hea lasteaia logod
Image
hea kooli logod

 

Loe lähemalt kõrgeimast tunnustusest, väärtuskasvatuse rändauhinnast.

 

 

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013″ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.

Toimunud programmid ja konkursid

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda lasteaedu osalema tunnustusprogrammis „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ ja taotleda oma lasteaiale hea lasteaia märgis.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Tunnustusprogramm aitab lasteaiaperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma lasteaia tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused. Iga osalev lasteaed on eneseanalüüsi protsessis toetatud.

Tunnustusprogrammis osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea lasteaia mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini, ja kavandada edasisi tegevusi. Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Tunnustusprogrammi  eesmärgid:

 • Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
 • Toetada lasteaedu teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
 • Koguda ja levitada lasteaedade häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
 • Tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.

Inspiratsiooni ja lisamaterjali leiab Väljaanded > Raamatud:

 • Halliki Harro-Loit „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?”
 • Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid
 • Hea kooli käsiraamat
 • Klassijuhataja käsiraamat
 • Väärtusarenduse analüüs edasijõudnutele. Käsiraamat koolidele ja lasteaedadele

Tutvuda on ka võimalik eelnevatel aastatel tunnustatud lasteaedadega ning varasemate töödega.

Tunnustusprogrammis osalevad lasteaiad on osa suurest kogukonnast, mille liikmed saavad alati üksteiselt nõu ja toetust.
Ootame oma perre uusi lasteaedu!

Programmi lisateave

Nele Punnar, Hea kooli ja lasteaia projektijuht, tel: +372 53848320, nele.punnar@ut.ee

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2021–2026 raames. Veebikursuste väljatöötamist toetas Briti Nõukogu Eestis.

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda koole osalema tunnustusprogrammis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja taotleda oma koolile hea kooli märgis.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Tunnustusprogramm aitab kooliperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused. Iga osalev kool on eneseanalüüsi protsessis toetatud.

Tunnustusprogrammis osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea kooli mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini, ja kavandada edasisi tegevusi. Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Tunnustusprogrammi  eesmärgid:

 • Arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
 • Toetada koole teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
 • Koguda ja levitada häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
 • Tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid.

Inspiratsiooni ja lisamaterjali leiab Väljaanded > Raamatud:

 • Halliki Harro-Loit „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?”
 • Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid
 • Hea kooli käsiraamat
 • Klassijuhataja käsiraamat
 • Väärtusarenduse analüüs edasijõudnutele. Käsiraamat koolidele ja lasteaedadele

Tutvuda on ka võimalik eelnevatel aastatel tunnustatud koolidega ning varasemate töödega.

Tunnustusprogrammis osalevad koolid on osa suurest kogukonnast, mille liikmed saavad alati üksteiselt nõu ja toetust.
Ootame oma perre uusi koole!

Programmi lisateave

Nele Punnar, Hea kooli ja lasteaia projektijuht, tel: +372 53848320, nele.punnar@ut.ee

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2021–2026 raames. Veebikursuste väljatöötamist toetas Briti Nõukogu Eestis.

Andmekaitsetingimused

 1. Isikuandmete vastutav töötleja on Tartu Ülikool (edaspidi: ülikool; registrikood 74001073, aadress Ülikooli 18, 50090 Tartu, e-post info@ut.ee).
 2. Ülikool töötleb isikuandmeid tunnustusprogrammi korraldamiseks. Kontaktandmeid küsitakse, et programmi kandidaatidega ühendust võtta.Telefoni number on vajalik kiire kontakti võimaldamiseks.
 3. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele. Ülikool säilitab tunnustusprogrammi korraldamiseks kogutud isikuandmeid kuni tunnustusprogrammi 2022. aasta vooru lõpuni.
 4. Ülikool foto- ja videosalvestab tunnustusprogrammiga seotud tegevusi. Foto- ja videosalvestused avaldatakse UTTVs ja eetikaveebis.
 5. Andmesubjekti õiguste kohta vaata lähemalt ülikooli andmekaitsetingimusi (p 11).

Lisainfo ja küsimused:
Nele Punnar, Hea kooli ja lasteaia projektijuht, tel: +372 53848320, nele.punnar@ut.ee

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda lasteaedu osalema tunnustusprogrammis „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ ja taotleda oma lasteaiale hea lasteaia märgis.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Varasemalt konkursina tuntud eneseanalüüsiprotsess on saanud uue nime, kuid aitab endiselt lasteaiaperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma lasteaia tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused. Iga osalev lasteaed on eneseanalüüsi protsessis toetatud.

Tunnustusprogrammis osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea lasteaia mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini, ja kavandada edasisi tegevusi. Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Tunnustusprogrammi  eesmärgid:

 • Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
 • Toetada lasteaedu teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
 • Koguda ja levitada lasteaedade häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
 • Tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.

Inspiratsiooni ja lisamaterjali leiab Väljaanded > Raamatud:

 • Halliki Harro-Loit „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?”
 • Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid
 • Hea kooli käsiraamat
 • Klassijuhataja käsiraamat
 • Väärtusarenduse analüüs edasijõudnutele. Käsiraamat koolidele ja lasteaedadele

Tutvuda on ka võimalik eelnevatel aastatel tunnustatud lasteaedadega ning varasemate töödega.

Tunnustusprogrammis osalevad lasteaiad on osa suurest kogukonnast, mille liikmed saavad alati üksteiselt nõu ja toetust.
Ootame oma perre uusi lasteaedu!

Programmi lisateave

Nele Punnar, Hea kooli ja lasteaia projektijuht, tel: +372 53848320, nele.punnar@ut.ee

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2021–2026 raames. Veebikursuste väljatöötamist toetas Briti Nõukogu Eestis.

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda koole osalema tunnustusprogrammis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja taotleda oma koolile hea kooli märgis.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Tunnustusprogramm aitab kooliperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused. Iga osalev kool on eneseanalüüsi protsessis toetatud.

Tunnustusprogrammis osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea kooli mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini, ja kavandada edasisi tegevusi. Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Tunnustusprogrammi  eesmärgid:

 • Arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
 • Toetada koole teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
 • Koguda ja levitada häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
 • Tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid.

Inspiratsiooni ja lisamaterjali leiab Väljaanded > Raamatud:

 • Halliki Harro-Loit „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?”
 • Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid
 • Hea kooli käsiraamat
 • Klassijuhataja käsiraamat
 • Väärtusarenduse analüüs edasijõudnutele. Käsiraamat koolidele ja lasteaedadele

Tutvuda on ka võimalik eelnevatel aastatel tunnustatud koolidega ning varasemate töödega.

Tunnustusprogrammis osalevad koolid on osa suurest kogukonnast, mille liikmed saavad alati üksteiselt nõu ja toetust.
Ootame oma perre uusi koole!

Programmi lisateave

Nele Punnar, Hea kooli ja lasteaia projektijuht, tel: +372 53848320, nele.punnar@ut.ee

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2021–2026 raames. Veebikursuste väljatöötamist toetas Briti Nõukogu Eestis.

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda lasteaedu osalema tunnustusprogrammis „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ ja taotleda oma lasteaiale hea lasteaia märgist.

Sellel aastal on tunnustusprogrammis osalejate kohtade arv piiratud ning kandideerimine toimub motivatsioonikirja alusel. Tänavused eelistatud fookusteemad on koostöö ja head suhted ning kasvamist ja arengut toetav keskkond.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Varasemalt konkursina tuntud eneseanalüüsiprotsess on saanud uue nime, kuid aitab endiselt lasteaiaperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma lasteaia tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused.

Iga osalev lasteaed on protsessis toetatud ja tunnustatud eneseanalüüsi keerulise tee jalge alla võtmise eest.

Tunnustusprogrammis osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea lasteaia mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini, ja kavandada edasisi tegevusi. Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Tunnustusprogrammi  eesmärgid:

 • Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
 • Toetada lasteaedu teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
 • Koguda ja levitada lasteaedade häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
 • Tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.

Lasteaiad saavad tunnustusprogrammi registreeruda motivatsioonikirja alusel vahemikus 10.02–02.03.2020. Osalejad selguvad hiljemalt 10.03.2020.

Analüüsi kirjutamist toetav koolitus programmis osalejatele 26.03.2020.

Eneseanalüüsi esitamise I tähtaeg meeskondliku tagasiside saamiseks 30.06.2020 ning lõpptähtaeg 19.10.2020.

Eneseanalüüsid saata aadressile eetika@eetika.ee.

Tunnustusprogrammis osalevaid lasteaedu tunnustatakse lasteaedade väärtuskasvatuse konverentsil novembris 2020.

Inspiratsiooni ja lisamaterjali leiab Väljaanded > Raamatud:

 • Halliki Harro-Loit „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?”
 • Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid
 • Hea kooli käsiraamat
 • Klassijuhataja käsiraamat

Tutvuda on ka võimalik eelnevatel aastatel tunnustatud lasteaedadega ning varasemate töödega.

Tunnustusprogrammis osalevad lasteaiad on osa suurest kogukonnast, mille liikmed saavad alati üksteiselt nõu ja toetust.
Ootame oma perre uusi lasteaedu!

Programmi lisateave

Nele Punnar, Hea kooli ja lasteaia projektijuht, tel: +372 53848320, nele.punnar@ut.ee

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

artu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda koole osalema tunnustusprogrammis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja taotleda oma koolile hea kooli märgist.

Sellel aastal on tunnustusprogrammis osalejate kohtade arv piiratud ning kandideerimine toimub motivatsioonikirja alusel. Tänavused eelistatud fookusteemad hea kooli mudeli valdkonnad koostöö ja head suhted ning koolikeskkond.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Varasemalt konkursina tuntud eneseanalüüsiprotsess on saanud uue nime, kuid aitab endiselt kooliperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused.

Iga osalev kool on protsessis toetatud ja tunnustatud eneseanalüüsi keerulise tee jalge alla võtmise eest.

Tunnustusprogrammis osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea kooli mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini, ja kavandada edasisi tegevusi. Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Tunnustusprogrammi  eesmärgid:

 • Arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
 • Toetada koole teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
 • Koguda ja levitada häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
 • Tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid.

Koolid saavad tunnustusprogrammi registreeruda motivatsioonikirja alusel vahemikus 02.03–20.03.2020. Osalejad selguvad hiljemalt 27.03.2020.

Analüüsi kirjutamist toetav koolitus programmis osalejatele 23.04.2020.

Eneseanalüüsi esitamise I tähtaeg meeskondliku tagasiside saamiseks 02.10.2020 ning lõpptähtaeg 13.11.2020.

Eneseanalüüsid saata aadressile eetika@eetika.ee.

Tunnustusprogrammis osalevaid koole tunnustatakse 13. väärtuskasvatuse konverentsil 3. detsembril 2020.

Inspiratsiooni ja lisamaterjali leiab Väljaanded > Raamatud:

 • Halliki Harro-Loit „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?”
 • Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid
 • Hea kooli käsiraamat
 • Klassijuhataja käsiraamat

Tutvuda on ka võimalik eelnevatel aastatel tunnustatud koolidega ning varasemate töödega.

Tunnustusprogrammis osalevad koolid on osa suurest kogukonnast, mille liikmed saavad alati üksteiselt nõu ja toetust.
Ootame oma perre uusi koole!

Programmi lisateave

Nele Punnar, Hea kooli ja lasteaia projektijuht, tel: +372 53848320, nele.punnar@ut.ee

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda lasteaedu osalema tunnustusprogrammis „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ ja taotleda oma lasteaiale hea lasteaia märgist.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Varasemalt konkursina tuntud eneseanalüüsiprotsess on saanud uue nime, kuid aitab endiselt lasteaiaperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma lasteaia tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused.

Iga osalev lasteaed on protsessis toetatud ja tunnustatud eneseanalüüsi keerulise tee jalge alla võtmise eest.

Tunnustusprogrammis osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea lasteaia mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini, ja kavandada edasisi tegevusi. Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Tunnustusprogrammi  eesmärgid:

 • Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
 • Toetada lasteaedu teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
 • Koguda ja levitada lasteaedade häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
 • Tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.

Lasteaedade eneseanalüüsi kavasid ootame hiljemalt 29. märtsiks 2019.

Meeskondliku tagasiside tähtaeg on 21. juuni 2019 ning lõplikke lasteaedade eneseanalüüse ootame 9. septembriks 2019.

Kõik tööd saata aadressile eetika@eetika.ee

Tunnustusprogrammis osalevaid lasteaedu tunnustatakse lasteaedade väärtuskasvatuse konverentsil 26. septembril 2019.

Inspiratsiooni ja lisamaterjali leiab Väljaanded > Raamatud:

 • Halliki Harro-Loit „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?”
 • Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid
 • Hea kooli käsiraamat

Tutvuda on ka võimalik eelnevatel aastatel tunnustatud lasteaedadega ning varasemate töödega.

Tunnustusprogrammis osalevad lasteaiad on osa suurest kogukonnast, mille liikmed saavad alati üksteiselt nõu ja toetust.
Ootame oma perre uusi lasteaedu!

Programmi lisateave

Nele Punnar, Hea kooli ja lasteaia projektijuht, tel: +372 53848320, nele.punnar@ut.ee

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda koole osalema tunnustusprogrammis  „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja taotleda oma koolile hea kooli märgist.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Varasemalt konkursi nime all tuntud protsess on saanud tänaseks uue nime, kuid aitab endiselt kooliperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma kooli tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused.

Iga osalev kool on protsessis toetatud ja tunnustatud eneseanalüüsi keerulise tee jalge alla võtmise eest.

Tunnustusprogrammis osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea kooli mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini ja kavandada edasisi tegevusi. Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Tunnustusprogrammi eesmärgid:

 • Arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust
 • Toetada koole teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
 • Koguda ja levitada koolide häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
 • Tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid

Koolide eneseanalüüsi kavasid ootame hiljemalt 30. aprilliks 2019

Meeskondliku tagasiside tähtaeg on 27. september 2019 ning lõplikke koolide  eneseanalüüse ootame 4. novembriks 2019.

Kõik tööd saata aadressile eetika@eetika.ee

Tunnustusprogrammis osalevaid koole tunnustatakse 12. väärtuskasvatuse konverentsil 28. novembril 2019.

Inspiratsiooni ja lisamaterjali leiab Väljaanded > Raamatud:

 • Halliki Harro-Loit „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?”
 • Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid
 • Hea kooli käsiraamat

Tutvuda on ka võimalik eelnevatel aastatel tunnustatud koolidega ning varasemate töödega.

Tunnustusprogrammis osalevad koolid on osa suurest kogukonnast, mille liikmed saavad alati üksteiselt nõu ja toetust.
Ootame oma perre uusi koole!

Programmi lisateave

Nele Punnar, Hea kooli ja lasteaia projektijuht, tel: +372 53848320, nele.punnar@ut.ee

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kuulutada avatuks konkursi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ 2018. aasta voor ning kutsuda lasteaedu liituma heade lasteaedade võrgustikuga.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Tänaseks ei ole enam tegemist konkursiga selle otseses tähenduses, vaid see on kasvanud osalejate jaoks arendus- ja arenguprotsessiks. Protsessis osalemine aitab lasteaiaperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma lasteaia tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused.

Iga osalev lasteaed on protsessis toetatud ja tunnustatud eneseanalüüsi keerulise tee jalge alla võtmise eest.

Konkursil osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea lasteaia mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini ja kavandada edasisi tegevusi. Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Konkursi eesmärgid:

 1. Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
 2. Toetada lasteaedu teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
 3. Koguda ja levitada lasteaedade häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
 4. Tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.

Konkursitöödele tagasiside soovijatel tuleb oma analüüs saata e-posti aadressile eetika@eetika.ee hiljemalt 7. maiks 2018 (ning soovi korral veel 29. septembriks 2018)

Lõplikke konkursitöid ootame 5. novembriks 2018 aadressile eetika@eetika.ee.

Inspiratsiooni ja lisamaterjali leiab Väljaanded > Raamatud:

 • Halliki Harro-Loit „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?”
 • Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid
 • Hea kooli käsiraamat

Tutvuda on ka võimalik eelnevatel aastatel tunnustatud lasteaedadega ning varasemate töödega.

Hea lasteaia konkursitöö kirjutamine on hea võimalus vaadata tehtule tagasi, analüüsida ja arutada läbi väärtuste lasteaia igapäevategevusi. Sisuline analüüs aitab luua tegevustele tähendust, tunda rõõmu tulemustest ning luua meeskonnas ühtsustunnet. Toetava kriitilise sõbra pilgu läbi said selgemini välja toodud ka lasteaia tugevused.

Viive Vellemaa
Lotte ema Anna
Tartu Lasteaed Lotte

Väärtuskasvatuse lasteaed 2017

Hea lasteaia mõtestamine aitab süveneda lasteaiaelu igapäeva pisiasjadesse – ehk kuidas me tegelikult loome lastele heaolu, rõõmu ja turvatunnet. Saab mõelda lapsest lähtuvalt ehk pöörata pilk arengukava suurtelt visioonidelt ja eesmärkidelt hoopis nendele tegevustele, mis last otseselt igapäevaselt puudutavad – õpetaja meeleolu, pilk, puudutus jm. Just selliste, lasteaiatöö sisuliste asjadega tegelemine, toob ka töötajatele tõelise rõõmu, mõtestatuse ja tahte luua igal hommikul taas lapse jaoks parem maailm.

Külvi Teder
direktori asetäitja lasteaia juhtimise alal
Tartu Luterliku Peetri kooli lasteaed
Väärtuskasvatuse lasteaed 2016

Konkursil osalevad lasteaiad ei ole konkurendid, vaid osa suurest kogukonnast, mille liikmed saavad alati üksteiselt nõu ja toetust.

Ootame oma perre uusi lasteaedu!

Lisainfo:

Nele Punnar
Hea kooli ja lasteaia projektijuht
tel: +372 53848320
nele.punnar@ut.ee

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kuulutada avatuks konkursi  „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ 2018. aasta voor ning kutsuda koole liituma heade koolide võrgustikuga.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Tänaseks ei ole enam tegemist konkursiga selle otseses tähenduses, vaid see on kasvanud osalejate jaoks arendus- ja arenguprotsessiks. Protsessis osalemine aitab kooliperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma kooli tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused.

Iga osalev kool on protsessis toetatud ja tunnustatud eneseanalüüsi keerulise tee jalge alla võtmise eest.

Konkursil osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea kooli mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini ja kavandada edasisi tegevusi. Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Konkursi eesmärgid:

 1. Arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
 2. Toetada koole teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
 3. Koguda ja levitada koolide häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
 4. Tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid.

Konkursitöödele tagasiside soovijatel tuleb oma analüüs saata e-posti aadressile eetika@eetika.ee hiljemalt 7. maiks 2018 (ning soovi korral veel 29. septembriks 2018)

Lõplikke konkursitöid ootame 5. novembriks 2018 aadressile eetika@eetika.ee.

Endassevaatamine on tarkuse kool. Kuigi öeldakse, et me õpime midagi tehes, siis tegelikult õpime analüüsides seda, mida oleme teinud. Väärtuskasvatuse kooli konkurss on hea võimalus heita sügavam pilk oma kooli tegemistesse ja justkui korraks sammu kõrvale astudes veenduda, kas see suund, kuhu liigutakse, on ikka see, kuhu tahetakse välja jõuda.

Karin Lukk, direktor
Tartu Kivilinna Kool
Väärtuskasvatuse kool 2017

Meie õppeaasta eesmärkide sõnastamine on muutunud läbi hea kooli koolituste ja töö kirjutamise efektiivsemaks. Lähtume hea kooli aspektidest ja kirjutame juurde ka tegevused – mõõdikud, mis meile järgmisel aastal näitavad, kuidas oleme eesmärgi täitmisega hakkama saanud. Sellel suvel sõnastasime meeskonnaga õppeaasta eesmärgid meie põhiväärtuste põhiselt. Haapsalu linnavalitsus aktsepteerib konkursitööd sisehindamisaruandena – seega on analüüsi kirjutamine toetudes hea kooli mudelile meie tegemiste loomulik osa.

Malle Õiglas, direktor
Haapsalu Linna Algkool
Väärtuskasvatuse kool 2017

Konkursil osalevad koolid ei ole konkurendid, vaid osa suurest kogukonnast, mille liikmed saavad alati üksteiselt nõu ja toetust.

Ootame oma perre uusi koole!

Lisainfo:

Nele Punnar
Hea kooli ja lasteaia projektijuht
tel: +372 53848320
nele.punnar@ut.ee

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kuulutada avatuks konkursi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ 2017. aasta voor.

„Hea lasteaia“ nimeline  konkurss toimub sel aastal juba viiendat korda. Konkurssidel toetatakse ja tunnustatakse lasteaedade tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised:

 •     laste erinevate annete ja võimete parim võimalik väljaarendamine,
 •     laste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine,
 •     õpivalmiduse tagamine kogu elukaare jooksul,
 •     füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine,
 •     tervislike eluviiside kujundamine.

Konkursiprotsessis osalemine aitab lasteaiaperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise (TÜ väärtusarenduse nõustajad, kriitilised sõbrad) abil leida oma lasteaia tugevused, omapära, arenguvõimalused ja fookused.

Konkursi eesmärgid:

 •     Arendada lasteaedade tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
 •     Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust.
 •     Tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.
 •     Koguda ja levitada lasteaedade häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.

Juhend analüüsiks:

 •     Palume valida analüüsi aluseks hea lasteaia mudeli neljast erinevast valdkonnast igaühest 1-2 aspekti (vaata „Hea lasteaia mudel“), mida peate oma lasteaia edasise arengu seisukohast oluliseks.
 •     Analüüsige valitud aspekte meeskonnatöös oma lasteaia kontekstis ning soovitavalt kaasates eri osapooli (juhtkond, õpetajad, tugispetsialistid, lapsed, lapsevanemad, hoolekogu liikmed vms), vastates järgmistele küsimustele:

    1. Kus ja mis eesmärgil teie lasteaed valitud aspektiga tegeleb? Kuidas valitud aspektiga teie lasteaias tegeletakse ja kes seda teeb/teevad? Palun tooge tegevuste juurde välja ka vastav materjal, andmed ja/või näited, mis aspektiga tegelemist näitavad.
    2. Millised andmed ja nende kogumise viisid võimaldaksid edaspidi veel täpsemalt hinnata, et selle aspektiga tegelemine on tulemuslik?
    3. Millised on kitsaskohad ning kas ja kuidas on planeeritud nendega tegelemine?

Eneseanalüüsi toetamiseks toimuvad konkursil osalevatele lasteaedadele ja kõigile huvilistele kaks tasuta koolitust:

21. märtsil Tartu Luterliku Peetri kooli lasteaias

27. märtsil Harjumaal Nõlvaku lasteaias

Mõlemad lasteaiad pälvisid 2016. aasta konkursil tiitli  „Väärtuskasvatuse lasteaed 2016“.

Formaat

 •     Etteantud konkursitöö vormi kasutamine on soovituslik.
 •     Analüüsi sissejuhatuses palume tutvustada lühidalt lasteaeda, kirjeldada lasteaias käivate laste profiili (erinevad vajadused, huvid, anded jne) ning analüüsi koostamise protsessi (keda kaasati, kelle käest koguti andmeid jne).
 •     Konkursitöös peab olema määratud, milliseid aspekte analüüsiti, ning konkursi juhendis olevad küsimused peavad olema vastatud.
 •     Konkursitöös palume lasteaial ise määrata, millisele tiitlile soovitakse kandideerida.

Konkursi ülesehitus

Konkurss „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ toimub kahes osas.

-    Konkursitööde esitamise esimene tähtaeg on 8. mai 2017.

Esimesse vooru esitatud töö ei pea olema lõplikult viimistletud ega detailideni läbi mõeldud. Esitada võib ka analüüsi kirjutamise kava (miks ja millised aspektid on valitud, milliseid andmeid analüüsi aluseks kasutatakse, millisena on planeeritud meeskonnatöö jne).

Lasteaedadel on võimalik oma konkursitööle toetust ja tagasisidet saada Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse ekspertidelt juba peale töö esitamist konkursi esimesse vooru. Tagasiside vorm (kirjalik raport, kohtvisiit või mõlemad kombineerituna) lepitakse iga konkursil osaleva lasteaiaga eraldi kokku.

-    Konkursitööde esitamise lõplik tähtaeg on 6. november 2017.

Konkursi mõlemas voorus osalevad lasteaiad  kandideerivad tiitlile „Hea lasteaia teerajaja 2017“, „Hea lasteaia edendaja 2017“, „Hea lasteaia ekspert 2017“  ja „Väärtuskasvatuse lasteaed 2017“.

Image
konkursi joonis

Konkursitööde hindamisel lähtutakse konkursitöö juhendist ning oodatakse ausat ja tõenduspõhist analüüsi. Eriti pööratakse tähelepanu konkursitöös väljenduvale väärtusarenduslikule analüüsile.

Konkursitööde tunnustamine toimub iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil Tartus ning üle antakse tiitlid „Hea lasteaia teerajaja 2017“, „Hea lasteaia edendaja 2017“, „Hea lasteaia ekspert 2017“ ja „Väärtuskasvatuse lasteaed 2017“.

Kokkuleppel autoritega avalikustatakse konkursitööd või väljavõtted nendest Eetikaveebis.

Konkursitöödele tagasiside soovijatel tuleb oma analüüs saata e-posti aadressile eetika@eetika.ee hiljemalt 8. maiks 2017.

Lõplikke konkursitöid ootame 6. novembriks 2017 aadressil eetika@eetika.ee.

Pikkus ja viitamine:

 •     Konkursitöös on väga oodatud täiendavad materjalid, mida on võimalik konkursitöö formaadile lisada (nt statistilised andmed, fotod, videod, juhtumikirjeldused, õpetajate tähelepanekud ja märkused jms). Palume täiendavatele materjalidele teksti sees viidata. Näide: küsitluse tulemused (vaata lisa 1 „Küsitluse tulemused“) näitasid, et...
 •     Lisad on soovitav panna konkursitööga ühisesse faili. Võimalusel soovitame kasutada veebiviiteid lisade asemel.
 •     Lisamaterjali valikul lähtuge põhimõttest, et see eelkõige täiendab ja avardab analüüsi.
 •     Konkursitöö soovitatav pikkus (ilma lisadeta) on 15–30 lehekülge.

Inspiratsioon

Miks tasub konkursil osaleda?

Tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed 2016“ pälvinud Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaeda tunnustas žürii lasteaeda süsteemse ja tervikliku väärtusarenduse, väärtuspõhise juhtimise, lapse arengu ja loovuse toetamise ning läbimõeldud ja sihikindla koostöö eest lapsevanematega.
Tiitli üleandmisel sõnas Külvi Teder, Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaia direktori asetäitja lasteaia juhtimise alal, et tal on hea tunne, et lapse arengule keskendumist hinnatakse. „See, mida me teeme, lähtub lapse arengust ja heaolust, ja ma loodan, et tänu saadud tunnustusele saavad ka paljud teised innustust, et meilt õppida.”

Tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed 2016“ pälvinud  Nõlvaku lasteaeda tunnustati sidusa ja tervikliku analüüsi, teadliku väärtuskasvatuse, kaasava juhtimise ning tugeva meeskonnavaimu kujundamise eest.
Nõlvaku lasteaia direktor Merle Perm ning õppealajuhataja Karolin Kabanen olid tänulikud saadud tunnustuse eest. „Istusime oma meeskonnaga maha, kirjutasime nii, nagu me iga päev tegelikult elame, kirjutasime üles peegelpildi endast – ja siis saime kõrvalt sellise patustuse õlale, et te olete midagi hästi teinud. See annab hoogu juurde meie meeskonnale,“ sõnasid nad.

Inspiratsiooniks tasub tutvuda Tartu Ülikooli eetikakeskuse välja antud raamatutega:

Halliki Harro-Loit „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?“

„Hea kooli käsiraamat“

Väljaanded > Raamatud

 

Lisainfo ja küsimused:

Nele Punnar
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel: +372 538 48320
nele.punnar@ut.ee

Tartu Ülikooli eetikakeskus
Jakobi 2, III korrus
+372 737 5427
eetika@eetika.ee
www.facebook.com/eetikaveeb

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kuulutada avatuks konkursi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ 2017. aasta voor.

„Hea kooli“ nimeline  konkurss toimub sel aastal juba viiendat korda. Konkurssidel toetatakse ja tunnustatakse koolide tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised:

 • õpilaste erinevate annete ja võimete parim võimalik väljaarendamine,
 • õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine,
 • õpivalmiduse tagamine kogu elukaare jooksul,
 • koolimeeldivus,
 • füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine,
 • tervislike eluviiside kujundamine.

Konkursiprotsessis osalemine aitab kooliperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise (TÜ väärtusarenduse nõustajad, kriitilised sõbrad) abil leida oma kooli  tugevused, omapära, arenguvõimalused ja fookused.

Konkursi eesmärgid:

 • Arendada koolide tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust
 • Arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust.
 • Tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid.
 • Koguda ja levitada koolide häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.

Juhend analüüsiks

 • Palume valida analüüsi aluseks hea kooli mudeli neljast erinevast valdkonnast igaühest 1-2 aspekti, mida peate oma kooli edasise arengu seisukohast oluliseks.
 • Analüüsige valitud aspekte meeskonnatöös oma kooli kontekstis ning soovitavalt kaasates eri osapooli (juhtkond, õpetajad, tugispetsialistid, õpilased, lapsevanemad, hoolekogu liikmed vms) vastates järgmistele küsimustele:
 1. Kus ja mis eesmärgil teie kool valitud aspektiga tegeleb? Kuidas valitud aspektiga teie koolis tegeletakse ja kes seda teeb/teevad? Palun tooge tegevuste juurde välja ka vastav materjal, andmed ja/või näited, mis aspektiga tegelemist näitavad.
 2. Millised andmed ja nende kogumise viisid võimaldaksid edaspidi veel täpsemalt hinnata, et selle aspektiga tegelemine on tulemuslik?
 3. Millised on kitsaskohad ning kas ja kuidas on planeeritud nendega tegelemine?
   

Eneseanalüüsi toetamiseks toimub konkursil osalevatele koolidele ja kõigile huvilistele  tasuta koolitus 28. märtsil 2017 Tartus, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis, mis pälvis 2016. aasta konkursil tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2016“.

Formaat

 • Etteantud konkursitöö vormi kasutamine on soovituslik.
 • Analüüsi sissejuhatuses palume tutvustada lühidalt kooli, kirjeldada koolis õppivate õpilaste profiili (erinevad vajadused, huvid, õpistiilid jne) ning analüüsi koostamise protsessi (keda kaasati, kelle käest koguti andmeid jne).
 • Konkursitöös peab olema määratud, milliseid aspekte analüüsiti, ning konkursi juhendis olevad küsimused peavad olema vastatud.
 • Konkursitöös palume koolil ise määrata, millisele tiitlile soovitakse kandideerida.

Konkursi ülesehitus

Konkurss „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ toimub kahes osas.

-    Konkursitööde esitamise esimene tähtaeg on 8. mai 2017.

Esimesse vooru esitatud töö ei pea olema lõplikult viimistletud ega detailideni läbi mõeldud. Esitada võib ka analüüsi kirjutamise kava (miks ja millised aspektid on valitud, milliseid andmeid analüüsi aluseks kasutatakse, millisena on planeeritud meeskonnatöö jne).

Koolidel on võimalik oma konkursitööle toetust ja tagasisidet saada Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse ekspertidelt juba peale töö esitamist konkursi esimesse vooru. Tagasiside vorm (kirjalik raport, kohtvisiit või mõlemad kombineerituna) lepitakse iga konkursil osaleva kooliga eraldi kokku.

-    Konkursitööde esitamise lõplik tähtaeg on 6. november 2017.

Konkursi mõlemas voorus osalevad koolid kandideerivad tiitlitele „Hea kooli teerajaja 2017“, Hea kooli edendaja 2017“, Hea kooli ekspert 2017“  ja Väärtuskasvatuse kool 2017“.

 

Image
konkursi joonis

Konkursitööde hindamisel lähtutakse konkursitöö juhendist ning oodatakse ausat ja tõenduspõhist analüüsi. Eriti pööratakse tähelepanu konkursitöös väljenduvale väärtusarenduslikule analüüsile.

Konkursitööde tunnustamine toimub iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil Tartus ning üle antakse tiitlid „Hea kooli teerajaja 2017“, „Hea kooli edendaja 2017“, „Hea kooli ekspert 2017“ ja „Väärtuskasvatuse kool 2017“.

Kokkuleppel autoritega avalikustatakse konkursitööd või väljavõtted nendest Eetikaveebis.

Konkursitöödele tagasiside soovijatel tuleb oma analüüs saata e-posti aadressile eetika@eetika.ee hiljemalt 8. maiks 2017.

Lõplikke konkursitöid ootame 6. novembriks 2017 aadressile eetika@eetika.ee.

Pikkus ja viitamine:

 • Konkursitöös on väga oodatud täiendavad materjalid, mida on võimalik konkursitöö formaadile lisada (nt statistilised andmed, fotod, videod, juhtumikirjeldused, õpetajate tähelepanekud ja märkused jms). Palume täiendavatele materjalidele teksti sees viidata. Näide: küsitluse tulemused (vaata lisa 1 „Küsitluse tulemused“) näitasid, et...
 • Lisad on soovitav panna konkursitööga ühisesse faili. Võimalusel soovitame kasutada veebiviiteid lisade asemel.
 • Lisamaterjali valikul lähtuge põhimõttest, et see eelkõige täiendab ja avardab analüüsi.
 • Konkursitöö soovitatav pikkus (ilma lisadeta) on 15–30 lehekülge.

Inspiratsioon

Miks tasub konkursil osaleda?

Tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2016“ pälvinud Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi tunnustas žürii teadliku ja tulemusliku väärtuskasvatuse eest. Tiitel anti süsteemse, tõenduspõhise ning kooli põhiväärtustest lähtuva analüüsi, aga ka õpilaskeskse ja väärtuspõhise koolikultuuri ning juhtimise arendamise eest.

Anna-Liisa Blaubrük, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õppekvaliteedi juht, kirjeldas pärast tunnustuse saamist, et tal on hea tunne, sest nemad on sarnaselt konverentsi avakõne pidanud Neil Hawkesi mõtetele pidanud oma koolis oluliseks erinevaid suhteid. „Kuna oleme kirjeldatud teed juba kolm aastat käinud ning lootnud, et me inspireerime meeskonnas üksteist, siis on selle märkamine liigutav,“ sõnas Blaubrük ning lisas, et nende järgmine ülesanne on ka edaspidi olla saadud tunnustuse ja nime vääriline.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktor Merike Kaste (vasakul), Tartu Luteriliku Peetri Kooli lasteaia direktori asetäitja lasteaia suunal Külvi Teder (keskel), Nõlvaku Lasteaia direktor Merle Perm ja õppealajuhataja Karolin Kabanen (paremal) koos väärtuskasvatuse rändkarikatega. Pildi autor Triin Paaver, TÜ eetikakeskus.

 

Inspiratsiooniks tasub tutvuda Tartu Ülikooli eetikakeskuse välja antud raamatutega:

Halliki Harro-Loit „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?“

„Hea kooli käsiraamat“

Väljaanded > Raamatud

 

Lisainfo ja küsimused:

Nele Punnar
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel:  +372 538 48320
nele.punnar@ut.ee


Tartu Ülikooli eetikakeskus
Jakobi 2, III korrus
+372 737 5427
eetika@eetika.ee
www.facebook.com/eetikaveeb

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kuulutada avatuks konkursi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ 2016. aasta voor.

Konkursil olid edukad:

Tiitliga "Väärtuskasvatuse lasteaed 2016" pärjati kaks lasteaeda: Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaed ning Tallinnas Nõlvaku Lasteaed.

Tiitliga „Hea lasteaia edendaja“ tunnustati:
Eralasteaed Naba
Nõlvaku Lasteaed
Saku Lasteaed Terake
Tallinna Lasteaed Sinilind
Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaed

„Hea lasteaia rajaleidja“ tiitli pälvisid:
Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju
Tallinna Kannikese Lasteaed

Konkursi eesmärk:

 •     Arendada lasteaedade eneseanalüüsi võimekust.
 •     Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust.
 •     Koguda, levitada ja tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.

Juhend analüüsiks:

    Palume valida neljast erinevast valdkonnast igaühest 2–3 aspekti, mida peate oma lasteaia jaoks oluliseks.
    Seejärel analüüsige neid aspekte meeskonnatöös oma lasteaia kontekstis (kasutades selleks ettenähtud formaati), vastates järgmistele küsimustele:
    1.    Kus ja mis eesmärgil teie lasteaed valitud aspektiga tegeleb? Kes selle aspektiga tegeleb ja kuidas ta seda teeb? Palun lisage ka materjale, andmeid ja/või näiteid, mis aspektiga tegelemist näitavad.
    2.    Millised andmed ja nende kogumise viisid võimaldaksid edaspidi veel täpsemalt hinnata, et selle aspektiga tegelemine on tulemuslik?
    3.    Millised on kitsaskohad ning kas ja kuidas on planeeritud nendega tegelemine?

Formaat

 •     Etteantud vormi kasutamine on soovituslik.
 •     Konkursitöös peab olema määratud, milliseid aspekte analüüsiti, ning konkursi juhendis olevad küsimused peavad olema vastatud.

Konkursitöö formaat lähtub hea lasteaia aspektidest ja neid toetavatest väärtusarenduse küsimustest.

Konkursi ülesehitus

Seekordne konkurss toimub kahes osas.
-    Tagasiside saamiseks on tööde esitamise tähtaeg 20. mai 2016.

Lasteaedadel on võimalik tagasisidet saada juba töö kirjutamise protsessis. TÜ eetikakeskuse väärtuskasvatuse eksperdid annavad 20. maiks esitatud töödele põhjalikku tagasisidet, mida saab kasutada oma töö edasi arendamiseks. 20. maiks esitatud töö ei pea olema lõplikult viimistletud ega detailideni läbi mõeldud.

-    Tööde esitamise lõplik tähtaeg on 1. november 2016.

Konkursil osalevad lasteaiad kandideerivad tiitlile „Hea lasteaia rajaleidja 2016“. Lasteaiad, kes tagasiside põhjal oma tööd edasiarendavad, kandideerivad lisaks tiitlitele “Hea lasteaia edendaja 2016” ja “Väärtuskasvatuse lasteaed 2016”.

Image
konkursi joonis

Konkursitööde hindamisel lähtutakse konkursitöö juhendist ning oodatakse ausat ning tõenduspõhist analüüsi. Eriti pööratakse tähelepanu konkursitöös väljenduvale väärtusarenduslikule analüüsile.

Konkursitööde tunnustamine toimub iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil Tallinnas ning üle antakse tiitlid „Hea lasteaia rajaleidja 2016“, „Hea lasteaia edendaja 2016“ ja „Väärtuskasvatuse lasteaed 2016“.

Kokkuleppel autoritega avalikustatakse konkursitööd või väljavõtted nendest eetikaveebis, aadressil http://www.eetika.ee.

Tagasiside soovijatel tuleb oma analüüs saata e-posti aadressil eetika@eetika.ee hiljemalt 20. mai keskööks 2016. Lõplikke konkursitöid ootame 1. novembri keskööks 2016 aadressil eetika@eetika.ee.

Pikkus ja viitamine:

 •     Konkursitöös on väga oodatud täiendavad materjalid, mida on võimalik konkursitöö formaadile lisada (nt statistilised andmed, fotod, videod, juhtumikirjeldused, õpetajate tähelepanekud ja märkused jms). Palume täiendavatele materjalidele teksti sees viidata. Näide: küsitluse tulemused (vaata lisa 1 „Küsitluse tulemused“) näitasid, et...
 •     Lisad on soovitav panna konkursitööga ühisesse faili. Võimalusel soovitame kasutada veebiviiteid lisade asemel.
 •     Konkursitöö soovitav pikkus (ilma lisadeta) on 15–30 lehekülge.

Koolitused: Konkursil osalevatele lasteaedadele toimub sügisel tasuta koolitus, mille käigus tutvustatakse eneseanalüüsi toetavaid meetodeid.


Inspiratsioon

Miks tasub konkursil osaleda?

„Väärtuskasvatuse lasteaed 2015“ tiitli pälvinud Pärnu Lasteaed Pillerpalli direktor Sirje Kessler toob välja, et väärtuskasvatuse konkursil osalemine ja töö koostamine andis neile tervikliku pildi lasteaias toimuvast: „Konkurss suunas meid detailsemalt planeeritud tegevuste peale mõtlema ja tegevuste analüüsimine võimaldas näha meie igapäevatööd teise pilguga. Tänu konkursitööle oleme põhjalikult endasse vaadanud ja välja toonud ka selle, mis meil nii hästi ei ole ning aidanud planeerida, kuidas edasi minna. Selles protsessid osalemine aitab edaspidi erinevaid valdkondi teadlikumalt eesmärgistada. Nüüd küsime iga tegevust planeerides, et miks me seda teeme. Ja tunnustus on kõige selle juures lihtsalt boonuseks.“

Inspiratsiooniks tasub tutvuda Tartu Ülikooli eetikakeskuse välja antud raamatutega:

Halliki Harro-Loit „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?“

„Hea kooli käsiraamat“

Väljaanded > Raamatud

 

Lisainfo ja küsimused:

Nele Punnar
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel: +372 5285783
nele.punnar@ut.ee

Tartu Ülikooli eetikakeskus
Jakobi 2, III korrus
+372 737 5427
eetika@eetika.ee
www.facebook.com/eetikaveeb

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kuulutada avatuks konkursi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ 2016. aasta voor.

Konkursil olid edukad:

Tiitliga "Väärtuskasvatuse kool 2016" pälviti Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

Järjepideva töö eest tunnustati tiitliga „Hea kooli edendaja“:

Haapsalu Linna Algkool
Nissi Põhikool
Tartu Kivilinna Kool
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tartu Luterlik Peetri Kool
Turba Kool
Türi Põhikool

„Hea kooli rajaleidja“ tiitli pälvisid järgmised õppeasutused:

Emmaste Põhikool
Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Kärla Põhikool
Loo Keskkool
Pärnu Vabakool
Saue Gümnaasium
Sillamäe Gümnaasium
Tartu Descartes'i Kool
Tartu Veeriku Kool

Konkursi eesmärgid:

 •     Arendada koolide eneseanalüüsi võimekust.
 •     Arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust.
 •     Koguda, levitada ja tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid.

Juhend analüüsiks:

 •     Palume valida neljast erinevast valdkonnast igaühest (vaata „Hea kooli aspektid“) 2–3 aspekti, mida peate oma kooli jaoks oluliseks.
 •     Seejärel analüüsige neid aspekte meeskonnatöös oma kooli kontekstis (kasutades selleks ettenähtud formaati), vastates järgmistele küsimustele:

    1.    Kus ja mis eesmärgil teie kool valitud aspektiga tegeleb? Kes selle aspektiga tegeleb ja kuidas ta seda teeb? Palun lisage ka materjale, andmeid ja/või näiteid, mis aspektiga tegelemist näitavad.
    2.    Millised andmed ja nende kogumise viisid võimaldaksid edaspidi veel täpsemalt hinnata, et selle aspektiga tegelemine on tulemuslik?
    3.    Millised on kitsaskohad ning kas ja kuidas on planeeritud nendega tegelemine?

 

Formaat

 •     Etteantud vormi kasutamine on soovituslik.
 •     Konkursitöös peab olema määratud, milliseid aspekte analüüsiti, ning konkursi juhendis olevad küsimused peavad olema vastatud.

Konkursitöö formaat lähtub hea kooli aspektidest ja neid toetavatest väärtusarenduse küsimustest: hea kooli aspektid.

Konkursi ülesehitus

Seekordne konkurss toimub kahes osas.
-    Tagasiside saamiseks on tööde esitamise tähtaeg 20. mai 2016.

Koolidel on võimalik tagasisidet saada juba töö kirjutamise protsessis. TÜ eetikakeskuse väärtuskasvatuse eksperdid annavad 20. maiks esitatud töödele põhjalikku tagasisidet, mida saab kasutada oma töö edasiarendamiseks. 20. maiks esitatud töö ei pea olema lõplikult viimistletud ega detailideni läbi mõeldud.

-    Tööde esitamise lõplik tähtaeg on 1. november 2016.

Konkursil osalevad koolid kandideerivad tiitlile „Hea kooli rajaleidja 2016“. Koolid, kes tagasiside põhjal oma tööd edasi arendavad, kandideerivad lisaks tiitlitele “Hea kooli edendaja 2016” ja “Väärtuskasvatuse kool 2016”.

Image
konkursi joonis

Konkursitööde hindamisel lähtutakse konkursitöö juhendist ning oodatakse ausat ning tõenduspõhist analüüsi. Eriti pööratakse tähelepanu konkursitöös väljenduvale väärtusarenduslikule analüüsile.

Konkursitööde tunnustamine toimub iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil Tallinnas ning üle antakse tiitlid „Hea kooli rajaleidja 2016“, „Hea kooli edendaja 2016“ ja „Väärtuskasvatuse kool 2016“.

Kokkuleppel autoritega avalikustatakse konkursitööd või väljavõtted nendest eetikaveebis, aadressil http://www.eetika.ee.

Tagasiside soovijatel tuleb oma analüüs saata e-posti aadressile eetika@eetika.ee hiljemalt 20. mai keskööks 2016. Lõplikke konkursitöid ootame 1. novembri keskööks 2016 aadressil eetika@eetika.ee.

Pikkus ja viitamine:

 •     Konkursitöös on väga oodatud täiendavad materjalid, mida on võimalik konkursitöö formaadile lisada (nt statistilised andmed, fotod, videod, juhtumikirjeldused, õpetajate tähelepanekud ja märkused jms). Palume täiendavatele materjalidele teksti sees viidata. Näide: küsitluse tulemused (vaata lisa 1 „Küsitluse tulemused“) näitasid, et...
 •     Lisad on soovitav panna konkursitööga ühisesse faili. Võimalusel soovitame kasutada veebiviiteid lisade asemel.
 •     Konkursitöö soovitav pikkus (ilma lisadeta) on 15–30 lehekülge.

Koolitused: Konkursil osalevatele koolidele toimub sügisel tasuta koolitus, mille käigus tutvustatakse eneseanalüüsi toetavaid meetodeid.


Inspiratsioon

Miks tasub konkursil osaleda?

Tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2015“ pälvinud Ilmatsalu kooli direktor Anu Köidam tõi tunnustuse üleandmise tseremoonial välja järgmist: „Professionaalidelt saadud tagasiside oli suureks toeks eneseanalüüsi kirjutamisel. See aitas näha puuduolevaid kohti töös ning seetõttu julgustan ma kõiki koole järgmisel aastal osalema. Sa näed selle töö tegemise käigus oma kooli nende nurkade alt, mida varem pole näinud.“

Inspiratsiooniks tasub tutvuda Tartu Ülikooli eetikakeskuse välja antud raamatutega:

Halliki Harro-Loit „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?“

„Hea kooli käsiraamat“

Väljaanded > Raamatud

 

Lisainfo ja küsimused:

Nele Punnar
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel: +372 5285783
nele.punnar@ut.ee

Tartu Ülikooli eetikakeskus
Jakobi 2, III korrus
+372 737 5427
eetika@eetika.ee
www.facebook.com/eetikaveeb

 

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kuulutada avatuks konkursi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ 2015. aasta voor.

Konkursi tulemused:

"Väärtuskasvatuse lasteaed 2015": Pärnu Lasteaed Pillerpall

Tiitliga „Hea lasteaia edendaja“ tunnustati järjepideva töö eest Pärnu Lasteaed Pillerpall ja Pärnu Lasteaed Päikesejänkut.

„Hea lasteaia rajaleidja“ tiitli pälvisid:

Keila Lasteaed Vikerkaar

Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed

Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas

Tabasalu Lasteaed Tibutare

Tallinn Jaan Poska Lasteaed

Tallinna Lepatriinu Lasteaed

Konkursi eesmärk:

 • Arendada lasteaedade eneseanalüüsi võimekust
 • Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust
 • Koguda, levitada ja tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid

Konkursitöö formaat
Etteantud vormi kasutamine on soovituslik. Konkursitöös peab olema määratud, milliseid aspekte analüüsiti, ning konkursi juhendis olevad küsimused peavad olema vastatud.

Konkursitöö formaat lähtub hea lasteaia aspektides

Juhend analüüsiks: palume valida neljast erinevast valdkonnast igaühest 1–3 aspekti, mida peate oma lasteaia jaoks oluliseks. Seejärel analüüsige neid aspekte oma lasteaia kontekstis (kasutades selleks ettenähtud formaati), vastates järgmistele küsimustele:
1.    Kus ja mis eesmärgil teie lasteaed valitud aspektiga tegeleb? Kes selle aspektiga tegeleb ja kuidas ta seda teeb? Palun tooge tegevuste juurde välja ka vastav materjal, andmed ja/või näited, mis aspektiga tegelemist näitavad.
2.    Millised andmed ja nende kogumise viisid võimaldaksid edaspidi veel täpsemalt hinnata, et selle aspektiga tegelemine on tulemuslik?
3.    Millised on kitsaskohad ning kas ja kuidas on planeeritud nendega tegelemine?

(Väärtusarenduse analüüsi kohta tasub inspiratsiooniks tutvuda Halliki Harro-Loidi raamatuga „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?“)

Seekordne konkurss toimub mitmes osas.
-    Tagasiside saamiseks on tööde esitamise tähtaeg 18. mai 2015. a.

Sel aastal on lasteaedadel võimalik tagasisidet saada juba töö kirjutamise protsessis. TÜ eetikakeskuse väärtuskasvatuse eksperdid annavad 18. maiks esitatud töödele põhjalikku tagasisidet, mida saab kasutada oma töö edasi arendamiseks.
18. maiks esitatud töö ei pea olema lõplikult viimistletud ja detailideni läbi mõeldud.

-    Tööde esitamise lõplik tähtaeg on 9. november 2015. a.

Konkursil osalevad lasteaiad kandideerivad tiitlitele „Hea lasteaia rajaleidja 2015“ ja „Hea lasteaia edendaja 2015“
Lasteaiad, kes esitavad oma töö 18. maiks, kandideerivad lisaks ka tiitlile „Väärtuskasvatuse lasteaed 2015“.

Oodatud on kõikide lasteaedade meeskonnatöös valminud hea lasteaia mudelist lähtuvad eneseanalüüsid. Sealhulgas ootame osalema ka eelmistel aastatel osalenud lasteaedu.

Pikkus ja viitamine: konkursitöös on väga oodatud täiendavad materjalid, mida on võimalik konkursitöö formaadile lisada (nt statistilised andmed, fotod, videod, juhtumikirjeldused, õpetajate tähelepanekud ja märkused jms). Palume täiendavatele materjalidele tekstisiseselt viidata. Näide: küsitluse tulemused (vaata lisa 1 „Küsitluse tulemused“) näitasid, et...
Lisad on soovitav panna konkursitööga ühisesse faili. Võimalusel soovitame kasutada veebiviiteid lisade asemel.
Konkursitöö soovitav pikkus (ilma lisadeta) on 15–30 lehekülge.

Koolitused: konkursil osalevatele lasteaedadele toimub sügisel tasuta koolitus, mille käigus tutvustatakse eneseanalüüsi toetavaid meetodeid.

Konkursitööde hindamine:  konkursitööde hindamisel lähtutakse konkursitöö juhendist ning oodatakse ausat ning tõenduspõhist analüüsi. Eriti pööratakse tähelepanu konkursitöös väljenduvale väärtusarenduslikule analüüsile.

Tunnustamine: konkursitööde tunnustamine toimub iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil Tartus ning üle antakse tiitlid „Hea lasteaia rajaleidja 2015“, „Hea lasteaia edendaja 2015“ ja „Väärtuskasvatuse lasteaed 2015“.

Kokkuleppel autoritega avalikustatakse konkursitööd või väljavõtted nendest eetikaveebis, aadressil: http://www.eetika.ee

 

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kuulutada avatuks konkursi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ 2015. aasta voor.

Konkursi tulemused:

"Väärtuskasvatuse kool 2015": Ilmatsalu Põhikool

Tiitliga „Hea kooli edendaja“ tunnustati Ilmatsalu Põhikooli, Nissi Põhikooli, Tartu Kivilinna kooli, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Türi Põhikooli.

„Hea kooli rajaleidja“ tiitli pälvisid järgmised õppeasutused:

Haapsalu Linna Algkool

Jüri Gümnaasium

Kärla Põhikool

Lümanda Põhikool

Puhja Gümnaasium

Räpina Ühisgümnaasium

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

Tartu Descartes’i Kool

Tartu Hansa Kool

Turba Kool

Ülenurme Gümnaasium

Konkursi eesmärk:

 • Arendada koolide eneseanalüüsi võimekust
 • Arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust
 • Koguda, levitada ja tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid

Konkursitöö formaat
Etteantud vormi kasutamine on soovituslik. Konkursitöös peab olema määratud, milliseid aspekte analüüsiti, ning konkursi juhendis olevad küsimused peavad olema vastatud.

Konkursitöö formaat lähtub hea kooli aspektidest: hea kooli aspektid

Juhend analüüsiks: palume valida neljast erinevast valdkonnast igaühest 1–3 aspekti, mida peate oma kooli jaoks oluliseks. Seejärel analüüsige neid aspekte oma kooli kontekstis (kasutades selleks ettenähtud formaati), vastates järgmistele küsimustele:
1.    Kus ja mis eesmärgil teie kool valitud aspektiga tegeleb? Kes selle aspektiga tegeleb ja kuidas ta seda teeb? Palun tooge tegevuste juurde välja ka vastav materjal, andmed ja/või näited, mis aspektiga tegelemist näitavad.
2.    Millised andmed ja nende kogumise viisid võimaldaksid edaspidi veel täpsemalt hinnata, et selle aspektiga tegelemine on tulemuslik?
3.    Millised on kitsaskohad ning kas ja kuidas on planeeritud nendega tegelemine?

(Väärtusarenduse analüüsi kohta tasub inspiratsiooniks tutvuda Halliki Harro-Loidi raamatuga „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?“)

Seekordne konkurss toimub mitmes osas.
-    Tagasiside saamiseks on tööde esitamise tähtaeg 18. mai 2015. a.

Sel aastal on koolidel võimalik tagasisidet saada juba töö kirjutamise protsessis. TÜ eetikakeskuse väärtuskasvatuse eksperdid annavad 18. maiks esitatud töödele põhjalikku tagasisidet, mida saab kasutada oma töö edasi arendamiseks.
18. maiks esitatud töö ei pea olema lõplikult viimistletud ja detailideni läbi mõeldud.

-    Tööde esitamise lõplik tähtaeg on 9. november 2015. a.

Konkursil osalevad koolid kandideerivad tiitlitele „Hea kooli rajaleidja 2015“ ja „Hea kooli edendaja 2015“
Koolid, kes esitavad oma töö 18. maiks, kandideerivad lisaks ka tiitlile „Väärtuskasvatuse kool 2015“.

Miks tasub konkursil osaleda?

„Hea kooli rajaleidja 2014“ tiitli saanud Nissi Põhikooli direktor Anneli Ajaots kirjeldas, mis kasu konkursil osalemisest kooli igapäevatöös oli. Konkursil osalemist oli koolis juba mitu korda arutatud ning 2014. aastal sai ka konursitöö esitatud.

"Esmalt pani see konkurss meid oma igapäevatööd  analüüsima: küsima hinnanguid õpetajatelt, lastelt ja lastevanematelt. Mida teeme? Kuidas teeme? Mida teeme hästi? Mida saaks teha paremini? Kas ja milliseid väärtusi kannab meie kool? Selle käigus selginesid aga meie tegevuse  sihiseaded.  Konkursi raames toimunud kohtvisiit andis professionaalset tagasisidet ja häid nõuandeid väärtuspõhise koostöö arendamiseks. Lõpptulemusena andis see meile palju positiivseid kogemusi ning  kiitvaid hinnanguid meie tegemistele."

Ka Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ("Hea kooli rajaleidja 2014") noortekoordinaator Anna-Liisa Blaubrük tõi välja, et konkursitöö kirjutamine suunas kooli tegevusi sügavuti analüüsima, mille tulemusel kerkisid esile uued ideed, kuidas erinevaid valdkondi edasi arendada:

"Eetikakeskusele kirjutatud töö annab võimaluse vaadata end peeglist. Kuigi tööd kirjutades on kiusatus end kurja võõrasema kombel kaunimana vaadata, annavad empiirika nõuded ette raamid, misläbi kogu analüüs saab reaalsema ja sügavama tähenduse. Konkursitööd kirjutades on hea teha ka valdkonnas arenguplaane, kriitiline sõber pole kuri hunt vaid pigem kuldkala, kes annab võimaluse näha kooli teise nurga alt ning anda tulevikuks ideid, kuidas arendada analüüsitud valdkondi."

Haapsalu Linna Algkool, keda samuti tiitliga "Hea kooli rajaleidja 2014" tunnustati, leidis samuti, et konkursil osalemine aitas igapäevast tööd paremini mõtestada ja struktureerida:

"Konkursil osalemine andis kindlustunde, et liigume õiges suunas. Konkursitöö kirjutamine oli suurepärane kogemus: analüüsisime oma tegemisi „Kiusamisest vaba kooli“ võtmes, võttes aluseks meie kooli põhiväärtuse, milleks on koostöö. Meie kooli toimus ka  eetikakeskuse kohtvisiit, mis oli väga südamlik ja andis meile tohutult positiivset energiat."

Oodatud on kõikide koolide meeskonnatöös valminud hea kooli mudelist lähtuvad eneseanalüüsid. Sealhulgas ootame osalema ka eelmistel aastatel osalenud koole.

Pikkus ja viitamine: konkursitöös on väga oodatud täiendavad materjalid, mida on võimalik konkursitöö formaadile lisada (nt statistilised andmed, fotod, videod, juhtumikirjeldused, õpetajate tähelepanekud ja märkused jms). Palume täiendavatele materjalidele tekstisiseselt viidata. Näide: küsitluse tulemused (vaata lisa 1 „Küsitluse tulemused“) näitasid, et...
Lisad on soovitav panna konkursitööga ühisesse faili. Võimalusel soovitame kasutada veebiviiteid lisade asemel.
Konkursitöö soovitav pikkus (ilma lisadeta) on 15–30 lehekülge.

Koolitused: konkursil osalevatele koolidele toimub sügisel tasuta koolitus, mille käigus tutvustatakse eneseanalüüsi toetavaid meetodeid.

Konkursitööde hindamine:  konkursitööde hindamisel lähtutakse konkursitöö juhendist ning oodatakse ausat ning tõenduspõhist analüüsi. Eriti pööratakse tähelepanu konkursitöös väljenduvale väärtusarenduslikule analüüsile.

Tunnustamine: konkursitööde tunnustamine toimub iga-aastasel väärtuskasvatuse konverentsil Tartus ning üle antakse tiitlid „Hea kooli rajaleidja 2015“, „Hea kooli edendaja 2015“ ja „Väärtuskasvatuse kool 2015“.

Kokkuleppel autoritega avalikustatakse konkursitööd või väljavõtted nendest eetikaveebis, aadressil: http://www.eetika.ee

 

 

Tartu Ülikooli eetikakeskus, SA Kiusamise Vastu ja Lastekaitse Liit kuulutavad välja lasteaedadele suunatud konkursi „Hea lasteaed kui kiusamisvaba lasteaed“. Sama konkursitööga on võimalik kandideerida ka tiitlitele „Väärtuskasvatuse lasteaed 2014“.

Konkursi eesmärk: kutsume lasteaedu kaasa mõtlema ja analüüsima, millised tegevused aitavad kaasa kiusamisvaba haridustee loomisele. Seejuures on oluline pöörata tähelepanu sellele, kas ja kuidas rakendatavad tegevused oma eesmärki täidavad. Lisaks lasteaedade eneseanalüüsile annab konkurss võimaluse jagada häid praktikaid.

Oodatud konkursitööd: oodatud on kõikide lasteaedade meeskonnatöös valminud konkursitööd. Sealhulgas ootame osalema ka eelmistel aastatel osalenud lasteaedu.

Tööde esitamise tähtaeg on 17. november 2014. a.

Juhend analüüsiks: palume valida neljast erinevast valdkonnast igaühest (vaata Lisa 2 „Hea lasteaia aspektid“) kuni 3 aspekti, mis seostuvad teie lasteaia jaoks kiusamisvaba haridusega. Seejärel analüüsige neid aspekte oma lasteaia kontekstis (kasutades selleks ettenähtud formaati), vastates järgmistele küsimustele:

 •     Kus ja mis eesmärgil teie lasteaed valitud aspektiga tegeleb? Kes selle aspektiga tegeleb ja kuidas ta seda teeb? Palun tooge tegevuste juurde välja ka vastav materjal, andmed ja/või näited, mis aspektiga tegelemist näitab.
 •     Millised andmed ja nende kogumise viisid võimaldaksid edaspidi veel täpsemalt hinnata, et selle aspektiga tegelemine on tulemuslik?
 •     Kas ja kuidas on planeeritud kitsaskohtadega tegelemine?

Väärtuskasvatuse lasteaed: lasteaedadel, kes soovivad kandideerida ka väärtuskasvatuse tiitlile palume lisaks eelpool toodud juhendile kirjeldada ning analüüsida üht väärtust, mis seostub teie lasteaia jaoks kiusamisvaba haridusega. Analüüsis palume vastata järgmistele küsimustele:

 •     Tooge välja üks väärtus, mis on Teie jaoks seotud kiusamisvaba haridusega?
 •     Miks on just see väärtus Teie jaoks tähtis?
 •     Palun kirjeldage, kuidas Teie lasteaias antud väärtusele tähelepanu pööratakse (lisage näiteid):
 •     Milliseid probleeme olete antud väärtusega tegelemisel kogenud?

(Väärtusarenduse analüüsi kohta tasub inspiratsiooniks tutvuda Halliki Harro-Loidi raamatuga „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?“)

Viitamine: konkursitöös on väga oodatud täiendavad materjalid, mida on võimalik konkursitöö formaadile lisada (nt statistilised andmed, fotod, videod, juhtumikirjeldused, õpetajate tähelepanekud ja märkused jms). Palume täiendavatele materjalidele tekstisiseselt viidata. Näide: küsitluse tulemused (Vaata lisa 1 „Küsitluse tulemused“) näitasid, et...

Koolitused: konkursil osalevatele lasteaedadele toimub tasuta koolitus, mille käigus tutvustatakse eneseanalüüsi toetavaid meetodeid.

Konkursitööde hindamine: konkursil osalenud lasteaiad saavad tagasisidet valdkonna ekspertidelt. Konkursitööde hindamisel lähtutakse konkursitöö juhendist ning oodatakse ausat ning tõenduspõhist analüüsi.

Tunnustamine: konkursitööde tunnustamine toimub iga-aastasel väärtusalasel konverentsil 10.-11. detsembril Tartus ning üle antakse tiitlid „Hea lasteaia rajaleidja“ ning „Hea lasteaia edendaja“.

Väärtuskasvatuse vallas tehtava töö osas tunnustatakse lasteaedu tiitliga „Väärtuskasvatuse lasteaed 2014“

Edasine:

Kõikidelt konkursitöö saatnud lasteaedadelt küsime kirjalikku nõusolekut:

(1) kogemuste avalikuks jagamiseks (nt seostame hea praktika lasteaia nimega);

(2) konkursitöö konfidentsiaalseks kasutamiseks teaduslikus uurimustöös (uurime, milliseid praktikaid seostatakse kiusamise vastase tegevusega lasteaedades üldiselt ja ei kasuta lasteaia nime).

Nõusoleku olemasolu ei ole konkursil osalemise eelduseks.

Konkursi taust

Hea kooli ja hea lasteaia konkursid toimuvad sel aastal teist korda. Konkursside eesmärk on tunnustada koolide ja lasteaedade tehtavat tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate andekuste ja võimete maksimaalne väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujunemine, õpivalmidus kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Hea kooli konkurss on osa projektist „Hea kool“. TÜ eetikakeskus on koostöös TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja töötamas hea kooli tunnustussüsteemi ja hindamismudelit, kus senine koolide sisehindamise formaat asendatakse väärtusanalüüsil põhineva koolide enesehindamise küsimustikuga.

 

Tartu Ülikooli eetikakeskus, SA Kiusamise Vastu ja Lastekaitse Liit kuulutavad välja koolidele suunatud konkursi „Hea kool kui kiusamisvaba kool“. Sama konkursitööga on võimalik kandideerida ka tiitlile „Väärtuskasvatuse kool 2014“.

Konkursi eesmärk: kutsume koole kaasa mõtlema ja analüüsima, millised tegevused aitavad kaasa kiusamisvaba haridustee loomisele. Seejuures on oluline pöörata tähelepanu sellele, kas ja kuidas rakendatavad tegevused oma eesmärki täidavad. Lisaks koolide eneseanalüüsile annab konkurss võimaluse jagada häid praktikaid.

Oodatud konkursitööd: oodatud on kõikide koolide meeskonnatöös valminud konkursitööd. Sealhulgas ootame osalema ka eelmistel aastatel osalenud koole.

Tööde esitamise tähtaeg on 17. november 2014. a.

Juhend analüüsiks: palume valida neljast erinevast valdkonnast igaühest (vaata Lisa 1 „Hea kooli aspektid“,) kuni 3 aspekti, mis seostuvad teie kooli või lasteaia jaoks kiusamisvaba haridusega. Seejärel analüüsige neid aspekte oma kooli kontekstis (kasutades selleks ettenähtud formaati), vastates järgmistele küsimustele:

 •     Kus ja mis eesmärgil teie kool valitud aspektiga tegeleb? Kes selle aspektiga tegeleb ja kuidas ta seda teeb? Palun tooge tegevuste juurde välja ka vastav materjal, andmed ja/või näited, mis aspektiga tegelemist näitab.
 •     Millised andmed ja nende kogumise viisid võimaldaksid edaspidi veel täpsemalt hinnata, et selle aspektiga tegelemine on tulemuslik?
 •     Kas ja kuidas on planeeritud kitsaskohtadega tegelemine?

Väärtuskasvatuse kool: koolidel, kes soovivad kandideerida väärtuskasvatuse tiitlile palume lisaks eelpool toodud juhendile kirjeldada ning analüüsida üht väärtust, mis seostub teie kooli jaoks kiusamisvaba haridusega. Analüüsis palume vastata järgmistele küsimustele:

 •     Tooge välja üks väärtus, mis on Teie jaoks seotud kiusamisvaba haridusega?
 •     Miks on just see väärtus Teie jaoks tähtis?
 •     Palun kirjeldage, kuidas Teie koolis antud väärtusele tähelepanu pööratakse (lisage näiteid):
 •     Milliseid probleeme olete antud väärtusega tegelemisel kogenud?

(Väärtusarenduse analüüsi kohta tasub inspiratsiooniks tutvuda Halliki Harro-Loidi raamatuga „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?“)

Viitamine: konkursitöös on väga oodatud täiendavad materjalid, mida on võimalik konkursitöö formaadile lisada (nt statistilised andmed, fotod, videod, juhtumikirjeldused, õpetajate tähelepanekud ja märkused jms). Palume täiendavatele materjalidele tekstisiseselt viidata. Näide: küsitluse tulemused (Vaata lisa 1 „Küsitluse tulemused“) näitasid, et...

Koolitused: konkursil osalevatele koolidele toimub tasuta koolitus, mille käigus tutvustatakse eneseanalüüsi toetavaid meetodeid.

Konkursitööde hindamine: konkursil osalenud koolid saavad tagasisidet valdkonna ekspertidelt. Konkursitööde hindamisel lähtutakse konkursitöö juhendist ning oodatakse ausat ning tõenduspõhist analüüsi.

Tunnustamine: konkursitööde tunnustamine toimub iga-aastasel väärtusalasel konverentsil 10.-11. detsembril Tartus ning üle antakse tiitlid „Hea kooli rajaleidja“ ja „Hea kooli edendaja“.

Väärtuskasvatuse vallas tehtava töö osas tunnustatakse koole tiitliga „Väärtuskasvatuse kool 2014“.

Edasine:

Kõikidelt konkursitöö saatnud koolidelt küsime kirjalikku nõusolekut:

(1) kogemuste avalikuks jagamiseks (nt seostame hea praktika kooli nimega);

(2) konkursitöö konfidentsiaalseks kasutamiseks teaduslikus uurimustöös (uurime, milliseid praktikaid seostatakse kiusamise vastase tegevusega koolides üldiselt ja ei kasuta kooli nime).

Nõusoleku olemasolu ei ole konkursil osalemise eelduseks.

Konkursi taust

Hea kooli ja hea lasteaia konkursid toimuvad sel aastal teist korda. Konkursside eesmärk on tunnustada koolide ja lasteaedade tehtavat tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate andekuste ja võimete maksimaalne väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujunemine, õpivalmidus kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Hea kooli konkurss on osa projektist „Hea kool“. TÜ eetikakeskus on koostöös TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja töötamas hea kooli tunnustussüsteemi ja hindamismudelit, kus senine koolide sisehindamise formaat asendatakse väärtusanalüüsil põhineva koolide enesehindamise küsimustikuga.

 

2013. aastal toimusid väärtuskasvatuse konkursid pealkirjade "Hea lasteaia rajaleidja" ja "Hea kooli rajaleidja" all.

Registreeru 2013. aasta väärtuskasvatuse konkursile!

TÜ eetikakeskus korraldab taas väärtuskasvatuse konkursid lasteaedadele ja koolidele. Sel aastal toimub konkurss etteregistreerumisega – kõigil, kes soovivad konkursist osa võtta palume oma soovist teada anda hiljemalt 1. oktoobriks.

Konkursile registreerunud koolidel ja lasteaedadel on võimalik esitada konkursitöid kuni 1. novembrini 2013.

Konkurss "Väärtuskasvatus koolis: arengut ja koostööd toetav kool"

TÜ eetikakeskus on koostöös TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga asunud välja töötama hea kooli tunnustussüsteemi ja hindamismudelit, kus senine koolide sisehindamise formaat asendatakse väärtusanalüüsil põhineva koolide enesehindamise küsimustikuga.

Hea kooli mudelis tõstetakse fookusse ka need hea kooli aspektid, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid ometi väga olulised: õpilaste erinevate andekuste ja võimete maksimaalne väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujunemine, õpivalmidus kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine jpt.

Konkursil osalevatel koolidel on võimalus TÜ eetikakeskuse väljatöötatud esialgset enesehindamise formaati katsetada ning oma tagasiside ja tähelepanekutega hea kooli mudeli arendamisele kaasa aidata.

Kõigile konkursil osalenud koolidele anname asjatundlikku põhjalikku tagasisidet, mida teil on hiljem võimalik kasutada ka uut sisehindamise aruannet koostades!

Konkursil osalevatel koolidel tuleb täita veebipõhine enesehindamise küsimustik, kus kirjeldatakse

- koolis tehtavat õppe- ja kasvatustööd,

- õppimist ja kasvamist toetavat koolikeskkonda,

- juhtimist ja eestvedamist,

- koostööd ja häid suhteid eri osapoolte vahel.

Konkurss "Väärtuskasvatus lasteaias: arengut ja koostööd toetav lasteaed"

Hea kooli mudeli protsess ei puuduta üksnes koole, sarnane mudel on kavas välja töötada ka lasteaedadele. Hea lasteaia mudelis väärtustatakse tööd, mida lasteaiad teevad lapse emotsionaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel, lapse füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamisel, tervislike eluviiside kujundamisel, koostööl lapsevanematega jpm. Konkursil osalevatel lasteaedadel on võimalus TÜ eetikakeskuse väljatöötatud esialgset lasteaia enesehindamise küsimustikku katsetada ning oma tagasiside ja tähelepanekutega hea lasteaia mudeli arendamisele kaasa aidata.

Kõigile konkursil osalevatele lasteaedadele anname asjatundlikku põhjalikku tagasisidet!

Konkursil osalevatel lasteaedadel tuleb täita veebipõhine enesehindamise küsimustik, kus kirjeldatakse

- lasteaias tehtavat õppe- ja kasvatustööd,

- õppimist ja kasvamist toetavat keskkonda,

- juhtimist ja eestvedamist,

- koostööd ja häid suhteid eri osapoolte vahel.

Konkursside tulemusel antakse üle rändtiitlid "Väärtuskasvatuse lasteaed 2013" ja "Väärtuskasvatuse kool 2013". Konkursi tulemused tehakse teatavaks ja väärtuskasvatuse rändtiitlid antakse üle 13.-14. detsembril toimuval iga-aastasel väärtuskonverentsil Tartus.

Tellige väärtuskasvatuse täiendkoolitus oma kooli või lasteaeda!

Õppeaasta algus on lähenemas - broneeri väärtusarenduse täienduskoolitus oma kooli või lasteaeda juba septembriks. Täienduskoolitus aitab õpetajal ja kooli- ning lasteaiaperel teada saada, kuidas väärtuste avaldumist igapäeva tööelus analüüsida ning kuidas väärtusarendusega tulemuslikult tegelda. Küsi koolituspäeva pakkumist eetika@eetika.ee

Vaata videot väärtuste mängu mängimisest.

 

Tunnustusprogrammi eelkäijad

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" raames välja konkursi lasteaedadele.

Konkursi tulemused

Žürii tunnustas
Puhja Lasteaeda Pääsusilm koostööd soosiva originaalse formaadi põhjaliku kirjelduse ja analüüsi eest;
Kohtla-Järve Lasteaeda Pääsuke lastevanemate eesmärgistatud ja planeeritud kaasamise eest;
Veskitammi Lasteaeda illustratiivse ja konkreetsete näidetega varustatud võistlustöö eest.

Tiitli "Väärtuskasvatuse lasteaed 2012" sai Rocca al Mare Kooli Veskimöldre Lasteaed.


Väärtused kujunevad keskkonna ja ümbritsevate inimeste mõjul. Koolieelses eas on nii kodu kui ka lasteaed oluliseks arengupinnaks. Haridus ei tähenda ainult teadmiste ja oskuste andmist, vaid ka väärtushoiakute kujundamist. Koostöö lasteaia ja vanemate vahel aitab eelkõige teadlikuks saada üksteise ootustest ja väärtushoiakutest ning toetab lapse jaoks parimate kasvutingimuste tekkimist. Koostöö ei pruugi aga alati probleemitult toimuda. Mida teha, kui vanemate väärtused või kasvatuspõhimõtted erinevad lasteasutuse ja õpetaja väärtustest? Kuidas lastevanemaid kaasata ühtsete väärtuste kujundamisse ja väärtusteemalisse arutellu? Missugused koostöövormid pakuvad kõige paremaid võimalusi vanemate kaasamiseks?

Käesoleva konkursi raames ootame lastevanematega koostöö ja perede kaasamise näiteid ning ettetulnud probleemide kirjeldusi, nende lahendusviise ja analüüsi. Ootame töid, mis mõtestavad igapäevaseid tegevusi ja tavasid, mille käigus lasteaia ja lastevanemate vaheline koostöö ja kommunikatsioon toimivad või ka ei toimi.

Konkursi eesmärk:
1. Innustada lasteaedu oma väärtuskasvatustegevust läbi mõtlema ja hindama.
2. Koguda ja levitada lasteaedade häid kogemusi ja ideid, kuidas kaasata lapsevanemaid lasteaia igapäevaelu tegevustesse ja erinevate probleemide lahendamisse.

Konkursitööd võiksid muuhulgas vastata järgmistele küsimustele:

 • Mis on teie lasteaia eesmärk või eesmärgid lastevanematega koostöö edendamiseks / koostöös lapsevanematega?
 • Millised on teie lasteaias lastevanemate kaasamise tavad ja koostöövormid?
 • Millal on lastevanematega koostöös aktiivne pool lasteaed, mis olukorras on initsiatiiv tulnud vanemate poolt?
 • Kuidas kaasatakse erinevaid pereliikmeid?
 • Milliseid vastuolusid on teie lasteaias lastevanematega ette tulnud (nii üldises kui ka konkreetses plaanis) ja kuidas neid on lahendatud?
 • Milliseid arengusuundi ja koostöövõimalusi näete lastevanemate kaasamisel lasteaia väärtusarendusse?

Hindamisel võetakse arvesse:

 • Häid ideid ja huvitavaid lahendusi.
 • Põhjalikkust: koostöö näiteid on põhjalikult kirjeldatud, on toodud näiteid ka problemaatilistest juhtudest ja nende lahendustest.
 • Mitmekülgsust: kirjeldused hõlmavad koostöö erinevaid vorme, näiteks suhtlust, koostegemisi, koosotsustamisi, koosmõtlemisi jne.
 • Uudsust: kirjeldatakse uudseid viise, kuidas lastevanemaid kaasata
 • Mõtestatust: kirjelduste analüüsi puhul on terviklikult käsitletud nende seost erinevate väärtustega ja väärtuskasvatusega üldiselt.

Koolitused ja auhindamine
Konkursist huvitatutel on ettevalmistava tegevusena võimalik 2012. aasta augustis osaleda vastaval koolitusseminaril Tallinnas Eralasteaias Naba, keda tunnustati eelmise aasta konkursil tiitliga "Väärtuskasvatuse lasteaed 2011".
Ka selleaastase konkursi alusel antakse välja tiitel "Väärtuskasvatuse lasteaed 2012".

Konkursitööde hulgast valitakse välja põhjalikumad, mille esitajaid auhinnatakse detsembris Tartus toimuval väärtuskasvatuse konverentsil. Kokkuleppel autoritega avalikustatakse eetikaveebis lasteaedade konkursitööd või väljavõtteid nendest. Põhjalikumad tööd esitanud lasteaedade esindajad kutsutakse ümarlauale, et tagasisidet anda ja kogemusi vahetada.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. november 2012. a.

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" raames välja konkursi koolidele.

Konkursi tulemused

Žürii tunnustas
Peetri Lastead-Põhikooli töö eest, mis kirjeldab lastevanemate usaldusel ja toel kasvavat kooli – lastevanemad on kaasatud reaalsesse õppeprotsessi;
Tartu Rahvusvahelist Kooli töö eest, milles on nii säravaid ideid kui ka põhjalikke kirjeldusi, kuidas on võimalik lastevanemaid kaasata;
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi põhjaliku teoreetilise taustatöö ja lastevanematele suunatud väärtusarenduslike tegevuste mitmekülgsuse eest.

Tiitli "Väärtuskasvatuse kool 2012" sai Saku Gümnaasium.


Haridus tähendab lisaks teadmiste ja oskuste andmisele ka väärtushoiakute kujundamist. Väärtused kujunevad keskkonna ja ümbritsevate inimeste mõjul – kool ja kodu on ühtmoodi olulised. Head kavatsused kummaltki poolt aga ei pruugi realiseeruda, kui üksteist kasvatustöös ei toetata. Seetõttu on tarvis väärtuste üle arutleda ja püüda jõuda kokkuleppele. Kuidas seda arutelu korraldada? Missugused koostöövormid pakuvad kõige paremaid võimalusi vanemate kaasamiseks? Mida teha, kui vanemate väärtused või kasvatuspõhimõtted erinevad õpetajate väärtustest?

Käesoleva konkursi raames ootame koostöö ja kaasamise näidete ja probleemide kirjeldusi, nende lahendusviise ja refleksiooni. Oodatud on tööd, mis mõtestavad ja igapäevaseid tegevusi ja tavasid, mille käigus kooli ja lastevanemate vaheline kommunikatsioon ja koostöö toimivad või ei toimi.

Konkursi eesmärk:
1. Innustada koole oma väärtuskasvatustegevust läbi mõtlema ja hindama.
2. Koguda, levitada ja tunnustada koolide häid kogemusi ja ideid, kuidas lastevanematega koostööd tulemuslikumalt korraldada.

Konkursitööd võiksid muuhulgas vastata järgmistele küsimustele:

 • Millised on teie koolis lastevanemate kaasamise tavad?
 • Mis on teie kooli eesmärk või eesmärgid koostöö edendamiseks?
 • Kelle kaudu ja millistel puhkudel peredega suheldakse?
 • Milline on klassijuhataja roll koostöös?
 • Millistel puhkudel otsib teie kool lastevanematega kontakti ning millal on initsiatiiv tulnud vanemate poolt?
 • Millistes vormides toimub suhtlemine ja koostöö?
 • Milliseid vastuolusid on teie koolis lastevanematega ette tulnud (nii üldises kui ka konkreetses plaanis) ja kuidas neid on lahendatud?
 • Milliseid arengusuundi ja koostöövõimalusi näete lastevanemate kaasamisel kooli väärtusarendusse?

Hindamisel võetakse arvesse:

 • Häid ideid ja huvitavaid lahendusi.
 • Põhjalikkust: koostöö näiteid on põhjalikult kirjeldatud, on toodud näiteid ka problemaatilistest juhtudest ja nende lahendustest.
 • Mitmekülgsust: kirjeldused hõlmavad koostöö erinevaid vorme, näiteks suhtlust, koostegemisi, koosotsustamisi, koosmõtlemisi jne.
 • Uudsust: kirjeldataks uudseid viise, kuidas lastevanemaid kaasata
 • Mõtestatust: kirjelduste analüüsi puhul on terviklikult käsitletud nende seost erinevate väärtustega ja väärtuskasvatusega üldiselt.

Koolitused ja auhindamine
Konkursist huvitatutel on ettevalmistava tegevusena võimalik 2012. aasta augustis osaleda vastaval koolitusseminaril Tartu Veeriku Koolis, keda tunnustati eelmise aasta konkursil tiitliga "Väärtuskasvatuse kool 2011".
Ka selleaastase konkursi alusel antakse välja tiitel "Väärtuskasvatuse kool 2012".

Konkursitööde hulgast valitakse välja põhjalikumad, mille esitajaid auhinnatakse detsembris Tartus toimuval väärtuskasvatuse konverentsil. Kokkuleppel autoritega avalikustatakse eetikaveebis koolide konkursitööd või väljavõtteid nendest. Põhjalikumad tööd esitanud koolide esindajad kutsutakse ümarlauale, et tagasisidet anda ja kogemusi vahetada.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. november 2012. a.

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" raames välja konkursi lasteaedadele.

Lasteaialapsi saadavad iga päev lood ja tegelased, kes lapsi nende tegevustes toetavad, nendega koos mitmesuguste küsimuste üle arutlevad ja mängudes kaasa löövad. Millised lood ja tegelased on teie lasteaias? Mida lapsed ja erinevad tegelased koos teevad? Kas ja kuidas erinevaid lugusid väärtustest rääkimiseks kasutatakse? Kuidas need tegelased ja lood lasteaialaste igapäevaellu jõudnud on? Käesoleva konkursi raames ootame lugusid ja tegelaste kirjeldusi ning analüüsi, kuidas ja miks neid lasteaia igapäevatöös kasutatakse.

Konkursi tulemused:

Tiitli "Väärtuskasvatuse lasteaed 2011" pälvis Eralasteaed Naba.

Konkursil tunnustati:

 •     Tartu Eralasteaed Terake
 •     Tartu Lasteaed Lotte
 •     Koigi Lasteaed Kalevipoeg

Konkursi eesmärk:

 •     Innustada lasteaedu oma väärtuskasvatustegevust märkama, läbi mõtlema ja hindama.
 •     Koguda ja tunnustada lasteaedade praktilisi kogemusi ja ideid väärtuskasvatuses.

Oodatud on konkursitööd, mis:

 •     esitavad lugusid ja tegelasi (nii fantaasiategelased kui ka erinevatest esemetest valminud tegelased), mille abil toimib antud lasteaias teadlik väärtuskasvatus;
 •     kirjeldavad tegelaste ja lugude tekkimise ja väljavalimise protsessi;
 •     selgitavad, miks ja kuidas neid lugusid ja tegelasi väärtuskasvatuse läbiviimiseks kasutatakse.

Konkursitööd peaksid koosnema kahest osast:

 •     Kogumik, mis sisaldab endas tegelaste kirjeldusi (soovitatavalt koos piltidega) ning lugusid.
 •     Lugude ja tegelaste tekkelood, kasutamise kirjeldus ning põhjendus lasteaia igapäevatöös.

Hindamisel võetakse arvesse:

 •     Põhjalikkus: tegelaste ja lugude olemus ning nende kasutamine on hästi lahti kirjutatud ja illustreeritud.
 •     Mitmekülgsus: kirjeldatakse mitmekülgseid viise nende rakendamiseks.
 •     Uudsus: kirjeldatakse uudseid viise või märgatakse uudseid seoseid tegelaste ja lugude kasutamisel.
 •     Mõtestatus: tegelaste ja lugude kasutamise eesmärgid ja seos väärtuskasvatusega on selgelt esile toodud.

Koolitused ja auhindamine
Konkursist huvitatutel on ettevalmistava tegevusena võimalik 2011 aasta augustis osaleda vastaval koolitusseminaril Tartu Lasteaias Pääsupesa, mida tunnustati eelmise aasta konkursil tiitliga "Väärtuskasvatuse lasteaed 2010".

Ka selleaastase konkursi alusel antakse välja tiitel "Väärtuskasvatuse lasteaed 2011".

Konkursitööde hulgast valitakse välja põhjalikumad, mille esitajaid auhinnatakse detsembris Tartus toimuval väärtuskasvatuse konverentsil. Kokkuleppel autoritega avalikustatakse eetikaveebis lasteaedade konkursitööd või väljavõtteid nendest. Põhjalikumad tööd esitanud lasteaedade esindajad kutsutakse koolitusele, et ühises ümarlauas tagasisidet anda ja kogemusi vahetada.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. november 2011. a.

 

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" raames välja konkursi koolidele. Sel aastal keskendub konkurss väärtusarenduse analüüsile, seades analüüsi keskmesse ühe kooli poolt valitud väärtuse. Väärtusarendus on üks võimalus koolikultuuri teadvustada ja seda mõjutada nii, et koolis oleks veelgi parem olla. Konkursist osavõtmine annab hea võimaluse harjutada, kuidas oma koolis väärtustega seotud küsimusi analüüsida ja väärtusarenduslikke sihte seada.

Konkursi tulemused:

Tiitli "Väärtuskasvatuse kool 2011" pälvis Tartu Veeriku Kool.

Konkursil tunnustati:

    Miina Härma Gümnaasium
    Tartu Kivilinna Gümnaasium
    Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool

Tunnustatud konkursitööd


Konkursi eesmärk:
1. Koolide väärtusarenduse alase võimekuse suurendamine metoodiliste analüüsimaterjalide abil.
2. Koguda ja tunnustada koolide praktilisi kogemusi väärtuste sõnastamises, selgitamises ja analüüsimises.
3. Innustada koole väärtusarenduse analüüsi meetodeid oma väärtuskasvatuse läbiviimise analüüsimisel ka edaspidi kasutama.

Oodatud on konkursitööd, mis:
1. Kirjeldavad koos näidetega, kuidas koolis ühele konkreetsele väärtusele tähelepanu pööratakse.
2. Tutvustavad protsessi, mille käigus kool esile tõstetud väärtuse välja valis.
3. Märkavad ja analüüsivad selle konkreetse väärtuse seisukohalt arenemisvõimalusi ja kohti, millele tahetakse edaspidi suuremat tähelepanu pöörata ja kus soovitakse teiste häid kogemusi rakendada.
4. Lisavad analüüsile kirjeldusi (tekstina või videolõikudena) algmaterjalist (näiteks lugudest, mida tunnis jutustati; vaidlustest tunnis, mängudest, mida vahetunnis mängiti; etendustes, mida aktusel etendati jne), mille põhjal on analüüs teostatud.

Analüüsi alused
Selleaastase konkursi raames palume koolil võtta vaatluse alla materjal "Väärtusarenduse analüüs - miks ja kuidas?"

 

 

Soovitame koolil välja valida ühe materjalis kirjeldatud analüüsimeetoditest ja selle abil üht oma põhiväärtustest käsitleda. Ühele meetodile ja ühele väärtusele korraga keskendumine võimaldab nimetatud väärtust süvitsi uurida ning väärtusarenduse analüüsi metoodikaga tutvust teha.

Hindamisel võetakse arvesse:

 •     Lisamaterjali kasutamist
 •     Põhjalikkust ja kriitilisust analüüsi läbiviimisel ja selle kirjeldamisel
 •     Töö terviklikkust

Koolitused ja auhindamine
Konkursist huvitatutel on ettevalmistava tegevusena võimalik 2011. aasta septembris osaleda koolitusseminaril, kus saab tutvuda Saaremaa Ühisgümnaasiumi väärtuskasvatusalase kogemusega. Saaremaa Ühisgümnaasiumit tunnustati eelmise aasta konkursil tiitliga "Väärtuskasvatuse kool 2010". Koolituse kohta avaldatakse täpne toimumisaeg aadressil www.eetika.ee

Ka selleaastase konkursi alusel antakse välja tiitel "Väärtuskasvatuse kool 2011".

Konkursitööde hulgast valitakse välja põhjalikumad, mille esitajaid auhinnatakse detsembris Tartus toimuval väärtuskasvatuse konverentsil. Osalejate konkursitööd või väljavõtted nendest avaldatakse eetikaveebis kokkuleppel autoritega. Põhjalikumad tööd esitanud koolide esindajad kutsutakse koolitusele, et ühises ümarlauas tagasisidet anda ja kogemusi vahetada.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. november 2011. a.

 

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutas riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" raames välja konkursi lasteaedadele.

Konkursi eesmärk:

 •     Innustada lasteaedu oma väärtuskasvatustegevust märkama, läbi mõtlema ja hindama.
 •     Koguda ja tunnustada lasteaedade praktilisi kogemusi ja ideid väärtuskasvatuses.

Põhjaliku ja mitmekülgse konkursitöö eest pälvisid tunnustust:

 •     Tartu Lasteaed Pääsupesa
 •     Eralasteaed Naba
 •     Tallinna Kiikhobu Lasteaed
 •     Juuru Lasteaed Sinilill
 •     Laagri Lasteaed
 •     Aruküla Rukkilille Lasteaed

Lisaks anti välja rändauhind "Väärtuskasvatuse lasteaed" Tartu Lasteaiale Pääsupesa.


Konkursi tingimused

Oodatud on konkursitööd, mis:

 •     annavad mitmekülgse pildi sellest, millistel viisidel toimib antud lasteaias teadlik väärtuskasvatus;
 •     tutvustavad ideede kogumise, läbimõtlemise ja väljavalimise protsessi.

Konkursitööd peaksid koosnema kahest osast: ideede korv ja valikuprotsessi kirjeldus.

Ideede korv
Konkursile on oodatud väärtuskasvatuse ideede "korvid", kuhu osalev lasteaed kogub oma väärtuskasvatuse alaseid kogemusi:

 •     mängud (lauamängud, mängud õues);
 •     jutud (dramatiseeritud, unejutud);
 •     liikumistegevused (tantsud, ringmängud, rütmika- ja sporditunnid);
 •     hommikuringi vestlused (laste uudised, teemakohased jutud jm);
 •     konfliktsituatsioonide lahendamine (mõne juhtumi näitel);
 •     ühistegevused lastevanematega;
 •     rituaalid (tervitamised, söögirituaalid; sünnipäevade tähistamise ja õnnitlemise rituaalid; magamajäämise kallistamised jms);
 •     näitemängud (muusikalid, draamaetendused, nukuteater);
 •     loovtegevused (pildid, jutud, installatsioonid – individuaal- ja rühmatööd, teemad jm);
 •     sotsiaalsed oskused ja pöördumised, mida pidevalt harjutatakse (nt lohuta oma sõpra, ütle "palun" "tänan"; palu vabandust; mina-teate esitamine jm).

Korvis võiks olla 3-4 taskut, igaühes mingi tegevuse näide või paar, või üks tasku 4-5 jutu, näidendi või mänguga. Illustratsioonina on väga teretulnud mõni pilt või videolõik juttu jutustavast õpetajast või näitemängu mängivatest lastest.

Iga valitud tegevus tuleks lahti kirjutada nii, et lugejale oleks hõlpsasti arusaadav, kuidas seda tegevust läbi viiakse ja kuidas just sellise tegevuse kaudu kujundatakse soovitavaid käitumisharjumusi, suunatakse lapsi arutlema väärtuste üle või tähele panema väärtuste dilemmasid. Näiteks juttude puhul võiks püüda edasi anda, milliseid küsimusi pärast lastega arutatakse, kuidas lapsed osalevad, kuidas need jutud haaravaks ja jälgitavaks tehakse, kuidas kasvataja saab selle jutu taustal väärtusi selitada ning kuidas ja milliseid oskusi ja väärtusi kujundada. Aga miks mitte ka seda, millised on küsimused ja väited-jutud, mida lapsed on nende juttude arutamisel tõstatanud. Huvitav võib olla ka see, kuidas laste jutud õpetajat suunavad; millal ja kuidas lapsed õpetajat väärtuste üle mõtlema suunavad.

On ka võimalus, et mõnel lastaial on väärtuskasvatus suunatud eeskätt igapäevaharjumuste kujundamisele. Mõned üleskirjutatud dialoogid, mida ise peate väärtuskasvatuses mõjusaks, on kindlasti inspiratsiooniallikaks teistelegi. Väärtustega seotud detailide märkamine on teadliku väärtuskasvatuse eelduseks. Siia juurde kuuluvad kindlasti ka ruumide kujundus (mis kannab väärtusi), "lohutamised", mänguasjade valik ja mänguõu.

Olulisim on pakkuda täpset kirjeldust ning tuua esile eesmärgid ja seosed väärtustega. Samuti tuleb õpetajate loomingu juures nimeliselt viidata autorile.

Ideede korvi hindamisel võetakse arvesse:

 •     Põhjalikkus: tegevused on hästi lahti kirjutatud jaillustreeritud.
 •     Mitmekülgsus: kirjeldatakse erilaadseid tegevusi ja/või mitmekülgseid viise elluviimiseks.
 •     Uudsus: kirjeldatakse uudseid tegevusi või märgatakse uudseid seoseid.
 •     Mõtestatus: tegevuste eesmärgid ja seos väärtuskasvatusega on selgelt esile toodud.

Protsessi kirjeldus
Ideede ja kogemuste korvile tuleb lisada kirjeldus selle valmimisest: kes osalesid ideede kogumises ja väljavalimises; kuidas ja mida omavahel arutati; milliseid tegevusi/eesmärke ja miks peavad koostajad kõige olulisemaks; kuidas hinnata kirjeldatud tegevuste elluviimist lasteaias; mis laadi mänge jm tegevusi võiks edaspidi veel tarvitusele võtta.

Korvi valmimise protsess on antud juhul sama oluline kui selle tulemus. Konkurss võimaldab ühiselt järele mõelda, millistel viisidel laste väärtustega teadlikult tegeletakse ja millised on vähem teadlikult kujunenud tegurid. Korvi koostamise käigus tekkinud arutelud on väga väärtuslikud ka kogemuste vahetamise poolest. Seda nii lasteaiasiseselt kui ka laiema koostöö mõttes - just enda tegevuse teadvustamise ja mõtestamise oskus on see, mis võib läbi konkursitöö laiemalt inspiratsiooni pakkuda.

Protsessi kirjelduse hindamisel võetakse arvesse:

 •     Kaasatus: ideede korv on koostatud lasteaia töötajate ühistööna.
 •     Arutelu: ideede korvi koostamise käigus on koos arutletud väärtuskasvatuse tegevuste üle.
 •     Analüüs: põhjendatakse, miks just need tegevused välja valiti, antakse hinnang nende senisele elluviimisele ja märgatakse arendusvõimalusi.

Koolitused ja auhindamine
Konkursist huvitatutel on ettevalmistava tegevusena võimalik õppeaasta alguses osaleda vastaval koolitusseminaril Pärnu Lasteaias Päikesejänku, mida tunnustati eelmise aasta konkursil tiitliga "Väärtuskasvatuse lasteaed 2009". Ka selleaastase konkursi alusel antakse välja tiitel "Väärtuskasvatuse lasteaed 2010".

Konkursitööde hulgast valitakse välja põhjalikumad, mille esitajaid auhinnatakse detsembris Tartus toimuval väärtuskasvatuse konverentsil. Kokkuleppel autoritega avalikustatakse eetikaveebis lasteaedade terviklikke väärtuskasvatuse programme või väljavõtteid nendest. Põhjalikumad tööd esitanud lasteaedade esindajad kutsutakse koolitusele, et ühises ümarlauas tagasisidet anda ja kogemusi vahetada.

Tööde esitamise tähtaeg on 01. november 2010. a.

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutas riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames välja konkursi koolidele. Sel aastal keskendus konkurss põhiväärtuste sõnastamisele ja selgitamisele.

Konkursi eesmärk:

 •     Innustada kooliperet ühiselt läbi töötama oma väärtuskasvatuse aluskokkuleppeid.
 •     Anda koolile ette kindel raamistik oma põhiväärtuste sõnastamise ja selgitamise analüüsimiseks.
 •     Koguda ja tunnustada koolide praktilisi kogemusi väärtuste sõnastamises ja selgitamises.

Silmapaistva ja põhjaliku konkursitöö eest pälvisid ühevõrra tunnustust:

 •     Orava Põhikool
 •     Miina Härma Gümnaasium
 •     Tartu Veeriku Kool

Lisaks anti välja rändauhind "Väärtuskasvatuse kool" Saaremaa Ühisgümnaasiumile.


Konkursi tingimused

Oodatud on konkursitööd, mis:

 •     kirjeldavad koos näidetega, kuidas  koolis põhiväärtuste selgitamine ja sõnastamine toimub;
 •     märkavad ja analüüsivad selle valdkonna arendusvõimalusi ehk kohti, millele tahetakse edaspidi suuremat tähelepanu pöörata ja kus saaks rakendada teiste häid kogemusi.

Analüüsi alused
Konkurss põhineb eneseanalüüsi mudelil, mille eesmärk on koondada tulemusliku väärtuskasvatuse olulisimaid aspekte ja aidata koolidel analüüsida oma väärtusarendustööd. Selle aasta konkursi aluseks on mudeli alaosa „Põhiväärtuste sõnastamine ja selgitamine“. Konkurss keskendub vaid ühele alaosale, et seda oleks võimalik uurida süvitsi ja laiapõhjaliselt.

Konkurss põhineb eneseanalüüsi mudelil, mille eesmärk on koondada tulemusliku väärtuskasvatuse olulisimaid aspekte ja aidata koolidel analüüsida oma väärtusarendustööd. Mudeli alaosad on järgnevad:

 •     põhiväärtuste sõnastamine ja selgitamine;
 •     eestvedamine ja vastutus;
 •     väärtuskasvatuse süsteemne prioriteediks seadmine;
 •     koolikultuur;
 •     koostöö-partnerlus-kaasamine;
 •     pidev väärtusarenduse protsess.

Selle aasta konkursi aluseks on mudeli alaosa „Põhiväärtuste sõnastamine ja selgitamine“. Konkurss keskendub vaid ühele alaosale, et seda oleks võimalik uurida süvitsi ja laiapõhjaliselt. Piisavalt põhjalik lähenemine annab seejuures arvestatava sissevaate ka väärtuskasvatuse teistesse tahkudesse.

1.  Põhiväärtuste sõnastamine ja selgitamine
1.1. õpilased
1.1.1. õpilasi suunatakse oma isiklikke väärtusi teadvustama, mõtestama ja nende üle arutlema;
1.1.2. õpilased tunnevad kooli põhiväärtusi ja osalevad sellekohases kokkuleppes;
1.1.3. õpilastega reflekteeritakse koolielus väljenduvate väärtuste üle;
1.1.4. õpilastega arutletakse, kuidas saaks koolielu paremaks muuta;
1.1.5. õpilastega arutledes toetatakse nende isiklikku arvamust ja rõhutatakse, et sellega tahetakse arvestada.

1.2. õpetajad ja teised koolitöötajad ning lapsevanemad
1.2.1. täiskasvanud koolipere tegeleb oma isiklike väärtuste teadvustamise, mõtestamise ja nende üle arutlemisega;
1.2.2. arutelude käigus selgitatakse välja väärtuspõhimõtete ühisosa ning räägitakse läbi erinevused;
1.2.3. koolitöötajad ja lapsevanemad reflekteerivad koos kooli praeguse positsiooni ja võimaluste üle ühiskonnas;
1.2.4. koolitöötajad arutlevad omavahel ja koos lapsevanematega, millised väärtused avalduvad oma kooli elus praegu, ja analüüsitakse väärtusalaseid mure- ja rõõmuküsimusi;
1.2.5. täiskasvanud koolipere liikmed tunnevad kooli põhiväärtusi ning on neis kokku leppinud.

1.3. kool kui kogukond
1.3.1. kooli põhiväärtused on sündinud kõikide osapoolte kokkuleppena;
1.3.2. põhiväärtusteni jõudmise protsess on kõikidele osalejatele võimalikult läbinähtav;
1.3.3. põhiväärtused on avalik teave ja neid teadvustatakse (koduleht, sissejuhatavad vestlused jne);
1.3.4. üheskoos arutletakse,  kuidas väljenduvad põhiväärtused käitumises, ja soodustatakse vastavate käitumismustrite kinnistumist;
1.3.5.  põhiväärtusi käsitletakse õpilase jaoks eakohaselt.

Head analüüsi iseloomustab:

    Kaasatus: analüüs on koostatud ühistööna ning põhineb laialdastel aruteludel ja küsitlustel.

Konkursitöö valmimise protsess on antud juhul sama oluline kui valmiv konkursitöö – ühine analüüsimine võimaldab kooliperel koos väärtuste üle järele mõelda ja oma tegevust mõtestada. Seetõttu on oluline, et konkursitöö põhineks selgelt laiematel aruteludel, küsitlustel jne. Teretulnud on kõik lahendused asjassepuutuvate osapoolte laialdaseks kaasamiseks.

    Selge struktuur: analüüs on jaotatud täpsemalt piiritletavateks osadeks.

Mudeli struktuur lähtub eri sihtgruppidest, et kindlustada kõikide osapoolte tähelepanemine. Konkursitöö struktureerimisel ei pea rangelt lähtuma etteantud mudeli ülesehitusest, sest konkreetse kooli kontekstis võib mõttekaks osutuda mingi teistsugune jaotus.

    Laiahaardelisus: kirjeldatakse võimalikult kõiki teemaga seotud valdkondi.

Töö sisu peaks katma võimalikult palju mudelis markeeritud aspekte: kõikide osapoolte puhul võiks olla vaatluse alla võetud isiklike väärtuste teadvustamine, koolielus väljenduvate väärtuste üle reflekteerimine, arutelud hetkeseisu parandamisest, prioriteetides kokkuleppimise protsess ning kokkuleppe kommunikeerimine ja selgitamine.

    Põhjalikkus: näidatakse iga valdkonna puhul, kes, kuidas ja kuivõrd sellega tegeleb.

Peamine on kuidas-küsimus ehk kuidas koolis põhiväärtuste selgitamine ja sõnastamine korraldati. Kirjeldused sellest, millises formaadis on tegevusi läbi viidud, on tegevuste loeteludega võrreldes märksa kõnekamad. Näiteks fakt, et lastevanemate koosolekul räägiti kooli väärtustest, jätab lahtiseks, kas lastevanemad olid passiivses rollis või kaasati neid arutelusse, kuidas koosolekut juhiti, kuidas arutelu läbi viidi, milliseid formaate väärtustes selgusele jõudmiseks kasutati jne. Kõiki tegevusi ei jõua ilmselt sellise täpsusastmega kirjeldada, kuid hea analüüs sisaldab näitejuhtumeid. Kuidas-küsimus mängib väga suurt rolli ka küsitluste puhul, mistõttu palume teil kasutatud küsitlused kindlasti analüüsile lisada.

    Tasakaalustatus: lisaks õnnestumistele tuuakse esile ka arendamist vajavad kohad.

Kuna enda tegevuse analüüsimine on eelkõige abivahend koolile endale, siis pole mõtet keskenduda vaid positiivsele. Kõik kogemused on õpetlikud ning arenguvajaduste ja -võimaluste esiletoomine on märk põhjalikkusest ning asjatundlikkusest. Kui leiate mõnede aspektide juures, et tulemuslik tegutsemine pole võimalik olnud, siis püüdke analüüsida, mis on olnud selle põhjuseks ja kuidas oleks võimalik neid takistavaid tegureid ületada.

    Eesmärgid ja hinnang:  tegevusi hinnatakse seatud sihtide valguses.

Konkursitöös peaks olema selgelt välja toodud nii varem tehtu kui hetkel tehtava eesmärgid. Võrreldes tehtu tulemusi eesmärkidega, saab anda põhjendatud hinnangu, millistes aspektides võib tehtut õnnestunuks lugeda ja millistes mitte niivõrd.

    Vaade tulevikku: märgitakse ära edaspidised vajadused ja kavandatakse tegevusi.

Vajadusi ja võimalusi edaspidiseks võib ilmneda päris palju, kuid kõike ilmselt korraga ette võtta ei saa. Ometi pakub analüüs hea aluse edasise tegevuse mõtestamiseks. Konkursitöö oluliseks osaks on seega edasiste prioriteetide sõnastamine, täpsemate eesmärkide väljatoomine ja konkreetsete tegevuste kavandamine.

Koolitused ja auhindamine
Konkursist huvitatutel on ettevalmistava tegevusena võimalik 2010/2011 õppeaasta alguses osaleda vastaval koolitusseminaril Rocca al Mare Koolis, mida tunnustati eelmise aasta konkursil tiitliga „Väärtuskasvatuse kool 2009“. Ka selleaastase konkursi alusel antakse välja tiitel „Väärtuskasvatuse kool 2010“.

Konkursitööde hulgast valitakse välja põhjalikumad, mille esitajaid auhinnatakse detsembris Tartus toimuval väärtuskasvatuse konverentsil. Osalejate konkursitööd või väljavõtted nendest avaldatakse eetikaveebis kokkuleppel autoritega. Põhjalikumad tööd esitanud koolide esindajad kutsutakse koolitusele, et ühises ümarlauas tagasisidet anda ja kogemusi vahetada.

Tööde esitamise tähtaeg on 01. november 2010. a.

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutas riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames välja konkursi lasteaedadele.

Konkursi eesmärk on:

 •     toetada terviklike väärtuskasvatuse programmide väljatöötamist lasteaedades;
 •     kaardistada lasteaedade ootusi ja vajadusi väärtuskasvatuse alaseks toetuseks;
 •     tagada väärtuskasvatuse praktiliste kogemuste laialdane levik;
 •     kavandada jätkutegevusi lasteaedade väärtuskasvatuse toetamiseks.

Silmapaistva ja põhjaliku konkursitöö eest pälvisid tunnustust:

    Pärnu Lasteaed Päikesejänku
    Tallinna Lasteaed Kiikhobu

Lisaks anti välja rändauhind "Väärtuskasvatuse lasteaed".


Konkursi tingimused

Konkursile on oodatud ülevaated oma lasteaia väärtuskasvatustegevusest, mis püüavad

 •     anda võimalikult täpselt edasi, millistel viisidel ja millistes formaatides toimib antud lasteaias teadlik väärtuskasvatus;
 •     märgata ja analüüsida arendusvõimalusi ehk kohti, millele tahetakse edaspidi suuremat tähelepanu pöörata ja kus saaks rakendada teiste häid kogemusi.

Konkursitöö kirjutamisel ei tohiks niisiis sihiks olla vaid positiivsete külgede esiletoomine, vaid ka tulevikuvõimaluste ja vajaduste analüüsimine. Eelkirjeldatut võib nimetada terviklikuks väärtuskasvatuse programmiks, mille koostamine on hea abivahend nii endale oma tegevuse läbimõtlemisel kui ka teistele inspiratsiooniallikana.

Võimalikud valdkonnad, millele oma programmi koostamisel tähelepanu pöörata:

- lasteasutuse asukoht ja eripära;
- erinevat tüüpi vestlusformaadid (nt hommikuring, muinasjuturingid jne);
- käitumisharjumuste ja suhtlemisharjumuste kujundamine;
- konfliktide lahendamine;
- õppe- ja kasvatustegevused;
- liikumis- ja muusikategevused;
- õueaeg ja õuesõpe;
- lasteaia ja rühma keskkond;
- lasteaia traditsioonid (nt pühade ja tähtpäevade tähistamine);
- koostöö lastevanematega (koostöövormid, kus kujundatakse ühtseid väärtusi);
- organisatsiooni kultuur, sh meeskonnatöö;
- planeerimine ja dokumentatsioon väärtuste aspektist.

Esile toodud valdkonnad on mõeldud inspiratsiooniks ja nende range järgimine pole kohustuslik. Oma lasteaia väärtuskasvatusest ülevaate andmisel on teretulnud kõik viisid (sõnaline kirjeldus, salvestused, fotod, dokumentide väljavõtted jms). Kui Teil on näidiseid praktikas eriti hästi toiminud juttudest, näidenditest, mängudest, teemadest jms, millest võiks teistele kasu olla, siis palun pange need programmile lisadena kaasa.

Ettevalmistava tegevusena on võimalik osaleda koolitusel, mida korraldab Eralasteaed Naba koostöös TÜ eetikakeskusega. Koolitus toimub 23. oktoobril Eralasteaias Naba (Metsavahi tee 24a, Tallinn).

Konkursile esitatud väärtuskasvatusprogrammide hulgast valitakse välja kolm tööd, mille esitajaid auhinnatakse. Kõikidest esitatud programmidest kokku kogutud positiivsete praktikate paremik avaldatakse koolieelsetele lasteasutustele mõeldud väärtuskasvatuse metoodilises materjalis. Kokkuleppel autoritega avalikustatakse eetikaveebis lasteaedade terviklikke väärtuskasvatuse programme või väljavõtteid nendest. Autoritele pakutakse võimalusi edasiseks koostööks paremate kogemuste levitamiseks väärtusprogrammi raames.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. november 2009. a.

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutas riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" raames välja konkursi koolidele.

Konkursi eesmärk on:

 •     toetada väärtuskasvatuse programmide väljatöötamist koolides;
 •     kaardistada koolide ootusi ja vajadusi väärtuskasvatuse alaseks toetuseks;
 •     tagada väärtuskasvatuse praktiliste kogemuste laialdane levik;
 •     kavandada jätkutegevusi koolide väärtuskasvatuse toetamiseks.

Silmapaistva ja põhjaliku konkursitöö eest pälvisid ühevõrra tunnustust:

    Põltsamaa Ühisgümnaasium
    Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
    Miina Härma Gümnaasium
    Valguta Lasteaed-Algkool­­­­­­­­­­
    Ülenurme Gümnaasium
    Rocca al Mare Kool

Rändauhinna "Väärtuskasvatuse kool" pälvis Rocca al Mare Kool.

Konkursitöödega saate tutvuda siin.


Konkursi tingimused

Konkursile on oodatud ülevaated oma kooli väärtuskasvatustegevusest, mis püüavad:

 •     anda võimalikult täpselt edasi, millistel viisidel ja millistes formaatides toimib antud koolis teadlik väärtuskasvatus;
 •     märgata ja analüüsida arendusvõimalusi ehk kohti, millele tahetakse edaspidi suuremat tähelepanu pöörata ja kus saaks rakendada teiste häid kogemusi.

Konkursitöö kirjutamisel ei tohiks niisiis sihiks olla vaid positiivsete külgede esiletoomine, vaid ka tulevikuvõimaluste ja vajaduste analüüsimine. Analüüsi juurde kuuluvad ka selgitused selle kohta, millised takistavad tegurid on põhjustanud osade valdkondade tagaplaanile jäämist.

Eelkirjeldatut võib nimetada kooli väärtuskasvatuse programmiks, mille koostamine on hea abivahend nii endale oma tegevuse läbimõtlemisel kui ka teistele inspiratsiooniallikana. Analüüsimisel soovitame silmas pidada eneseanalüüsi mudeli struktuuri:

- põhiväärtuste sõnastamine ja selgitamine;
- eestvedamine ja vastutus;
- väärtuskasvatuse süsteemne prioriteediks seadmine;
- koolikultuur;
- koostöö-partnerlus-kaasamine;
- pidev väärtusarenduse protsess.

Konkursi dokumentide hulgast leiate eneseanalüüsi mudeli, mis aitab näha erinevaid aspekte ja tuua välja, kuidas väärtuskasvatust teostada.

Konkursist huvitatutel on ettevalmistava tegevusena võimalik osaleda koolitusseminaril, kus tutvustatakse konkurssi ja arutatakse läbi eneseanalüüsi mudeli alajaotused. Koolitusseminar toimub 30. oktoobril Tartus (TÜ peahoone, Ülikooli 18, ruum 135).

Konkursile esitatud väärtuskasvatusprogrammide hulgast valitakse välja kolm tööd, mille esitajaid auhinnatakse 3.–4. detsembril Tartus toimuval väärtuskasvatuse konverentsil. Osalejate väärtuskasvatusprogrammid või väljavõtteid nendest avaldatakse eetikaveebis kokkuleppel autoritega. Autoritele pakutakse võimalusi edasiseks koostööks paremate kogemuste levitamiseks väärtusprogrammi raames.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. november 2009. a.

Taustamaterjalina soovitame tutvuda kogumikuga "Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis." (Tartu: EKSA, 2009), mis tutvustab koolide kogemusi väärtuskasvatuses ning neid valikuid ja võimalusi, mis Eesti kooli ees seisavad.

20. oktoobrini 2008 oli TÜ eetikakeskuses välja kuulutatud väärtuskasvatusalaste kaastööde konkurss, mille eesmärgiks oli koolides kasutatavate väärtuskasvatuse meetodite kaardistamine ja heade kogemuste levitamine.

Täname osavõtjaid väärtuskasvatusalase arutelu edendamisele kaasaaitamise eest.

TÜ väärtusarenduse töögrupp, kuhu kuuluvad Triin Pisuke, Margit Sutrop, Pille Valk ja Katrin Velbaum, otsustas välja anda auhinnad neljale konkursitööle:

Mai Grossi ja Gunnar Polma "Reaali vaim, hoia meid", mis kirjeldab Tallinna Reaalkooli kogemust.

Anu Rannuse "Väärtuskasvatusest koolis", mis kirjeldab Tallinna Kristiine Gümnaasiumi ja Aruküla lasteaia Rukkilill kogemust.

Piret Siivelti "Koolijuhi roll väärtuskasvatuses", mis kirjeldab Laeva Põhikooli kogemust.

Tiina Teppo "Väärtuskasvatus ja kool", mis kirjeldab Tartu Kivilinna Gümnaasiumi kogemust.

 

Erilist äramärkimist leidis Piret Siivelti töö näpunäidete eest, kuidas konkreetselt väärtuskasvatusalast programmi koolis käivitada.

Auhinnad, raamatupoe kinkekaardid, antakse üle Tartus 3.-4. detsembril 2008 toimuval rahvusvahelisel konverentsil "Väärtused – valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti koolis".

 

Lasteaedade kogemused

Koolide kogemused

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi