2020 ettekanded

Kõnelevad prof Margit Sutrop, Lemme Randma, Meedi Neeme, prof Halliki Harro-Loit ja Helen Hirsnik.

Konverentsi slaidikavad

Võrdsed võimalused – kas kättesaamatu ideaal või igapäevane tegelikkus. Kristi Paron (Õiguskantsleri büroo)

Võrdsed võimalused luubi all – vaade koolile. Maie Kitsing (Haridus- ja Teadusministeerium)

Võrdsed võimalused luubi all – vaade lasteaiale. Tiiu Tammemäe (Tallinna Ülikool)

Kas tehnikal on sugu? Klaasseinad ja klaaslagi IKT-s. Mari-Liis Sepper (SA Poliitikauuringute Keskus Praxis)

Poisid ongi sellised ja tüdrukud nii ei käitu? ehk Kuidas õpetajana müüte murda. Merilin Mandel (Instagrami konto @jesslapsed looja)

Teaching character for educational equity – how can every student flourish through character education? Gary Lewis (Association for Character Education, Ühendkuningriik)

Kuidas ja millega toetada õpetajat kaasava hariduse rakendamisel? Marie Runnel (Rajaleidja keskus)

Mitme teraga mõõk. Ühe sotsiaalpedagoogi vaade kaasavale haridusele. Iiri Saar (Tartu Descartes'i Kool)

Hea kool andekale on hea kool kõigile. Viire Sepp (MTÜ Eesti Talendikeskus)

Kuidas toetada õpilaste vaimset tervist? Ada Urm (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

Vaimse tervise esmaabi. Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasi)

 

Videosalvestus: 2. detsember

Sissejuhatus, Mari-Liis Nummert (TÜ eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuht)

„Võrdsed võimalused – kas kättesaamatu ideaal või igapäevane tegelikkus“, Kristi Paron (Õiguskantsleri büroo)

„Võrdsed võimalused luubi all – vaade koolile“, Maie Kitsing (Haridus- ja Teadusministeerium)

„Võrdsed võimalused luubi all – vaade lasteaiale“, Tiiu Tammemäe (Tallinna Ülikool)

„Kas tehnikal on sugu? Klaasseinad ja klaaslagi IKT-s“, Mari-Liis Sepper (SA Poliitikauuringute Keskus Praxis)

„Poisid ongi sellised ja tüdrukud nii ei käitu? ehk Kuidas õpetajana müüte murda“, Merilin Mandel (Instagrami konto @jesslapsed looja) + päeva kokkuvõte ja muinasjutt

3. detsember

(video sünkroontõlge eesti keeles)

„Teaching character for educational equity – how can every student flourish through character education?“, Gary Lewis (Association for Character Education)

„Kuidas ja millega toetada õpetajat kaasava hariduse rakendamisel?“, Marie Runnel (Rajaleidja keskus)

„Mitme teraga mõõk. Ühe sotsiaalpedagoogi vaade kaasavale hariduse“, Iiri Saar (Tartu Descartes'i Kool)

„Hea kool andekale on hea kool kõigile“, Viire Sepp (MTÜ Eesti Talendikeskus)

„Kuidas toetada õpilaste vaimset tervist?“, Ada Urm (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

„Vaimse tervise esmaabi“, Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasi) + päeva kokkuvõte ja muinasjutt

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi