Autor:
Pixabay pexels.com

Õpetaja eetikakoodeksi ajakohastamine

Eestis on hetkel käibel peamiselt kaks kirjapandud õpetajate moraalinormide kogumit: Eesti õpetajaeetika koodeks, mille on koostanud Eesti Õpetajate Liit 2005. aastal, ja Eesti Haridustöötajate Liidu Õpetaja kutse-eetika.

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse koordineerimisel on nüüd käima lükatud arutelu õpetajaeetika väärtuste ja tegevuspõhimõtete ning eetikakoodeksi funktsiooni üle. Eesmärk on ajakohastada praegu kehtivad koodeksid ühtseks normide kogumiks, mis vastaks õpetajana või juhendajana tegutsevate inimeste arusaamale eetiliselt heast õpetajast. Peamine töö koodeksi sõnastamisega jääb järgmistesse aastatesse, kuid juba nüüd saad Sina anda oma panuse, et eetikakoodeks oleks õpetajate kaasaegsete väärtusvalikute peegeldus.

Kui Sul on ideid või mõtteid, mida Sa tahaksid meiega seoses eetikakoodeksiga või õpetajaeetikaga üldisemalt jagada, siis saad need siin kirja panna. Samuti ootame teilt siia päris elus ette tulnud väärtusvalikuid ja dilemmasid, mis on õpetajate töös ja tegemistes ette tulnud.

Täname ette teie panuse eest Eesti haridusmaastiku kujundamisel! 

Lisainfo ja küsimused
Katrin Velbaum
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,5 k
Jakobi 2–330
+372 737 5426
Katrin Velbaum
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,5 k
Jakobi 2–330
+372 737 5426
Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega