Autor:
/Unsplash

Globaalne eetika

Globaalne eetika uurib probleeme, mis puudutavad nii riikide ja rahvaste vahelisi suhteid kui ka vahetuid inimsuhteid globaliseeruvas maailmas. Need probleemid tulenevad sageli raskustest, mis tekivad erinevate ilmavaadete kooseksisteerimisel, mis omakorda põhjustavad erinevaid arusaamu õiglusest ja eetikast.

Sisujuht

Üleilmastumise“ teemadest leiate materjale probleemide kohta, mis on tekkinud või pakiliseks muutunud globaliseerumise vastuolude ja küsimuste tõttu.

Globaalse õigluse“ valdkond lahkab majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse, inimõiguste ja vägivallaga seotud küsimusi.

Alateema „Kultuuridevahelised erinevused ja konfliktid“ käsitleb probleeme, mis on tingitud religioonide ja kultuuride mitmekesisusest. Probleemide hulka loetakse nii ekstremismi, sallimatust kui ka separatismi.

Sõja- ja rahueetika“ alateema alt leiate informatsiooni, mille keskmes on õiglase sõja temaatika, sõja õigustamine ning patsifism.

Seoses terrorismiga käsitletakse terrorismi moraalse põhjendamise viise ning terrorismivastases võitluses esile kerkivaid eetilisi probleeme.

 

Päisefoto: Greg Rosenke, unsplash.com

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega