Autor:
Pixabay pexels.com

Õpetaja eetikakoodeksi ajakohastamine

Eestis on hetkel käibel peamiselt kaks kirjapandud õpetajate moraalinormide kogumit: Eesti õpetajaeetika koodeks, mille on koostanud Eesti Õpetajate Liit 2005. aastal, ja Eesti Haridustöötajate Liidu Õpetaja kutse-eetika.

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse koordineerimisel on nüüd käima lükatud arutelu õpetajaeetika väärtuste ja tegevuspõhimõtete ning eetikakoodeksi funktsiooni üle. Eesmärk on ajakohastada praegu kehtivad koodeksid ühtseks normide kogumiks, mis vastaks õpetajana või juhendajana tegutsevate inimeste arusaamale eetiliselt heast õpetajast.

Teoreetiline taustamaterjal õpetaja eetikakoodeksi tarvis (2024)

Peamine töö koodeksi sõnastamisega jääb järgmistesse aastatesse, kuid juba nüüd saad Sina anda oma panuse, et eetikakoodeks oleks õpetajate kaasaegsete väärtusvalikute peegeldus.

Kui Sul on ideid või mõtteid, mida Sa tahaksid meiega seoses eetikakoodeksiga või õpetajaeetikaga üldisemalt jagada, siis saad need siin kirja panna:

Täname ette teie panuse eest Eesti haridusmaastiku kujundamisel! 

 

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile