Autor:
Pixabay pexels.com

Ülevaade Eestis kasutuses olevatest eetikakoodeksitest

Eestis on kasutusel väga palju eetikakoodekseid ning siin lehel on ülevaade Eesti organisatsioonide, institutsioonide, kutsealade ja ettevõtete eetikakoodeksitest. Loetelu ei ole ammendav.

Eetikakoodeksid on siin lehel jaotatud kutsealade, asutuste ja organisatsioonide, riigivalitsemise valdkonna ning ettevõtete ja ettevõtete liitude eetikakoodeksiteks.

Kui soovite ka oma koodeksit või koodeksi uuendusi siin tutvustada, palun andke sellest teada aadressil eetika@eetika.ee.

Viimati uuendatud: 24.11.2023

Alaealiste huvide kaitse spordis ja üleminekute hea tava

Alaska Malamuutide Liidu liikmete hea tava kokkulepe

Annetuste kogumise hea tava

Arengukoostöö teavitustegevuse hea tava

Avalik-õigusliku ringhäälingu programmi erapooletuse ja tasakaalustatuse põhimõtted

Balti Kriminaalpreventatsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi eetikakoodeks

Eesti Autismiliidu eetilised põhimõtted

Eesti Infotehnoloogia Kolledži õppejõu eetilised põhimõtted (loe 5. ptk)

Eesti Infotehnoloogia Kolledži üliõpilase eetikakoodeks

Eesti jahinduse hea tava

Eesti Jalgratturite Liidu ausa mängu põhimõtete järgimine

Eesti Jalgratturite Liidu rattasõidu hea tava

Eesti Jalgratturite Liidu kohtuniku käitumiskoodeks

Eesti Keskerakonna liikme eetikakoodeks

Eesti Korvpalliliidu eetikakoodeks

Eesti Lasterikaste Perede Liidu eetikakoodeks

Eesti Maaülikool: rohelise ülikooli hea tava

Eesti Naisliidu tegevuse eetilised põhimõtted

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu eetikakoodeks

Eesti Rahvusringhäälingu hea tava

Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) ratsutamistreeneri eetika ja käitumiskoodeks

Eesti Ratsaspordi Liidu ausa mängu põhimõtted

Eesti Retriiverite Tõuühingu eetikakoodeks

Eesti Tantsuspordi Liidu hea tava

Eesti Triatloni Liidu eetikakoodeks

Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni eetikakoodeks

EMK Teoloogilise Seminari eetikakoodeks

Euroopa spordieetika koodeks

Finantsinspektsiooni ametnike eetikakoodeks

ICOMi muuseumide eetikakoodeks

Johannes Esto Ühingu eetilised põhimõtted

Juula Külaseltsi eetikakoodeks

Keila Sotsiaalkeskuse eetikakoodeks

Kogukonna huvikaitse hea tava

Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli pedagoogi eetiline koodeks 

Lahendus.neti nõustajate eetikakoodeks

Mitmekesisuse kokkulepe

MTÜ EAPN Eesti eetilise tegutsemise põhimõtted

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus eetikakoodeks

MTÜ Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuse eetikakoodeks

MTÜ Eesti Maastikuvibu Liidu eetikakoodeks

MTÜ Eesti Vanamootorrattaklubi UNIC-MOTO liikme aukoodeks

MTÜ Eluliin eetilise tegutsemise põhimõtted

MTÜ Hooandja eetilise tegutsemise põhimõtted

MTÜ Iseseisev Elu eetilise tegutsemise põhimõtted

MTÜ RuaCrew eetika põhimõtted

MTÜ Teeme hea tava

MTÜ Viljandimaa Singel töötaja eetikakoodeks

NIRK MTÜ eetikakoodeks

Otsingumootori optimeerimise eetikakoodeks

Papaver MTÜ eetikakoodeks

Pärnu Eakate Avahoolduskeskuse eetikakoodeks

Pisi foorumi eetikakoodeks

Professional Golfers Associationi eetikakoodeks

SA Saaremaa Arenduskeskus eetilised põhimõtted

Seto Infoseltsi eetikakoodeks. Seto Infoseltsi tegevuse eetilised põhimõtted

Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise eetika koodeks

Tallinna tugikeskuse Juks eetilise käitumise põhimõtted

Tartu Ülikooli Kliinikumi hea tava

Vabatahtliku tegevuse hea tava

Vabaühenduste eetikakoodeks

Aktuaarieetika koodeks

Ametniku eetikakoodeks

Arboristide eetikakoodeks

Arheoloogi eetilised põhimõtted 

Arhivaari eetikakoodeks

Bioanalüütiku/laborandi eetikakoodeks

Eesti Advokatuuri eetikakoodeks

Eesti ajakirjanduseetika koodeks

Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi eetikakoodeks

Eesti Arhitektide Liidu eetikakoodeks. Arhitekti kutse-eetika põhimõtted

Eesti arstieetika koodeks

Eesti Astroloogide Liidu eetika

Eesti Erapilootide Liidu liikme aukoodeks

Eesti farmatseutide kutse-eetika normid

Eesti Füsioterapeutide Liidu missioon, visioon, väärtused ja eetika

Eesti Geodeetide Ühingu eetikakoodeks

Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingu kutse-eetika koodeks

Eesti Inseneride Liidu eksperdi käitumiskoodeks

Eesti Juristide Liidu eetikakoodeks

Eesti Keeletoimetajate Liidu eetikakoodeks

Eesti Keskkonnamõju hindajate Ühingu hea tava

Eesti Kinnisvarahindajate Ühingu heade tavade koodeks

Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liikmete heade tavade koodeks

Eesti Kiropraktika Liidu liikme eetikakoodeks

Eesti kohtuniku eetikakoodeks

Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni liikme eetikakoodeks

Eesti Logopeedide Ühingu eetikakoodeks

Eesti loomaarsti eetikakoodeks

Eesti Loovteraapiate Ühingu liikme eetikakoodeks

Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsiooni treenerite hea tava

Eesti notarite eetikakoodeks

Eesti õpetajaeetika koodeks

Eesti Patendivolinike Seltsi (EPS) heade tavade koodeks

Eesti Pereteraapia Ühingu eetikakoodeks

Eesti Psühholoogide Liidu liikme eetilised nõuded

Eesti pulmaturu tegijate kutse-eetika

Eesti Sisearhitektide Liidu kutse-eetika normid

Eesti Siseaudiitorite Ühingu eetikakoodeks

Eesti Suhtekorraldajate Liidu eetikakoodeks

Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu eetikakoodeks

Eesti teadlaste eetikakoodeks

Eesti Tegevusterapeutide Liidu eetikakoodeks

Eesti Tõlkemagistrite Liidu eetikakoodeks

Eesti Õendusjuhtide Ühingu eetikakoodeks

Energiaaudiitori ja energiatõhusese spetsialisti kutse-eetika ja käitumiskoodeks

ESTES hindamise hea tava mustand

Euroopa teaduseetikakoodeks

Fotograafide eetikakoodeks

Hambaarsti eetikakoodeks

Hea teadustava

Holistilise Regressiooniteraapia Seltsi eetikakoodeks

Inseneri eetika koodeks

Karjäärinõustamise eetikakoodeks

Kohtutäiturite hea ametitava

Konsulentide eetikakoodeks

Kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeks

Loodusterapeutide eetikakoodeks

Maastikuarhitektide eetikakoodeks

Mäeinseneri eetikakoodeks

Õpetaja kutse-eetika ja EI kutse-eetika deklaratsioon

Pankrotihaldurite hea kutsetava

Prokuröride eetikakoodeks

Raamatukoguhoidja eetikakoodeks

Raamatupidaja kutse-eetika koodeks

Rahvusvaheline ämmaemandate eetikakoodeks

Rahvusvahelise Õdede Nõukogu õe eetikakoodeks 

Raseduskriisi nõustaja eetilised põhimõtted

Ratsutamisterapeudi eetikakoodeks

Riigikontrolli audiitori eetikakoodeks

Sekretäritöö eetikakoodeks

Sotsiaalvaldkonna töötaja eetikakoodeks

Täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutse-eetikakoodeks

Treenerite eetikakoodeks

Vandetõlkide Koja eetikakoodeks

Vanglateenistuja eetikakoodeks

Viipekeeletõlgi kutse-eetika nõuded

 

Päisefoto: Pixabay, pexels.com

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega