Autor:
iStock, Olivier Le Moal

Praktiline eetika

Praktiline eetika tähendab eetika (printsiipide, ideaalide, väärtuste) rakendamist praktiliste probleemide käsitlemisel.

Praktilise eetika probleemid võivad olla:

  • etniliste vähemuste kohtlemine;
  • naiste võrdsuse küsimus;
  • loomade kasutamine toiduks ja teadustööks;
  • loodusliku keskkonna säilitamine;
  • rikaste kohustus aidata vaeseid;
  • küsimused abordi ja eutanaasia teemadel.

Me ei pruugi nende probleemidega küll igapäevaselt kokku puutuda, kuid need küsimused võivad meie endi või meie lähedaste elu teatud etappidel esile kerkida ning leiavad kõlapinda ka ühiskonnas laiemalt.

Praktilise eetika sünonüümina on kasutusel termin rakenduseetika.

Tuntumad praktilise eetika valdkonnad on: bio- ja meditsiinieetika, keskkonnaeetika, ärieetika ning meediaeetika. Eetikaveebis käsitleme lisaks ka arvuti- ja informatsioonieetika, globaalse eetika, hariduse ja eetika, kunsti ja eetika, sotsiaaleetika, reklaamieetika, religiooni ja eetika, seksuaaleetika, spordieetika, teaduseetika ning valitsemiseetika valdkondi.

Kirjandust, informatsiooni eetikaga tegelevate institutsioonide ja organisatsioonide, eetikakursuste ja palju muu kohta leiate eetika ja moraali valdkondade alt.


Vaata ka „Praktilise eetika käsiraamatut“ (2023)

Päisefoto: Olivier Le Moal, iStock

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega