Väärtuspõhise hariduse programm

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub kooli- ja lasteaiapidajaid osalema tunnustusprogrammis „Väärtuspõhine haridus“ ja taotlema väärtuspõhise hariduse teerajaja märgist.

Miks osaleda?

  • Programmis osalejad koostavad eneseanalüüsi, mis toetab haridusasutuste pidajat teadlike valikute tegemisel hariduselus ja arendustegevuste planeerimisel.
  • Otsitakse vastuseid küsimustele: millised väärtused ja kuidas mõjutavad igapäevaseid otsuseid, suhtlemist ja koostööd erinevate haridusasutustega?
  • Koostatud eneseanalüüsidele annavad eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajad personaalset ja toetavat tagasisidet.
  • Programmis osalemine võimaldab leida koostöökohti teiste lasteaia- ja koolipidajatega ning levitada ka oma häid praktilisi kogemusi.

Lõppeesmärgiks on teadlik väärtusarendus, mis aitab koostöiselt luua väärtuspõhist haridusruumi.

Image
logo

Väärtuspõhise hariduse teerajaja tiitli statuut

 

Programmi lisateave
Helen Hirsnik, TÜ eetikakeskuse koolide ja lasteaedade väärtusarenduse nõustaja, helen.hirsnik@ut.ee, tel +372 5340 3015

Haridusasutuse pidajatele suunatud programmi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi 2021–2026 raames.

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega