Autor:
Pixabay

Kunst ja eetika

Kunsti ja eetika teema alt leiate materjale nende kahe valdkonna kokkupuutepunktide kohta: nii arutlusi eetiliste ja esteetiliste väärtuste vahekorra üle kui ka kultuurisfääri praktikas ettetulevate moraalsete probleemide käsitlusi.

Kultuurisfääri all mõistetakse siin kõiki kunstiliike ja nende praktiseerimisega kaasnevaid tegevusi, nagu loomine, esitamine, levitamine, vahendamine, müümine-ostmine, tarbimine, kriitika, kollektsioneerimine, säilitamine, taastamine, kaitsmine. Seega kuuluvad kunsti ja eetika valdkonda nii kunstniku tegevus ja vastutus kui ka kultuurinähtuste vahendamise ning administreerimisega seotud inimeste ja asutuste toimimine.

Sisujuht

Kunsti ja moraalsete väärtuste“ teemas käsitletakse eetilisi küsimusi esteetikas, näiteks kunsti moraalne mõju publikule või roll moraalikasvatuses.

Eetilisi aspekte kunsti praktikas, loomingulise tegevuse erinevates etappides, uuritakse „Looja ja teose“ alateemas.

Kultuurikorralduse ja -kaitse“ valdkonna sisuks on kultuuritöötajate kutse-eetika, kultuuriinstitutsioonide toimimispõhimõtted, kunsti ja äri vahekord ning kunstiteoste edastamine ja säilitamine.

 

Päisefoto: Rudy ja Peter Skitterians, pixabay.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi