Autor:
Emily, pexels.com

Raamatuesitlused

Tartu Ülikooli eetikakeskuse välja antud raamatuid saab lähemalt vaadata siit: Väljaanded > Raamatud

13. septembril kell 13.30-14.30 toimub Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuste- ja filosoofiaraamatu „Mis on sulle kallis?“ veebipõhine raamatuesitlus. Üritusele ootame lasteaia- ja algklasside õpetajaid kui ka lapsevanemaid.

Image
Väärtusteraamatu "Mis on sulle kallis?" esikaas

Väärtuste- ja filosoofiaraamat  „Mis on sulle kallis?“ on mõeldud lastele, õpetajatele ja lapsevanematele. Lasteraamatu on koostanud lastekirjanik Tia Navi ja filosoof Kadri Simm, raamatu on illustreerinud lasteraamatute illustraator Elina Sildre. Raamatus on kuus väärtuste teemalist lugu, mida lastega koos lugeda ja mille üle arutada. Lood keskenduvad väärtustele nagu aukartus elu ees, sõprus, sooline võrdõiguslikkus, hoolivus ja solidaarsus, mitmekesisus ja sallivus ning kodumaa armastus. Raamat on ilmunud kolmes keeles: eesti, vene ja ukraina keeles.

Raamatuesitlusel kannavad autorid ette ühe loo raamatust – arutame, kuidas võiks selle loo tuumaks oleva väärtuse tähendust mõista täiskasvanu ja kuidas luua väärtusarutelusid lastega lasteaias, koolis või kodus.

Eestikeelne lasteraamat on alates septembri keskpaigast müügil raamatupoodides. Ukrainakeelset lasteraamatut saab Tartu Ülikooli eetikakeskusest pärast esitlust küsida tasuta haridusasutustesse, kus õpib ukraina päritolu lapsi.

Raamatu väljaandmist rahastas Briti Nõukogu projekti „People to People Cultural Engagement Programme“ raames. Raamatu ilmumist toetas Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklik programm „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogramm 2021–2026.

Image
raamatuesitluse kuulutus

9. detsembril kell 11–12.30 Zoomis

Vaata videot!

Klassijuhataja töö püsib sageli peamiselt õpetajate endi pealehakkamise ja entusiasmi najal. Ometi on hea klassijuhataja lihtsalt kullatükk; on õpetajaid, keda nende õpilased mäletavad kogu oma ülejäänud elu. Hea klassijuhataja kasvatab mitte niivõrd noomides ja manitsedes (kuigi vahel on seegi vajalik), vaid pilguga, väikese žestiga, arutamise ja kuulamisega.

Klassijuhatajal on lugematu hulk rolle ja küllap vajab iga õpetaja aeg-ajalt sissevaadet ja mõtisklust oma tegevuse üle. Et olla klassijuhatajale ses enesevaatluses toeks, on Tartu Ülikooli eetikakeskus välja andnud raamatu „Klassijuhataja käsiraamat. Väärtuskasvatuse teejuht õpetajale ja koolijuhile“, mis mõtestab klassijuhataja rolle ja valikuid väärtuskasvatuse aspektist (prof Margit Sutrop), arutleb klassijuhataja kui ühiste väärtuste kujundaja ja klassikultuuri looja üle (Lemme Randma), vaagib kommunikatsiooni tähtsust klassijuhataja töös (prof Halliki Harro-Loit), uurib arenguvestluste eripärasid (Meedi Neeme, Karmen Palts ja prof Halliki Harro-Loit). Vähetähtis pole ka klassijuhataja koostöö kolleegidega, sh eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogiga (Helen Hirsnik).

9. detsembril veebi vahendusel toimuval arutelul jagavad oma kogemusi mõned raamatu autorid ning saab nendega koos kaasa mõelda ja arutleda klassijuhatajaks olemise üle.

AJAKAVA

11.00  Sissejuhatus: prof Margit Sutrop

11.10 Meedi Neeme: Arenguvestlus kui tööriist. Mida võiks klassijuhataja arenguvestlustel silmas pidada.

11.30 Lemme Randma: Mis inspireeris raamatut klassijuhataja tööst kirjutama? Klassijuhataja roll väärtuskasvatajana.

11.50 Halliki Harro-Loit: klassijuhataja roll kommunikatsioonis õpilaste, kolleegide, juhtkonna  ja lapsevanematega.

12.10  Helen Hirsnik: klassijuhataja koostöö sotsiaalpedagoogiga: näiteid ja kogemusi.

12.25 Kokkuvõttev arutelu.

Arutelu jutujuht on Mari-Liis Nummert (TÜ eetikakeskuse projektijuht).

Raamat on juba müügil raamatupoodides!

Image
raamatuesitluse kuulutus

Intervjuuraamatu 

„Kaose ja korra piiril. Kasvatusest ja haridusest. Isiklikult“

esitlus 21. mail 2018 kell 1718.30 Tartu Ülikooli raamatukogu II korruse fuajees.

Oma lapsepõlvest, maailmavaatest ja kogemustest laste kasvatamisel on raamatuintervjuudes kõnelnud Ly Seppel-Ehin, Liisa Pakosta, Rein Taagepera,  Piret Veerus, Lembit Peterson, Sirje Norden,  Igor Kotjuh, Helve Särgava, Justin Petrone ja Mari Kalkun. 

Arutleme esitlusel inimeseks kasvamise üle:

Professor Rein Taagepera, Kuidas oma lastest rõõmu tunda. Võimestuskasvatusest.

Kirjanik Justin Petrone, Kultuurierinevustest kasvatuses kahel pool ookeani.

Diskussiooni modereerib professor Margit Sutrop.

Pakume teed, kohvi ja suupisteid!

Märgi ennast osalejaks Facebookis.

Raamatu on kokku pannud ja intervjuud teinud Tiia Kõnnussaar. 

Väljaandja: Tartu Ülikooli eetikakeskus 2018.

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub raamatu „Kaose ja korra piiril. Kasvatusest ja haridusest. Isiklikult“ esitlusele ja arutelule

neljapäeval, 22. märtsil 2018 kell 16 Hopneri majas (Raekoja plats 18, Tallinn).

Tartu Ülikooli eetikakeskus on andnud välja intervjuuraamatu, mis on katse tabada õhusolevat Eesti kultuuris: kus me praegu oleme oma vanemlike väärtuste ja põhimõtetega.

Raamatu tarvis on intervjuud andnud: Ly Seppel-Ehin, Liisa Pakosta, Rein Taagepera, Piret Veerus, Lembit Peterson, Sirje Norden, Igor Kotjuh, Helve Särgava, Justin Petrone, Mari Kalkun.

Image
esitluse kuulutus

Arutelu „Kolmas muutuja: digimaailm“

Üks teema, mis kõigist raamatu intervjuudest läbi jookseb, on kohanemine uue reaalsusega, mil suhetesse on sekkunud kolmas muutuja: digimaailm. Veel 90ndate alguses oli koduarvuti olemas väga vähestes peredes, veel kümme aastat tagasi ei olnud igal lapsel isiklikku nutitelefoni.

Tänaseks oleme me digirevolutsiooni siin e-Eestis üsna kriitikavaba vaimustusega vastu võtnud. Aastal 2018 on nutitehnika muutunud peaaegu et noore põlvkonna kehaosaks. Seni, kuni me vanematena alles õpime uue reaalsusega kohanema, kasvavad üha uued lastepõlvkonnad suureks. Tasapisi oleme hakanud aimu saama, milline kaasnev negatiivne mõju, kõigi hüvede kõrval, on digitehnikal ja pideval võrgus-olemisel kujunevatele isiksustele ja nende suhestumisele maailmaga. 

Arutleme, milliseks on muutunud elamise kultuur digiajastul ja mida selle teadmisega peale hakata.

Ly Seppel-Ehin, Virtuaalmaailma eksinud lapsed

Marten Juurik, Digimeedia eneseregulatsiooni võimalused

Igor Kotjuh, Kuningad ja sulased

Tiiu Kuurme, Muutused elamise kultuuris

Tee- ja kohvilaud, võimalus osta raamat soodushinnaga. Sissepääs kõigile huvilistele prii!

Tartu Ülikooli eetikakeskuse kutsub uue raamatu „Eesti JA Põhjamaad – Eesti KUI Põhjamaa?“ esitlusele esmaspäeval, 19. juunil kell 17–19 Tallinnas Estonia talveaias (Estonia puiestee 4, Tallinn).

Image
raamatu kaas

Esitlus toimub hygge vaimus, värskete kaneelirullide ja elava muusikaga. Meeleolu loob Viljandi kultuuriakadeemia professor, jazzpianist Iñaki Sandoval.

  • Mõtleme üheskoos, mis võiks olla Eesti elustiilisõna põhjamaiste hygge, kalsarikännit ja fika eeskujul.
  • Esseekonkursi võitjad, kirjanik Emma Juslin ja sotsioloog Mikko Lagerspetz arutlevad Põhjala ja Eesti identiteedi üle.
  • Paneeldiskussioonil „Eesti ja Põhjamaad – mis on meis sarnast, mis erilist?“ osalevad Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor Christer Haglund, Norra suursaadik Dagfinn Sørli, Taani suursaadik Søren Kelstrup, Rootsi Suursaatkonna 1. sekretär Fredrik Olson ja Soome Suursaatkonna pressisekretär Hannele Valkeeniemi. Paneeli juhib Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop.
  • Esseekonkursil ja fotovõistlusel „Eesti JA Põhjamaad – Eesti KUI Põhjamaa?“ osalenud ja žüriiliikmed saavad tänutäheks raamatu.

Raamat „Eesti JA Põhjamaad – Eesti KUI Põhjamaa?“ sisaldab endas samanimelisel rahvusvahelisel konverentsil esinenud Eesti ja Põhjala tippteadlaste ettekandeid ning konverentsile eelnenud arvamuslugude ja fotovõistlusele saadetud töid. Tegemist on põneva pilguheiduga Eesti ja Põhjamaade identiteedi kujunemisse ja hetkeseisu.

Üritus toimub eesti ja inglise keeles.

Raamatuesitlusele on oodatud kõik huvilised! Osalemiseks palume registreerida hiljemalt 16. juuniks! Registreerimine on lõppenud.

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub raamatu „Eetikakoodeksid. Väärtused, normid ja eetilised dilemmad“ esitlusele, mis toimub

kolmapäeval, 14. juunil 2017 kell 14.00 Tallinnas, Eesti Rahvusraamatukogu Milleri salongis (Tõnismägi 2, Tallinn).

Image
raamatu kaas

On üsna levinud arvamus, et eetikakoodeksite mõttekus on küsitav. Me kõik peaksime olema oma lastetoast kaasa saanud mingi arusaama heast ja kurjast, õigest ja valest. Ometi koostatakse aina enamatele ühendustele oma väärtusprintsiipide kogumit, lepitakse kokku ja koostatakse eetikakoodekseid. Mis selle tingib ja millistel puhkudel eetikakoodeksi poole abistavate näpunäidete saamiseks pöördutakse? Nende küsimuste üle me esitlusel arutamegi. Miks eetikakoodeksite raamatut vaja oli ja mida sealt leida on, arutleb eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop.

Ürituse peaesineja on prof Elisabeth Hildt Illinoisi Tehnoloogia Instituudist, kes räägib eetikakoodeksitest USAs.

Raamatu esitlemisele eelneb ka paneeldiskussioon. Arutame koos ekspertide ja koodeksite kasutajatega, miks organisatsioonid ja kutseühendused eetikakoodekseid vajavad ning milliste väljakutsetega koostamise protsessis silmitsi tuleb seista. Paneeldiskussioonis osalevad: Heiki Sibul, Agris Peedu, Priit Hõbemägi ja Steven Hristo Evestus. Paneeldiskussiooni juhib kutse-eetika ekspert Aive Pevkur.

Üritusele on oodatud kõik eetikakoodeksite huvilised! Osalemissovist palume märku anda hiljemalt 12. juuniks! Registreerimine on lõppenud.

AJAKAVA

14:00–14.15 Avasõnad, prof Margit Sutrop, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja

14:15–15:00 Codes of ethics and ethical guidelines in digital data management, prof Elisabeth Hildt, Illinois Institute of Technology, Chicago

15:00–16.15 Paneeldiskussioon „Eetikakoodeksid: kuidas neid koostada ja rakendada?“, juhatab Aive Pevkur.

Osalevad: Heiki Sibul, Eesti Interneti Sihtasutuse juht (ametnike eetikakoodeksist), Agris Peedu, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees (PERHi eetikakoodeksist), Priit Hõbemägi, Eesti Ekspressi toimetaja (ajakirjanike eetikakoodeksist), Steven-Hristo Evestus Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör (prokuröride eetikakoodeksist).

16.15–16.30 Kohvipaus

16.30-17:00 Raamatu esitlus

 

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub arvamusseminarile ja raamatu „Eesti ustest – sisse, välja“ esitlusele
29. augustil 2013 kl 14 Estonia Talveaias.

Tervitussõnad ütleb välisminister Urmas Paet, ettekandjatena astuvad üles Tartu Ülikooli professor Margit Sutrop, kes kõneleb laiemalt eestlaste väljarändega ning sellega kaasnevast probleemistikust, ja Eesti Vabariigi peakonsul Peterburis, Viktoria Tuulas, kes viis läbi uuringu 34 riigis töötavate Eesti diplomaatide seas. Küsitluse eesmärk oli uurida eestlaste välismaale kolimise põhjuseid, lõimumist kohalikku kultuuri ning suhtumist eesti keelde ja eestikeelsesse haridusse.

Seejärel toimub avatud arutelu eestlaste rändega seonduvate küsimuste üle, mille käigus otsime ka võimalikke lahendusi antud valdkonnas esinevatele probleemidele.

Kohapeal on võimalik endale soetada ka vastilmunud kogumikku „Eesti ustest – sisse, välja“, mis sisaldab eestlaste rände teemalisi kõnesid, arvamusartikleid ja esseid. Viimased said kogutud Vabariigi Presidendi kirjatalgutel.

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub kogumiku „Lühinäidendid. Väärtuskasvatuse abivahend koolidele esitlusele
neljapäeval, 31. jaanuaril 2013 kell 14.00 Tartus Teatri Kodu (Lutsu 2) saalis.

Kavas:

Ürituse avasõnad ja ettekanne „Argipäevaetendused. Väärtuskasvatuse emotsionaalne puudutus?“, professor Halliki Harro-Loit, TÜ ajakirjanduse- ja kommunikatsiooni instituut, kogumiku põhikoostaja.

Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 7.b klassi esituses lühinäidend „Mis siin toimub?“, autor ja juhendaja Tiina Teppo, Kivilinna Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Lühinäidendite kogumik on mõeldud õpetajatele ja õpilastele praktiliseks vahendiks, mille kaudu innustada neid näidendeid väärtuskasvatuslikel eesmärkidel kasutama ja näidenditekste julgesti modifitseerima. Raamat sisaldab 27 näidendit, millest põhiosa moodustavad 2011. aastal TÜ eetikakeskuse poolt korraldatud lühinäidendite võistlusele laekunud tööd. Näidendite autorite ring on lai: õpetajad, kirjanikud, huvijuhid, õpilased jne. Näidendeile on lisatud juhendlõike ja küsimusi väärtusdiskussiooni õhutamiseks klassis. Raamatu väljaandmist toetasid Avatud Eesti Fond ning Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames.

Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituut

paluvad raamatu „Väärtused koolieelses eas: väärtuskasvatus lasteaias“ esitlusele

teisipäeval, 24. augustil 2010 kell 10.00 Eesti Keele Instituudis (Roosikrantsi 6, Tallinn).

AJAKAVA

10.00 tervituskõne prof Margit Sutropilt

10.30 ettekanne „Values: At the Centre of our Work“ prof Lorraine Lingilt (La Trobe'i ülikool, Austraalia)

11.15–11.30 raamatu kontseptsiooni tutvustus prof Marika Veissonilt (koostaja)

11.30–11.45 raamatu seostest teiste väärtusprogrammi tegevustega (lasteaedade konkurss) Halliki Harro-Loidilt

11.45 tänusõnad ja raamatute jagamine

12.00–12.30 kohvipaus

12.30–14.30 lastega filosofeerimise töötoad Egle Säre juhtimisel
(I vestlusring 12.30–13.30, II töötuba algab lugemis-kirjutamisülesandega kell 12.30 ja jätkub vestlusringiga 13.30–14.30)

4. september 2009, Tartu, Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18), kell 10.30.

4. septembril 2009 toimub kahe Tartu Ülikooli eetikakeskuse avaldatud väärtuskasvatuse kogumiku esitlus, millele järgneb seminar väärtuskasvatuse rakendamisest koolis. Esitletavad kogumikud on „Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis“ ning „Väärtused, iseloom ja kool: väärtuskasvatuse lugemik“. Sõna võtavad Tõnis Lukas, Margit Sutrop, Jüri Ginter, Viive-Riina Ruus, Halliki Harro-Loit jt.

Kogumik „Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis“ on pühendatud väärtuskasvatusele Eesti ja Soome koolides. Kogumiku eesmärgiks on teadvustada väärtuste olulisust hariduses, tutvustada Eesti ja Soome koolide kogemusi väärtuskasvatuses ning neid valikuid ja võimalusi, mis Eesti kooli ees seisavad. Raamat sisaldab 3.-4. detsembril 2008 Tartus Dorpati konverentsikeskuses peetud väärtustekonverentsi ettekandeid, arutlustekokkuvõtteid, koolide ja organisatsioonidekogemusi väärtuskasvatuse alal, väärtusteuuringuid ning riikliku väärtusarendusprogrammi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ lõplikku teksti. Kogumiku koostajad on Margit Sutrop, Pille Valk ning Katrin Velbaum. Raamatu kirjastas Eesti Keele Sihtasutus.

Kogumik „Väärtused, iseloom ja kool: väärtuskasvatuse lugemik“ on tõlkekogumik, mis tutvustab väärtuskasvatuse erinevaid meetode, mida angloameerika maades edukalt rakendatakse (iseloomukasvatus, väärtuste selitamine, integreeriv eetiline haridus). Tõlgitud on mainekate haridusteoreetikute ja praktikute tekstid (nt Marvin W. Berkowitz, Thomas Lickona, Darcia Narvaez). Raamatu koostajad on Märt Põder, Margit Sutrop ja Pille Valk. Raamatu kirjastas Eesti Keele Sihtasutus.

 

Ürituse kava

I osa. Väärtuskasvatuse metoodika.

10.00–10.30 Registreerumine.

10.30–10.50 Tõnis Lukas (Haridus- ja Teadusministeerium). Tervitussõnad: Eesti kool, väärtused ja väärtuskasvatus.

10.50–11.20 Margit Sutrop (Tartu Ülikooli eetikakeskus). Mis on väärtuskasvatus ning kuidas väärtuskasvatust koolis läbi viia?

11.20–11.50 Märt Põder (Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootikainstituut). Väärtuskasvatuse meetodid angloameerika maades: angloameerika mudel kui eeskuju.

11.50–12.10 Laura Lilles (Tartu Ülikooli eetikakeskus), Piret Siivelt (Kaagvere erikool). Väärtuskasvatus Eesti koolis: väärtuskasvatuse metoodikate uuringu tutvustus.

12.10–12.30 Raamatute tutvustus ja autoritele jagamine.

Lõuna 12.30–13.15

II osa. Väärtuskasvatuse rakendamine.

13.15–13.35 Jüri Ginter (Tartu Ülikooli pedagoogika osakond). Koolide pingeread. Kas ja kuidas saab koolide headust mõõta?

13.35–13.55 Viive-Riina Ruus (Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut). Õpetaja ja koolijuht kui õppekava väärtuste elluviijad.

13.55–14.15 Halliki Harro-Loit (Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut), Nelli Jung (Tartu Ülikooli eetikakeskus). Kuidas aidata koolidel analüüsida oma tegevust väärtuskasvatuse vallas – hindamismudeli aluste tutvustus.

14.15–15.00 Hindamismudeli töögrupi liikmete tagasiside seni tehtule. Arutelu edasistest sammudest.

15.00–15.15 Kohvipaus.

15.15–16.15 Väärtuskasvatuse meetodite töötoad. Juhendajad: Meedi Neeme (Rocca al Mare Kool) ja Märt Põder (Tartu Ülikool).

16.15–16.30 Kokkuvõtted.

Kolmapäeval, 20. mail kell 16.00 toimub Domus Dorpatensise ruumides (Ülikooli 7, II korrus) TÜ eetikakeskuse uue kogumiku „Rahvuslus ja patriotism: valik kaasaegseid filosoofilisi võtmetekste“ esitlus.

„Rahvuslus ja patriotism: valik kaasaegseid filosoofilisi võtmetekste“ on tõlkekogumik, mille koostajaks on TÜ poliitilise filosoofia vanemteadur dr Eva Piirimäe.

Kogumik onavaldatud riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ ettevalmistavate tegevuste raames. Kogumiku eesmärgiks on läänemaailmas aktuaalse rahvusluse ja patriotismi debati tutvustamine ning avaliku arutelu edendamine rahvusluse eri vormidest. Rahvusvahelise diskussiooni tundmineonoluline, kuna see aitab eestlastel selgusele jõuda oma rahvusliku identiteedi määratlemisel ning mõista Eesti kultuurilisi eripärasid laiemas kontekstis. Kogumik koosneb kahest osast, millest esimene tutvustab liberalismi ja patriotismi, teine liberalismi ja rahvusluse omavahelist suhet. Põhjaliku ja ülevaatliku sissejuhatuse on kirjutanud kogumiku koostaja Eva Piirimäe.

Tõlgitud on selliste väljapaistvate autorite tekstid nagu Alasdair MacIntyre, Stephen Nathanson, Attracta Ingram, Margaret Canovan, Roger Scruton, David Miller, Yael Tamir, Will Kymlicka, Francis Fukuyama ja Margaret Canovan.

Kogumiku kirjastaja on Eesti Keele Sihtasutus. Raamat ilmub Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel.

Tervituskõne peab TÜ eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop. Ilmunud kogumikust räägib Eva Piirimäe ning ettekande „Rahvuslusest ja rahvuslikust iseloomust“ peab TÜ isiksusepsühholoogia vanemteadur dr Anu Realo.

20. veebruaril kell 14.00 esitletakse Tartus, Domus Dorpatensise ruumides (Ülikooli 7, II korrus) esseekogumikku
„Mõtestatud Eesti  ühiseid väärtusi hoides“

Missugused on tänase eestlase väärtused? Kus paikneb Eesti maailma väärtuskaardil? Mis on Euroopa kui väärtusühendus? Mõistmaks, kas oleme oma arengus õigel teel, on kasulik tuletada meelde Eesti riigi loojate tahet. Milliste väärtuste kaitseks loodi Eesti riik? Missuguseid väärtusi väljendab meie põhiseadus? Milline on meie tänane suhtumine riiki ja rahvuslusse? Kuivõrd tugevad on meie demokraatia ja õigusriik?

Kuidas saab väärtusi edasi anda? Missugust osa mängivad selles kool ja meedia? Mida on Eestil õppida teiste maade kogemusest väärtusarenduses?

Esseekogumik koondab 6. veebruaril 2007 toimunud konverentsi „Mõtestatud Eesti: väärtused ja valikud“ ning 26. septembril 2008 Estonia talveaias peetud konverentsi „Ühiseid väärtusi hoides“ ettekandeid. Kogumiku andsid välja Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Eesti Keele Sihtasutus, väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Kogumikus mõtisklevad Eesti ühisväärtuste üle Tõnis Lukas, Margit Sutrop, Pärtel Piirimäe, Jüri Adams, Marju Lauristin, Iivi Masso, Enn Soosaar, Jaak Aaviksoo, Eva Piirimäe, Raivo Vetik, Merle Karusoo, Mati Heidmets, Airi-Alina Allaste, Rein Taagepera, Jaan Männik, Andres Põder, Erkki Hulkki, Halliki Harro-Loit, Jaana Vasama, Merle Schwartz.

20. juunil algusega kell 15.00 toimub Tartu Ülikooli botaanikaaias eetikakeskuse ning Jakob von Uexkülli keskuse poolt välja antud tõlkekogumiku Keskkonnaeetika võtmetekste“ esitlusseminar.


Koos ettekujutuse tekkimisega ökoloogilisest kriisist, mis ohustab inimkonna edasikestmist talle omases keskkonnas, on tekkinud sügavalt tunnetatud vajadus muuta keskkonnaga ümberkäimist. Keskkonnaeetikud leiavad üsna üksmeelselt, et hädade juured on meie harjumuspärastes mõtteviisides, mis omakorda toetavad harjumuspäraseid teguviise. Et neid keskkonna- ja lõppeks ka inimvaenulikke teguviise muuta, tuleb esmalt ümber korraldada see, et kuidas me tavaliselt mõtleme keskkonnast ja iseendast selle sees.

Esitletav kogumik Keskkonnaeetika võtmetekste“ sisaldab väikest valikut tõlkeid keskkonnaeetika distsipliinile aluse pannud tekstidest: Aldo Leopoldi Maa eetika“ (Land ethics), Lynn White'i Meie ökoloogilise kriisi ajaloolised juured“ (The historical roots of our ecological crisis), Richard Sylvani Kas on tarvis uut eetikat, keskkonnaeetikat?“ (Is there a need for a new, an environmental ethics?), ja peatükki Kõik loomad on võrdsed“ (All animals are equal) Peter Singeri raamatust Animal Liberation.

Esitlusel leiavad aset sõnavõtud kogumiku koostajatelt ning arutelu keskkonnaeetika ja keskkonnahariduse teemal meie üldharidus- ning ülikoolides. Ettekande peab Tartu Ülikooli Filosoofia ja semiootika instituudi teadur dr Paul McLaughlin teemal Why and how one should teach environmental philosophy?“ Lõpetuseks pakume suupisteid.

ESITLUS

Vabariigi Presidendi esseevõistluse kogumik
„Millises Eestis ma tahan elada?“

KONVERENTS


Esseevõistluse töödest inspireeritud mõttevahetus
„Kuidas saan mina Eesti arengule kaasa aidata?“

 

2. novembril 2007 kell 13 Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi II korruse saalis (Munga 18).
 

13:00 Tervitussõnad

13:30 Ettekanded: „Kuidas saaksin mina Eesti arengule kaasa aidata?“

*** Mall Hellam, Avatud Eesti Fondi juhataja
*** Urmo Kübar, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja
*** Martin Saar, ühenduse Tegusad Eesti Noored president

14:30 Mõttevahetus ettekannete teemal

15:00 Raamatute üleandmine

Kõik huvilised on teretulnud!

Üritust korraldavad Vabariigi Presidendi Kantselei, Haridus- ja Teadusministeerium, ajakiri Akadeemia ja Tartu Ülikooli eetikakeskus.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse eestvõttel koostatud teose pidulik esitlus toimub
26. juunil kell 14 Tartus, Domus Dorpatensise ruumides (Ülikooli 7).


Esitlusel võtavad sõna

Prof Margit Sutrop (TÜ eetikakeskus)

Ain Alvin (Eesti Advokatuur)

Sirje Orvet (Eesti Juhi Abi Ühing)

 

Maie Kreegipuu (Eesti Psühholoogide Liit)

 

Margus Tõnissaar (Eesti Politsei)

 

Helve Remmel (Ravimitootjate Liit)

 

 

Ettekannetele järgneva ümarlaua käigus on kõigil osalejatel võimalus vahetada huvitavaid mõtteid ja kasulikke kogemusi.

Esitlusele on teretulnud kõik huvilised!

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi