Autor:
olia danilevich, pexels.com

Õpetajale

Õpetaja on koolikeskkonnas väärtuskasvatuse võtmeisik – ta on õpilasele piisavalt lähedal, et teda väärtushinnangute ja -hoiakute kujundamisel toetada. Õpetajal, eriti klassijuhatajal on kokkupuude kooli erinevate osapooltega alates kooli juhtkonnast kuni õpilaste ja lapsevanemateni. Määravaks saavad õpetaja enese hoiakud ja see, kui teadlik on ta oma isiklikest väärtustest ja nende avaldumise viisidest.

Antud lehele on koondatud erinevad võimalused, kuidas õpetaja saab tegeleda väärtuskasvatuse elluviimisega. Üks võimalusi õpetajatöös avalduvatest väärtustest teadlikumaks saamiseks on õpetajatele suunatud diskussioonivahend „Väärtuste mäng“.

Lisaks leiab siit lehelt informatsiooni väärtuskasvatuse konverentside ja projektide kohta ning metoodilisi vahendeid tööks õpilastega.

Vaata ka:

Koolitused koolile Koolitused lasteaiale

Väärtuskasvatuse konverents

Metoodilised vahendid

Õpetajate väärtuste mäng

Õpilaste mäng „Väärtuste avastajad“

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi