2019 ettekanded

Konverentsil peetud ettekanded

Iseloomukasvatus kui väärtuskasvatuse meetod: Eesti kogemus. Prof Margit Sutrop, Tartu Ülikooli eetikakeskus

Haridustöötajate moraalne professionaalsus praktikas. Moral professionalism. Dr Eija Hanhimäki, Jyväskylä Ülikool (Soome)

Mida saab väärtuskasvataja õppida motiveerivast intervjueerimisest? Siim Värv, Tartu Herbert Masingu Kool

Mis töötab iseloomukasvatuses hästi? What works in character education? Dr Melinda Bier, Center for Character and Citizenship at the University of Missouri-St. Louis (USA)

Teeniv juhtimine iseloomukasvatuse osana. Servant leadership. Deborah Sanders O'Reilly, Center for Character and Citizenship at the University of Missouri-St. Louis (USA)

Tulemus on enne tööd vaid sõnaraamatus. Erli Aasamets, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, väärtuskasvatuse kool 2018

 

Konverentsi videosalvestused

Sissejuhatus, Mari-Liis Nummert

Iseloomukasvatus kui väärtuskasvatuse meetod: Eesti kogemus, prof Margit Sutrop, Tartu Ülikooli eetikakeskus

Haridustöötajate moraalne professionaalsus praktikas, Dr Eija Hanhimäki, Jyväskylä Ülikool (Soome)

Mida saab väärtuskasvataja õppida motiveerivast intervjueerimisest?, Siim Värv, Tartu Herbert Masingu Kool

Mis töötab iseloomukasvatuses hästi?, Dr Melinda Bier, Center for Character and Citizenship at the University of Missouri-ST. Louis (USA)

„Hea kool kui väärtuspõhine kool 2019“ tunnustamine

Teeniv juhtimine iseloomukasvatuse osana, Deborah Sanders O'Reilly, Center for Character and Citizenship at the University of Missouri-ST. Louis (USA)

Tulemus on enne tööd vaid sõnaraamatus, Erli Aasamets, Kilingi-Nõmme Gümnaasium

Konverentsil peetud ettekannete slaidid

Üldpädevused ja nende arengu toetamine koolieelses eas. Prof Eve Kikas, Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor

Väärtused ja väärtuskasvatus koolieelses lasteasutuses. Pärje Ülavere, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert

Väärtuskasvatus käsikäes lapsevanematega. Merike Mitt, Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja/nõustaja ja kriitiline sõber

Töötoad (avaldatud läbiviija loal)

Eneseanalüüsi koostamise alused. Prof Halliki Harro-Loit ja Nele Punnar, Tartu Ülikool

Rannamõisa lasteaia töötuba. Margit Toomlaid

 

Konverentsi videosalvestused

Sissejuhatus: Mari-Liis Nummert, prof Margit Sutrop

Üldpädevused ja nende arengu toetamine koolieelses eas, prof Eve Kikas

Väärtused ja väärtuskasvatus koolieelses lasteasutuses, Pärje Ülavere

Tunnustusprogrammi autasustamine, I osa

Väärtuskasvatus käsikäes lapsevanematega, Merike Mitt

Tunnustusprogrammi autasustamine, II osa

Emotsionaalselt ülesköetud mehed ja traditsioonilised väärtused

Loe artiklit ERRis

Kas pakirobotit tohib jalaga lüüa?

Kuidas kohaneda Kontori-Cupidoga?

 

Õnne Allaje kokkuvõte arutelust: Kuidas saada hakkama kontoriromansiga

Ettekannete slaidid

Hea teadustava rakendamine. Margit Sutrop

Plagiaadi ennetamine. Tiina Ann Kirss

Mida Urkund aitab avastada ja mida mitte? Diana Lõvi

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi