Autor:
Ksenia Chernaya

Koolitused lasteaiale

Väärtusarenduse alane täienduskoolitus aitab õpetajal ja lasteaiaperel teada saada, kuidas väärtuste avaldumist igapäeva tööelus analüüsida ning kuidas väärtusarendusega tulemuslikult tegelda. Koolituspäev koosneb õpetajate „Väärtuste mängust“ (120 minutit) ja loengutest/seminaridest (kokku 180 minutit).

Täienduskoolituse „Väärtused minus, sinus, meis ja meie ümber – kuidas kujundada väärtushoiakuid?“ eesmärk on suurendada õpetaja väärtuskasvatuslikku pädevust ning aitab lasteaiaperel teada saada kuidas väärtuste avaldumist igapäeva tööelus analüüsida ning kuidas väärtusarendusega tulemuslikult tegelda. Koolitust tellides on võimalik valida kuue erineva teema vahel.

Koolitusi on võimalik tellida Tartu Ülikooli eetikakeskuse kaudu. Hinnapäringut saates palun andke teada, kui palju on osalejaid ning kus ja millal koolitust planeerite.

Lisainfo ja küsimused
Nele Punnar
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,8 k
Jakobi 2-329
+372 5384 8320
Nele Punnar
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,8 k
Jakobi 2-329
+372 5384 8320

Väärtusarenduse alane täiendkoolitus

Väärtused meie ümber

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi