Eetikaveebist

Eetikaveeb on Tartu Ülikooli eetikakeskuse projekt, mida on toetanud

Hasartmängumaksu nõukogu
Haridus- ja Teadusministeerium
Sotsiaalministeerium
Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis
VolkswagenStiftung

Veebileht avab värava eetikavaramusse, kust leiate teavet teoreetilise ja praktilise eetika ning erinevate elualade kutse-eetika küsimuste kohta. Portaali eesmärk on teha eetikaalase informatsiooni kättesaamine võimalikult mugavaks, levitada eetikaalaseid teadmisi ning edendada Eesti ühiskonnas arutelu väärtuste ja moraalsete valikute üle.

Eetikaveeb aitab otsida huvipakkuva valdkonna kohta:

  • kirjandust;
  • õppematerjale, näitejuhtumeid;
  • eetikakoodekseid ja eetikakomiteede kontaktandmeid;
  • seadusi ja muid regulatsioone;
  • õpetatavaid ainekursusi;
  • viiteid õpetamise ja uurimisega tegelevatele institutsioonidele;
  • viiteid teadusajakirjadele ja teistele infoportaalidele;
  • viiteid rahvusvahelistele organisatsioonidele ning institutsioonidele

Eetikaveebi toimetus

Kaisa-Maris Hagel
Mari-Liisa Parder
Laura Lilles-Heinsar
Kristi Lõuk
Triin Paaver
ja teised TÜ eetikakeskuse töötajad

Eetikakeskuse töötajad

 

Eetikakeskuse infokiri

Eetikaveeb Facebookis

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi