Autor:
Pexels.com

Ohtlik seksuaalkäitumine ning seksuaalne vägivald

Ohtlikku seksuaalkäitumist käistleva alateema alla kuuluvad järgmised eetilised küsimused: kui suur on inimese seksuaalne vabadus; mida võib endale lubada, ilma et tungitaks teise inimese isiklikku sfääri; kas ahistamiseks võib pidada näiteks silmsidet, ebadiskreetseid vihjeid või n-ö abielukohustustest kinnipidamise nõuet.

Ohtliku seksuaalkäitumise ja seksuaalse vägivalla alateema käsitleb eetilisest vaatenurgast seksuaalset väärkohtlemist ning sellist ebatüüpilist seksuaalkäitumist, mida peetakse potentsiaalselt teistele inimestele ja iseendale ohtlikuks.

Lisaks

Kas seks kahe inimese vahel, kes ise seda soovivad, võib osutuda ahistamiseks?

Kujutage ette olukorda, et töötate firmas ning kahel teie lähedasel kolleegil on seksuaalne suhe. See on üldteada, sest need kaks ametikaaslast näitavad oma kiindumust avalikult välja – nad suudlevad koridoris ning miilustavad igal võimalusel.

Kas selline käitumine töökohas on sobilik? Kas teised töökaaslased peaksid armunutesse tolerantselt suhtuma või paluma neil oma kirglikkust tööajal mitte välja näidata?

Kujutage ette, et üks teie kolleeg on sügavalt usklik. Ta on hoolas töötaja, kõik saavad temaga hästi läbi. Samas selline situatsioon silmnähtavalt häirib teda.

Kas sellises tööõhkkonnas on midagi moraalselt valesti? Kui jah, siis mil moel töökeskkonda parandada? Kas uskliku kolleegi puhul peaks töötaja ise üritama töökeskkonnaga kohanduda või on tal õigus nõuda tema väärtushinnangutele vastavat käitumist teistelt töökaaslastelt?

Kuidas tuleks reguleerida juhtumeid, kus õde ja vend valivad teineteist seksuaalpartneriks? Saksamaal taotleb intsestis süüdimõistetud mehe advokaat seaduse muutmist.

Frankfurter Allgemeine,
13.03.2008

Kuigi mitmetes riikides on kaotatud õe-venna seksuaalvahekorda kriminaliseerivad regulatsioonid, on Saksamaa karistusseadustikus siiamaani paragrahv, mis ähvardab suguühendusse astuvaid sugulasi karistusega. Sellise seaduse vajalikkust põhjendatakse sooviga hoida ära haigete või puudega järglaste sündimist.

Patrick mõisteti intsestis süüdi 2005. aastal ja teda ootab selle eest 2,5-aastane vanglakaristus. Patrick elab koos oma õega ja neil on neli last, kellest kolm on nende juurest ära võetud. Vend ja õde tutvusid alles täisealistena, kuna vend kasvas üles kasuperes. Patrick on varem oma õega suguühenduses olemise eest kandnud tingimisi karistust, tema õde on kohus vaimsete häirete tõttu säästnud.

Patricku kaitsja esitas kaebuse konstitutsioonikohtusse, viidates, et paragrahv rikub täisealiste seksuaalse enesemääramise õigust. Advokaat leiab, et õe-venna suguühenduse eest vangistusega karistamine on ebaproportsionaalne, pealegi on paragrahv ise vastuoluline. On absurdne, et karistatav on seksuaalvahekord, aga mitte lastesaamine; samuti ei ole seadusevastane kunstlikul viljastamisel venna seemnerakkude kasutamine; karistatatakse just seksuaalvahekorra, aga mitte muude seksuaalsete praktikateeest, mis teevad viljastumise tõenäoliseks. Kaitsja sõnul ei ole veenev ka argument, et selle seadusega kaitstakse perekonna huve, kuna Saksamaal ei ole keelatud adopteeritud õe-venna ega kasuisa-kasutütre seksuaalsuhe. Oht, et intsesti tagajärjel võivad sündida haiged lapsed, on tõsine, kuid see tekitab küsimuse: kas lapsesaamine või seksuaalvahekord tuleks keelata ka päriliku haiguse kandjatel?

Teised antud seaduseparagrahvi kommenteerijad on samuti leidnud, et tänapäeval ei tohiks kriminaalõiguse abil suunata inimeste seksuaalkäitumist vastavalt eugeenikasse kalduvatele printsiipidele.

Uuringud näitavad, et füüsiliselt sarnased inimesed tõmbavad ligi. Seepärast juhtub eraldi kasvanud õe-venna puhul sageli, et nad tunnevad teineteise suhtes seksuaalset ligitõmmet. Arengupsühholoogiliste takistuste tõttu tuleb väga harva ette samas peres kasvanud laste vahelist intsesti, seepärast ei ole karta, et selle paragrahvi tühistamisel hakkaks intsestide arv kasvama.

Loe lähemalt algallikast

Intsesti kohta ütleb Eesti karistusseadustik , et "vanema, vanema õigustega isiku või vanavanema poolt lapse või lapselapsega suguühendusse astumise eest - karistatakse kuni viieaastase vangistusega".

Vaata lisaks: meditsiinieetika, õigus ja eetika

Vaata veel näitejuhtumeid:

14.04.2010 Postimehe online-väitlus: täiskasvanu seks alla 16-aastasega tuleks keelata

06.02.2009 Pedofiilide kastreerimine rikub inimõigusi (EPL)

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Hite, S. Seks ja äri = Sex and business. Tõlkija L. Keedus ja T. Seinberg. Tartu: Fontese Kirjastus; Tallinn: Ühiselu, 2001

Ivanchenko, L. (koost) Seminari materjalid Võitlus inimkaubanduse vastu Eestis: naised ja lapsed: 20. jaanuaril 2003, Tallinn, Eesti = Материалы семинара "Борьба с торговлей людьми в Эстонии: женщины и дети": 20 января 2003, Таллинн, Эстония = Materials of the seminar "Combating human trafficking in Estonia: women and children": 20 January 2003, Tallinn, Estonia. Tallinn: Inimõiguste Teabekeskus, 2003

Kase, H. (koost) Vaikijate hääled: raamat soolisest vägivallast: räägivad ohvrid, nõustavad eksperdid, analüüsivad teadlased. Tõlkija R. Kütt. Tallinn: Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo, EV Sotsiaalministeeriumi Võrdõiguslikkuse Büroo, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2001

Malarek, V. Natašad: inimkaubandus tänapäeval. Tõlkija K. Suursalu. Tallinn: Sinisukk (Tallinna Raamatutrükikoda), 2005

Partridge, B. Orgiate ajalugu. Tõlkija H.-T. Kaasik. Tallinn: Ersen (Ühiselu), 2003

Pärast seksuaalvägivalda: juhend naiste nõustamiseks. Tõlkija A. Raudsik. Tallinn: Eesti Pereplaneerimise Liit, 1999

Rosental, M.; Tilk, K. Lapse seksuaalne väärkohtlemine Eestis. Tartu: Tartu Ülikool, Avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond, 1999

Toomet, K.; Loit, M.; Vatter, A.; Toomemets, T. Juhiseid tööks seksuaalvägivalla ohvritega. Tallinn: Eesti Pereplaneerimise Liit (Europrint), 2004

Õigusseksuoloogia: õpik juristidele, meedikutele, pedagoogidele, psühholoogidele, sotsiaaltöötajatele. Tallinn: Ilo, 1997

ARTIKLID

Põldemaa, K. Konverents „Alaealised seksitööstuses“: rahvusvahelise prostitutsioonivastase projekti STOP järjekordne etapp. Sotsiaaltöö, 2000, 3, lk 5

Nurmela, E. Laste seksuaalse väärkohtlemise kui kuriteoliigi tendentsid. Sotsiaaltöö, 2000, nr 3, lk 2-4


Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Baker, R.; Elliston, F. (eds). Philosophy and sex. Rev. Ed. Buffalo: Prometheus Books, 1984

Bellioti, R. A. Good sex: perspectives on sexual ethics. Lawrence: University Press of Kansas, 1993

Michel, R. Sexual Ethics: A Study of Borderland Questions. Raritan: Transaction Publishers, 2001

Ruse, M. Homosexuality: a philosophical inquiry. New York: Blackwell, 1988

Stein, E. (ed). Forms of desire: sexual orientation and the social constructionist controversy. New York: Routledge, 1992

Soble, A. (ed). The philosophy of sex. Contemporary readings. Rowman & Littlefield, 2002

Soble, A. The philosophy of sex and love. St. Paul: Paragon House, 1998

Soble, A. Sexual investigations. New York: New York University Press, 1996

Scruton, R. Sexual desire: a moral philosophy of the erotic. New York: Free Press, 1986

Scruton, R. Sexual desire: a philosophical investigation. London: Phoenix, 1994

Päisefoto: Екатерина Мясоед, pexels.com