Autor:
kris, pexels.com

Kokkuvõte 2009–2013 aasta programmist

Väärtusprogrammi esimese perioodi kõik eesmärgid on edukalt täidetud. Programm andis raamid, milles sõnastada hariduse strateegilised eesmärgid ning liikuda nende elluviimise suunas.

  • väärtused ja väärtuskasvatus integreeriti põhikooli- ja gümnaasiumi riiklikesse õppekavadesse,
  • uue õpikäsitluse juurutamise vajadus sõnastati Elukestva õppe strateegia 2020 esimese väljakutsena,
  • töötati välja väärtuskasvatuse metoodikad ja metoodilised vahendid (õpetajate ja õpilaste väärtusmängud),
  • algatati Hea kooli ja Hea lasteaia mudeli loomine,
  • korraldati arvukalt väärtuskasvatuse alaseid täiendkoolitusi, konverentse ja konkursse õpetajatele, koolidele ja lasteaedadele,
  • aastase täiendkoolitusprogrammi kaudu valmistati ette 25 väärtuskasvatuse täiendkoolitajat.

Avalikkuse laialdaseks kaasamiseks tehti koostööd paljude siht- ja sidusgruppidega, lisaks haridus- ja teadusministeeriumile ka Vabariigi Presidendi kantselei ja mõttekojaga, justiits-, kultuuri-, sotsiaal-, ja välisministeeriumiga, Eesti Koostöö Koguga, Andmekaitse Inspektsiooniga, Swedbankiga, Avatud Eesti Fondi, Eesti Rahva Muuseumi, Lastekaitse Liidu, Koolijuhtide Liidu, Õpetajate Liidu, Õpilasomavalitsuste Liiduga, jpt; väärtusprogrammi taristuna arendati välja eetikavaramu (www.eetika.ee) ja ning õhutati diskussiooni väärtuste ja väärtuskasvatuse üle nii meedias kui ka raamatute, seminaride, konverentside (nt konverentside sarjad „Ühiseid väärtusi otsides“, „Väärtuskasvatus“), presidendi esseevõistluste ja presidendi kärajate korraldamise kaudu.

Loe ka:

Jätkuprogramm 2015–2020

Väärtusprogrammi I jätkuprogrammi kokkuvõte