Autor:
iStock, Olivier Le Moal

Praktiline eetika

Praktiline eetika tähendab eetika (printsiipide, ideaalide, väärtuste) rakendamist praktiliste probleemide käsitlemisel.

Praktilise eetika probleemid võivad olla:

  • etniliste vähemuste kohtlemine;
  • naiste võrdsuse küsimus;
  • loomade kasutamine toiduks ja teadustööks;
  • loodusliku keskkonna säilitamine;
  • rikaste kohustus aidata vaeseid;
  • küsimused abordi ja eutanaasia teemadel.

Me ei pruugi nende probleemidega küll igapäevaselt kokku puutuda, kuid need küsimused võivad meie endi või meie lähedaste elu teatud etappidel esile kerkida ning leiavad kõlapinda ka ühiskonnas laiemalt.

Praktilise eetika sünonüümina on kasutusel termin rakenduseetika.

Tuntumad praktilise eetika valdkonnad on: bio- ja meditsiinieetika, keskkonnaeetika, ärieetika ning meediaeetika. Eetikaveebis käsitleme lisaks ka arvuti- ja informatsioonieetika, globaalse eetika, hariduse ja eetika, kunsti ja eetika, sotsiaaleetika, reklaamieetika, religiooni ja eetika, seksuaaleetika, spordieetika, teaduseetika ning valitsemiseetika valdkondi.

Kirjandust, informatsiooni eetikaga tegelevate institutsioonide ja organisatsioonide, eetikakursuste ja palju muu kohta leiate eetika ja moraali valdkondade alt.


Vaata ka „Praktilise eetika käsiraamatut“ (2023)

Päisefoto: Olivier Le Moal, iStock

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi