Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Väärtused minus, sinus, meis ja meie ümber – kuidas kujundada väärtushoiakuid? Lasteaiale

Täienduskoolituse eesmärk on suurendada õpetaja väärtuskasvatuslikku pädevust ning see aitab lasteaiaperel teada saada, kuidas väärtuste avaldumist igapäeva tööelus analüüsida ning kuidas väärtusarendusega tulemuslikult tegelda.

Koolituse teemad:

 1. Väärtused - mõiste, liigid ja kujunemine.
 2. Väärtuste funktsioonid lasteaiaelus käitumise ja tegevuse seisukohalt.
 3. Väärtuste avaldumine õpetaja käitumises, otsustes, valikutes (TÜ eetikakeskuse poolt välja töötatud metoodiline vahend „Õpetajate väärtuste mäng“)
 4. Õpetaja professionaalse arengu toetamine läbi väärtuspõhise eneseanalüüsi.
 5. Väärtuste avaldumine lasteaias ja väärtuste lõimimine õppetöösse.
 6. Väärtuskonfliktid ja nende käsitlemisvõimalused.

 

Õpiväljundid:  

 • märkab enda väärtusi ja teadvustab väärtuskasvatusliku pädevuse olulisust lasteaias ja väljaspool lasteaeda;
 • reflekteerib oma pädevusi väärtuskasvatajana ja oma väärtushinnangute osa ühise väärtusruumi kujundamisel;
 • mõistab erinevaid valikuid ja võimalusi väärtuskasvatusega tegelemiseks päevakavas;
 • märkab erinevaid võimalusi väärtuskasvatusega tegelemiseks (päevakavas, tunniväliselt, sh oskus juhtida laste väärtusarutelusid);
 • analüüsib oma tööd laiemalt lasteaia väärtusarenduslikus kontekstis.

Koolituse maht: 7 tundi

Tellimuskoolitus: kogu lasteaiapere koolitus

Koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Ülikooli tunnistus.

Täiendkoolituse maksumus.
Koolituse maksumus sõltub osalevate inimeste arvust. Koolituse maksumus ei sisalda ruumide renti, kohvipause ega lõunasööki.

Koolituse tellimine

Koolitusi on võimalik tellida Tartu Ülikooli eetikakeskuse kaudu. Hinnapäringut saates palun andke teada, kui palju on osalejaid ning kus ja millal koolitust planeerite.

Saada koolituse hinnapäring
Nele Punnar
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,8 k
Jakobi 2-329
+372 5384 8320
Nele Punnar
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,8 k
Jakobi 2-329
+372 5384 8320
Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi