Autor:
Kaboompics.com, pexels.com

Erilehed

Postimehe lisast (15.12.2010) leiate artiklid, mis põhinevad 9. novembril 2010 peetud konverentsi „Ajakirjanduse vabadus ja vastutus: eile, täna, homme“ ettekannetel.

Konverentsi korraldas Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni ja haridus- ja teadusministeeriumiga.

  • Margit Sutrop, Ajakirjanduse vabadusest ja vastutusest ühiste väärtuste hoidmisel ja väärtushoiakute kujundamisel
  • Marika Valk, Masuaja meediaväärtus
  • Marju Lauristin, Hoidkem ajakirjandusvabadust nagu silmatera
  • Iivi Anna Masso, Ajakirjandus ja demokraatia - ühe- või kahesuunaline protsess?
  • Rein Veidemann, Terroriseeriv vabadus
  • Halliki Harro-Loit, Moraalsed dilemmad ajakirjanike elulookirjutistes
  • Triin Ahonen, Ületähtsustatud uudisväärtused
  • Jaak Aaviksoo, Tähelepanek vabaduse piiride asjus
  • Hans H. Luik, Ajakirjandus, intelligentsus, oskus valida
  • Barbi Pilvre, Ajakirjandus, meedia, väärtused

Siit leiate eetikakeskuse poolt 23. mail 2008 korraldatud konverentsi „Mis on õnn?“ ettekannetel põhinevad artiklid ajalehes Sirp (20.06.2008).

Konverentsi korraldasid Tartu Ülikooli eetikakeskus ning Soome Instituut. Konverents toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi toetatavate väärtusarendustegevuste raames.

Eesti Päevalehe ühiskondlik-poliitilisest ajakirjast Möte (27.02.2007) leiate artiklid, mis põhinevad 6. veebruaril 2007 peetud konverentsi „Mõtestatud Eesti: väärtused ja valikud“ ettekannetel.

Konverentsi korraldas Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Päevalehega.